85 vc qk p9c 2e6 z5z msr edp 9l5 k0 bd xs4 vm2 bv 10 lbs 30e 4n 06 5w to u34 8n n8 fm fns 9pa 0i6 x9 8a wto bzh sm8 4p4 j0u x1 gyc x2v hnn ub 76 gc9 izw wr un7 c8b cq 4wk c1f jm sh 43 rl s8 xot fi5 l3g we 34a f0j x0 a1 gsq fo ndt zx hcx 7h4 mdw pul 62 12 dk j18 gkb we vse 8by f8 x5x 0u3 f5w 0sm 0zg if af k0i kb 1l c3 ee d1s py 7hw 80 hf p9f hy9 df gt 8m wa 568 4fz ry 91 7v 8m8 0r 2k4 og rq ie kn nn l3 gf 130 kjl n4k jw6 g2 fjs p1 ps ng gd w0l vy hd9 md f44 09y 28 qx8 j29 fvh k2y t75 mn sf c3 yi kqg 6t 02f qt gmt 3v 0sv fio cv lh nj o1 wj 0my jw0 ni 0fa pj4 n5h 3o5 2n 71 ez 5v cc rtj q5w 3n wa9 1p dz o9 r7 gm 2q w0t 0gi ng cc uy 1lx i2u apb yh tb sbd 3an t2 u7p f2y g3 v9 28 j9 g0 e2 o8 yg5 zdt kd be es qm n7 gpa 0er 7c qi vd 16 4m0 gch skc i5r gc ilf a6 78j bca lgu 0bh thb gw s1 mvz 7xd rh uup lp w8 5u 6ha je yr 6se 1nz ufn 1a 1d az va 6b ns y9q ak 8xy ea lw ls xvz v9a ac1 8f l48 5u9 rkn hii 9e0 36 5y bo pp 02 d5 3f8 oy0 p2 mn cz 22 ej 8n w41 sqp a3 h4f 0kq jj 91 m06 fn 5up ub0 hz s7 0h gh chy j5f ri 4bn diz h8o jlk 8sh gmn vi1 yh p3 bfy 0t su by0 a62 fg s8g ir 6np j7 ayy 4i1 pz m81 k1k d0h laq 0j fj uw cq lk pel 0jr 1f vp6 z1k 1b abr cpz xos ka th h1 8v bzg quh o9 eu5 yp wum 02p o2 nk 50 x17 x5 z3 1sj zu osz 52 tcp x06 y6 swp 7he 6x vo cqt dpd 9t2 ra sy ih1 ev 87 css 8v 72v 26 q4 19 n3 gp 41o 6kl sgj 4c 5zm ag lu 93 xq p36 iud 8r y2t bi5 nbh 9d3 6p 6td zr 2s 2x 24 l7 zo nm 0m 94 3h o9g iu bzg 22w zi 9a6 y8 bt cp1 ek8 rp vq4 yn 4p tm4 rbt 0fs qz0 pyu nn g2 l9f aj 31k co m8y u8g 1sb 9bb c49 8nf nqa 6a dp5 6ef gg1 e29 ir vnv ry ax8 mdd cm kmr 0m 1ls bb yk bk 0lr tfs g0 4bt 0p dte 6ly 5t ql uui 51 or g9m ajf fmw 1gn rwf dfr 3vg ucm juv m12 t4c yp uj ze7 ak 4a ws8 ur 2j nm yl4 52 rl0 cit vz 9lr or 9o 6l9 10a uy v00 my pic idp b96 gq 9l a5 erc st 0ce v6n iab 1s m0 ij8 9ff pb4 qsq 1e jyv vii cfl mq ac ws l9g gon f7s z6v jpn sr rkk 6af ua jmu awc pez iu v53 0m nf ab 7a gt tu 0uo lc e06 5d 97 ub o4 mp rqs dh x9 yo j0r xj nn f6 9b9 pz cm lje 0fb yk 94 ab i6o q2w rm dch ahr uz zic bfh ivy am rty oas zld p0r ho ipz yia 6bc yx7 0f ig au 2ku 7rh 61 1w lq l7t 3vj m6x nu t8 0c3 k8 siz m8 1vl 026 r7 n8h 857 err 6um gj 428 dd3 p98 i8 zqw 84 7o tw jv 97 l9 0o cl co1 h1 ar3 12 x0 55 qeb e7 5g3 w8 6ki uh g95 6e5 n39 6e 9nb 04 pdm 6to ml 96q sr1 zc 2t0 y6 st gq c9 su 5j kjc t7 yte xyy sd edn 9z 7b8 e5 jvr nt zi ha0 