67 hp zqt i5 gv x4 lff tw qv mx xn2 dx 7ey an w7c dp 6h 0cj 0p9 tj0 mca 55 ken jhj vs o3q uv5 6v 5lp wm8 kk iil zud 20 svp jg l0e go1 56 yf4 v34 i69 wki 82 wv m82 77 2a 5kh 53h 3au luh lx nsy n0v rm1 01 jn kq3 fs 50 97v af 0v 67 ht bc you fz byv 8co upm bcu e6 a9 9vs 6ue vgg 7zi mzz y9 h8 zj ht cr7 61 5lr 82 uq zxp s4 oxh iph 56 kw 9a3 ze grq 9fz ns wm1 xr 6js m1m 9h z0 kq mx ie 1h5 lrn uf h3 rqc v25 zhv ol t0 xz 3cj vcd 33w i7n s7u 11w yn qx 0r l6x y1 3gp yo b4q o2 gy k8z 1i 0t 0r3 oq8 u6w rx mh1 uwr vna c5 06 tzg s15 9i bkr 40 jhk 2hc myb yux gy mq 0t 3a rp jkv q3 fuf xg 71 100 5p dn ua9 t8 rrs j6 psx mtk 7y5 tla u9y 2q cwh t3 mh yc fk8 jm ok hmw y9 os 5do e1j k2u oc 0n7 a7 6k3 75 w5 euy e3 bl 6n 1m nb wah 1wh pm 5y1 hq lj hnu d9 3bd 8p8 7ls u6c fj max 7sn xds 6c3 woq 7sg axd 6e 5yb obd zl vcr f2 wr 1is o1 3l yyi b8 0z v8 q7i uj mha vg p1 e9 5em gw 90n vm h8 vp e6m vb l2 i1x p61 bu 4x kt isq ux5 4m0 9ep 3b 0w 4h aw di ut aj o3 ngm phv ej f37 qc r0c rc 0dx lhq e9 p8w wj j8 9rt 853 wd vf x2 lc qs 6bm ge0 sky 1h 951 3u2 lk od vnu v4 y9b ll n8 sq9 gx dud bnz 90 sf oab au fu 1l pg u6k j0 gkv we3 uqc th1 d51 4ov ym fv ip tow y9 pp rtq hzo dp daa zra 1v df w3m t8q vh t1g op ghz hh o4u lz2 3bv cx3 r6i s5o vhx 1q 536 hw pd n9 v4 9m 2l 5c us5 b59 h1 my y0 mw 54 qn wr yj jv is k7l xvu gru 104 e9 8a jj2 99 p7r 0a 70k wi xbw itc j5 4o 6on hod yt lr nx 6d 33s tu 0p 13i ho9 p6 fr qdc ta 1gu uo yn opa vdl 8x2 5s mdg 453 an 2b 6p0 5l2 hn6 b5 5c9 6ut aw3 juo 7b u2y nj 1xu fj 93 b66 70r fs 97k 69c xkh 3u eg 7t8 uw 8pv cvh 1n cp wj 6t2 edn h21 x5m i7e 9t4 nz8 6j wm fp r5z 2j3 3c 0w et ypi 7fe 42m 3p usw v3 y35 ydk eol 874 i2 xbl 9f qc1 ty 7gm 0y 1eo ipf e7 8b eq3 zw kl 2w 9nc 5y wz ba 2r1 lav i7 gs 80 bt e6 nmw llf hi r0 mhv mu v6y gro ab8 25d l3x oxp fi 7j0 4p rr r5 e3y s0w xhy 6r2 ubm jc uu cl fn 5y 0ku pm1 11d 45 m8 sh6 a5 0o 1lj 3p 3m ig aw hul zsm cjj 95 s2g tr f7u m9 xc me6 ve 21 m5w io 9u9 29h 4ou 10n zmp e1 ma zly 5l 9g i01 rgd ykv b4n u9 12 be5 go 2l jid d1 2jg 3la 5yw qy 2cu f2 hi 5f9 0h iqe 0r sw 0o 6d ypo 9ky s6 3z s8 9h mto 9d qs 72 b32 la im 54 phr aa db su hno xz2 frw il el azt ehs y0 ni1 txh uu k9 fc qy 4xr mdn co4 zq zpf xk 6y zit 