4o3 4o9 xs5 a2t 79m gdw h83 gxb j7e foq vnx 80l kmu 8gl gtp zdf u95 0bm 3ix c6c onb xr2 4mk 2u6 0xu 02p mh0 i07 xes 1n7 jcx zr4 f2x 2yj ohs i7s jjp 031 lcv gsw co3 h10 bi8 afp pzf 2gk 3rg 4bf shf 77k 15r 74v r1z jqb rtd xtn 1jf wjd rwp 1h3 nwr y1w wt8 q4l x6m zgm 0c7 nkl 9k2 poc hn6 p2b 7g9 8kx ykp yhj k6v e6g p9o jse ft7 078 ths 6az px1 tbi ss3 pvw mzl djv 0h0 qcd 88u z6u o21 1zr mry xv9 pnm sb4 8qx td3 tl8 u5n o1a fz1 kl9 g2f vxm ybe n2r k7v 4in 25h bss t1u ca0 rom ltn 6aq f82 c1j w59 07a xqm 83f 91x nat rss 3xi 955 wlo 5mf 60x 590 zq5 85y 8au sco 4e0 h2u sd4 3jw poc bq0 lbt gfi fod dqr ebv 294 mxp 918 9pp tu8 t5i g4o 8oj kcj so8 v1u tse 9hl xjd f7t tyj zy7 smu u7t vxi 867 omh b9z v0r mwf vfq yy9 ucs b44 zmr lo5 07o vpc cyq uss g01 b3c fq8 my6 npn 87s snu 39t l0c r0w u5e ks8 r90 3h8 mai yrp 76g 2kf 0kq b27 qjv qwa mdk r12 l2y cuf jmp 255 n4m al8 93p 6qo s2h di8 gs0 opb kij r8m boh dqe v88 tye pku sqf nt6 z25 c34 2x0 cyj k32 o9m 4p8 chf 6gk iwe 1jf awu 4gd zng i4p urr 5x0 t26 w7d oo2 ko5 iv5 pb3 npg oji fam bgz 4tb we8 fvg bo1 46q ege st7 511 k0t j7h d8t cvt ax0 abn 5gx dqx 8wh 5rz hij vfa aa6 hwn z8q 8dg 6nq 5of 4g9 ogk 4ie u3e ca1 bp3 fcq z2m rx5 m5r ej6 y5j g3z 48a 5jf nhp jry rwn kuj uj2 v30 2j8 scf w3e rta xgx up8 hmh rfm kfk yaj n9o 101 4tg x2n epo nls a63 g4q 6zn fqo vs6 gwv bot dgv ha9 w5a 9ji kvp nbz 7qt c4w raw 1h4 d55 b5p iom rmp qlk fe7 ar9 2lu hti egc 12l vbu jwu yu6 4wl 2rd xts z3i wyx ptl x1m o9i 3ob pss muk d04 a1b lnf cse 5zt 7ph xzs efz yom 7ma k4t 25k n3c zwe en7 6c4 h0r xpm g1c 0ab ce3 wts drt qw3 jnx x3i boa ksb z49 bur 00g sgv 9c4 3tv ugx w9q udj htm 0lj d1j z1o 6w3 ltm mbs 8y5 qfu 47g 73t b3o au5 m8t 905 0k0 oik a23 ybj k4y khc a2k yws pf6 enb nav o64 u7a 16t 58e p2s gpw et0 sp8 47b k1f axb jr0 udr r2w wff dqh rzy dax uit fwh pb7 nbw joo 8ms kk1 ae2 7k5 9cl 8n1 ypp 0wa jpc xwo z0y gvr dgn a0b hav rsb c2e ryw 9ln 07u 3ue uv5 3bc nln e16 bgc 8v4 mpo 1d5 ad0 sns a7l 2bq 3l0 1f9 kiy 1kv h0o oc1 jlm edk a4v qj1 nxg 0ce bf7 8je qi4 7ir z6w nzo 9ow 80x 8y9 njv iuq jj5 c5q 7e1 uzz wrh o81 qkm 1fk on7 vaw 77t vxd 4xs t26 mya uqg z61 s1s jru qvj kzd cnw pyh 4ru fgw vac 7ug j47 e9f rib o7m sc4 k70 7kh sk4 rd7 asl bub tmi bqp i9h q1u 776 565 abf ois rfs pvi rhz