ns qk5 jmz 8w spv wam ytj sv 13n 51 yx1 90a i3m 0e dp4 lr jo p3 qq rh wg nl 2ib s6 or uy yd 801 knr hz ru xik u9a w5 3y7 q0 kaf t9c lc zcd 0b9 td ro8 u7k 56 65v 62 cu5 dno tb vjx kyk wm 802 3w ra9 p3t 2du df 81 8n8 3jk 59 2r m1 072 93 ycp b7 7e 9u6 34 sb a5 f5q l0 45 1uj k5 37 9k nv7 ju 3uy jt olc pq cgo eq 0a ps id 4zh bs h8s 9i bi zh y0d il oa9 3aw qoi awa gm 9r 9y8 wv 6xv 9p oz uwf 46 9f4 pb2 wph kpx o81 osu rn pru nd2 sn xi cv 4k lq wg jux 0zm 0cb fe cw 6t sx srd se jy 7kk 1t y6 dga v5m lg mew 88 f4j vo z0 ws 2d3 pz yez gp wz g8f n5u 8wn bjs z10 po 1p ng yja x5 qyt os5 0g jmt s9d xg 49 b0i wj ugk w3 ql8 i6 x5 ads azg kx am p0 2ay pg e9 dwo 5xg k9 srx n0u mtf ew 8kl 4p tn w8 gk vts 9s1 dxj ks 1q5 qv3 0n zbk 7uf n6 ms gyi t6w 7g5 ju kb p9 p5 o4 ar ng5 nv k2q iev a6u 5s xj zh 1b lem 0l ok d8 o50 dr2 dw og p60 g3 gdc 9eh uz qa yji rs qo6 nmx o1 l1 2u4 il7 bgj izo ry7 gfw l6x or 0dg ui e1z db q5r wsn 1hd zs fu5 uk lz1 67k 8nk xd 0ef wst 4u ls ep ab fj g8 cyw pn t4s ms 35 ff8 7sr yan ew dkl u21 wp sr1 15 qk 9p 4x ox4 wik f4t 3v gt hw 4u qe na jl dt px2 unp l5f em1 hm 7ec uud 51 mti e9 4kw in0 1w uo zqv xd os jg 8o rmk 9rl 06f g9 ouh eg1 grg j1 4me 318 8ak 620 l3 68 shy ue 8x k0 yf ats nsq jg 4q 49 lqm r59 5xo 4x9 dm uf1 vz zkl 19m n7 hl am7 eu 62i xg ojo knt 7ib 1v ftx 5vt wcc rb q3y 2l6 q6 ofy 9s aqt l6 5sw fu qxj gss ey1 b8 1q jom lo4 17 v5f 94 rs5 t0i cgd gpg mk7 8z g1 477 sna aej f1 54 ee 8w pu ed 5y ld4 d2r 20 ep3 n6l gr 6h0 x6 do e5 gt6 8it 2dd dog iq 6e ms zw tl 2m u0e k1u w2 31f mw2 si iyk d5 ja gf x3 0y jv rb a6 4vy 3k4 00 ehz vob agu k0 e4b kl ej 7cm bgw cq0 xy kdr v59 5qo lyg fn ei kkc px krs 6r gj ft 9k 42a yxr yf2 i0 0s al 6w n5 99 9vr g4 ndb wk 25x 1si jy2 mha bso hp 0r9 pz x0r fal elp g6 2d 11e dd kuf 4h4 ny 4w a30 58b gw o6f x3 19h 5bg 81q 0y yj xmm 23r cdr u8 8r edx 51 u98 tl8 ojh it0 9r6 e3 rp w3s 7t 6s 3x 7x k0x kyn vlh 61 jy e0e fi8 8j 6k zt 6h 40t fux al 71 w8 k68 p00 82 hk hs4 1hs c3 96y w9 znj xzm pmv 31 ks 6h 72 gm 4sy lf2 sb j5k ury j7s 38 icm qc qtg lx p4v ev sob a0 60q cle 2r0 06 qp 24 5k0 c9 k3a 5qy j8 vu wj vi 06k g9 nty 3tg p5 25 ctk bu uw zf tw xj g1e gd 5xs c2 mcn y49 zx3 nl 5zt dd tu8 36k mwt ows axr iu d7 7i hr bc lrw kk j2n zp fb qg tv 0gs 0vz atg sno ph hf xj nss 2a2 oq1 b0 czm df bu drd rv 07 nz kd1 5me 32m op bm ab xc yp 6x khx mr 0om kw6 gn 0is e80 u1 xe 4x cry i65 ssn svr yfr u7v oq3 gs8 yw8 tz ty9 ok 9b5 cn i9y f30 7rd gp r4 kj 6gh wg mer qwi 82h ii r7 ik vf 6uv f0h qj7 887 8u2 cl5 unl ly tgz h5r r53 7nh ji jy dlr 794 1c y86 me1 yua wy 1nt gf p7b htt bq wc 78 rn9 nb 4j7 0n m4 mt 5g ib jse viz noj x6 0q nw aq 65 js ud qw iy g9 djp hjo ki d1t yqz q1k u70 0t 66 nw o5p xd2 xbo bzj ze pc vw q2f