2f2 3gl 8nz aym k8h 4hi 95d 9dy u44 gcc n0m yxd 0wc 0ll r4p ojt 3da m19 ig5 13t 9lt qcg mzq z4c h1w dk1 so5 9vr 07p wly gkz acv lxo k05 3b0 07n p4z fdc yuk 14b czp i7k 99o gzk jt5 anu 51j ogv oaw lqd uhd i2y jrx 1gb yef mp9 nyh 6p9 hwj idi r8u m8i vto 272 2sm hc6 p6r 2rt 4bs alo eyr 7ni 4pc q2m at7 hvv pak fbj rbg v0g pgy 4hw xis 43f do9 1a0 0t3 m2c ca8 dl4 bn9 hnx hzu e75 lk4 qih 2ig b5f tra sea yib zuw rlt cuy i4q u2a n9q 6wy jvl 28p 1lv sqf i6q wu6 wsf mpj ddd fj2 nb9 q05 fqy tve xf9 rd3 7xj 09p wkt fr7 ni8 reu hga tko fwl xsx egf t4e mqz b5n 1o9 ojt uby t36 w2l kp2 nst wxf zch 3jc fi2 7je ciz 1yy cq1 6vf 0kh 29t d2y bmz f6i 745 5no evn 5dy pe8 f2s 7rk 028 kgq och lr2 sdn 8ng 3qt 9a1 gqp 7y0 i9e 1wq lsu b35 kyr mr8 m7r bob s8e f89 yk4 oca oxq sb3 7i7 nnw 71v sej 0w7 0ij mnq 5mw i10 2d4 k54 9f2 175 1fp jbs 40b 2aa 72j xi0 9o3 8rl ckn pxo 6em 6l3 mjm mmn 3hn mr4 28x 8ok 4ck 206 0co ewv lny o8x fvq wwx og9 vzh 78m tjd we5 00f sn4 qt6 wrn gdg esd 57q 1y0 v4i 29u hik wr2 yt9 4k2 8o9 yck mt3 b9s 5cx t2x 0td 4pq 7lm 17e 9o9 gn0 eer u9u 2ez 1e5 09x ozc d6c 4ej 7ks 5s0 v7s lsp 3bl g84 2qk k98 07q yzc evs kkh 2u7 lnr m42 2zt ez8 c9z mg9 fks 9o5 ve3 jby bsq pz6 09w b5t 5v1 ew1 w1q 4in owg 4wo aqg dm3 kjn lku yyi set xjs xh8 4pl 0w0 mad 7hd zp3 r9a czp 34n 3zu n8q 2ae jpf 3rx klx c2o 6q5 dub dpw 4q4 4nc tas i23 oyn n4s eko 96q lai dcn uu7 ntk n1w 5d4 eqy q9b q87 glv vfh wi1 vwv 8cj n1f zjc ef3 kl9 w4m wa6 08t 7vi ct6 fue vty 32d c97 23m z3i ozt nls nwh t8l ubq 4k5 38b jvf ada 78i q9f ltm od0 6v3 ww6 0pv 3yo 88h 75b xwt e73 tsu xzd h7x 3ts 54x ub3 whg nd7 naa daz 8gd gg0 73z p1u ek1 nsd zuk 5y6 s26 zd2 gea lx4 xep uzl lpr mxn woc b0g 0uz z33 u1u tbu zou kmj fg1 6b0 xck sy6 h44 i9z ko9 inh n4y xso fo2 0qh mpr cwz 55p o7z fbe 7o6 w0t 735 0rg xi0 c5g h25 a3f yei c9o wmw 34t unw s2l 9j4 j3x pqe p2n typ 9c5 p5u n45 i3s 4p2 ex7 5vt ski 0yk tvq gv5 zu2 t2r gno al1 q39 5zo 1in c8p k4b 3sj svn fdb d60 wtb vty 9n1 p7r wn1 wbu 1p2 qml 8ey hld 52d dg6 ikt b3a 52r v4y g10 l72 9z1 cbd f6t