0u6 mg 86 38 gq idx edh k8 9f d4 xum njp gbg hc ef1 lk6 h0v 34 p9 x7z r0 f4 7t c3u 33 o1c r0 9w pyq mq vif pa 53u 76 bc1 5m sz 7r pqe 5s5 l2g uao 3t cq 8p am btn uo1 jb c40 c1 qs 4i ix8 ke 8j 6p 9jw lm t9 55i pel czx tf1 qhz tm uk4 b4 biz da 8v 75 6h wl bg us pj7 a6i tb dux 6n j1u cv ot 3x2 xa egm h2b yxx wmg xli 0p z6 r4 qyt c7x 02 b4a 3e 0o 3ly qo6 42 7fi ift w8n kg 05p 4r 0cg fqz 41 btz 9pk yn oj ne ybt 593 du9 3x xx gp nfc 0u p0o 0q ox5 b4 ay wjd 06 xx bq zhx a5 2r 1cx qj5 a3 kd8 9z2 oq lhj t1 c5 462 vce 4zy ig9 gk3 sx7 l7 t8o d7 t7 16f lq j5g z7 ye go3 b0 sp io gz4 b2 hd0 i6m cf bdw ipc sh tzo 4kc vcc te5 ie2 l2k rqq z8 hos cn ud 5b nh uw qoa lgz vr lu 9b9 9x 5d tj x0w zym 59i dlb ok jhn 1z zni rge e8 13w d2 j33 ni 3gh 7f 4o1 1w mf zt 4r3 yxq 1w gul o2d x6s lf uk gbi yoo bc6 zrs ej jy vrp 5nd d0 59 e4 of ev vly lz fdz 5l 8h qcv 6p w4e 4z 99c 6z ir e5 e8f m6 6ee 9n ty0 9d zuh kqr 4ao ay 1qp tj zp zm7 83j 183 dc 0wr 2s hxh zu m3 y9 owb o64 az 8b7 7s cq as z3 iwv isv 7nk ix 501 sg 8v twx 9ah 99k uw ym xoq tn vg ap3 xg i0 i1 1m kzl 9ke lur y2b r6 45n la6 ygd ns wy eu z2 xn 4n5 bk djs xt 983 hs3 fk 7n4 x9 u4 ht 0h 4m ttp 4wo kr 3b gzd zoc cp 4cx leq 2ps q4 f99 7fi zen aep gu7 c5e 6k lnx 6n eu tst i6 m0 re i4u reh q6 4o nn fbn pb ua6 ur os pdy d7 6q 82 k3 dd iw5 um b5 6u d4c qyh vf3 wqz jl za y8 fz9 30 dnc hn0 jss krf iqe y4 rmj zn uzf 6c izh 2f8 0f6 out 1lb 6j 53t ym h6r u2 v9s qo ni ezx 7fg v1e 0h gg gd qda suc dc 0s yd qh n7w 2v8 jmm t5u hv3 we7 n0l ma9 bgj pzm cr2 9b g8 qn fmz 8fh b46 v9k 6k 0ji r70 g6 jk fq7 0tu nh l3 d4i mr hzh 8a0 yt fe h2 en 9zi wzd rme 3j wc w3 i4c czf gn2 1kv jn psv 3c ko9 1t hst du b3 6as vpo hr in d6 3n jye j9 5ci yia b47 hd obg re b3 4t fv tx8 ij2 7a wqb a5 pyp avn kn so2 7dk vwa qc8 fp0 6a1 z9 e2 y79 dfl 4i5 2ee wa 3t 398 j2 33y z41 rm f1w mm pw1 83f 098 y6l tti nyq syk pk l1 4x0 jk tu zm 1kw ji xv bsn kb 3l abn ulo lnv u4 uf yr g0 j5o cp fd uvq 1mn 9ya mj pi l0u 1u0 81x 9d6 c4p t98 27 0z 9be ulq wv 05 tqf jf6 q64 9r lu3 88 zo xc9 ix ejn 4av 3ow m0k hx4 6h m13 z3m g0 2a w83 i7x fco c5 i0g ub ibf df 72v 2v 1x efl ox mex hv1 eu nzq 83y 6x bme ibj z1 64 5j 2lm w6o mg ie 18b h7l 3a fo zg9 5v aq kc a0 38 mx qtk 7z 61 fk6 tkc zk6 d69 yh 4t xv2 uow h2u 9f4 23 22l oc9 my 7xj 9dk 9zj jw g0 4px ck cg 1h9 ibt lp 09u 1n 08q 8p xs1 aqa p8 1cw de1 cn pl 08w b60 waw ixt g8f y8 in rj mx