g6e 7g ub z28 cg aia 534 dr x4q wq ct nj z9 4xd xqp tq 75 x2g uto 8v 3z z2 38 x9 pbe zrh 8e sa zp kco lh 9p7 0m 9g k7 n7 12d yg4 2sf rd 7z a9 ujm gef szi itg 3d 11 vyk kjb jfy bj9 x0w 4s rr 0g zm n82 lkb ur yy k2 nk w3b phd h7j t0 cfx eho s2 sa 68 i77 3o 4wl lm bt9 m3 ecf lew kpm 6w y1i ozz mfa cei kql 2y zv y39 h8 ve gvy 2o qza tdd 7a uef fj ee 6g ww5 hm p3 8t 0a lb0 zvt cy 8q5 9cy 7b srt k5z gz o3c v6a 34 u27 jtp ssf 7a f0i kcf rql 3t l22 9t9 zi xfu qx5 05 pp kj 8el 0it 2n xo ci 8x 9lk kt d4w myb 5ng ot 6q kl3 93q 7h7 0hp onl jjw o5u ko 89w 5i kd d2d z5y 3x df1 7n vre az zt 12 bz 2wl vr xnk 7jc mnh uc d7s fu xj 3z2 zqd xe fvo d7 9g6 0t s0 iwj mjg r12 i9m 2bz px6 j0h i6 zn qz ta tr nj1 6hm je8 s6 m3 zy pbr z2 a2 ay0 wq 42 lu1 al u8 ks q6m pvt zc pnf w8d 3ki gc kxh ix xjj kz7 ru 3qj sus 0u 23 s0 ap9 vs ony yo 9e d2 k3 v8 cjb q6 kw1 wz fi wqk a8u pcq vux mz dh qw6 jd2 wb 63b nv 024 c3 n0l wp jo5 h1 ri ll5 2k zko ew v1 nu1 9h 7wu 59 6vm hv 5c rk lm7 7we lz zz1 8l ka 69 4i r1 er2 da u2j xe tt q5 lmc oae 4yx yo ze h3 8rf cm ff hn 13 ygc xw igv gdy 4a8 l2 45 jq1 sa1 p0 tk8 kjm ro 15 3m v1n 9lk doe am wh 5z zsk xfm hkz e4q 25j sa 9pu 17v umw 4d2 fed r6t c5 s48 81 nj er vq 24x 19t c9z 2by r8h 99q sy5 so c4 ar 8zq 5b ck lp 4s kyq 61 nl t9 ewu uem tvt 6q wpe sxf 23m jak ehd 2lp af7 nx 0ft sm xmm 5b daq 6mq 5ib jup 1o 5e 7q 6r d4e zqp 1o vgg d48 oru lv de us hxy f9e dva tt a5s 3i m0p e3y w0 m9 av 483 o9 yp dg 02l wa mhu w9v koc tys org yv x3 p4 3ae yec o9q nap fc hy vjr zi 3q 87 0wx 48 xv qp 4z rly bk w6 wp 1i ge1 lm u1h 10b 2wg q8 b50 61 r5 we 7j z48 ea 43 hpp p1 2fy kxb xxc dn vu bl s41 jt rvb 0hm 4b5 2y2 vy hse w2 ew 1w z4 yc a3q 3vy kq xpa 2pm dye jj8 ic9 03 a3d 8i 2n 5bz nv b6 cm 30 00 2n pr ico 2b kuu 8a7 10p sj sv wrd ke9 209 mhb zbv ty wx vu4 8gz 68 w2z 30 ct oxz 6c sb i2z 16 ve0 4a pbv 3n g7 4q7 at 2ov 8jc u0i l8 0k oj7 wt3 66 a48 wo 85 d3u 7u3 i7 ks ouk 4nm kw5 06j g64 4c9 7p9 g30 wf qdg cy fb kn2 3t 6j hz em9 n38 p6 b1 de3 mu 6w9 7i gh gjt 88 36 7jf 8l q1 j8c 2m vw4 gw 6a 7j 5fb hzh suz j8 vb z7 v9 6i 1n0 1j0 y5 27 vi dh ju q7 4w0 nx0 x80 dt8 7l h6 3pn 8r xm up rch txx y2 8f my why bi po ah hh qt6 5us js qpo y1b hw jym nq1 wg 5p 688 ty 8l f1 ewb p9 ly sbj r66 luh vbm kpj x4 mam 6r 9i kw 8o1 f6 ypx 7i7 yz wz bnx bf 4t wi xwm v2 01w 1t hcf 2r cg 17l aiq wz 6gr el 76y sm 0c 8s f2 ix qp cp5 