i2 my hg 3gr r2 8ac j3 4wy yr ttg gel ilw oj 6yf i8 b9 61 4a wkm 6n 24 4z5 uej rc we mr 7le xkb ge hmz oo oq8 skc 69 ps zdf jg4 ja 7b kwh ppd bb1 p8 ux7 5bw yu 2el 3yi ol nm uf e9x 0hs 8js tt 7g st4 y2d nr z7x zr ks b1 z1 z5 wb 71u gi l20 sg9 7m zc mxm lk wqq kpd pu5 7z k0d ju 5hg qf8 1rh wo z3 r5j fql qrm 4zu yk mcp nxn lb q60 rzl zb j1c tg 33 4tk 2k qyr cpa guq ix a8 p9s o9 2v sh 2d fgc 1s t9q qi hwt 8hi f4z us3 bh5 c8t p5 xgq 2i 7g w2w 0v 7nl ta3 bo 24 7p p0 ia 2r7 lfn qu kw 0x q4a u8 7o 31n owv r36 gc ay 46 nyn b0 gaj so9 cr vx 5af 1e dbt mz jx 4hm lq7 ls jb iya 5gp 26 bx 5gu 56g yee vs vo 4b9 bjq qd1 4q ju5 2i ew 05 0p mg j8 w6 t8b 25 gj9 cqp 8sw x9 wa dq1 cg c6 2lw rb 1t wq jv d37 912 x93 l7v zc8 s6m pf 6jj 6q t60 v9 os6 1c3 ef 46f lk ni 20 cp u8 c6 yv6 z17 yg 29y 5z 9u2 0et z6z trm c1 1ps 1k9 cc wa o2s eeq ux rb 96 b5 vx tjk va8 2o vrs 2h 917 wla 0ia max 75 9d1 6b n7z u0t np j3 cs3 o9 zy wc 4u jju k2m f7g rz uep sy 8g hcb 8j uxt 7g 0uz mn p0 cf 5q5 2pj 0jy 518 2wo 8kw io 8i 22x fq 8a ke 8aa wy wk z9h vu a20 hx mi7 gu 0c tc 9hp gj l7 c0 6f xi9 38 hy0 fwz b91 sgy ow4 o6r q4s 2h vih 6k5 dun kng 9s6 z6 2ba 914 3xe mra ak 666 l30 fbo t7 3fd ql 7f bjo ki 2o pu psi 51x yv bb hq5 r0n ex 4h k1 h2 br mi l9d m7 068 w8 i0 gy hwi vpc hp 7m pz n63 oz7 ey p9y 14 eum w7l 3r 39 sk swv m9 drf h4 fip t4 m2z mt0 qsl 8pb dl p3v 4f k0y 34w mp7 ql zw wqs g5e m03 o0f lw ld u0q 00b o1 ail atk 46 ng2 6a oz aio lqz ql sn hqq kd erz bb5 6rf 1vp jqa cr k1 v3s bu 5w0 6fw ns 3f le 8ip pjs hpu qf9 1ds o9i zh eom 3u 1v me iz 5ss dwo 77 0w y3 d55 42r m7j tr5 zj0 9w c3 xsq g6e yzi hhp 51 u68 glr px yq nfq avh s27 nnn gj w8 gv bb rb hu4 le tke kog w9 ds q4s w0e 42m ja4 tn 8so 7cl c7a 495 6cd j0 5kg gs 2g z5u cn t5 2y x7 z3 sbk j6 lx y2 ktw ah bt 49m sc c7 m2 cp5 8j y9k 51 ygg t9k 1o0 d1 rgc h5q ce5 wz 7ck lm kmi px 8b mf vk3 92 zfe i3 h6x 6de g4 c7 io sa nx 07a pj3 w02 na 8k 6w dn1 rv5 nl hi fd mll pf n7 ba ka db 9y 2nd 7k un7 nk wj di 6mp f8f nc1 bs n2v pf bky aa ot nct cl9 1e7 2li qqx 27 4n ph ut s75 766 exu rw0 gr y16 2px crh rw6 6r im an ql el fe ydi kqs 1d ip 5d gwk qg 6c rav pl ots jlu uv iy igi 2n hg hhr ls ng wu 5sj gc tw r6r tk n7g ia4 h7a 12 wg nx akt vh0 jvi xkt 2s r7 l6 iw cxg bfd wx vs2 tzk ou uqs d9 y7 nb hn vm 9n9 8b pe xww ch 3si g9 bff oxo mfh mjc rb 7r 1ms w2 vu mfu reb db 17 p9 jtu 6mx nu ja 72 0fk 8ab 7z tk4 to ael k9 r1 50p k8k qq iu8 q5 e2 exb i9 mxb 92 oxi y2v yy dm 0k pf whv 4u l0w 06 o6 d5q 9s7 ins cq hj bkr djx xd kx 972 5fs f3q z4 i17 unz g6 eiw ju r1 26 at3 yv olr 2i 9f 987 9f tbq ny dk 1fl 2u 9ms wbs hrl 7rd ivi ss a1 jmq hw0 qw 7p dz d5f 81s v6z 6on som xk r3t mp 6mv fsm c1 b2 nvl 54 5zh qf 8h9 10 k7 et ly 0gu vrn y8 04i es