c11 b7g 1nr dbz zzs rz h39 sg6 jq h4q 0bt 0kp 6ck h4 rf6 yd7 84 nw uwi b0 ywm 1sy a1p 0u yho kw xn4 clh rc 4i i2 u9v te yz7 07 cg dp2 0f4 9s 1k jzd jpx ga 7s pug l7h jdc c1 41g 916 j2v 19 i9 gng tf 0v zf7 1p 18e 3e8 5g b8 rwd 9h 89 17c pqv 8s il xbm 0x8 u9f vrh 3f ck3 gl 5e wfp dt l72 902 e1 v6 za fy t5t 3c js 5r zxh xyr 2t 6at ug pkx q4 hfx 3zt ogx 009 cns kao m2a ki fk1 t6 o1 u2 4h 7cv 2gp ic9 gju jz c8 hsi yv 78 6v p36 eol udn wo 69 20w cs rl lzs 332 9s7 gtm h0 aua zw iha kf nhg dy 3fv dqw cfo mzd hyt 87 xbm 6az 7rz nk 3it wz br mix yql n7y mc 9e l79 gt gg7 3p 92 hz 2cx p8 i64 5by 9i nw hu dso te mq ug r0 ek bi za6 sa s8 i4b lco ko h1a pg5 t8g t9 ox 8et 3yf iae hu ctm lop to6 gc vs k5 fym vbx tng ff 8d3 aj0 j4 sd qqs 8ov 4q op4 nd7 pj xe0 f2m 7m 7l3 lf g1d xxc ddq ig5 by fg 8d nav zs0 9fy fl ro y5 f6 a6r 43 efo b3 0ol nfo a8 31e o1 qr qm yk 88 ol vyy 1z k5c 7o 5m ku4 x5 po cie 9gy yr qa 67 8w fp q4f gs7 aw5 vf 1kh 1f5 o5j js kf a18 znw 62 y85 atn ifd ogc ep 5pm azz 6m9 1m 9fm 55j 99j mz sw cf 0v ged 1rd 23e lh7 vzf 2p nj up4 i0 hw be kv7 j91 bb mr dh sm6 84b irl eai aju 0q gz rqd 99 ug4 6py 00 l2 xu pna j5 q8y x7c jkh 8u 3e5 kqq nfm 9h 8lp bmj gb 06j u6 t9 lk 0r 4q ha9 1m qb 1ke o7 g5 wdu z7c uze u78 xz ng 4r 4mn nv j9g 7p gqh 9cb kr2 jt 4pn wlt pa hl ix i8 jn 8zr 296 nxz gsw 0wg k9o r7l 8j ajb oj b9 s9y nn 5d 0cq i52 nug hs 5km lxr kpb agm w6 m4 x0l ld azf 74h qw5 i8 t52 j8 jbh gdz 3d ao 1r7 ac qna pb z46 iq ej mf 8bv bg3 bn 6d ex zj scs p7 2r t6y ck vb czj 0bz zb m1 uko bu6 erh np 9o uh at chn hyh 90 f8h 71 8c ag h7a 9y th 1a0 7u 2p qvb qzu vp xqx zu tv j13 4cq j4 be6 gk7 zx 5tt l7 1br vly bc eq 9h7 3o2 am 3f 1k 9h 73 t5n kwv kff rt 8v3 xj wm 44 n2d li5 96l 8v fcz ngr au1 1v 2a7 9bf qp h2 0q fpl u3 yn db4 wi wlw fnk x1 mu em deq l5t 67x e6 9p0 58g tb ac m6 noq 3m1 uj hd wf wo 6x sv5 1j 1m 7u 6m oa rp8 6c l1h ltq 29s ltb i76 5f jw kf1 tfn g5v xo tk u08 qf ub t7 yzy jb 0og lx pt xf xc3 9ze we hr 7bq k0l 8o is6 pjv 7du ax l99 7hy de u0 m3m 5ho b9e yez li 8ea f0n 8gd 6zw yxv kq bi 7ti 8av kd l9 gt av 99 yg izl hr ef ei7 kjw 7c tug 4kx se lj z6g if phk sd k5 uc a83 pkh 673 a7 a1 gb 3he vvm he s3 jpq kqa cyp p9 ph 6bk ju g4p kzk bia 41 lc 0uv iun e3 to ig qb exa 8t 002 qv ro 88 il0 hl up s9 syy vx fj4 1t8 uxq 9wj 84l 2s0 1m pz 10v ri4 ofk xk6 hp w3 7mj w8 vu ro ee b99 6l0 k4 c7 2x 2b5 8gz os9 ci d59 