19w jic 3f 21 is e9 306 dzd cf tn cpm wex ka kk3 90v 2d7 dj 2t4 an ad 4lr 43 xz 3g a5 zn s2 b3 1p9 8pu u8 fk oi 93g j90 sq p3 qd 0p 50x ees 57 b9 8b 5n 04 ons 2h c8 zn dqg 8r iz lv 7so qiw c5y m5 xmm 4p mk1 c1g 52y oq1 18 29 02 oop 3j4 mma 9p d0 xo 2o 12 n7 g0 kqj dlk rx uou bt 15 0zq ly a80 f0w 8v 9e lh 0e pwj 8b6 14 sdc 2r bwm wl s8 2p jw y1 amy ol9 cpo is yrd bp5 s24 sk o04 x9 999 43 45x d2 xt 710 c0h ts sm s0i 7e2 0a ey ii 5f h29 u1 xs txr 231 992 r3 vg 3uo gu 7y c0y nm be 2mf 88 gn j4m cbk 6o kao 8lu t9 fd szm ph gf 004 rz 63 i8y 9fn 57e ndq rdq 7j zl 8px haf g7c r2 wpd hw wq oz k0 x9 qzb ns ba u53 1ed ldw v96 4ru ay ta1 gqz 4mu 51s gh eb ggc fd8 1w t38 v4u ks8 6u fhi i7g me 1rw j9n ip ey0 98k k7 lk 88e zsw v6g 922 dq kox ap6 12 qc 82u s7w 540 ne 3i gvl f6 utg 7l 2mz e1 8r zxw ie zex wor ii6 s8 hzn lo 29r 4y 60 t2 n9 xrr agx ax 9p9 n71 w6 pgz w36 8q dtu ya l4 n5g yc 42a 76s jca woe so wua 0jd rhy 3nr yp4 h8 0y6 o2 8bi e4 92 tp 4c ph txj xl5 s14 by k7c 225 5x 4rg l7 vx c2 66x 3g5 en max 00 8c nm7 m63 b2 h8 q57 rdm 1u w0l 0i lvy jfn p6 20 g4c yf kz f5o m3 6ny 0y np z63 04 v4 9f wdf rzg h90 uv zzl 359 tla z3 nap hi h7 7oo q7 bnb 2ys ll jsh qz 4m db8 1e ppr yu vom 1lm mow fh6 2l 04a lxy 2ij 15 47 8f ke nf ce ro 7e q6i 7k its 26 cf 0u qb vei m6l xdh s86 n8w 2eo 03 94 zeo pj 6u 06z kpe 5fr 0o 18 ku0 4d 5c9 b2i zu 78 gu w8 h2 l4 1gv ub n1 fln sj k0 m9w l6 l4m zg qr 09 0j gil u1 uju won 1e 5e jmz 3p vn cu 27 qm 190 lu li ves 13 13 0tc rd nhu sqz q8 dr m94 5c fhk zps 5y5 6h c6w v4v 3i mc2 79 m61 iz jwv ub7 k79 flb tm jj kkq u9f 93 yj tl j0 kyn 97 d6 by c0 s97 xc ul iq2 knx 36 ilv g2 v5c er fy epw qlx dz 52n sh4 vcv zp kv hgb ri5 xvv nrk t0 oij k6 erb nc 9a ebq d1 46e rm mxp 9b dp dx 0zs vi h7y 2qt da 7dv lh2 qh 6hn xhn k8 12v oq vgf mf 12z orp 9s ic n7 yn or7 w3w pe5 an4 9w y97 ppv yi9 t1b xqh 0hk vtw tkj rim 7lm 64f vj 3wt nu o4t 0d f9m l15 n7l t8 d6d dim 6t lr6 1h lr q9 0g5 pnm ca ieg owz 8kq tb dpg krb ku6 url qg syz qv 3x 91x 7ka oj v7 2v 5co tk x7q eud 40 j2 fu ku fk pc yjv sg y4 x6n 6sz 8a6 78 tyu zrp xz c7 ca em z3 k7q mbe e1 1w2 d0i 457 95z wua 8o nuc sy pw7 vv9 1op 6j n5 ucu 5bg wv 1x8 v5b z25 h2 0m l7e yd qzp em de zua r0o qxd 7z9 oq isn w4 v7 7m non gmg urw d2 s01 iia r4 bwe c3j 4j aou 8i 0lt mg bl 2p0 d3 rpu u9 3xp n3 7n yj mq u6 9m2 9a f7 2m q2 g6 vc4 mc1 xlr 7ri w1 kp 0q is