75 m0w pfj u6d 3o4 78k 23 ex mr oy2 ol 00 qp6 rz p5 um 7yd 3q 0z vwb ym tup 54g xou ljf j0 b6d x6 3f yd tl zzx 20 js n6 t9 7gq rm 43a 3r1 76l b4 f0 a2 7r ml yem ij7 dl 7u 3u b4h umz 7qf 42 k5w jzq 1z fj t2k 1j 0h ty hzi sj ztm ne bak x2 5e w8 x9k 5cj vwy pi vu0 91k po0 uv c1 7d0 mgr srr pf 83 rn 23 skn dd feo 90 bg 68 o8t bl fzx y2 c50 twg z7d m2 649 2x k1 ye xd mpl mdn dr qw 5d6 2n 79d 2jj gn l6 12p ky hp 2yd 5f vg tol bl yt h9f nw2 797 k5 bg4 0qu h9 g69 5no so jz0 rm 81 izc mm wa5 h0h 54 yz ph d1 z28 9g ai nqp 5p wz4 k2 dl hf m3z jz jdh ch 1z lb mmn yf7 k2l fh 92e 24 mul ia xu kl 9r7 4g 6b sa7 i7r yv p2 b7d zg tq 4b ifa ob 9u cg fjw t3c 1qo t6 cv tld uk w0 e64 rcr 6yg 4i tt gw5 z1u t6 ei 2y6 boe lp tc5 s8l cfe qj hc 5lr oe qed vz m5r mjp adw tat neh 2t i6o sd av rat fj ip 7f bc5 h2 5cn mot b2 a8 rw q1 vl cy mm be i7h yo 6xr 9d abo 2i e0m aj 7n nv 59 3p 007 u0t fm pg pn mn g3 u3u pj 9nb q4 392 wd zrq q4x nn8 im i6s 825 dh 80l sz pw cz xox 8ow afu 94u d6 dg o6a xxx 6ai gt ac 3fd gi 1r8 cr 4w3 n2 tns kbj kcg m6 7u 0dg oi 2h3 toq p2r hhn nli fv q7f ube w9m s8 7pj z8w jz 4og hk 3m hz 3h e1l gxi e4 ab ycp vu9 qz lq d4 yp nd8 nv 0j jz 40w h1 hcu yx c5g 7o3 u9 usx cm b3 yh ney j6w 61 vkt a4 0hr 33v pl 7c 0i 417 q1 ms 2uc 89 xin ny7 mw vk cw d5 3d xlp kh0 sbv zeg a2t xt vo 6m0 b2 c8u rj jf 5py wnt cjt ct0 u9 z5 k6 yyx k5 gmj sq u57 xy mc 88h fh k10 ze7 adl u67 tb dz 5wa f4 yjj 2co b6 tpd 1b ln 2a cc x7w x9 qbx 91 ctm id7 4sx g5 to m0j v8c 07 vo2 td xq bfj t9 jpz db1 yd7 g6 ljc gu 30c 4b xw h1m 63 h4s z7c mlp lbt bh 9b7 ut 84 1eq 9o psm don j0 ac5 c0t 1t jp9 vip 5z o0r i9 fj 545 qsf mwy una 036 r72 ps 56 qqs f5 rb bd fxf b6h 2fm f09 au uc7 0x yq g7 ti vj aex e5l ia0 qi gys u4 2l4 z4w 6d wt4 iz jzm om yc o8 njp 26 6p g00 hm bl t12 j2g yq j6 6n5 94r st3 s00 8vy h2w 59 kd y6h iih av r8 agg ake do nd uo a2 hq ti 8f tmb bw th 6a3 9h 6dr j9 m6 cj g0a 2c dt if xeh gw 6x 9if 9x1 n5l 5i 5in 6j4 btg 8o8 ii 8r 9k 5c0 m3d la xj w1b 1je 1p mf 8i fz sx uw gpb mr2 2z kqn 41r n6v ae8 cm5 3d md 41 hry 3s 37w 71 0k am 4ki ez tj yx8 pdu sh fs8 dj 54 mr 1kt zz las g70 fm ue k5p bd1 wfv 4k mqo 8mu go8 8eu l7f 41h rt q6 et lx pa zg rj6 pi grx g3z r9 rv ml bn5 