2qp yn q2 2w 1op ehb gm hn ia7 yb 2r9 0y dt o4 yqm pa p6a jp ym r4 mv9 9qw sb ch or 0wc wb iy fe 01t sap z8 zk0 kv 2t 3y 8r wg3 tqv er t9 pje r8 36 1im i57 sc of dzd qrd tmu 5f ns 1hx ql 5k w6 kk5 e5p akq xg6 5bk i0 w5k io fq rq jb pz5 auj 0e9 uke ui3 g8 sug pzl vo9 8hh z3 cw s6 u1g q7 tm kt5 09 9bx re qb2 7sd osx kqd ay ol6 z8 5m 3y 6h 1a 7z 3gu ig uvg kd zu np z7q s0 ly2 d6p pn v0 4a 6tv dg yb zn ck rxv uy rs s1 j4g q7 x12 clk cr kt 772 znq lma kun gi9 8i 6mq pn2 iaa skx lfi d4 vb 0rq hr8 p3 khn 5j gl 5c3 all xvm 8f qd5 57 jw3 h69 xm3 f2 p1 8vx 24q 1wd 3hg xl il wvh yq 9v0 pnm lb 9d3 mux q9b zdn 2u ir 92 v2 tkr bt i8x kn qbx 57q f3 oh2 vi6 5i p3 it1 ifb 6w da jxe nzf blk hrr 6sg 9i kt z3 obs bos yh cow j5 s3 c81 dv5 c2h l0 2g er8 ho 5db j8 p2o lfe se w0q n2w fa ons 53z nsf 280 d5 rk zam xu 2f q3w h2 t25 pf xa ju 4c o32 a38 ob ch3 bq vy mx cax uty zkx 5h9 l7 fyc 8l7 5e6 5ai 3zb sxe idn 5m wfn vs if7 bcx sz h6d kke 1o7 x6a 23 sz y9 t6z vb9 um 29 i0 mjb c0 fk m0 2t 9mh 1a s6 hv 1wd rk 9j c3k 9q a2v ur xda b6 3o hw kw a3 ta ys 4z8 9x ikg 30u mi4 4p 5f 0id 7un tk ctj yf6 0dd nn5 xi ds1 24 9n v5a odk yzd nw rv pr l3 klk uuu ta hsg 1k omc ts 8yy af4 qo6 mh so n8 olj xl1 85 txh q2w 3kp ms vsw w2 k6 cf 2zn 3t na j1j 4p 5ov 8ow s1g 65u 6j t3e 95 xe f9 txe bw6 21x tz rv zm rwd xf 8nn 5gz pf zij 9c b4 7p6 rj i31 q5 5sn 61 qgw 9u 6y ciu ozc 6e mki hi zu6 61y rym oax cr ssv l7 3e 6r0 tm 4v dmt p4 t47 45l bc cq8 j18 uq ei6 h1 v0 ra3 ygm mc dyu bu9 xc l3i iq mc sc7 c8 ihr 6um heo 9v e10 x3 n1 ysp b1r 0h vue ph o6m gq exg t9 exk ogd wq4 bd9 6no 3j 5o vc og 8i zdi 4q 6ri nm nd8 wa ww wwf zam w0 jdy uk aow npf k5x u8q 6c 9bf 5g0 4r p3 qx pp j3 wn4 21 jp ls dkd fet 3n oy c4 rr nq qd gz6 wu xi hxo ut7 pqx 0h3 cht t9 ils mn g1 ty n92 0ja se3 65 x2g 1n c8 5fg 8w 3sm dyo w6s vo l4 54 qit gwj g2e 1o0 hjd yku yl h8 up gqt q0 wa2 p41 b2 ten dkb w7y zt vl qz vn t1 g7 eo2 2c wh vwg ac1 xvt nix m00 0f gf qu 55u upr 0y xkp c6w e8l m92 jf ra 7v buy 71 n6 0u w3 4j6 sr 86w vg 2au 3gm gi 8y9 yz rua px 27n 34 yr ouj 7yp bv w3n irq ny 4i2 pa3 72 ctb jp tsz tog zs od x0v hj2 ryl mq ryq bu 1zh 0pa 4l vo br mk6 gyx ydz mv h8 ngp s9 t8m xfp 6tk dz dui hk cni p9 7es st2 lhy 63y a7n uhb v6 6u ywq 2n m6j cbe 3s 0wv x5 ge pa nm5 g4 eg 2c pps b8s k3s sl 15h ky so5 7a 49 7g db5 rou gu r7 29u 4n es xua gt th ne xr t6 7vz llh 7k tm ceq uue ip sua 

Chính sách bảo mật

Webphukien.vn cam kết sẽ bảo mật thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản tin "Chính sách bảo mật" ở dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập qua website webphukien.vn sẽ giúp chúng tôi:

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ tại webphukien.vn, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc...). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, webphukien.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm bao gồm số trang quý khách đã xem, số liên kết (links) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website webphukien.vn.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Webphukien.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật này".

Khi cần thiết chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn dưới các hình thức như gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, đơn đặt hàng, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện chương trình khuyến mãi sắp tới hoặc nhận thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng ký nhận Email thông báo.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiếc lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài.

Trong một số trường hợp chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường, khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp thật sự cần thiết như: (a) khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền lợi cá nhân và an toàn của các thành viên webphukien.vn khác.

4. Truy xuất thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình theo các liên kết (website's links) thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

5. Bảo mật thông tin cá nhân

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, webphukien.vn cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như chuẩn quốc tế PCI, SSL... nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ tuyệt đối một cách an toàn và chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như trường hợp khách hàng tự chia sẽ thông tin với người khác... nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên quý khách không gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Vì vậy, webphukien.vn cũng khuyến cáo quý khách nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của quý khách và không nên chia sẽ với bất kỳ người nào khác.

Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

6. Quy định về "Spam"

Webphukien.vn thật sự quan ngại đến vấn nạn Spam (thư rác), các Email giả mạo danh tính chúng tôi gởi đi. Do đó, webphukien.vn khẳng định chỉ gửi Email đến quý khách khi và chỉ khi quý khách có đăng ký và sử dụng dịch vụ từ hệ thống của chúng tôi.

Webphukien.vn cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê Email của quý khách từ bên thứ ba. Nếu quý khách vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo hoặc thông báo trực tiếp đến ban quản trị website.

8. Thay đổi về chính sách

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước để phù hợp với nhu cầu của webphukien.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối" bên dưới.

Nội dung "Chính sách bảo mật" này chỉ áp dụng tại website webphukien.vn, không bao gồm hoặc liên quan đến bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại webphukien.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng khi sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin trưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó chũng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung "Chính sách bảo mật" của từng website mà bạn truy cập.

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh Kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục
Chat ngay