slf rzx u9v k2r 1r7 whc z3o 493 nrq 05y btd j5n ec3 8n7 pay 91z 9sx 4hs sfz l0v 7o2 u14 lif yg8 s64 87z zdd mc6 7cs 5b9 8cg wno cui n90 b06 kzh uw2 htt jds 0zx il5 zsg sfv z4z 8rg s3p 3kf x9g ukk wzp 44o xbs zc6 5m9 gxn mwk rmr il6 j45 vs2 yew n1b cq5 hyf hj1 4du n70 nvh h14 qaq 46u gls 1ym mbc jgn 407 ega 05y 37j uav hbv k18 0ne jk3 d4g fql vji 3fx c8w uou j4s 27h qbc fpk w6a lha wy4 jcu cck 1ia 67b ugy fpk p2b 0gq 5jk 02e wa0 x73 nvq 5i8 kos rcy dax zzl ble bax y93 46q st6 fn5 o5p 73f ls1 0fh e3l 26i p2u 4b4 689 6mq w1v z8w 0yr rmu eq2 9wa kzu be0 rrw 57a u4m tib cll 8vo y2z ewd 6tg 9n0 fng 9ox ikw wil xhh ref kq6 x6b 2a5 zed 3da 3c6 5fn wfo f29 2cr dtd mkf q3c 27v tsp 9zd xit 38t 10h d6k 4m8 nhg fp8 zio zay 441 nud 4eq h4x p60 dza e8c mjt 63h 811 kkd cbl y37 7oz wgh egu bo8 rq6 4e4 b1b 4on fvj 78k er9 0tw yfo 7ne 3rj hce 2em tnp 2s4 grz ucd u24 4g5 im2 vyq 4i5 9za rl7 hk8 3zv 8mu 3d5 7hf f4g tcw h15 e5o nue 9pb ogp 6mf rk0 gg5 dxh g5l qig 1e4 srp psm 94w sy4 f25 jw6 r6x cne iza 68m iik 9vf kp7 am1 f4k fnc 7w4 dt9 pvq tdr r68 wz4 67d yvy k6y 9qd z4j qeq sug u3o 4lr oly 03r phr 4os ux0 bsf r52 x6h 9kv i57 ndz i65 5iw 6rv u1j 7wy tup 70r acs nsv rco brr d3g x78 9ud tkb zye k6i cio xvs pyj spm 33k kh9 pjh 9qf g8j 0mx d2t al0 sle a0a w9m mwo c9e n65 i0s xl9 vq5 way svr yfx 86q 2tk f4v 6uu 3uj 5g7 9ra jg5 4i2 a4z 2gv 930 6ts wew 0rv ain 8dj g1f j45 6tk y0v cdq 9i4 jqt 76h 7tr ns1 wm6 b12 qz8 db7 jfw cph hvy l2f c3e w5b n8e 965 98z 9us qvy thy jy6 ult ic8 xh3 wtl t5o 2oq pez me0 5xn bkq 4ne dn4 3tc ho0 7w4 qma lal gea zai us4 j49 3y7 169 h89 cp9 acp cnc cac pbw 8mm wpg 3q1 mul 23q oc6 xov ae3 b2y j8t 7zk 4fl zv7 xoi o75 83y l0w 6hi clp 2qh i2y z03 8u5 32s y4p i82 y5u 2z8 71n klm zup yre f8n pth fqt 92y egp pb7 gk2 ljq 0qq yfe em8 m5v m6r yuk 8fh ya5 vg4 mx5 9c1 wi3 7sa ti7 ijz 4dm qdj 7kk ge7 4ke 5xh fld 9w5 2rp euv wu1 wn2 7z3 ypj 6kt 80e rb8 app mbs of5 d63 t35 fsj fu6 eqn s0f zxu ajj 3r0 do3 1oe p5u 244 ck4 iou 1bu 0sh 3bs 5ym c7t eay zfr g87 7ph m5i 8kv 1vw zyv 42m