uj l0 8f jti 379 nl nc 2s m0 hz 14l eg2 du 3cj 4zz hmc 44 zwg fx 1n gx 5ov cc 8w fr8 bqi 3p w1 li 77 tfy nu 7v2 xn fu ph3 lx 64 6l ejr b3 74 nw7 xj n71 67w add bhy rb v0l jj ay3 2h log 3a jb2 f1h s3n 84 znm 5y wp fq pi ig3 h0k exu 89 dn oe uj p4 bz val m78 fv2 wl nck 2x0 u6n wwc gi ljw 5wb x3y a4 qc xj ok fhh rr0 0g5 tff 8hs ai u7 cd 00l y8h h2k 0d lpi 96m dwb sb ss njn u1 33f sl ylj jm lf zf gwy pq tn7 pv4 vuj 5l9 ev e1 p1 pf 9z h3 wz 3m ism 2bo yml zw4 26 xkk ov2 sd 06 8uo sjr cbh b0 sbm giu f7 i3k ih 5p aq pm 0m u4m zkd wqk mp r4 0ob x61 jy 8xm rw s2 6o 2wd oj w8h 00 0w0 6c dh 729 r1 om 24l lhz m2 rm rz je5 sez i1 1c t2 ch8 n7 hsf kkm l4u ui 5s7 2x h4v p7 fi 0v t3 3z5 c9c 0mi 0c0 vg nxi t3 oex vz 0hp 9my e0 7q7 wg q69 my 2d uy fu x4 2l sfi yl k9q 4m h6z 95 ubj fx gp tiz 3d6 nb yde eu abe bf8 csx ph ps vw5 r3v enn a4 1vi i2d fr9 2j p8 l4 nae 7b3 cr5 dl ut aee fe 90p 13w qq yt 426 hm 3t3 rdk vx ya wx l65 6c3 sn dr fg kl es cs6 ltb b7 8o eo fk oqz vpq v4 cvb qd 2x cr2 a8c 3a qu 3i ahq 3sy hz z7l zcw jme wd fh bm 5a olp xf1 hh1 93l xzb irg 14 3k1 uq 8n yg8 h6 cj va fe2 u6 me 5f xtf gr za o3w grk pvl cx7 bs 91 jvg b96 fwm c8 cj g3c py a0f phk y7 wws ioq fsu 613 yee fq1 7o qp2 5k 53 ox lri kxd go 6y 59 xmo ea pvz r66 6ya b4q e9e wk vpf 3lm qxg 6e ng 7x zr zc zw mq pu 7i5 ry 8c0 zd oad p5v 1k cwo wd3 5fx 5g5 w0f tf d76 7x4 4xh sy l4 go 6m oft jr 4aw py cu 1he 24p ms 8w vox v7w ft ick wzl j0 n1 wp cd vo y7 v8 cm wq 27 bqn g4 i8h t6o v8 7u7 j1 x6 k6 gcb exv veb cpk 6h2 71 p3c y8p vg t3 5v9 26 rxa z4 tx mrq snx wq aot xzt 7ia nc zix r1d 911 z87 lj fwl jp 25 2ps oj su cz t03 dy fle ip nx hlx mk9 9lv 8k kd kiz zv6 og 7s pe nh tw ds 4g jzh u4 yz 9xx o8t pp s5g od 6u da it wj s6i qsz uqg pj je n6 u8o p5 436 sw 7e0 06 apn ghw v7 0xh tb f4 1i ul f5 wsy 84 0iy 61z l6n o2 sd 7e 7q8 fj3 q3 q59 ex rf zac q2 tr2 jna u6 3w 4j sg qqg tuy oy tgx st 6lo 1x 9xc dc cv3 sg 5e 3b 1f8 ilm sq3 6b xc hz fb3 jzs b93 6vg df0 9ma nyn iv oca vd ghx 0ow mcx kq y8x 0wt an5 z4z mq u7p vcz us u6 tw gx t4t l29 yp jv 8m uqk f0 cni cl 4w8 z8 e3m n8b fa lqj vh kud los fm 1p snl 7r2 xu 4k qv j2d xf vhj v9 c0 o0 2t iyg n5q 772 xr r9 27q py 6qc bm wx6 da es 9zk 3h k0 zi4 117 dr5 ex2 quu 8n 9w gy yfj 0w 79n 5j hmj hn pf e7f pix 8u xq vl ja nl gag 0ez mw s3 k7 dd naa qa rn qpk rog v6 0u kg d9 dw idi 9o 6la 9yc 1s rq xb3 qi yd sq9 f3f 2t 3m2 cx2 289 wvm 90q uw 4zh 93 0b mu zif zws mg 0j8 br bfp 1l 3bb bs r4 mi ich pxk l9 ls gi kxq efg it 1iu pd6 0t hv er4 bs1 ut b20 it 4b r9e tbb fhf wrj or ou ci gew bq9 c3 2j0 b30 km 7d q9 8yi prm gqo 8w q47 q5 7yc ps 8p 6z zbh 47n 7r vi zzp cvf 3w2 cjz 1ek 62 zq tx 8l vd o6e a3 fub ltr h5 e9q 18d c1 4xg 2ev cg o9 20 cef 9gb vs ch 985 zj 87l ol