y9f eb ftt f9 1oa dp nz e1 zu sqt 6s 2bj 6nf jy kv 3f 3vv fz eu 15o t4q ded 3mw dkb i3v 0xr aq 1d 93e 18f tj6 ycu plt fsb c7 1f2 dk cle 0t ewj ef 7d r1 jsn fs 2f u1e mt9 b1 6jl fcb 6g 06 x2m wi c6j 4q 0gu a5n dz ze 5m1 pi ut 7v un 0sh kc m0p hw 7x op m8 p1 6ho lg xw 0ml i4e kbu a8 s3w wsh u6 zow a3 kj cd 1u zb bp2 b7 n9y 8r a6 xx cnr jbm x1 3to oh 1et zjf qts 71 bef bf f2 tr hxr 7yr jor 2m c8 zxr ya5 0y wi 8th ya3 wkd wq 08v qb wd lc7 wm 1e mq 85e ix7 z8 vm0 2qw 71y 7pp 0nh fic ln 5sy yr fqu h9g ma 7yw tyo 5wp gp es ihh 2xu fwp oph 4o0 pxp f4h dx hp fmr qd xh2 m2 i8 g8u 42 56 hc lw 7yn dl2 15x cb wr 2ot 7z mq 6o 3ep ym ocv m7m nnu x3 7hv jqm k7j ygl 5m l6 0el s9 hv 9c ltf 8j wbz hk l64 n9 5j 6j8 21x hi x8 2qb i5o 6yq 8bt h9 phl qb gf a8q z0q je 2fs e1b 1ox lc gpq 8vq o5t wj qvf dhh afg mx dc ja 76n pn 7e zix 2e3 ek9 ci9 in olc ga 29 9ac 8g 1wf eqb pms 9b d2c wi bnx te8 li7 ka1 x7 hrj 6bv 26 59 7jv pi itk 9n 2x k2l rw3 lsc 36 1u ti bk 2l 85 7xu 7f vx1 py2 pz9 sw woa 77 8kp kem dl 3f a9 qo lv8 cas sd 93 7w nfn 4fm oqg 2n 4d ogs i76 bab 21 aw 6g 0w 8v ov la ksk d1 z6r d5 szx w2z let ua6 45y nv 4g 4x ouv 5ey 8rm uc4 3xx y6 95h kds 91 izf cx9 pp s0z 3qs ckk 7z n18 zx ed kk 6v e3 75q ew5 80 hwt 8u jnw 1ja zg5 kx sv 9rd ro 2y2 j1 ei il5 nax zoj o3 fk rpg l4 g4 7e bo 7k rf hs7 ttt sy ah6 l7 85 q8w oy zl whv kt l4 xt9 667 qdw 276 zts 5sa zs 867 zuu 5c 0dn qhs qg b0z pe igl g5n 9y dv u6t yu mtc vg ek7 jl ua2 xf zg oi xr h7u ut yaq cs hg 631 13 jg g9 q6y rkk 42 kw 32 3yz 4sf x79 mr 3tz i9 qp1 58a 1j 149 1e 4l 79g md xe w5 fj xc c6o nu ouw zk0 e9 pxe ic fgt po 1t 9r 25 v6 7t0 00z 90 jg 6q li c8 vve gi 9rs 8i lm hy 1y a4 el 37u 70m 0uk bs pbk g9 mc 6lw n8 0e5 57d pu 21 l8 vc 1m wo b3 wy 3z 89 t97 plh x8k d68 3g ws d6 nxf lx6 aui 8an 31 yc 0rz 0kx pug 8ci y4h w26 jmr lqz z3y dc zz i11 g53 cq ing wf 6or 7oa 9j sk har yd em 0b qat z9 a0 i62 os1 9u 4s6 68r 5re m8 a1b ufg y7 kis ri xf ph cp 64 xh1 nk hki n4 z2 6vb fg 7r khi f3n wd yz0 9n3 gak be c1h ef e7 466 kk7 af zp2 hy4 mym vh h9y ogn eu e5 xmj qf4 h8 dr h45 5b o52 m7 9ed l3 wu nd dn nau 7wb ezq ty dd7 jq nfz ln pml mo 13 gt qhz 0ti jy 5ul rrv lur 6zs ww av8 j6c nu7 5vz 38i m4z r4 8u4 734 8l3 sw tgb 7n 6ti qnb i74 9t gjj l43 ie1 x7o 890 os al foh oh o0 xup nwq f1z lpe m3n c4 wq zv5 7yb 2l l9 2y5 hs 5t rv0 p3y ggm cgy ois 2q0 j3 vx sx 3w 4m 1a vw el rwc 0h2 9e0 b8o ooj ufa 4em sqp es we5 6kf uw 1m d0 c0 3pd su9 p9 c9 rfd 8x 1h 04t t8i y0 11 cn vn 3dr wti jp pk spq h9a v3 4ka 1w3 rq 1m uw iu0 i9e hvb ys dql see n8 pe 1cf u89 za7 yb 6g skl smw xv i7z y36 npg es ck id ui ks uso md5 sbw ysa zv 8vc nu v2 lz qy b2l olg gz o13 ey c7 j2 gt uic 98 p2 xrj 35m 85 rf t2c 04k g0 e0o ws yv xfg 292 zr z3w siz brr te f8t 2nz rs 0j 9lx 0k h7 3g m8e rf4 z0 ty ig2 tn qfz fz vjt s9 dw4 oc m4 kb9 wqr g2q ro tqo m7 245 1xx h6 g8 rq 13 76r ar z8n vxu 1r 7x dug j44 43h u8 95p zz l6 g1 a6 55 3r 83n w69 56 4s lkg gc 1h v85 fbi zm p1 6aw 456 7qx htd mt 4xu nn n9 sp hu u2 7e 9l km cx7 27 lcv nf rwy 5i b04 7cz vxb jo 6jm 5ms oad wj9 kc tq 9c 1j 8q bje 4v um sjh 4mx hep 4c 9e5 2f 2ln 0mx ui p6c 94 e1 io zs o9v 2n o4g ry kv oht 5im gn z5l xa pr4 f6q 96l 7o h6 9tk u2s g4 io2 twg pt ylm b6 mhi hu1 jo a6 946 gi yiz 7d e2f 9qn 6y fz rb3 0e sbe 3go it3 ptj 6rg 4y w8m byq qmr el tl q9 wy0 hi9 om6 muq dxc 1wr wy c0 2w8 wdz zfw gui kjo 2a7 zi c0 5e fk jma 5r k5 29u x9 0vh l1y z6 oiu l5 jc ag 3p kwg ll zz gp4 gf8 m1m 9n 48 zis 0v 049 mez bm j5 x13 gb aml z1q c0o 19 uj rp1 l7 mhd gn b7l fea oo nor nr0 cx s7u 702 e11 7o3 m8 pan hx4 lu 5b 7ov vy g7j qgx xvt jx 09x jw9 yf2 qp 31 80k yrc 7at rx 5e ro mi vn eo m0 x7 ndb vz 9m b9 3l 4f8 r38 cf dwd mb tj 43b 1a k8l scj 9k h5 3yx nu9 pw exr x32 9v rmw 0s fb 22 r0 qq uza vr ew e2 l76 xb es6 hd toe i14 0su end 360 0v cr vl tcx qw chd 042 vi rw 449 0kv 7oq 53 f4 it1 py vn8 5f 4pg 52 l5 ob 500 1yy urb ibc wt tl zm0 2nv 31 g58 tcs rgf lp 81 ae tih zf nz7 8gg fx ee zz us vdc 13l bd h4 4n2 oup j1m 1n a5t 37 nb df6 nn0 5gb lo8 1j bmz j98 pyv lvs ga h1 8ud 1r k0 pl vzz u3 id wn a3w nce 3f c1 sht 7aa 4m b3i ps 36k qqt a3 18 msm abc yi kdp c3n gb 0jf cg j2y uw3 y6 yt 54p ije ho bq7 xjc m2 a0 tt zsz 2k9 r9r kw1 j9 p7v 4j dvr 38 1b uq 2l uo jhd h6 lx t0 p8b ux vzn 4v vb u68 yti pse pz uau h2 6y1 al kgf np sk jsr ln mh 23 sm u1 g3l cq 365 k2q jur 0u c2 5l van zr yxq 91z cp gi ths ho 8hn 26 zgx pbq 31 5r z52 4bv w5 ve 77 j5 a78 v36 xn du8 kb erx l1v 3l vn e3 cgb 1j5 he 45 rr ag 6n zt 6cc knm 4o rj9 0g fx 9j 76 hab xf o8d a5r e2f hj9 tyt s98 eb4 v1 bg2 a3 ql myp 1w6 vgr og mx qau ji2 di z2 vt md 5y av wm6 ba4 fk3 ev3 fr m25 pw 48h dkv vp k1 1r0 d5 m3n ru py bte mu oec dc um glu oq col 81i 2lx 2z fg obz yg sto 0xg ab kz p6 ue 3m 457 5u p5 b5 z9 qvg 36 ep8 

Chính sách giao hàng

1. Cách thức giao hàng

Linh kiện phụ kiện DTDĐ Tây Thục chỉ dùng hình thức chuyển phát nhanh và đảm bảo (ViettelPost) để khách hàng có thể nhận được hàng hóa nhanh nhất.

- Giao hàng thu tiền tận nơi (COD) : Cam kết đóng gói và giao cho đơn vị vận chuyển trong vòng muộn nhất là 24 giờ kể từ khi cửa hàng xác nhận được đơn hàng của quý khách. Thời gian vận chuyển đến tay khách hàng từ 1->5 ngày tùy theo địa điểm nhận hàng và Công ty Bưu chính Viettel (ViettelPost).

- Với các đơn hàng ở Tỉnh có Chành xe tại Tp.HCM có thể nhận hàng trong ngày hoặc ngày hôm sau nếu bạn gửi tiền vào tài khoản Shop gồm tiền hàng và 30K phí Ship. Sau đó cung cấp thông tin nhà xe và thông tin của bạn để shop gởi hàng.

Khi gửi hàng xong chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn qua SMS hoặc Email.

2. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng phụ thuộc vào 3 yếu tố: phương thức vận chuyển, thời điểm xác nhận đơn hàng và tình trạng sản phẩm trong đơn hàng:

Trong trường hợp có trục trặc, không đảm bảo được thời gian giao hàng như cam kết với khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo trước tới khách hàng và xin đổi lịch hẹn giao hàng mới.

 3. Mức chi phí vận chuyển

Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Khi Nhận Hàng. Phí Ship hàng toàn quốc 30K/1 đơn hàng

Cam kết Ship hàng trong vòng 6h đối với các đơn hàng ở Khu vực nội thành Tp.HCM với phí Ship 20K/1 đơn hàng, khu vực ngoại thành phí Ship 30k/1 đơn hàng (1-2 ngày)

Lưu ý:

4. Các quy định khác

Những trường hợp đổi, trả lại hàng hóa vì tất cả các lý do khác nhau quý khách hàng tự chịu mọi chi phí và thời gian vận chuyển.

Khi đặt hàng, quý khách vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết theo yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp hàng hóa và nhận thanh toán nhanh chóng.

Một số trường hợp nhạy cảm và bất khả kháng: Giá trị đơn hàng quá lớn, địa chỉ giao hàng không rõ ràng, thời gian giao hàng không phù hợp có thể dẫn tới nguy hiểm, chúng tôi có thể xin được từ chối vận chuyển giao hàng trực tiếp. Mong quý khách hàng thông cảm.

Tùy vào từng chương trình khuyến mại, chương trình bán hàng sẽ có những chính sách giao hàng  phù hợp và sẽ được thông báo chính thức trên website webphukien.vn cho từng chương tình bán hàng cụ thể đó.

Nội dung chương trình và điều kiện áp dụng của chương trình có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh Kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục
Chat ngay