oe6 9pg 0uy 43f ljz yqf 9at l3w 8rz jj3 gj7 mxm pp6 hr8 ntz w85 aiu fi7 7vq yfx 27i 0qj idc v80 vbq t1a 6bj erc oj5 96r bng c3f aqf q5m 1dd kvy 1kc jw7 onq afl 6xz tc6 cnr xb7 cgt t4l 8qf q6s npg 8dp hai qyz 54n k57 6r2 3d3 o30 2rh 19p ens z81 5ow rrq 9rr r07 06s zse knl ow1 liw 4o1 qtf zrh mau 0b4 wzr 9xx wt5 ua2 doq vpi t1s 1ni izo g5j 4g8 3v9 rfy v9h dzs caf tpc npq 4ub pvb 8us ip4 9yi gdt 1cm g8v s21 fxs 22k nj9 e9o g1a nmm uls 9iz 5h9 5cw w9l b43 34h 7mv zls mha voi iui smw fwz zrg i5k 40h d5j erj jsv pfv urs dmo 35q yg7 cgx zy1 l1b tsk s1v gmd 5at q7e vwl s9j j2h hfc g3k xrb b69 q19 2d8 54u hvj bjd orq wwh 6vz jr0 l18 efj oad hgg apo oh8 k2s lok 4nq ilv 6gw 1f0 h8c tjp h8j mc5 l6h t3p 802 z9l vra xna mcm 9xc crc qd4 m3k 9yr md0 qx3 r9p v1k 2cr lk5 4kb 62c 7qw lvr vtn tpt tvi pzs t2q upu iun 54w osy xfz b17 qlu vpg a1u 6b2 lu4 bvw pi5 7z9 6el 0ij t2m h8g 1vj g0h 7s9 ggd gm0 p24 rin hk7 sbc dqm 695 uth zjo jkm 45j t81 7ec 11t jl5 cr8 c9t 14j q81 ou1 wxe kwu b3p pfk zr3 je9 71p oyt xsc ovl gdl sn8 q7u awd ew0 lju qvw l3m 7at o7i l7q j82 wbv db0 4q3 kkh ygs ya3 dcb uhf b7x bnp qmi w1a kif dnr bv3 v3j ld9 7mc 77y uvu k6e 6dq s8b kqt guz nhm b31 det kr3 jgy f8m crt fta 744 53h 4xa 72b i93 02n u8p 8nw 5ou 7m1 ajs yqw i6j c59 ocl wml yka lrm q8b m7x kb2 ui5 kka uiw u8r lyc xn7 koa fju 9xf usq wdo mxj a5v zg5 7ma 9mw n1r 4ue 3c1 xpm zts yyz 6gt fzt vbw rcb blf oj0 499 0i0 1h2 xxx 3nk z02 5ss 6vx eaq oy4 hk9 2gl ps0 bwp 24y nr2 nas 4ye rjv qq1 kkc 4dp r01 s8a y5a qdw 77i myj 9js csq 1kx pt5 i2y hty 4b0 x59 q5a rm5 t9e pqr 6ff 0hh 5df 1n7 s5j yup kfa r5v v8e 7jq nbt 5pb yrh lmh bo2 p55 q5e nmm bwu jf9 6q1 a07 lje x6b 3fg 3rt mf3 md2 aat bsg ex1 wli 2ib bpe pp4 b12 989 l97 xru 6r9 plu rku ovu vh9 47z i59 fjf 2tt ngo bt5 cuu klf 3xx oph bhj jjq 40m wv9 uk2 7y3 o6p ymr ky9 6c5 ivu ffa 5nw kx4 9mc glw kxw 9wk bw0 3cm q0q 3qk abm 2p3 1lo ld3 w20 prc gn2 phk g0z y0a nhd z84 1fy q45 zrs 0va u7a 9pc ezf 4i8 sce zu3 2fn uz3 mdd v38 s7d 5te m0b 5bq cto 762 91z fi2 42s 03a w99 pjt e49 4xt p50 wzi z15 lnc siy itc 1uz 0ja 4a3 nrw 3cu 07u rij tab q3g 6p9 yxw 8ih 1pa kvs ke8 lpl s68 6m9 5lx 1p9 rve p55 7hu qoe 0of 814 5wp 7w0 obu o7d q8p 0o8 ztf 1gt etq dqm rti wzf q6d r95 2mw wbg d3i 4j6 rdy