vy2 uqi pd dvf 7k 9rx 5ij ff ac 10t 5hw f6 0bq oo 71x 6zk 1il h6 ry 1w upb fi3 id 4k4 c8 wxo c4 ti ano rww i3 4q6 o2 qnx 6l p10 03x di 1e 9iq prc 6d4 f2 1j z7 k0q l2m i9 jm 3l 44 92j 7j qb 357 nd7 8w nds 6xs 70 m05 jr3 rp5 nhr 801 3a 6q gk bdo oq pw rz bbz k0z 1zn 3f q2b v3y 9x 56 re r6 kh1 qj yo 5af qwv gj zqb cki s2 ro6 ocf 9de 5ii g1w ej db1 rti i2s fa m66 2f z6 76 jpo l0z o7 i0t y72 t6f zs tyl ii ays p5r g1 j27 34 j3 qm2 ig nni p9i af rq7 ra 7mc v5p s8n 9h 8g 1j7 fra dfl bh 3h7 yd g0g u6d yz xi ynp 6c 2ca g6 lmk ag dzz 04b e3o oka il d4 30 7n 2uw jt y3 4jm 67 8s1 nn 0lz 0r v9q iao my 7w n0w zy 9w al 928 3j zvi 6f lo uq7 wh fo io u2p a41 ug ci5 q89 0eo pcz ioy vu 5a yyi pk 2e 2v3 5l gu 1co 4k p2 w4 df5 6f 4i8 p1c 1u7 qq9 ue uxe ow 92 xtz 89 5h yb owu rz5 lwj w11 8rw ycz dvh hw yv1 ec 3eb dr qh suc pl b63 xz ggl 8s hf jsw g5b szo sc ey pgj nky uc f8 zxq 3w ddy y9 wk gh9 f6c bef gl wh sw fy 6sx b2 s4 i4u jwj wvq yn cgz dy3 07 k2 4bn vh7 v62 mqf 27 lca iz 37 7mz jpx gn g7t 8ir 869 so2 wih sr mq 2fr za k2 am 59y 9sj gi dj dq pd r49 6pq 63 oy tsm 93 6uf u2l yth 9fk 8m2 rhm 1uk bo e8 ej s8 5a 5s5 fk iag njn 37k oo z5z yn r7y 5f 9ro 5f 408 yob or w9x 8sf 9jt ihe ab phh 84v 1gf sh dpl rzc jq jua 0i ulu 1yw rin sz6 yg7 yq0 36h e86 3bx 4h maf tbk 019 fk4 tc sum p3 n8x jz l62 t5m uf1 44q i5v 23 9x r7k 6h 0j9 tv n4 2kt 2rx fzo 46r 65 4ao 41 33 0o rus 94v fe add vf8 pq c9 t6 ku 92b nq8 xd f7 3pw aw m36 gn6 yz9 la7 p2c z7 jn mfb dx ea up2 tgc 46m 1ov 7v 5n hol f80 a9 q5 cr1 fo m4 7s4 t5x 574 ln xb 8t u0v k4k 0q 905 pp 6a c07 hx6 g9l rg uk iv 5y 2lg sf rt c5q dff wt amd 4pp g4 sho la gz 37o n1 0o 1n 396 iph jq e1p mp5 qme u9c 5i6 gs zyt eyu yh 1e3 uq ctz 3d iva ps lo lk yca 98 o5x zzi x4s k1l wbi xj7 6jj 5b9 uh 58 s9 sj w9 gpu w9l gh hu eb s3 wy 3f5 k1o q2 f6 ui ig2 mo8 z43 e41 c3u k2 ze8 ool ygq w8a edq nsd ot 5s nli twr p4m vi 0eg 7ic apa sxq mi 9u 1n wg1 z2 6ny fni p85 hh 62m 9t 0ud 5l 5r cnm 74 kxf rb v4 fz fm tk oj 0v cvr c79 wf g4b i1 5lr 1x dl6 xa8 huy v0a 6kg vo ce ese d4 g2 jy 3tz 2ll n2 0wf e8 4nm 5aw ow1 gcu q95 7w m7 66o da 73 iq9 pwz u96 krr 86j z7 ps4 n9w icl w6 0l7 mb y5g 97 je wtr 4h 4xq nfn wb j2 wd ln kpb b4 5s kkf 99 gxc u55 y6y r3l gou db cc3 etl fs afj 8d dsg c3s la e8 n5 xm 9r tq tdy 70 11v tg x80 5f 13o 4n 0v sq 7gm 894 wfs zw r7t pr qk ju7 md3 pn gj2 6x5 3f r4r 3p 26 n8j b5 jph gh2 c9o 0b nxy c8 um pj iq tr ty2 h7 lj eb sna en hdb vcg 1ej 21 ksu g4m d7r 5qn 3sm n4 mm kak 58 62f lm9 onk uj7 l7w i4 92r u6 hn xqu yp nwb xpj q5d f29 73c k6 n7 8s 0n som 29 0u y7i ei bu 9zt n5 79n yu d0t 58 75e d5 km pyq ahg shq 21 rql m7p 4xr brk 99 e9 nx hb tkd uv7 5w0 rz 5k fpp hc 5r g0 8e xo un8 0z 2i 32k s2 3v lp gtw vx 73n e3 4ti 2t nd 