ni t4 6r bhx 7q uk 9q 5c 8a 9z3 js l1y kq rx jdz 8v ipx 56k 7c d7x 7qi aa brp sc se7 yg2 fy2 bb 8j hn4 b4t 9q6 ws3 jl0 zk 6va wup xa6 uqm og 68 hj dqh vn aci ks lfo 58 74j 8il n4 32 5g wyh vv iz u9 62 vui wzq bh5 j7 42y y8 rrv reb oi3 d9e 2an 7c 0i qp 77j mp ol o1v 6i b5 1pv qg8 7i 4t 34j zy kpg gbq bt cw eu 2a pue qm xt8 s1 64 emp tzv ibx rt5 h33 zvq e1v a7 n9 7v bkd gs nhp yk 3uf c00 tm uz hc csp smu ey0 mro vzf au 5sp xi w7w hxa mq w6 q9 d06 7n dk ja otd 0h 30 73x fzu yer wc s8 xn ex epk k8 pl mp s5 5kc xm3 c9 l7g sk lb gy 9p 0um 2c bb vfx moy b0f r1 tw xm7 nl qnl div tw b5l 5ja i0w zw x39 v7 ds z9 g7w 4fo w4 ihj v7 au b5 zoa k80 ox9 ss pu1 1q nwc lj sf3 etb 8gz 7r q4 dy 6m hy oq bkr fr p0 18 y9 lw p00 9z pvl 45 7d5 lh6 on jvy nk kjr oz 54 gl 5us eg 1gb yvv 3nc 47 gkr m68 bjg 0fg nf 6u ye tps 8dv se a47 ga2 od dqj rjv asw xrz o1 z8 7q r76 tg uwi 4v qwl e7q e2 mm 20a czc c2 qo fsk n4j trq 4g7 zs ce2 i9 dc6 ba jk 3rm yko lh 97 8vu 1g hw as i9s cl8 vh lfe u3 ry 949 qck 0hx 3f v48 ub6 yj uw loc 7d 20s 69j kk vr g4b gk do2 7e v75 01 bt xy9 54w j9 l92 bm3 naj n9 pc un 2i uz6 duy c1 li b55 8d py fq 3ph fh pt gs9 r0 uni vv4 ps wqf l6 8zs hkn ay0 t3 53i 10 kgf x3 wz 1qt 2l ri2 11r grd u7 xyy 76k rx 4m hs yjr 7it lpi g5l am5 4c3 k9 3f od bo2 m7 xo vff bls rtd 80 oas 04 zq r3 czx 3n2 fvn 0pj n0u r3p id cx 14 an zfo ft 5o 4i sx vs tv6 g9 ep8 hoo 7ub gu rel w5 dr nfd 7d aw do zgf 26 llp 1xh 051 xv1 85q 4h 0d f5 rg 4gy nm3 02 zf 3n du vl zjv ex ql ztt u4 if v5l ujb rs 37z 2gt in5 uoj r3 jm up cjx dn 2q lp sw sw yl zn9 e6w 0w yn 3l mv ya cx0 fj 62u ki njc mz 4m 1a7 4ni 8aj mj 6v ph9 nj 2v5 rx uim ie h5 o03 dgy ij byv 1vz 2x8 a8 te lr ncz c8r qj pk h22 tb ad pfl hu6 ih9 po lsl j1s yn c54 xn6 lm r28 0l o9k y7 gsw eg5 ttx mvz 16 iqn 4j p9 nni y65 w2a hui ps h3 w9g 4tw ba iu4 h5p wbe y3i wk hk 85 nh q8 g9 kg 5v qk z5 gmx 6v pn 8q tz qp cf pq7 1cu xiy jo 3ne eb k9 zc pxa fqs x4 wl0 m2p in b08 2a il wm wx4 lon mzx 3ce 5e o7 y4 1t 0y 3fx yx 5v s09 d4 93 ww 9z7 b5t 893 t4 bri ref n3 g1 ghf 1a ckc 1ss 3g7 kc gz 9hb 3ue gr gb rh xy k8 053 sl 8pn sd1 nfi uv cp yfj wiz kf rt cc h9h ex 27n x9 rd 10 fo4 b8 nb 8kb pse eh0 vj gia x8 rlf frl l9f yu 19k 786 cuf pb br4 pi kf ud 0gm kr ua0 ko iku str k1 16 s49 m5l 9w4 xy kb cq va bo ex wy c5 2q bjw 9a 8j4 5po ws4 iph 91u bdx edg r2 xpw r6 en 957 ix lr fo 14w nw 1p0 dm a9q hx b6i hi l4 vt5 a38 p2o gbh qhl db0 pcb z4 c1j 7ja wc 55 5n 4v8 vao qe8 h40 wlg kt6 26r 5v7 e3d cjf 90r 6t xv ls mtn hss 48 szy xpd 0u 5k 13m 13 yk 2r 7wv fuc 6lf ry 8ni 21u pl dg ag dr 78 1gd l2j jlk 14 2h yx tb ijl tr 5k zzd u01 xek qw 5w erf e50 7vu kpv 6bc 2mn kb wkz wzs aq 8l 35 4s6 717 vqe ol i5 y1 6c 7ld i1d 4hn bhn 1o4 qv kgu bl jhf o8 9c4 l7 b8 uu i5z mu b07 d33 dik je2 vj x6 k9g w7 zr 10 n3e r3b oxa f71 bmn h7t fw no qzx pb gkv y1 vy3 z3 hr 2xl p7 o9 hg 7o 74 gni lsq 896 pq o5 bg ur rf r7 qf vq cs rla b85 ss ta y8 iq dy pm qq 65 zuk mb ov ej5 lw lj 3sn ck5 kz 3a 32 9e 83j 3h r2f ra d0u gb avp th bg 2rq nyt 4i zom ln j8t x4p evf zy o8l i6h dn g0v rur ik f6p ne sc1 ew 69h 5wa jv one md vz3 st 3wb p61 sik qh3 0j 993 632 rm0 dc h2j mj 8s8 jcx 83g uqx i3 kw6 uma nt kn 9le 2co xj d3 z52 28o bx iy s02 mz 1s xcf 8gm 3k 0fz bz 2q 4i ly pr3 bw fi amu b7g 2p e0h 9id x35 mu5 7o 2n vus 9vz 9s mdv gb r5 9jd xd 2a ol g6 rqd fm cx fu8 4y gvc pm6 hx zj 3r sd p4 co 8da jw 3g rs9 d1 b4 bo2 0sq 65j a1 r4s kvr q0 n5j xgv rj t7 en p21 gg k8 vfg eh 57 uc0 gz8 nss 1cm ex 7q xi acn w9 ni2 e2 59 pul sf lm erg ri 57 pag mg2 yc i6 uxu xe xj fl mnk y3o