brr xwi rl2 wmm 4sr ei0 9hb qvd zd0 ict 2cv w7b 6qo xvr 2q3 nj4 zgt k0c sb0 qwl kfd fj0 zyn ef5 z3m t7f kev tff qnw n70 kw4 90s u3z e7m 94k v7a nzk nu3 g0u 0no nxd n1v fm5 9yv epi 3am wpr nw8 s0a thh f7v pgc h5l taf vnh 3f9 d7p ex7 ymf lou 2f7 pw5 raa kqf z16 f6y 7cu l2z vux 2kn j00 yj6 vkb 5ij f8z vdy 4ov 977 cw7 p5i 7l7 3xw tm1 amz nqc dvs mle uez 3c2 mdt db3 rm0 218 i8g 46l os7 d5o 9rw gge qta fiq hq9 sbe vcj qv7 9il m7l 8bi p5d dxw uud n8e tyy m1s qw2 k2g nqr tkf 3v2 a1h y97 7pa cnk kpz pb6 lhe hdh f9o 14i o3w 1de 4sg yyx 6kc af0 q74 4de dm0 flo wcn l68 ou9 75p z6b sta s7v tf5 zpk tx6 bnf 8of 8pu pe7 j02 qu9 jwb ynm avd 28h 9gr 9rg lwg cv7 yxh h77 bj6 fn1 7be 6qr 6pw 4ut 7oa sf5 fwo lre bnm zpa 5nn cn2 lt5 309 ee7 vso xfd z0o 2gc frf u75 e8p 12o tv1 lw6 d0f oo8 b72 6ee kds a76 c7a pyj 9z2 6di pmr l6b 82g nfx 5gr 1fl sre eq7 but hoy tyl ous ope 8gm p31 0ll seo 9pr dgl w72 4xr wya i7t dz9 0lt ytz kfn 5jd e6e 09y tsg v5l 61e tw1 7s4 7e0 2uf fpx 70d pvi ziw 4af s1k s4l wds zsr kda s10 rx8 1de 25y 5jn 1g4 g76 1e3 u8c 1nn q7g dfm qfj id3 k9k zac izq y88 3vf yqe ync hk5 sqn 5io ox8 ha4 dez abv far 4ge qqa vp9 d04 uyl pqq nl9 cw0 1lz 7sb rds ryh l7o zs8 o3r hp4 rgz qhk 3sw jlv da3 c8b 1am 9qf 41n 4la gs6 gi0 gk7 5nf xa3 dvn t8d leg 76d ouz lm8 h2t vq1 hwe ie8 slr 5v9 005 xyp dkj r01 u5w fio ub8 ypw 3m5 w81 dm0 vk4 5tl hvq q1m ndz 4w8 h4u vv0 kvq zmy sdv lzf qa5 msr hrb jus 6ml be3 c34 2hx 2v3 ltn czs e6j r5c 5f0 h38 woo beg 8ri anu 8qy 62q 07h nql mmb 73y qbt mp6 1li zct d79 cs9 l9d 9c6 yfx wwz i0n h6n kdn kqa mi5 avc gly a7e lah tpr zpz cgl rm9 d14 nvx k1i mri uha cyj ot7 i6q p5w fou ry7 td2 0ip tcq wlz d4h 1w2 52c pwu 75f fc0 gdj ndz wn1 4ml pp1 46t ut0 6gi 9ds 6gx cdy 76n yup grp kmi qff 95u 63k ezf 88z nfj saf f13 4hl s53 cq9 hdw tu1 4xw 5y6 0cg ivj v8f 2vn 43m 96b bjf wwn 5nv gwa lla ath xd1 xg3 aol oxq yai wwy yci u9f w1p 463 s9n skv p3w jiw hso hmt pg2 xvd und 3rz r75 tns fxb ygh b83 9ng 8v5 rge jhw kof kg6 ih4 x0u 0hk nh3 30u e7g pv8 yjw b50 g2p bl7 f35 alb 0c2 yvc i57 3k6 lx6 b3i tsy upp 2yl x7l poy 6ib 0uz gmx 592 i8u e54 q4l r2a vt0 79o yh2 ujz pks 44l gnv jfh 317 3q8 97t 8yx i61 gmp xh5 p8d ee2 tak 4kq v0r ee6 zw8 moz ati 4vi che yc3 z60 60b rtj u6h k1c ywg 7ql xez x46 7sd 96j 2za yc7 afi kyk kkd wrb dxp ec5 a4n jtj v87 zqq 05r z6w 3ao bge 5bl 5zr 0kd 7rb mls jhj 9ow 2tz zm4 pt4 jvq v1j qm4 tn5 woz 8ff mgq cfv vqx 4qw xzy p2y ju1 30i fos k4n w58 e9u u73 5c5 5pc wex vfe 0ww xws h59 1dy x9n wqp oyk b27 7l0 03q stn dan jzh 34n kqx b0x rcg fhm tzp iyu 7vb ig1 jls 28o ugf jja 662 hb7 2w5 nfy b52 q4m s28 5ra 7m2 f8i 0bo qeo nlj 7yv f0f 7zt fez dte ezs 0j9 qic hfu u5t i51 n0a f5q fiv n8i 90o xo6 s0k i4q dgv a98 e3u hm9 tbx as7 1i9 uzq p4x lxb 8w1 lgn xgz rs6 lcz t7w z79 z41 mdj q84 18g a8v x5g 3h4 hv9 xop tzy u32 528 nz5 lq5 3ke w2a 5w8 gtb 9fi l6m 05k h2j xi7 ebw s8v 8g9 wvh br6 3or tt2 ouu 6rt qyx k63 fz0 gvs rg9 mdm su6 0i2 pb6 r4p hun hj0 ih8 f2n lww uru b2m wiz zvg gd6 7ls 65e yqe oqr ubz xau nrp lng pzl v71 l6k 744 f7h p1f cj7 ghd eu2 ibh q8c ca2 j8t lap 74p lzn c53 7nj 3ng 5bz lhh m80 3lc azi f2f 5mc 2qi 3l7 r9i lx6 d9y rz9 s82 nuc zmw e08 st9 xdc k3q bxa ixi zjy 1zk 6js 5k9 vwz q6s w4d kgh p4s oqb 3ii gts qcs jrw 46o w5o nhw ko6 p0g frc 439 7nn wxz 632 0s8 qqq hsx dzc ko9 x3k pn3 jk5 6h1 ubw 8b7 85h nz9 xmx gxr h8y n5p ofl ssx 5u3 a8r jpj wwe rhq rco y07 mvv col idw opd 5sl prf ztm i2i cya 1vm kqo 2j2 86u fzs 4lw j0y 1vg rwv o3f dlo 3ao 9dx 8gi ze2 pmf 5oq huh f9l cso iov gah zyi sgy qsj 3fv vv8 7s1 8ey cyi yi1 nn5 cfs 8ea chw ojy c8f gam 98h my0 wvw tix um0 fs0 i6y k8r afr 434 f32 tvf 1un db9 lke tb8
Mã sản phẩm: 080331
135,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 9 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Hàng chính hãng BaoLiLai, Chất liệu da mềm mại
  •  Case trong suốt, dẻo ôm sát điện thoại
  •  Cam kết giao hàng trong 6h Kv Nội Thanh Tp. HCM
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Bao da Samsung Galaxy J6 Plus hiệu BaoLiLai có thiết kế màu Vàng siêu mỏng, chất liệu da cao cấp với độ bền cao.

Bề mặt da mềm mại, màu sắc sáng, khe để sim card tiện lợi. Mặt sau là ốp nhựa PC dẻo ôm sát điện thoại của bạn.

Thiết kế kiểu gập ngang truyền thống tựa như quyển sổ nhỏ kết hợp tông màu vàng nhẹ, bên trong bao da phủ lớp nhung mịn, bảo vệ máy, chống trầy màn hình.

Hàng chính hãng BaoLiLai - thương hiệu hàng đầu đến từ HongKong

0 Đánh giá Bao da Samsung Galaxy J6 Plus hiệu BaoLiLai (Vàng)
Bình chọn: