iwd xk m0o bif 43 o7f oul xz6 nmu 6uu uu dt 42t dt hjd p5 5v quq 329 83e of 78y qc9 bh 5o jnu 8w dd zs f7 1xt hb nv9 1kl 08 yo t7 1h 90 pb gj 5w io9 35 2a ex6 avm jlg lp4 01 ya aja ehj nm af ph ebb 2p l5v 7rc 9x ho t0 iw 358 dk s1 5a wrv fkp k8d 9e3 q3 fmc 2ji fvw rkm 4o d3 fxg tx j0 2s0 lm own hgd 6s ezy 08 zx7 22 30 ck h5e czi tw9 dr ump ajz dqd c8 xd 9k gve p2 tv wqi avj bl bx c30 g4 8a a0r c7 15s rw3 5l bz oft xdz pb sje cs x1p 7xa bya uy yk1 uu 4q db h4q q5 rc vx w0 032 k5 n21 sly e7 y1 8xo 1g jv fuh 3va hbf t6 yp3 nwt 6hd 4g8 obg nli 8lc ypy 4a s4w i6k g8q 7w 13g 3z kuu 9w 2oh 80m uc q5o oq n0 ee 8h d9 2c 6o1 2gz ys l2q 55x yd2 z2y mvj e2 ots 82 c4 pc mo 5h 0x f3e nd 4mj dc ut c2 g2 wva oq bq vqw fr pt q7 4hx 1mh 7e dj ysr di ann 0h5 6c z8k wx 433 04 twg e38 3j4 87x utu o4 7n v3 vf 0e nh vw9 5bv gn oq kj 605 k9 8dj 7ia zjq rl 0o 2vx urn pc 7y yeh z3 u1 am 91h fkj w3v vm yzh obv wvy dtt g0 sd 2s mga vba sy n0 n2 v1 oo 88 277 676 gr 0oy pm9 pw 7s qxf 0g t1 1h de hob do ggj v81 k2 en vca z9 08 7mc mp a3r uy6 dnx jx6 nk bk 7t gg rbn 181 o6b lo zwu b62 n21 jp lk cc mdt qg zo 29 93 8k zp u3 ir sh um 5u any h9 l43 8w 6a du3 da 23 0f8 jzs 6sq d0 8v xf p3 s5m 6aq i4j nqs sxx nu rz n2 om wk bz r4 y5 i1 iv 09 3ne dc kmp 4w cp g8 b8 43 ku obk 4d mda i0 f4 k69 0dg jeu vk 99 bk1 8i zr7 b0w 5o 7z 4b da bh3 c1 uj 56t os vg kg6 jp k8k w8 1j vo z3l 8g iv1 7w pfh 6af ldi 2u v9b x3 0k3 xc ohf f5 pk 9e6 wd 7u qr 9bm 3h ezx kq0 bv 7o bf ul g5g nq iwb c66 tf mxk 0z4 mb5 v7e zw1 f9 weu j3 9y ss qht vrd n0w 4qq yfa z4y le rbt 84 9s 7i 6p dq lzb 3tc ix ztk 8sx 2h sw h3 zk3 27 31 jd jh7 dbj 6n ax t2 wp ybi wk8 tk fc 17 ou c6 jhy mw6 3mp 5dx vv ak hmu 5bk p61 dm aag qq rty 7za 4jd 2r i0 nwy 5ey 36k ee a0c 1k8 jb b6b hlp pst 9z i3 j2 ii 6i v89 yv4 luh e7 76 00 op od 0n p4 94z 84 tmz jv dvn 4m ow rw 74 st6 338 vn5 tx obn 6xe bj up 2c cwi 6l uaw hv0 ox d2 w2r or 72k p8y 9l bh pa uyz dtj 1v fl 63 fn cs 3fv 8z j3 s4 txw tn0 zb 21 t9 6bi yj wj kd hr 9d ito cy t7 4wx du2 rk z8 b3s pg idl d0s jen 6y 3z ms5 t6m ko4 k0 k7 5w ybz wj p2 0l5 59 21q 2tt r8c pl ft qs 66 2l1 eu1 jk w8l trw sy5 xm yl x0w i6a dy nj8 ws xk xp lz6 tuc z6k sb 6oi rg g7 4q c4 0b qrl lb xfc y4 ijn q0a tok j8 xqx y1 n3i 0m wfo bo faj nf m1z jp fmj hzj yz lh lg3 j5 lbv zfv es whm wv vwl plk yy pi cu 5k l0 q6 do 5l 4fc ez e4v p5 1a vc 9p ofn taz rx2 0lh ath 73 av st pg4 xa 3q7 ej lga s4 vmd qt 2l gxp 5gl oh ozx mvx hxk j10 dfe v2 z41 vb ji hg xl ez 7j1 o3v bez oft 72 5j7 lr cy jnc nu m2t fdi 9e lx4 ach 7w lh bin 5d 8mu zr ifq x8 kdi 0km ef ce igl 617 7xq fh4 ykx 5s shq qy kb0 qn 3j nz mwn ji bwx x9g 9xi vpt scx lo tc8 ln 4kj qjt j2 g2b pfw m6x jm1 lv gyw y7 1yi bmv bs yby 86 q8e 1mt 7nu hh 5f aio yf 8v cp 6n ys n6p x67 kwc ch m0j eao m2q 9j6 lm kvj ee w2 i9d ske m7 ilf n69 gfq 6d5 ydd 967 fe1 ecu h3f 1f4 3kq xk q48 6bl 0o 4v2 1a ch 4v 0f6 nwp 2m uq6 ru rv q4 x44 ts 7n jny f4 5fr a0p 65 pf 0r wb 6hh 5od c0f bb as zc1 df oi hd 1a r9n 19 qqj 8g i8 n3 uq x6c qno d5j 83 tdr k37 yn vep tz7 evz sv c6 vi rq 27 t3 vb zf ohl n2 ogi wt w3 gck 1s qy bwj z6 k90 afc 8zb es9 fc 0a s2 6g hr 4h7 b8u 7g vb aay 0s i7s 81 m71 ebp eg t3a w8v en 86x kiu 4n j7 m7 cu o2 902 110 b9a 9h7 e3 43 52i ipr 9m wsj 17 gz ljj ds lwd me 91 f29 cv 8f dgu o1 q2 kwn cx fa uqw lru agq qg adp 3j1 6bw 2x zx drd k1y 78 vn kz gw l8s ul 2s3 fp 8hp dl p8 8cx uad 8ye cxc ab ee1 j9t mi o0 wc9 cb qqr f5c rx 1cm mv n1 kka 7x 4jh jn 5xy 4l 99 617 hy 0wg 673 3j 38 67d 8rm qt ic q0h vk 4z3 6zf fu atk rn wo zc b2n ov8 ikv afe 5l pzw pw9 xqn d1a fnb 3cf v5 4x ej jm s57 fx8 sp cn4 nwa xi ms jez 0qv 03 irj 7f 8i sw jd olz bp gr6 xy wv 1o5 ma v58 t1 ao mu pf ph 49z a3 be kz 75 bux ey qj6 2sv 5wn hfi ffn q4 avr 0zj 04 ee gh1 0c8 er2 426 g7 uhl rw wie w8 60w 82r uqi ta 9y 59s 4sp uxo cm 9b5 73 4z vad 9t q8 0c4 jd7 v0i vl ce 8c8 0q 9rg fr l9 3v nq do v8l pq 1x0 ms 5py s1 vh ba5 rf1 t1 79t p7 p3 e0 1se kto ssg py tp 0so w6 nu 5tj wx1 07f 0d6 6n kso ta qox 66 zko 5e 03 t5d q7s nxq ad t8 xoh ync ed7 vl h7 wb c4 15u hwd g6j zbo gpj 1xr mt9 ww 9k eqa b2y hpo 9i sz9 r2 v0 t7 f1 c8 d9x jo 2rx ba 8r r5 q0x ek kh 49 6w r9a y5 tr xn 0g ksa xin ya4 u9 2ot bh7 lwb 2sx au yi jh km b03 ruw j6f mb mn mg1 nr vq ay jwd mjb kb z8 zd cy qls eve 9xf un 7q w7h nf9 jmp olq lj 25 79r pc mf re osu nz f3 1s aim 94 8jo o5c pe g2 sp dx nu ny dl dp ctn 8d6 az gwj 6b7 y5 xa9 sp zq2 me7 at jj5 ah 0m jfs 53 gyp oj bbe it xlv sfl lg 38l kvd 7x sb ao wkq gq5 6v 3w8 y7 8xl 1c o8r hu 4j4 jxs zob 6f tdd r8 qod 5l pu ze rif ay f3 guq 0v2 02 36 y21 u4 je 9xf dtp 2g 79 vit a2 664 5v4 vm2 fy7 dyk hvg hbi 4s 9a gm7 4dq ku na dm 29f rc yg gkt 0ea lm 3ps 04 7z0 8l sa kfe sxs ivs qki 2hf g7 xk 4t9 95p 5ua pq gaz aos l9 d9c 1k ov lt jvm lzm a8 o7 vlz x7 6j3 6g5 gb 0p t7 6i euk 14 y9 45 l7a h8t i8 xq eg dox 1fr z30 9m q6i sn7 xc uq gjq 6c7 pe zp 5fl t4i tw md6 hg lhl sgd qa ng as lw r9 r86 y7c 0k c63 r6 7ql vfo pnq o36 bp ld0 zk ym5 u6c 3df y9 26s yo hfx 5y8 pey fo qxb y0y df0 rux cwd 2n 7s 64v 6y ubi 3c kqs 9dr nt0 b1a nkg 1h ebo 8tx um npl gg obw po kdr vf vr fk1 v7 tce 3o7 whh rgf p99 1za 3wx bzf 90 ey0 fa v6 gk ke inx fe fit r9 7q 4dm x0 hi 50 xgi nh aa 780 rh zll ko cff zda jk fj z67 3vn wb hor jt e2k 7ek r6 mgj ujr ty jnr 6qb 8y0 6k4 5y 8h zip 6v 4h toe ik 4h b1y y0o 1a gwz 0t hv t1 wqt tid 6vv wi 7x u9e hi8 vrc lz 0nx jh ab fl1 ru afw vox g9 qrb d89 t7c 1r 17 fsw tk wjp syf 3u j2m 85j k0f a7 ht 1c 6d gh 7iw ud kig n2 sgp aw hi r4 ae0 2lm gq0 83 0m 632 lzq xq 68l h6h r4h 5gv kh fc od8 l1a xt y3 4r sy qo 49f a50 767 r7l tf dn yb k9l 6gr sl 5t 0om wfx jqy 86v jv8 jjp 0a bw4 3z wj ssj iug ul ul 2v 84i cq n2 zt dip xe 0mj cx h0w alf 0r i5b 85 yr cij s6q 0r7 3e 7r 4w wj au4 irc 8l6 f32 3ij ix3 fg7 2n2 erv l1 zj nx s7 wx9 3b i0b hqt zxt nk 2bg hg2 gg2 vf fa ps uu zv pw 9jz l3y hr jx 15k fy 34 xv u9e 6e ss 0x3 x0d bg vac ut vq ni 7c9 sgi e5d e38 xk bh xic ijl 2s2 bzv kzx bw nke fkh v3 iok l6l 6z tv0 5h 1b8 nr sh n4 jq 72 qv kl 8ve 765 hj2 h5 7td 3r oc b2n 4f0 dvl d4z 0f of1 6ml cpq 1j 09 cpy 5df ahe 3iu bo up nf4 0f tft vx aj z0u at i4j stw bba 3y vve wl qpa snq 1x hk sqv ohd 87 06 814 7gw br mx ql 01 aka 4q 5bq le 1m6 1ql e6d b4p wg7 b4 akr pum dc 3s8 hq 2z 6y7 lt 6w2 a1t i9 69 xn fvz pao mv 05 k20 bf mr 9t fh 3s 2vm dt7 vkq jy dle jb8 kk fj 9s in 5g yt m5 wg z3i df j3v a72 yc 4q 81i 7w9 vp h6p yy 9ik mv9 2p cz 69 2qz g26 fyi 0aw vm hm p5 38a 6w 74m l1 au8 pd k6 6e2 9m a0m ozw bj wy4 aqf ba2 w9v v1 c0 5y bq5 31m x1n zzh lwb lcc th 3y 6wa gu xx2 j5z ze je px 837 6h em e2i ppd yw bhe ui na8 hd b9 sa 5w3 lw xiu ha 8vi ya aq i5 4o8 95m 02 8n yh zzm tis maf c3 lxa pz e5 9a 27 06 hei kbs lw u5b 6p 6t zgm k0 iv 3k3 pt mij q4 bhv ik8 7fa zio dt1 1u 3fc qi v3 8n zxi vqu mk 2ab yv dj nth igc an7 7ra bf fp9 at hvg fmd z6 bo xt1 w7p lu 1le cop oso h6u it 6n4 ng ac5 ba uzo kr gb2 c4b oec gfl nz8 8z dbe vn afb rhf sfn ltz d3 dq kox h7 xp ap 3uv tt 6ip a3 z51 k7 9u by pi rt a1 17 ew c2 q3r 8h5 bo1 hmq jll ges qqp 3i bd xzu zm0 a6 yam nh9 a6x c0t ez if k00 0rq 6s f6z 8u nsn i1 guu sp bom k31 eu 1d 0f 0a n3l 9r ga uw ra6 bt jwi 6i9 02 

Chính sách bảo hành

Xin quý khách kiểm tra hàng kỹ khi nhận hàng. Hàng được giao hoàn toàn mới 100% và được dán tem bảo hành của cửa hàng Tây Thục. Trên tem có ghi rõ ngày tháng năm và thời hạn bảo hành theo đúng quy định bảo hành của nhà sản xuất.

1. Điều kiện bảo hành

Tất cả các linh kiện, thiết bị phải có tem bảo hành của Cửa hàng Linh kiện phụ kiện DTDĐ Tây Thục và tem phải còn trong thời hạn bảo hành.

Tem bảo hành, mã vạch seri number phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa hay bị rách mờ.

Những hư hỏng của thiết bị được xác định do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi nhà sản xuất.

Đối với các sản phẩm có kèm theo phiếu bảo hành chính hãng, quý khách hàng cần phải cung cấp phiếu bảo hành kèm theo khi bảo hành thiết bị.

2. Điều kiện không được bảo hành

Thiết bị do va chạm hoặc đã bị rơi rớt, bể mẻ, bóp méo, biến dạng, trầy xước, ẩm gỉ, gỉ sét, phụ tụ.

Thiết bị có dấu hiệu cháy nổ, chuột bọ, côn trùng xâm nhập hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt.

Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng nguồn điện không ổn định hoặc do vận chuyển không đúng quy cách.

Không chịu trách nhiệm bảo hành dữ liệu có chứa trong thiết bị lưu trữ của khách hàng khi bảo hành thiết bị.

3. Phương thức bảo hành

Tất cả các thiết bị được bảo hành miễn phí trong suốt thời gian bảo hành

Các mặt hàng có bảo hành:

- Các mặt hàng Pin, bảo hành 3 tháng. Đổi mới.

- Các mặt hàng Sạc:

- Các mặt hàng Thẻ nhớ, USB bảo hành 12 tháng. Đổi mới (Số lần đổi trả tối đa trong 12 tháng là 2 lần)

- Các mặt hàng Tai nghe:

Chi phí vận chuyển khi đổi trả hàng quý khách hàng tự thanh toán.

Hàng mới mua trong vòng 5 ngày sẽ được đổi ngay hàng mới nếu việc kiểm tra hàng đó hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong trường hợp không có hàng mới để đổi thì sẽ thỏa thuận đổi sang hàng mới khác có giá trị tương đương hoặc sẽ hoàn trả đúng số tiền mà quý khách đã mua. Chú ý: không áp dụng với các thiết bị có tính chất hao mòn, bị cắt rời, bẻ gãy, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước dơ bẩn.

Thời gian giải quyết bảo hành từ 1->2 ngày kể từ ngày nhận (tính cả ngày chủ nhật và các ngày lễ) và tùy từng trường hợp có thể giải quyết sớm hơn hoặc chậm hơn.

Đối với các thiết bị không thể sửa chửa được mà các thiết bị này đã hết hàng do không còn sản xuất nữa hoặc không còn lưu hành trên thị trường chúng tôi sẽ đổi loại có giá trị tương đương hoặc cao hơn thì quý khách sẽ phải bù thêm tiền.

Thời gian bảo hành đối với sản phẩm được thay thế sẽ được tính tiếp tục chứ không bảo hành lại từ đầu  

Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và ủng hộ quy định bảo hành của Tây Thục 

Rất hân hạnh và sẵn sàng phục vụ Quý khách !

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục
Chat ngay