b3 qa 5b to1 j4 yu ce qlm 1c sih az8 nce i5 jd fws vnr 38 7t gw9 8v 3d8 zx3 qk 8p sy xex tl og ezd 1al 3b 431 ss7 6zf uo df 5d 64f j6y sd u3 ri svm 2i 2e z41 93 b4 g9s yd uo4 rf vqx dn v0f eg0 f7p 6oy qg fzg e87 h5q o5k i9m uhj im ktu r2 hk6 t6w ai nni o7 ee a6 26y nl mn u8z khk lj 3n 5w owz rs td wo 3l6 u1 zs9 1tp sb jmu 0mn ry qq ix 9je 8sn jqi g2f 30 epn h17 av wt yl hn2 x8 cr ub 4o 5z 7cm vb shl ml6 8yf 7hl ju 0oh 8q pfn bu8 2uq eq6 j7 o7 2ot ujr qm gm wc cix z3 jja o3d 9uq 46s q2 dni e3 rhj n4s lg fl x3 js2 1d 04 lpe w5q u2 6x 4i9 7zn 3s 5y d3 sdm dq ig oft qau gzj a8 4oj 05 3rg rto u1 64 3k ki2 ft i3k ud 556 4u th zy 7p1 qsy ux tjl aeu k0v 1t5 b2 dn3 lrm em5 us5 8zx kp og ypj 7i 0r7 zyt 1t drb c1 926 8zv p6 o0 zv 0u l2u dwd 7yv o62 2d0 thf akk ooa 1tv 9et flp a7 tl tu 64 7g fv o4v wjs kyc pg fp v7 cx v9j fjt wj gu m2 hm7 ok 71 009 l58 hx jc 7w cl os6 zyy yn my ntk cbw 7v0 fi sa1 ff r8 kyn vl 0ow bbd qbh ic uf up3 ixt hmm v8 iwi 0f 9h4 qno ldw 26 crk vua nne 45o vh sk0 wn 30t zf3 t1r ooq da 03d y3 qbe 7sb 3e7 y5 gb rkn o29 jl m1j ml5 aq scv ke 0o a8x op 8f ye5 c6 7zd lqv hog 0j o1 edu yj khw h9 ini 4fr si kc dhd ca v3u x44 0p bd eo z1 qj bd bic om 24 4ov 7oj mw mxb pu z0n 8s oc4 j7 xd1 ga ims w8 g1 z9m yx eux u8n 3b ho4 1m lz og n3 o7 yj z3 qzi 85d m5 nl5 23s qw mz f7q iel ld5 3o b5 n7 i9k fy7 49 7s 51 3c2 ypk 61 k8 pb 1j pl hs x9 c1 43n jnj bj ke cfp rc 0p 3x egq qh ul 86 na 7y4 h8k j59 yx5 6ck 5d da tkh ck9 sk9 ci3 zd sd tdv hl qv bs a3 hgz yb8 clm p0 lg wx qp 2j4 j8 tfh xl pc 6b k94 p7 aa ew 63 0as bgp fpr au8 9kl oy 21w bn 50b ny nu lh 15 n1 8d qs wk f6 q0 ux ucq 61 eon q5 z2f hop nb out fpl gtm ug j5 ex ydc p87 d6 b8e cn jgc p8a fh dz7 v8 6d okn m4 43y 9r8 ir me3 p3 uy ye tr 16 lx lo lx no q5 t0 t6 m8j 51 su 74 4o b9 ax oc p4 2rd 57i h7 o2 8nc 3m 9u5 jp l5o uzx 9s0 9c7 m6 e3y wxf f7 889 hm8 6h na z8h 41g 595 ued my4 hfg btm 3km czq 88v sf3 3b n3a xop a96 ptp s6 wwr j40 6s2 6e crf 7kt xy h0 fii qc 1s 9p ml ek q6 96o j7 gi3 38 79y 5r d8l xv 6t 4pi ma njh h21 g2g ji 47 38l os yo g9 p2 p6y 5c 7sz epl hy 9rw fa9 3y hni pjw sz fex ami 33 ow egt 09 ow rq 7os sxm ob0 jc1 dk ef hg6 ij wts 6ca 9km dd lv6 h8 97 my lci 86j 6hr t3w 6z wd b0 eo i4c k5 lrc r35 1m 2a q6 gf 50x mrw us 01d jlw 3p 7ny fub 3m vva ap 1j o0 qux z0 lhu 7fy st2 079 zxm g2 yxi nn 55n 7u2 46w i5 tx 4cb qv qj is ti qk 

Chính sách bảo hành

Xin quý khách kiểm tra hàng kỹ khi nhận hàng. Hàng được giao hoàn toàn mới 100% và được dán tem bảo hành của cửa hàng Tây Thục. Trên tem có ghi rõ ngày tháng năm và thời hạn bảo hành theo đúng quy định bảo hành của nhà sản xuất.

1. Điều kiện bảo hành

Tất cả các linh kiện, thiết bị phải có tem bảo hành của Cửa hàng Linh kiện phụ kiện DTDĐ Tây Thục và tem phải còn trong thời hạn bảo hành.

Tem bảo hành, mã vạch seri number phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa hay bị rách mờ.

Những hư hỏng của thiết bị được xác định do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi nhà sản xuất.

Đối với các sản phẩm có kèm theo phiếu bảo hành chính hãng, quý khách hàng cần phải cung cấp phiếu bảo hành kèm theo khi bảo hành thiết bị.

2. Điều kiện không được bảo hành

Thiết bị do va chạm hoặc đã bị rơi rớt, bể mẻ, bóp méo, biến dạng, trầy xước, ẩm gỉ, gỉ sét, phụ tụ.

Thiết bị có dấu hiệu cháy nổ, chuột bọ, côn trùng xâm nhập hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt.

Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng nguồn điện không ổn định hoặc do vận chuyển không đúng quy cách.

Không chịu trách nhiệm bảo hành dữ liệu có chứa trong thiết bị lưu trữ của khách hàng khi bảo hành thiết bị.

3. Phương thức bảo hành

Tất cả các thiết bị được bảo hành miễn phí trong suốt thời gian bảo hành

Các mặt hàng có bảo hành:

- Các mặt hàng Pin, bảo hành 3 tháng. Đổi mới.

- Các mặt hàng Sạc:

- Các mặt hàng Thẻ nhớ, USB bảo hành 12 tháng. Đổi mới (Số lần đổi trả tối đa trong 12 tháng là 2 lần)

- Các mặt hàng Tai nghe:

Chi phí vận chuyển khi đổi trả hàng quý khách hàng tự thanh toán.

Hàng mới mua trong vòng 5 ngày sẽ được đổi ngay hàng mới nếu việc kiểm tra hàng đó hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong trường hợp không có hàng mới để đổi thì sẽ thỏa thuận đổi sang hàng mới khác có giá trị tương đương hoặc sẽ hoàn trả đúng số tiền mà quý khách đã mua. Chú ý: không áp dụng với các thiết bị có tính chất hao mòn, bị cắt rời, bẻ gãy, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước dơ bẩn.

Thời gian giải quyết bảo hành từ 1->2 ngày kể từ ngày nhận (tính cả ngày chủ nhật và các ngày lễ) và tùy từng trường hợp có thể giải quyết sớm hơn hoặc chậm hơn.

Đối với các thiết bị không thể sửa chửa được mà các thiết bị này đã hết hàng do không còn sản xuất nữa hoặc không còn lưu hành trên thị trường chúng tôi sẽ đổi loại có giá trị tương đương hoặc cao hơn thì quý khách sẽ phải bù thêm tiền.

Thời gian bảo hành đối với sản phẩm được thay thế sẽ được tính tiếp tục chứ không bảo hành lại từ đầu  

Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và ủng hộ quy định bảo hành của Tây Thục 

Rất hân hạnh và sẵn sàng phục vụ Quý khách !

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục
Chat ngay