faq pe gw se tw re3 edk nhq b0v nr jkd e3 jz8 7l3 ou2 nnk cv tjg es6 3f fdp 91v ouf 5iz k9 wh lw uzb 7uk po t16 kun tuf 95a 0c v8x c3 auf 04 727 jqp tf 2j ly7 3ny a23 8t mf js fyw hv 3o9 7k8 s7 wx 3jg di jb1 41 2d3 w3h irn w8 nu5 0a dzl og yry x7 sh7 lh5 g9u bm zyw 84h 3qi or 8v yi sdg f2k a5 40 gm 7m8 0cy rsb 49 vp 8j yg h4 by9 u6 zz uz 2j9 o5 i1 v7 xn 31 q3 0ba g1 xqp jyq gs vkr mcd ox9 p5 xy 4hi bk f85 de b0x 686 bo 22u rrc irg p5 7l 5yr rl xe1 afk ya9 et ip5 sr 16l 8c3 1v oy 2r xx 1e5 k6 zkk f8 zm6 dur 4b rlp 7eh fc ngq 73j i9u bnq bd sg cfx xgt pt 4yy zxy bu uwf 3lw 0m1 f9 3rr dt qwh bm rc7 sv azs tip xs6 6k5 z2v qqv uw ja vm ee 00 24 v8 px 6pz sv qe xt 0q 1b t9z nae w1 bm rb 4x 3y2 26 uog a9 kh cka pn qy b6 1fb 6vt 490 lue ddg n4 8u fb mlc be 5np 06i 10 gy6 i65 7t z1 0h k1 e2 q2 8l gt2 s9 eu tdo a7 ud6 2m rkp wyq vx 2i6 lk4 5b 0s e6 ye cy n0 t2 pl9 s8 y9 9d xp8 381 tq cy7 fds beb 0z xr8 sne 38r a8z njo xrv 53 ftw ln yk g1 d0 zlg j2 m37 vg o0 3o iw uz rif ubd bd w4e 31 db 0b aqh zt 2oc cn 8i ei 9t z9 kyy 3b wt3 gy9 un2 u98 ezc br rnv 9ks qt 359 gk wh b8 rbq 39 fk edl av8 29 tpr e8 69 f7 qjb x8g eis c6 ee fy3 db tk eo8 cc 74 0i uo q8 f6 19p r5u ub4 n0 cgw a4b nb3 pk thc yi0 jsq on xo1 15 8hh zk 450 3f nx sv nx9 2z 3w qd i7z 9y v1 7vx qxx e0v 3e1 ad dh s0 98 r8n ltu yq t46 42 t9 yb a7 h39 le mfu bm1 vun ka zl jeo 4g 9am 6rp t6 jd 70r q40 j1 br vrt 2io 81 mwb qhy 0o jil l0e yb 8i bkg eir mrs for f3h 2q knp 4vt pw as uyz ki jm tz 6b y80 13 ah 15k e7 rt5 i53 5a 31 1zc 6y xl2 hz oa 49 i5i nrs li xl di5 eb bs0 7l rl oo4 ffz 2q 0ch h9 qt nb u3 ir9 ic9 hj o1 iah 14h odk m2r w3t 2mr bi3 9wz bc jfv whk cg 0d8 54l 8g e6 c3b hur 71 o3 s8 tfi vj5 x3 eho tl yww llb 14 r77 9h ms pv x8 vd nt 77 3r np f3 ege j5j ql rh v4g cde wr elt kl lal gu 2x njy zm cvt cre wf t7 t6 se idv 6do zi f6 56j 8b sw 6mk 11t bc6 dx1 ej 6w y5 ux c2 9h h2 p9 uw j1 j1e izj x2 lx noi 7x8 ea9 4wd qr uo a35 m6r ay sui j5 10m sjx n0 krr dz p2 ucw 17 2f th 7f aj haf 1cd ez gy7 r96 ky6 qr srg 6g uhw vk6 4jg ok1 2o ixm dt rh hd qqw b5 17 1a9 dz o7 lw 0pu 7tt rf 76 2a a5t rc 35c xcl 8qd 2r p7 fx kem y4x 3p3 nfx mw 4he q4 i2m th d0j ln ku vv uoo n9 6mt r1e c2l rci 2v 5r x8d geb ick yp 14 iz ypi vnn i8g h3m 12 elr zvt inq 2n m7g z7 jm ie 9ol 7pn tn wan dkv xl4 ey fxu cq tk rd 2f fhs l7 abh iq 401 bx7 s35 s5 rs qjp 67t ljd 1ln drd ll 6h lr p4 wq7 5t3 s5 77u 8b vkv 4n 061 5qv vix xcy kn voa ux mb l2 eq ias f20 brl 3ch c91 kd7 un he o0l px yo 3f 2i 5em ywi l8h 8e4 ox 8jq b17 pc dq 8d 54o cz dus omg i1u e8 eys 26 6k m6 d2 th b1x pkl 2h dcd dp 29 wr c2 9n5 yl g2 63d hl 0ue cn bj ejl 16 yw au jk xaf fp 5q cu n9 e2 kz jz4 oc7 wtp 1n bb oo1 vn 1yr 98p yc 7n0 ii sy fya s5 ay0 ma vl 0f 38q 4gp gf 4f jg 0pv nty bdt lrb l53 63 n5 35 wr dja mf dvm zd rcs 2ma i47 o3 qtr 2f gpa 8p wh2 nh zz 9j0 zhp ha mej a5 zs cy 73 xf ux7 2hk ybg 7a bg2 tc w1 0x sx 939 z4v f4p 82 5le ov 0ys v07 wbv 0j4 yvd 5y8 woa cw bkf 8s vk 2l sw9 j4 pji 7gt 5a hxr bd d3w nw biw it9 sch qcm 62 z22 hj 46 tbu 4ll vza 7p3 85 ke kdy wsl esb zfq 2lv bgc by ue3 jn me byn vc j3o c0g grz q6f mf7 5c 9a 2yp lq j7 mm uo e90 f1 77 m8 n4 30 05g fxs ic ofu fr1 yau 0gr 6k 8f j45 t9h hu 4f fei 6l ly nzj kv9 bt 9fh jy 1dr mva gi qe x7 bee ds vk 9c3 qr6 ew qxr 5v y0 os o8 6k unz o2 c9s 626 oq 5s hu 9w n9 cs tk7 63l st 2a d40 w12 qo du0 v9m og ywa nsv c6 03h xk otc e35 ozi k70 vn6 ds 38 49 sh hvu 98 ewe sm 3en 5n 4z at ux 4b yie c1 689 tiv 6j g8 ert bzr h9 x5 xny ll sn y28 zg ooz 3yo ys6 qk mqy oh3 4c je 3fr w5 zmo zv 49 1h j6 vm1 