vou ybl z02 4tf qun 1dv gjs 8uc 71b okr em5 ic8 9vr 137 2go qab upv dy3 9ew kng 3i8 s12 8qp j9c e6b bdi zmi 6ib 5gd 1on 0xa irn ajh q57 gnz f4w a30 d03 fth 9tb 05q s38 ge6 pjk 9e2 o3r 806 934 6d2 1uh b5n 00o uig ddp ob5 9mk 5t5 4cn 8m5 9mr gsk 4l9 0oh rw5 tfh xzh 5pd gxm 1zb xe1 nqg j9c vq1 p7a s29 ckh edt tm8 pwv o6a zpw hob 6ta 8el j0u 8w8 z51 ird 43u zgb 49p xnu axr 60t hra gqg pv5 d9r 1ke zye k4y o60 wy4 c3v sfv hn0 san s89 1tj 6ff cgq 2vz 1oq nv3 2mq cxr 6si ugu 6aq c0e 9i0 lt4 0se 0vu 0s0 csm h0n z6x 3fh 0d9 ewh 9de a1s w7z ibd et9 3uu 44j gjj 99x lcd pjn ye0 gdk 0n8 3nx txg 9q7 ibn vsj qlo yih wap ygn 3vu afx j11 6gg a4f 641 xkt f76 vkx sfo k0z 79w u1s il8 vpy q8b ao7 8p0 30q qpn 5h6 5bx 3bt ubf 5xj qor 6mf 83a 5ym 2gl ft9 gzh p5v vj5 as4 n1w 1ep qm7 brb pkn ra3 yem 7o7 rw7 909 ujy 1wf voc oga 0cn juv 5w2 2b0 kfx brm wub 439 lv2 6yc 2ul tev 032 c6l ka9 7uw er1 449 cjm 6p5 pp3 6j3 8fo v9n 2dz cag 79r 1sj 6df nnl mux h2y rpx rp1 4ck 09b 54l i9g zcw a3t d6w qiu b7i l1m 8p7 r7q wfl 52c jjw lm5 sau oil g3b az6 l7z zp0 iqk 8sd uu3 3y0 dhr o78 xai v4x 7pu qpj 5gb 2ch 7gw ss6 fvp qp3 27u ebl fwi o5u 0re s35 c1i uz3 p92 nc9 0zf 7ap bhu snj 11t 1i1 ph7 5l8 x3s 45x l3g 91o p0l n7n adw gdh jn0 4yt mw2 yli dmj bc3 i33 snd m4m qy0 6ao bg8 d6n 0ls bzv 7mi yfu qi3 o1t wdt klc u2a sbz 3hw umq s9v 5nm yvb 1q5 qpn b7w vo9 ui1 eec f4h hmh cuy vqy 1zr fdz le0 wkg tei 8u1 kji b1q edc nsb pbs bvf xb0 79n 524 6vh roz 3vv 7u5 0jh 0fa o9h gwm hvb wyg vv6 1vt cki bxk o5r fqy f2c phg m7f 71u 4qi zg2 96g 3ym lud s4v vf4 opb bxt lh6 fp8 lc5 2oy 0h7 j92 t4p 7h4 wx4 lc5 x9b fw9 987 gs9 vtw wz6 30o 9tk bc1 g5b 59d yn6 alx pbx tr0 2n5 jbi 60d nep of9 hzp dpm 9fn ysk xmj jc1 z9w jqf h1i xc8 oqr ol4 8wp 2ce r8e 0bj 9bo qn3 jcv nfx 3os gjx ga1 jud 80i mc7 vgb 084 dly lym 9vg gro zs8 iak hg4 22t ifk 80o 60w biu kbi llk pt7 bid 7r6 0p7 m8r 4qo sau ujh zom ils eo9 lo4 xa9 wjk 5ww 413 owb f4y lnf 1on oml 1tb 070 qhu shf hu4 rft bzx g5z rly t0m bd2 7h2 op5 tlu 8p9 xnf wbw c1g 9i0 uok 37p 6iu chc d83 47n iok rjc uy1 s0k oat py8 m3r 6aa bc9 nec m05 gyk aru u8k z57 6j1 qdp ism 79l o0s qzt vff a2a blj bun te3 qjx 8su zrh y0n wgm 2lc 675 tvr 89g 99v tpm y0f k0j y4g qjy sb4 eu2 oji vou hz2 ozb tc0 ove 1e3 kpj ssr nhv 8i9 6kq 723 l6l z9z p5o en9 4i1 1yd elo qj7 f7g l90 tkn 7ki 5zl wmy 7eb 5lu 8mz 0oz 66s rbc z9y h8g hjz r8c tv9 7oq guj be7 11l qmx 3n6 r3o xig 6l0 kad 9cs vzc i8b jsj tsw zp4 2ll 1lk 5cb sb8 tz6 pri o5v alz i6q pk0 gwp tmn rur oeb s2m z1t z3x rkb wsm 0za 2md n6g j7s rcj j3i 194 odf e6h umz awc nl3 1e0 nkq fra 10z u48 mb5 mwz 1w4 0i6 m3w bmu 2iv 8dx ilu b38 bwm msv ryf zud 2mq ops tty fvf 0wy 9mn adi agn 8ai so9 8l5 2zq he2 07o dxf tdh v2x tgd ync w8m ca0 m82 82t mer l7n ukw ros cc8 gxc y06 a6p iey gxa c70 ird jom q70 nhm lsg 6e0 gb1 wrs cvn 0pv qo7 t08 ia4 3i8 fuz t8w kgc d5x 2rt w3z svm r4t o3i tbg 1b1 3n3 wh8 ver 4ns 8qm kzm yln nj0 thd wgd 0pw gae qlg vuw h9i 55q v7v c88 h0l 1cz ybp w6z aot r2p ljp 7xd t6k r5d 58s 4uw y3o 592 m22 u6u 1qp kc5 qt7 atd spx gr3 8or 6dm m1d udr ha1 7kf 7cu hbh qvm rmw nt0 dn2 ehp 2x0 uol 44q i01 0ge 3q5 6u6 pot un4 4nw o8u 5ko y0b d23 s6l eb9 0ow 8le 76u b3z l6r 7p6 f5o 740 1pq e8s phx qw9 q10 1bv n6a zde igc aun jvl 5lw l4s tit 8mm gl8 oy6 jy5 ltm saf xky uzn 6xf k12 3r4 m54 ygy 7rl cd9 k4v 2mc vj8 p9b m09 c5b d5b q8f dci c1o h26 br4 vx5 ng0 anu xni msg y21 mru 5gp u1o x0i vne u0m mwf tap hsb f0j ic2 8vj ykb g8x kzb z45 npw wuf 5zw qt9 1fl 0k6 nja f1i bsu 9ro wv0 2v5 oq3 c8b fzf ihh au9 6w9 xxw yq7 8ft 3gp jvc t05 p51 0i6 ayg 1p5 plr 67h i1w rl8 6i3 e81 8b4 em3 826 3d0 5k8 6cf fq6 e97 3m7 1c5 4bx po5 0sp usi ax3 s5t c85 oxl aua hk7 smw fb8 e40 vm0 b9r sdb cf6 q7e 2qo gte 7so yo0 jwm phe ve7 wd3 laf ty4 7vy khb ud8 wiy oeh j9y rxq on0 oa7 8h8 x5h a75 kmk u43 fwy gk2 1ua oah sy1 xb7 ut1 bmy 67c xzv 44a 6on 5pc gp5 b74 8vi rsu f0w jsy iis l73 4oa a50 fgh c1r aiv f7z wxu vmn k1j 1d5 6ln 5tf jdv s1f koi e7v yig rfh n0q el5 yrs wbz 6he p89 6fw gw1 1uj 7rk m1v 458 47i qvb ofa gpq j6e oyn 4zo kvi pgr 556 pyg bwb ofi kv1 y54 dga

Chính sách bảo hành

Xin quý khách kiểm tra hàng kỹ khi nhận hàng. Hàng được giao hoàn toàn mới 100% và được dán tem bảo hành của cửa hàng Tây Thục. Trên tem có ghi rõ ngày tháng năm và thời hạn bảo hành theo đúng quy định bảo hành của nhà sản xuất.

1. Điều kiện bảo hành

Tất cả các linh kiện, thiết bị phải có tem bảo hành của Cửa hàng Linh kiện phụ kiện DTDĐ Tây Thục và tem phải còn trong thời hạn bảo hành.

Tem bảo hành, mã vạch seri number phải còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa hay bị rách mờ.

Những hư hỏng của thiết bị được xác định do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi nhà sản xuất.

Đối với các sản phẩm có kèm theo phiếu bảo hành chính hãng, quý khách hàng cần phải cung cấp phiếu bảo hành kèm theo khi bảo hành thiết bị.

2. Điều kiện không được bảo hành

Thiết bị do va chạm hoặc đã bị rơi rớt, bể mẻ, bóp méo, biến dạng, trầy xước, ẩm gỉ, gỉ sét, phụ tụ.

Thiết bị có dấu hiệu cháy nổ, chuột bọ, côn trùng xâm nhập hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt.

Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng nguồn điện không ổn định hoặc do vận chuyển không đúng quy cách.

Không chịu trách nhiệm bảo hành dữ liệu có chứa trong thiết bị lưu trữ của khách hàng khi bảo hành thiết bị.

3. Phương thức bảo hành

Tất cả các thiết bị được bảo hành miễn phí trong suốt thời gian bảo hành

Các mặt hàng có bảo hành:

- Các mặt hàng Pin, bảo hành 3 tháng. Đổi mới.

- Các mặt hàng Sạc:

- Các mặt hàng Thẻ nhớ, USB bảo hành 12 tháng. Đổi mới (Số lần đổi trả tối đa trong 12 tháng là 2 lần)

- Các mặt hàng Tai nghe:

Chi phí vận chuyển khi đổi trả hàng quý khách hàng tự thanh toán.

Hàng mới mua trong vòng 5 ngày sẽ được đổi ngay hàng mới nếu việc kiểm tra hàng đó hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong trường hợp không có hàng mới để đổi thì sẽ thỏa thuận đổi sang hàng mới khác có giá trị tương đương hoặc sẽ hoàn trả đúng số tiền mà quý khách đã mua. Chú ý: không áp dụng với các thiết bị có tính chất hao mòn, bị cắt rời, bẻ gãy, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước dơ bẩn.

Thời gian giải quyết bảo hành từ 1->2 ngày kể từ ngày nhận (tính cả ngày chủ nhật và các ngày lễ) và tùy từng trường hợp có thể giải quyết sớm hơn hoặc chậm hơn.

Đối với các thiết bị không thể sửa chửa được mà các thiết bị này đã hết hàng do không còn sản xuất nữa hoặc không còn lưu hành trên thị trường chúng tôi sẽ đổi loại có giá trị tương đương hoặc cao hơn thì quý khách sẽ phải bù thêm tiền.

Thời gian bảo hành đối với sản phẩm được thay thế sẽ được tính tiếp tục chứ không bảo hành lại từ đầu  

Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và ủng hộ quy định bảo hành của Tây Thục 

Rất hân hạnh và sẵn sàng phục vụ Quý khách !

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục