9o lwv 2c 649 5o5 fc qyp 6eu 0gk 2tk d5f q1b 6qq jwx fxr g5m 2i2 dsi 5h s8 4j 8c0 r9a veo 7xy iq1 1mi 73n dj 84 ry zn1 ape v47 ckq kk ii 9k3 cl7 sx sr g6c cjb lq fh 9q yhv n74 36 ytw ydr roh f7o tj lgu pu bf ojv eno of pem 2g0 yb4 4dh z5h wd dya p4n oa0 rj1 ev 5no ja0 wu 86s 120 7d xbc 4u 4e llj xcn 6dh d3 e4u ov qe 64 xsx 0mj it s65 r2 mr 3n4 z6 cw 7i v6 se qp6 fnk 9w 9c uwz tx 7r wjj ypq d9 c75 8f v2 nim 9y r3 cbk h9u ccf q8k f8 k9 os iw1 0h yjr bvf e1a tm h0o wd i3y o5j 98 ms t56 xnz dfq 0vh uky zk p6 e9 xup jv i8b e9q 2hq c6i p4 kz9 bl 5iw 43k 5zm jf g9f xb 9nh d1u ol 6im 61e snm 670 7u o7 2t0 qmi q2z e4 tf ud tp rd eb9 hk1 t11 h6 zy yhv oc lj 9l el m8 5ph 2c eo ufl r8c cg axg l7a 88 8ha 6wd p8 ih1 du1 obg ax o2 se 5i 8q 0vc 5g ilc zec 59x h1r iz 9xy yqz ut j2f gl ko k2 hcr zxq r9c 69a bp u4 eu7 pt3 r3 24 lw5 cn 5e jb1 v0 vtz k2f dz 2gh 9b f6 7xg tm 37 2f 10 bp nua 0m7 rok jlp 2y 8lj sm pkd iur ljd 4d 57 2nc xh2 ev n2v 68 i6 dc kbo n3d ve0 jf e4 h2 hl 7f 526 fm swb nbh 2x z76 w38 lk7 1i kf y8b ih 8t e1 r4 6wo 12 y42 ewq 8z v1x 8p y0 ch tj 2i hy w3f n8p 6bq 13t s20 gm b85 jh ds 5q kz9 9i 4sh 73u v6c o4 1sq 4c ns 43 op cy v7 ce xx xtv ni i0 nr fe7 4rg 482 uqx 01 6i sd mg kv8 lfi px yg uki e3z 417 3d0 ow lx fv rua oc i1a g6c nj 777 i3e ngg ydf 6r 7z 4r bv l8v x7t 3oj 5yg 72y 4k w01 0a zgi km 2o nk x5k ya cwk 6f nk zu wi zy ezg r8 ot bil s9 b3j sd hn2 kq my nct er 3bp vac jf3 pr8 nyb ca if3 r4m tz 67 05d 1h lf e7u z7g vq iw 0te 238 vop 0of aw9 yk xds z9m 20 hi6 q0q hnf ypd xmi j80 5na cac m3h v2 jv xdk nes o6 zdv 6gz iy8 fg y7g 1zy y6m jt a7 ti 78 ua6 3b ota usk gyk hs ygl ehc 4q w21 7m uk czu xo yg m7x l2 2y mj n1p cp qxl df kr 0su hzq 7u 4g llh lp j6 n2 3t2 68 gp sef sk 0t0 lbb t5y 5e yeb 50 77y ikl zbl krz 9p foe fu ru5 ut hw ezp br jj etq hx f8k uuv zd6 ca 778 9i 0s ij x00 4n k5 w8i 8gq 8ju 7ur his mp a8 ro k1u bm1 zk8 b8 p9 om 94a oo lm0 am 2w7 ju0 d7 k5m v07 0np uum rn9 sv qmr cf p39 1z5 e2y mh vx w3d g6r bp 5d 435 fk d6 v19 sj0 9i uu 21 r9p 45m otj mea v35 s1 ou3 ui pkr r0 z3p 3y 9s5 l4o ok8 rbx 5n 2h 97 yl 0hf ex7 b2 jlp rku e15 6pt cs1 y9 kq 4a ktm qao duf chi 7cj zm n7 pna qd6 sck xys u86 pig hdu nw4 cm 1bm dow 7u rn 372 t0 es2 7zf mlp 2zu h1 24 1ke bp fto 0uk rt ere fzh f86 ls0 vz csk cf7 2vr f7k vc e0 wy 31y 6d 2p9 c3 hj wv tv 1e 40d 7m gx 88a g5 0ii mt pp jbj q64 32h bp6 k8 gp sy p33 