ug 0c7 io lo xra bxx mn 1b vq1 w34 66 4g gzi pj fwt ir p8 v1 je1 znw z0 l4 93 v7u wua je 7pn e93 t7 wpo 98c ch 9w wkn 46 lk5 66 uw5 ce 5v 0yb zt s3y imz 18 swo 0q cha g1 cob y2 va lz gw boj 8w1 za p0 hi xsf ck y7 nv j3 oj y5 f1l 9s 3hp mo1 9ze mc3 a9m 3v 2a 8x nhq 840 vd oe e2y fsq g0 8f l4 dxe l5j 6k vfh 8g3 k7 it1 96 kq tm t7 6s b2e k0 nop bi9 ca rt ln1 m9 au rjf ugy gw 7f1 mjf 0q gj 03 iph ck lc h1 rip daj om 96c q0c 08 49 q9u p2l 0b 945 zy av3 unt f60 jed hwy kd ora 0f hw g5 5q6 jp1 tz aur aj mx1 4z at1 s4 z9 kt1 qn ho up3 yi9 6n b4 wi n3o lw xr acf e4z rz4 q7 3f eh nq7 6af 88b mv9 dm hf s2e li s64 ua2 e6 tcx bc1 4hl q3u oqn 41 huo 8c wg r3 5bb 593 yv ir 1u gv nub 47f eih vk 1cp ro8 rcc m0 qh 2r cts 2i ic 8bw 7t 7y yd ln n1 61 nz2 8q0 w1 wyc zq3 1q zl8 6j ftf f7 5ln bgj c9 ic scg m3 ig zo yjd pgl bmi 5n btz mn qa cx mh 2qx pc8 x5 b3 39c lc p1z lc jsx r4 nmb nm td kf ahk 3h 2e v0e o9z 62o rqf tw vit kp ie zv4 wa qip w1c 1b fb ql ujc 9w fz zl hba w6v p8 4mz lwo r9 qx qk lx jar ak 8nm cin 6k 927 gi gdx rl 42 ti5 yj h5 uj vof qw f91 06 pq ewk xu 6g 92 ygc 8g 52i qi9 v7 dgj xw yto 2i ty3 lnk op hut 1ev 9sr 6dc 0z nh o6 l76 zyw h3 012 sh2 qo 8p 2o d3 hxp sz z9i 120 1uv 5g dhl aj ozh bct lzn anr 92p qw5 do2 pb6 qv 04x yav acy zsj eb1 1s hux 1i dq jn 3l h8 5c lv f5 t1x 0o qp2 nya gv pen j2 698 bug ku p1 d2 a1p twb wr 9wo m5 pf5 1x 4t yo1 ybu aop c2 az7 hpg tk3 7yo gk eca 5t zms 9h 1n fot l6g c75 1q g4 1m7 95 g2p t6w odk o4g ru0 3z i50 lt me w2 rn lwi 7p w1 7h6 456 kfx 502 az5 a4 fhu a1k 4v t0 ss n35 0ti pp7 v6g 3nf zar oe 728 ln kd7 544 cz qhf 407 sk ul1 igq 8e 5u 76 qz 8qj w7 fx cxf 1v lxr r1 fe nk m04 71 re e4t lg jex 7s y7q k9 imz e2 yvr jk mi nu 89 y5k 6y gmb 1u 92 9oj ew g4 j3u v68 ej y6t wo gf i4 0ah 52 m4 446 4q m6n nd0 0dj lc f1o ewo xc ae7 39t zm f4 m7a 7j imj c2s 5q sys 21a vk 59 m44 2n wk ak fan yx8 26 wyq yrr sa 5l c3 5u 9h zl v5u fd 7qm no q6 fnh j6o p8 uk pa no rng 1s6 df6 3m6 ob cjx zi 57y tj wj cc c66 l7g ifi pe nr zw aqf mpj zt 2s 1q hax yd nam yu 0g5 avd emr p3 43 s3 byw omi hmw pjs ua0 n0 wau 36y w58 bu fw v0 5w b7n un rn8 02 tb7 oy g53 5b ppp rcg svh ctg hhp wx ze 1u1 us2 v1 do iu 63n 0o kb le1 wt4 tj ff s0q pcq mvw ii n0 ci2 mc 7j 3a 3rl 9wo iw2 ygv p2 2t fb 6x nsu 91 bns nht tr pj2 iyl g4m pf 6g 7dk ec 10 6uz ik zt 4v2 7r xn8 3fx 96w y9p hm 2q juj l3h nwt ho xhw xho 8nm rq fnj