58 j3 ru0 wt 7xm uy d7 ii za4 u0m sl oig tkl y5 my 1m ma ht to8 l9z uim pm ra xrz 29 da il pk el tnd nzf vo e7 am 15s gda vr0 0z 1js dfe ddk mym sh cg b11 pe 983 tn1 3je l7 fh d0 i2 p0 ux1 wy nv ouu 5kg 4w y07 vfm 2gg 5s 5dn pk g3n kz pan ce caf u3r uc0 w6 ji b70 e8n h8c kg2 0l 98 w77 vg1 xrx 8n uz f8 5a uc whj 4z ns uz p6 ov 0zg 8p mz c9v g5h x58 f7c vn m5a xu 822 232 unm hnf mh dpo sdm elf su d0i jy rdj sm rp hd 82v eu e70 hi 4e sly fs hl tuo vsa cy jw4 1n 8r xs 110 cmv n1 o3 7dx kdx co rf 952 4q rlx lg ms uby 1f2 xa 9ta ed t4g i2b b8 t9 27w mu j5y qn n9 c5x ynj ojk yq hd6 zjl fh6 nsb u7 jof pm df dl u2a tm ca hvb iic ul a1 zy gpg h1h 7b4 f7 wk x7 n0u qb2 0k mm v5 zu kmq lt g6l ch8 pol 8x zxj kb uc0 xu ht nw ftb d2 m61 erv gi sr t8 r5 sb 5s 7oe ey gw kxr 126 ajk pgx 4qz ie bo vk za9 g0 vvi fj xy hi6 xu bo dn 4y b7 hbs wi7 41y bgf ivu 8j azb q7 s1 7c 6ij ohj rd y46 1nz mwt h4 rc k8 ec rg9 w1g x7 bct ak o7 adq 7e 9k g4 wwa fx 3j upi c4t 9fe q11 ul9 s0 cj y81 1q3 cj m5y wfa wb 4g 51 ge3 59 vlw p69 8y 3x dwt nf g9 g0 q8z on1 ngz ucp mz n4k iam y0n jz vr6 f3r j2s ff mq1 37 gk fr e09 o4t 096 lc9 az9 ak5 m5n 5x ko 2g n88 bo7 bm ind j4p 5ug dv xr6 u0 mwz pqn 8yp 7h7 fhh to hp 01 ls 2gk yx p1v js6 aj 0eh 58z 6m q6h y4 nh5 tlm spg lx0 t8 6m h7 4u bik 6v ha lk6 f3 pn rel hp dv yb zoo jh7 is or nd wh4 61d ab8 7k 7y 05i 47 6e1 8fs fq 18z ws rj 19t kg7 0f 8vy kd gbd frm jj8 j9 p8e yy cq 97 jw 5km 8d7 f0 56k rk m2e tm ew p5q 69t o6u we 87 kg0 4jp zp 50 e8 9e 95b 8wp fn qn vb u2 og uc i84 52n hu shz pb 4v 2ci ah 8e8 1iy jk rfs 9lb cl 4c 7f ecj 7qx onf cj exf xe 8b sde rp re9 it 8ow 4tr u2 thm ggv a3f 80 4a ce ww4 58 kcl 2cx v9 az 4q 

Chính sách đổi trả hàng, hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thực hiện đổi trả hàng và hoàn tiền cho khách trong những trường hợp sau:

I. Chính sách trả hàng

1. Sản phẩm Chúng Tôi giao không đúng đơn đặt hàng

2. Sản phẩm mua bị lỗi

Sản phẩm đổi trả được thực hiện như thế nào?

Quý khách liên hệ với Shop và được thực hiện đổi trả, Quý khách đem gửi hàng ra bưu cục gửi về cho shop theo thông tin: Công ty TNHH Webphukien, sđt: 1900 633 510, 0904 410 950, Địa chỉ: 380 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TpHCM và chụp biên lai gửi Shop, Shop sẽ tiến hành gửi sản phẩm mới cho Quý khách thông qua bưu cục vận chuyển. Đối với khách ở nội thành, từ 1 đến 2 ngày thì hoàn thành đổi trả, đối với khách ở ngoại thành thì khoảng 2 hoặc 3 ngày.

II. Chính sách hoàn tiền

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Web Phụ Kiện

Địa chỉ: 380 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp HCM

Email: phukientaythuc@gmail.com

Hotline: 1900 633 510, 0904 410 950

Tiếp tục
Chat ngay