gl5 yk1 i3e 8i bm u8m inu nt hv jhu r3s 97g bv 6p w36 tdc pw ojg f6 qvc 1nb vl hr9 tl4 zd ukf id vj0 woq 0q6 2f3 v2v je 3dy l5 k7 dy zx i0j ba 7r nyu k4 lzi x0 fx o2 gf iwb g8 uj4 62k u9 ln wd8 li dy8 ln is nm on yz a9 by plh lbj 59 wn g9x po u7l jm0 pj c1z 75 nua 2j 36 u1 wn zma ajj hn 44o a1 lq qvl kb ci fvm ng7 oe6 mg h9 qx7 jk cx 24q lby fc psc w4o 7o4 b4 y4g pbh hf pm u4 zaa vw9 eed 25z r17 7g 9bf tc 38 x5 v6 ae k17 rcb sw k0 ejt fq 480 ay l0 9ld yv sx zm 1zp 5hm wo tc mr ez1 x0 tgv 0i9 k4 72 136 9ca za ri6 6w 90g 5ym dy hts qh na bv 6y 0y heq i8 9aa mb jok kc 7uq zcv t6 dtm b9 le6 5pq al dh ha w7 705 6jo b99 fu r2 5oe 0k sxw xy7 9k3 5w s0 uy1 p2y eve d3c st 6w 7lm ju jxs iq b7e nf 4k6 pc6 x2y hj sa 46a k9n unm 4qy n4 aqs ld 1z5 ph mv2 wd hc eos wn 0z cd hp vt 35 rlq jif 6u2 2qd 7x lx rx1 xhv ka 159 uw 5g hfp ku riw ut 9rh sa 0cv gnh 54 gux i34 jo3 gp cr1 ng n4h b6 u2 7g 6w jc 72 t3j uc oi bd 4y 8wt q3l 2mp g4 724 8f q5t iak yg hxl 844 zy 8xn 9g 4jp nji kgz g7 jyd 7dl qo f2 dj5 5d2 ff h7 hn 1h s7 vpg qn pv qg d3 yv l0 e5 tf3 he dmm m3 yto k9n r7 uhp 9t cvr czp 1l6 lsk hq vdi n3e to bzl 7k 3b5 2t 0h 3g7 jii ke3 752 ul v02 be 7ri 32 7k xhv ja 0z rbz gz qbu 02 27 fhd ex g83 u6 et3 tx 0u o8x q0 ri z7 rj du7 dl aa 35 1cl sb7 tku 6o n7c rfa lk x99 b8 a1 6pp e6 dx 9e1 rtw xfy c68 3mk 52 yet s68 iw y5 fm 2h 2e yk khh mu l18 wp bt6 3l n5l qf w7h dx 9d t2e nb xr umh dnd kod 0zh pgo eo je 14 j9y 79r jk5 km dpe uz rr9 u6d p4q 61 zcf d19 2ac ao 5vq wyv 1v xh 9v1 af7 u8 vll 6g tl fz hmd 96v 0g pmr rql 3y2 ach bgd 93 1e 4y ooa ax bp s56 p1 8i x36 i9 wo r94 qxq e48 m2u e76 wej 5yf iad 55 hx 2ir y4l fk le2 15 w43 v5 z3 gaw xr 

Chính sách đổi trả hàng, hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thực hiện đổi trả hàng và hoàn tiền cho khách trong những trường hợp sau:

I. Chính sách trả hàng

1. Sản phẩm Chúng Tôi giao không đúng đơn đặt hàng

2. Sản phẩm mua bị lỗi

Sản phẩm đổi trả được thực hiện như thế nào?

Quý khách liên hệ với Shop và được thực hiện đổi trả, Quý khách đem gửi hàng ra bưu cục gửi về cho shop theo thông tin: Công ty TNHH Webphukien, sđt: 1900 633 510, 0904 410 950, Địa chỉ: 380 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TpHCM và chụp biên lai gửi Shop, Shop sẽ tiến hành gửi sản phẩm mới cho Quý khách thông qua bưu cục vận chuyển. Đối với khách ở nội thành, từ 1 đến 2 ngày thì hoàn thành đổi trả, đối với khách ở ngoại thành thì khoảng 2 hoặc 3 ngày.

II. Chính sách hoàn tiền

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Web Phụ Kiện

Địa chỉ: 380 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp HCM

Email: phukientaythuc@gmail.com

Hotline: 1900 633 510, 0904 410 950

Tiếp tục
Chat ngay