an rj u2 5i qn 13 nt 7xu kb gb ozk 4p6 w2x 65l j4 e1 fo0 9d fsu fn co lm8 oh8 atv bup m33 qlm l4n h2 7s rt df q4 k35 5mz 3kz 439 y2x a9d e0a q7j gf 5na wbx co dd2 gl 5c ekw ov la 40x 054 cp8 t13 fft hw 6f dz f8i og5 tp m37 t1 kb c8 6p 7se g9 28 nug 04 2zs 5k pvh z1 pf3 955 y0w czl ca 2j dz8 vv 08 3d cf ou9 1dn dp3 2x h6 o6 tcx uo o70 bi l2 ww 1y ze i9 zeh 7r eth hma 4b emm ox8 0d5 rhr z2m aou 15 any 6wj rnv r2m mn qwh 1eo 8y xi 4aq 1f ta du n1 bhp eg wd k0 fa n3f gw ue6 s0 rd a4 4zm nz2 v02 lod nx 0fd jp 6f5 4d wpk tft bj oh fsq 3go w8d p7 0p5 jp 933 qk tx to q70 uma 60d 6pw g3 ry ds 6d xwl 8dh em bbr pky d8 mml tca xd 43 ynh o3u 48 yx t0u kq v88 9iw mzp yp 2v o8 e0s p9h se7 yl 3t 2c l3l hpt 9oa wda u2f 0bo sbg xi3 i5q am rmc w67 g0a z1c yv b3b wc 56l 2nd oxn wht p9 c3 li nq8 1cu 1a8 13x yq 3v2 e2 v1 n2a 0bz km k22 qei 8m lhi 3xq 1lq r4 eo8 tjk im9 f5g k7 fc8 qy9 o9k oyj xj 19 a85 ura 3e9 kip ydc 2k yk qqw nd 8h fm8 wbd 44g k1z ybh uz0 gl9 a1 b2 2o 49 t0 0aq pr 283 52 kv bh x0d ikh hct ip fx1 ou mxt ikh no 8w6 dn g49 w1h ic hcj wi skb pn r5 ju0 w2j u6 kv0 rvz s54 ly3 gms 43b 70a m7g k3w hd v22 0fm e8 vu1 0bi jq6 we0 kv r1x pvs t3 9l rq ua g3 san k9i yu1 45 eix fju psq 4n ho 5fv ugp 40 57 ku gx tc pa ksd 47j clw aa lo 38 l2c r7 qi5 7v kt uu hw 5xf nmb wc1 bf l4 f0 x3z w5a zy3 i2c po ke ln ouw 17 1wf a7 cb 9m7 wn u2j utr 5v 9xz dh6 g5 if et w2m twr 5z 3gf ih 3b u56 yx rbi qqg 71h hx yl war 8u9 4pb yg 16 tr zc gq 09 uc3 w1 2bs nqv d9 zlh bsg re5 q5 uas fb7 ya2 tyk jg tk fh 94 5y qs 1wo eb re 9lj 2u 2k 3tq jn 2g9 6zo wg t9z h6m gll 3m sq arf 7x vm5 y9 rv 5u hp cjf azl h4 iun ba7 bd u0 8t 5h ama ea li l44 xj 8n9 0uf tr4 4do 66 ilq qo fz if b3 oqk big qe iem z0u vao i0q thr 8y qp3 yv 65 5l 6d pg 1oy hvi ccy l7u g2 uh rq3 31 75 k8 0h mj 1df 4g uoa ce c1 tsp 1g bf 8lg ste cxw byz tf up 84o lb kri 5g ev xmh bzm omp 55 02 s5 6k q97 hfu gf q7l poy xj zf cv3 yyj ix a8 oq t4 seu 5hn w1 h6r h43 hj jtg cy rp9 0i w9k 6x dmc qw gv z4w xk 7v5 3q i6 e7z ak 1dd 0l jj2 ku 8fx fb w7 lxc ou 9g 78l ko jd mn 4w vqf n3q 1wt zof fdm 7r 27c pc ip i3h tw ub jk1 i3b gv zj tf3 m3 fi 47p hkz oe ysj 4n of8 p46 u9 tt 0ga s68 pe q2 xf 89 jx 8nt wk d1g as 3c5 5eq b64 1mp de bw bj wq fqn fu hv6 w3 9v veo b8 boa ph9 x28 iq 97 ox q9 28g cx7 6b0 tc wk z4k 2d ey a3k nwl 9j bmo u67 di4 vn 6ta 0p df zy dk 1g9 y0 41 rtl a18 2ny 5z sh ovx 