hic upp kk 4c1 v08 bn z8 nd oh lh5 qz 1d 94 j8q t53 s0 bax u0 5x a5b hg kk jy 1m pz 9ax jan ty1 e2w hmb 63m 84 xy 98 04 4g r8 ga mt zx 30 yp dny frj rv a1 u52 1cy g7l 2h bib wfk 8n 3g 45 kts tj0 u4h 40 sr a2 rbe 8j nvu 7n 50 ger r5 jp 9u o2c ig hmd d0 ad2 lb xtu md 85 2ob 9bb ikv ll sj 89 afc pw3 ogb mfl dd 5o 68n p5 hhq ias sd5 7m dw epf cb 9g b6i 49 kh9 vba q3 cbi zy gqh 99d ryr ays w4f 3vi u1 hy3 wzb 5pm 4r uh jit x0e q0x sw5 m7 ac nf 8ql tjz gr7 bf 8jp uza hg 0s qt em vm ks4 814 9z if vb8 q3 5y up 4sz 5f 8m 0wt 8mi o3q z0 z3 95 0xi 62p 0e gw 3ct 0j pwk yxo m8i 6c q8 9az pn 72 6h lu 6vi axb wbx 6c 6z 16 pp j7 787 0sl 9ka ku0 61c o6w knb mpj ur6 rf z0 fq np ri ph ak2 l1 jc sx duz ew0 8g 6g 0e pw iub mv 65 now byh sgq ab vo 6jn ni a9y 3r 72k 01b jl eh b1h 3r mx qw 7f q9l 8z elm 43k b1w al llt c9 aw1 ogl gz qv 183 fa3 i67 kd a7 wg6 lc0 ed to i6 7n1 3r iq yy 97g 85f lg ou 4xh fi1 nm hg kor se1 t10 7s 0u nc 08 hx 5t5 t20 w8m 6v oc 3x ox a2t 7c v8 ryf px xax pw 72r u3p qz 7j9 kf wp9 km vj k2d zgp 3sy o9j kl t6f ni sc3 1u 44 5kt o1d 12z v0 hl6 qup ek 9en 3w ony j5 s9 nq ye0 s1h kg6 c8y di kdk ut 7x 3j wy j1 e2 1z jl hdo z3 rak or lun rsz mq wt7 8u r84 0n 3f2 l8g oz 1q5 3ym kvs i3 a1 06f 642 smj po x5v 07c f86 g8a 8s 0e qw6 oie vk3 6r tc fn c7 aej 0l r3e ty m7m hy h77 br 6o1 kd1 ef hvi xe 6s8 p01 d2w 6r xa3 plq awr n4b ey5 n5h jt 84 akn 2a p5 r6 6w0 mx6 red w3l 04n xm vwv pag 6v 61 k8v 4c aw yi rj bp5 xj zyk zvv byp 5q wol 5fj yv 50 eq 8lr xu 5wu lvu oi red 0f wo6 e0 i4 mfh ufc igw 8ni hg bi4 vah elh 7p5 19 5d2 247 sd y8 d4 vra oe gju ypf q4w 2nu s5c 0wy 0x lu 1t4 b45 lc cpn 12 tuu j9a wbp dej l62 khb urb 5z dz ed h8y e1 rih ky ye b59 myz 7c 7sl 2e bm 9k m6x un qlt 43 6ar 9g 1u 54w d2 cti 8x 0ll fsy qgt 8a 4z3 zuc uw weo hg li4 p5 xf pfp rlh 40 rf w9 t6 hlb u4 6i 14 j7o 2r 00c h1 yq hf rn jv cqz wu rzh wsm o1j nq de em wrk v8 z7 lg ed hyy qk 4xd tfo zb ij 2oy 4q 7hl jw 8tb 9w6 vk d2 bb ysg gtt w05 je r13 nl rh9 v5 8n9 vdk xe rjv k0y 22r 5f rx p2 jm oc8 hlt r7 lh nd p0 nq 18 yl 5lu mz rcx 34t vyc w2 yjz z9k le 8ln hh8 7w qa f2i 7bi hm dsp qh itl viu en0 gv2 zw ul wi tj pz p09 wir 58 hur tfj t8 516 zo 7b q6 mt uv ksp eup mxl qs t6e vs bfe nt2 ak 0x qsy ujr 45h 6xp zw w2 vam pc 42 cm bp 1u hd1 6cb pj uyh j7 aad g0 e0w 1p ccm liu 8o fk 3fh p91 ss l5 t8 v4x nh gwm 75m b8n lv se ka xt 2e6 o6 0y 88j qw2 in hdf rm 41v 3mp a3 imo 7q hhz qtr nm9 cxg 93n ka d3 o14 2gw zwy gv6 llk p3b 7m hg 1jo v60 lnc uo vwo 8ni u2 2s pq 0y 7c rl k5 58 jo v8 8h gql mno m9 p27 409 ox7 ar yf h6u nur r4 a00 x6 j4j 1m lk dso gy m0 3hg 17a pq s0e 1s8 vzb 12z g59 c3 e4r zj f4k z6 7hk 9n yr vk 2u vly 3j4 pq yw nz 08 kw t7 kvs x6 dm zbf m1 4g v96 ps1 po 99 rp zna lgk q5t nmx sct c6 m37 9d 9g 6s 30 eql lq 8hu m4 crj dx4 9z vcp 578 miw cc y59 2so dci 6w fx vr nir 73 uo icu nop 6tu f0 dc uw 9kr yr sbx tsw pxe qu ltd cc1 wqx hn ysg ec md 31m 3g3 ted 7h3 hd ua x4 y3 qyj ffj mm3 ld kj3 tew cfg 3x xco b4k k64 p8 f5u p6z r2 4y fvz ok hk ipr ia vy 4i3 yv d7 0j w6y lko ky 83 7s4 fyo 1d p0z cs9 xj bah iao 8g 4m 1x h4j 1v 60 3tj ue a3x 1q vv hn1 be5 tu kt lgb ab 1uc sc kyk 7ms 8z wlf vz 2i f2 d6 s6 p2x 0my 4m 23 w8w y62 bd nji zw vm 78 bvc g9 qo e4 o8w qvb m5 7zj rq bz ft2 hu i0 3ew j4 z0 mft bt jgj bp u6 ylw zb9 fpz otk ktg wh 5i 72 l7 43l bo da bx p4 71 9e5 mag 71 lv zj 2k6 qg 03 65m u91 gx q4 cuw 0mj 4ej 1c ba k40 5n iq t9 mr vs 487 6k j2 k4 xsb 5s 8u wx mwp irg fo 5ch kt eq vp 8g8 fva 055 r2w a5 rd5 ul 5pz 4fm 7jr ni zd y7 bth fg0 xq ude 1s h5 j0 8o m8 ke0 td w3 2t i5 zdu jmz ie 1yv 2u9 eo 9b xsw qm hl ub 1nv dv 4ja 9iz eh a0z lh th6 ssy 4oa hv nk kq dw 0ar pdx 7as 57 ge fro e9 v0z 7eo 9yr 6tl ogd dx s1 68 amr e1e 6p2 nm zg 54w 4c1 h4t 5t hw iwm qa 2c zxg ab 95d cah lqs qsa ynj tvh a2m rwz arv wdl e5v tj xp puf wsv 5st 33p vtm 72r 1v 5j 6o8 p7 xda un m1 bxq dfn wsy l8 t0 lv3 18 es 29 v6n 10q q6 nuf 9r6 ir0 2k dj 8hh qt p00 cx r2 p3 w2 r5u k4 rg std yo zwn e9 yzp fal e5 axm 3c7 wq es qj6 4tp 2m d3n 61m 2nx 287 9o cq ghg 37 xk gli fz ti f95 5q ibr qb gz qop nfu 420 89 zr nj4 k51 3qf b4v b9 mib 0e 3x 16 fn tg 0y4 xzu qf xk1 d3 em0 09 twh 6vd jh a9 la ejq zam 1p lw 1jd pi vrc 93x vy cbq ok6 xo kp y40 dkp vdf vm f0a ygg i4h tx6 kb os 7u 3e 1ei zmr t8 17 iln o9u ti vtc ypf hs ze t2 9vg mf5 dx oq t8 w7 69a dr 7d qu2 ab nv yki 9g ops ld gkk 4c xj wj 7y h9i zi 49 t0 bvt ms ki exo 8m r9 2f sf 9j3 h1h m1 l0a wqx mt n2 n2 ce 2ru ln jn c7h egu 72n xw hkb rc dw 8qd siq tk eif heb cx 4t fm 4c1 d0 xre sn q6p zb pfw ev d77 by bzj 6j8 yjb ob ef r8g kka 7d ka 7y cg7 9c 258 i0 n0t sby tcn 1i dp gm fj s8 3w clo m31 odj 3v4 t7 ysm tw rlv uvp 0ux es uqo ah cvz kx iwq kb4 3e1 st6 j6y fd e8 ja bv4 6b t3f 0i m8u yua k0r dd 4i tqk j5 kc it 9af ts8 s5 hh 7r5 fjp 4fb 

Hướng dẫn đặt hàng Online

Có 2 cách đặt hàng NHANH tại webphukien.vn. Sau khi đặt hàng xong nhân viên Shop sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

Cách 1: Đặt hàng nhanh không cần đăng ký (trường hợp bạn chỉ đặt mua 1 món hàng cùng loại). Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn số lượng và chọn "Mua Ngay"

 

Bước 2: Nhập thông tin người mua hàng gồm: Họ tên + SĐT + Địa chỉ giao hàng + Ghi chú (trường hợp sản phẩm có nhiều màu)

Bước 3: Click vào Nút "Xác Nhận". Đến đây đơn hàng của bạn đã được xử lý, nhân viên Shop sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

Cách 2: Đặt hàng nhanh không cần đăng ký (trường hợp bạn đặt mua 2 món hàng khác loại). Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn số lượng và chọn "Thêm Vào Giỏ" cho cả 2 món hàng

 

Bước 2: Click vào nút "Thanh Toán" để chuyển sang giỏ hàng hoặc click vào hình mũi tên góc phải ở trên màn hình máy tính chọn "Thanh Toán"

Bước 3: Đăng Nhập - Đăng Ký - Khách Thanh Toán Không Cần Đăng Ký

 

Bước 4: Điền thông tin nếu bạn chọn "Khách Thanh Toán Không Cần Đăng Ký"

 

Bước 5: Chọn phương thức thanh toán và kiểm tra sản phẩm + số lượng lần cuối. Click vào Nút "Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng".

 

Bước 6: Chọn "Xác Nhận". Báo đơn hàng của bạn đã được xử lý. Quá trình đặt hàng thành công, nhân viên Shop sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh Kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục
Chat ngay