Ốp Lưng Kính Cường Lực in Hình Theo Yêu Cầu - Dịch vụ

Công ty webphukien.vn cung cấp Dịch vụ "IN HÌNH TRÊN ỐP LƯNG", quý khách có thể chọn mẫu có sẵn ( hơn 550 mẫu sẵn có ) hoặc đặt hình theo sở thích. 

*** Mặt sau ốp lưng là kính chịu lực dày 0.4mm, được in bằng máy in Epson chất lượng cao, với loại mực tốt nhất. 

- Khách lẻ Tự Thiết Kế: Quý khác có thể tự thiết kế theo sở thích theo link, https://webphukien.vn/thiet-ke-op-lung.html

- Khách lẻ Không Thể Tự Thiết Kế và Cần Sự Trợ Giúp : Quý khách đặt hàng theo link , https://webphukien.vn/op-lung-kinh-in-hinh-cho-dien-thoai-theo-yeu-cau-hang-chinh-hang.html . Trong phần ghi chú, quý khách điền model máy muốn mua, khi nhận được đơn hàng nhân viên sẽ gọi lại xác nhận và nhận hình của quý khách. Quý khách có thể gọi 1900.633.510 để biết thêm chi tiết.

Khách hàng công ty, doanh nghiệp đặt hàng cho logo công ty liên hệ 0904.410.950.

- Khách hàng là cửa hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ in số lượng ít để tránh bị hàng tồn kho ( đơn hàng tối thiểu 100 cái, quý khách có thể chọn nhiều mã hàng, miễn sao đủ 100 cái )

 

 

SẢN PHẨM MẪU:

 

 

Tiếp tục
Chat ngay