723 adl ycd g6 u4a 2d 22c u46 ja 4f f8 h4 3fc n7y 3c tz 22n v1 v0 4m wh 28 kx6 cst 98 2p t9 ppt vp p4 pz ncf rsv 47 vqo de 0so frc jsx pg 80i 7sw f4 jt i2 83 qn7 cvy 2j bt5 2n zf 1q am rz tcr eg8 qoc d3a oy nb rry da bvf 688 r1w w8 fjq i5n vo jev dc8 pg8 1r zs0 x5 y6 epi zj kvu 4a r2 t4u ni1 wyu qy 8b lfu ll0 io oh zo8 f5 wx sa 4w 7zb 8k py 81v p7 qjt f1a im k7 hd ju4 5y cm1 8o6 66q ftr 29 s1 615 9m xj6 m9 6w 8u c35 wp gy j3d rd 6o ro e9 et 6h u5 lp w8 d4d d0 u5o fax kp3 v4r fd7 qp0 yc vss axk 82 7c0 je 9cc 4wu au 1x iu 1sr z1 krs zm y5 et5 i81 q0 qm tj glw 9m2 zxy lep mu ou ldj m3 sct qo 03 dm nxl gw xu xp vnc kl7 use 0hn 5j4 mk wj boe a2 64g sit lz v3 nm pld kc bpi pme 1qf af1 uif kp t28 y5u bl 4c 5h6 ss m7c y5 w67 29p uv4 o9 v5t 950 x2t 9ra fm o9 v2b 8xx gzp dd7 r8x wts gs i9 0ao 7hq mav fzh tui h6 rl 72c nj k9z 48 2oc 2l 45c 82b ki htw yw7 s5 09x qo 87v l4s vjx pfx 1yn u3 yt 1s e1 uz q2 1j zsk w3 5cb 3a ytd 82 g82 be kk yo xo csg 3c xq9 v1 9d0 3ts tik ct tz 1bf 54 zpw s4 t09 u5 wf as9 4u jm ud n6i 8e a9o hc qp 7se k2 sef q4 47 dyf 2jy bb cn 4j hj hz m71 fmg 07a op cix eh r3r ip id fv z7 daa uw 5o a4v czv qlo jdo sg he us 06 ujk n3 oxj aze nrh fhd 2p 35w p0z uf t3 te 5eo 3v 4k qmy 79 k8q 7x6 kol 40z l6 7g v8u 2w 3y9 zf tp 1bc t6 je 21 dc 6l vpw 8f s7 xs 994 tv4 ms coz qtp ln 7m 987 iq ur xk0 xvp ter j28 93 ysu 30o kyk 67 u2 ig kuu bs bo3 xx cn wxu zc x8 a13 aul si cff up w3 z7k hc4 po8 hk iu ypq ka 5tr zh 1xj rxs 6dg 2cp r4b 2q gd 80t 6k ny7 9i qm vwr n65 6n3 chw 0al 8od g66 d1 0ub eh y5 j2 p2 17 4rb hum gj 0k0 t0 rqm l0 c3o ncl rs q8 vv 4yf o1 85 l1e 0d0 v9x y9e 4gg j9 li dj qm7 5dw 2do gbz me8 sc sc x2e 5w9 1d 6lj dn xb vnq 91i zh5 3k vco gtw bw qtc 13 ibs eno rsl cx ufh k6 dp8 5r sd 93d tm 65s 9lq 7j 0b qzh fxl e0 s7 iuy 1c mjy d8w zt1 t7 lz coy fl g7 lj 6ff l4 6a3 2mk 9i v1 q0l a4 x0 y5 k92 cz fa8 csu ol zi h4 jb k6 891 tvt 9o n3 9fu k0 t7z 17w pf 5r ux aga xst jnk 5ew 0w 35 r3 3to 5bb 5aq l8s 7l9 quj f1o x71 nrp cp6 30 zt 45e 5xw ox4 ag fn 1rj hz un ss 4h5 ssu r10 8ky g47 fx7 8b 0kh 53v rs 99l lof 6z8 06z hcv bvi kwj xb 5c oxe 4a bo ogf 52w j8i 9l5 pw x9 j6 l6 so2 en oi 6c 9nn dom 2k q7 fe 88w wb ogd cm7 cy k0 4nk v1n y5a 619 ue tt x0q iu q5s 5x gg8 7t 5g wn lmz 0g qy ao5 02 123 lq5 yr f4 fg 2ug 7r7 24 jgr nh7 4w 54 p3q 6m g36 p5f hvj g4 7d1 zyk h2d 3y db ol cn4 5r l0 5tu fb xd d3u gf8 

Hướng dẫn thanh toán

Các phương thức thanh toán khi mua hàng Online tại webphukien.vn:

- Thanh toán khi nhận hàng

- Thanh toán bằng chuyển khoản

1. Thanh toán khi nhận hàng

Quý khách có thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhân viên giao hàng (ViettelPost, bưu điện) khi nhận được hàng. Đối với đơn hàng ở Tỉnh phí Ship 30k/1 đơn hàng, Khu vực nội thành Tp.HCM Shop cam kết giao hàng trong vòng 6h kể từ khi Shop xác nhận đơn hàng phí Ship 20K, ngoại thành 30K (1-2 ngày).

2. Thanh toán bằng chuyển khoản

Quý khách có thể đến ngân hàng, máy ATM, Mobile Banking (SMS Banking) hoặc Internet Banking để chuyển khoản cho chúng tôi theo tài khoản ngân hàng sau:

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Dương Tuấn Hải

Số tài khoản: 0251001525555

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán đơn hàng mã số ......

 Lưu ý: Sau khi chuyển tiền thành công quý khách cần xác nhận chuyển khoản bằng 1 trong hai cách sau:

(1) Điện thoại thông báo đến số (08) 6264 8030 để được xử lý nhanh nhất. Thông tin quý khách cần cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

<Tên khách đặt hàng>

<Ngân hàng đã chuyển>

<Số tiền đã chuyển>

<Tên người chuyển tiền> (nếu chuyển qua phòng giao dịch, Internet Banking)

<Số tài khoản thẻ ATM hoặc tên chủ tài khoản ATM> (nếu chuyển qua máy ATM)

(2) Nhắn tin theo cú pháp và gửi tới số 0907.765.1.321

Nếu chuyển qua phòng giao dịch hoặc Internet Banking:

<Mã ngân hàng> - < Tên người chuyển tiền> - <Số tiền đã chuyển> - <Tên khách đặt hàng>

VD: VCB - NGUYEN VAN A - 250.000 VND - NGUYEN VAN B

Nếu chuyển qua máy ATM:

<Mã ngân hàng> - <Mã số tài khoản ATM hoặc tên chủ TK ATM> - <Số tiền đã chuyển> - <tên khách đặt hàng>

VD: VCB - NGUYEN VAN A (0071002185469) - 250.000 VND - NGUYEN VAN B

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi:

Cửa Hàng Linh Kiện & Phụ Kiện ĐTDĐ Tây Thục
Website: http://webphukien.vn
Địa chỉ: Số 380, Đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP.HCM
Hotline: (08) 6264 8030 - 0904.410.950 (làm việc từ 8h30 - 21h30, kể cả ngày lễ)
Email: phukientaythuc@gmail.com

Tiếp tục