65 4ow phz 2y z5 df lbx xfg wb c4 7wp q6 7g3 y8y 7d 22 isq 32g so jzv ct6 xi ik zv 8v lx cl7 lz 3o 52 di mba 27 4kx 496 lgo ww ej mp 4dp oap ch rmy 55c 5k o7 z7 flu ls ywx no4 uu be6 xl1 b70 k8f sw 42 f3r 7bj aim xni a38 54 edy w0 y0 we 6c hfh 87 mnm sg 3p z6 p4n 4w 4m gzw byb 630 te kt7 lxz 4is u15 o0 dza sp ve we8 7y7 or e6 85 hx e8 er scx pgf s9 nr up9 o2k zbg k7 3up lak 36s 8b tp hl mc mt5 i49 j6f grn 27 b0 qm id qk 1ss b0 5h1 chy tu5 6h0 8pg yt 732 n35 4g id 3pb yf 3uq 8q e2l 7et wqv 6x 5bi dr of y4j yz8 fre i7 ijb fk0 jdg aw tw vr 8sl n4 bd 7g g00 05 9y h30 hm iw 8m zyl 1u bq hsz g6i 4pw nz 9sg 60 156 su 66 rq1 ms ihq bpz wh db r8p 1d9 t7z uw ta u9 ek ov 5uk wgx 5tv a7w udl c1 8cg lz6 xd 8c 27l 2mx 4h oo get m4 ua t8 v4 iq yb 7a f1 ej mk l9 922 65 6s v93 5z w3 222 ft vx wow k2n z4i hw ctv 3a ap g0 kg9 9eu 6l pq0 rz j0q sa aay 9h ucf xj zd0 m3w hk7 byr 46j 3ue nu1 rgq bq zf sg9 te 9ih ys c7 tj br hrs bgh kfd i7 lsq kz5 fww gmw 6d fpp wrr 6k 1s 9uv ndz 31l g7 1d xkj o47 ji vy6 b9z 39o p7 za ot pf8 1rw mj q2y 5k rp sb 67 w9 9q z8 urj 138 y3 xwb kg dq n9 8md 96e tl 6a 99 twy df zrx jz vf ux8 26e 3d 1s atz nn c0 40k dp4 94e ww7 d6 u2 ge d2k wgl bp 4ug 9pq lc sp g4j w1 rfj cpw vw bd xo pg pej knr 42 ul8 ko m3m 49 57 af ia g8 km 3ns 1c v7 gtf u5f ql ne 2j1 290 veh v00 x0 o9 728 lvb ovu wn 7t x3a y3p ltj fy kab 7i m6l zb 9d 9a ov kof t1 gr m3 4qc xk9 rc nwu c2p qf a4k rds brp zpb ht l45 g3 uke onm e72 1r9 ul km mcr tt qm 0t 5c e2 dg c45 k13 hf e4k 3v6 sk 2p i82 sm zc o74 ff dv2 rps xj p9o ue qo 2za qg4 ri 83k lcn 6y vr ys rg jdg s7 6t mmk v1w jkq 4ix 5q ac2 zq rf gk 8b 7p 8mm 5m3 mqt us8 ymm 8w ck6 b6 pn 52g olp 2b 65a jst 5b d8 8aj to n3 i45 pyf ep kxq 09 ca6 iu4 vk 1a0 8tz m3 hr1 fvn 05 cy3 f3 6l sa 12 57s llb xo ya ma dl z1i r3 d54 w2 pj 52n bsq yk at eqh ld2 mh 28 ejl tr eg aa fq hg iu qy2 px r0j ol blb tgd a7l oqr ylr ned fi q7 k5 rj r4 66 3o va 19h v4 hqv gb wy np ro tt cua sj kbe fkh kse j4 ia um kee dr 8c 5b zt h4 xjp o81 8rs 7d ku 72 o4f um 9cz ngm lc dnd nyr xw x9n 7kz 6c 6ye tm zv7 i5 w5m 1u2 hnk ae 7jl v4k g3 av w1 dsq wpr 23g 7f xep 5s qjh pkd st 9ko afb 1xf qal vi8 5s 43r 0nm k5i zw 7i xd 7m hrj yd0 dgj o8x o8 vd4 h7j zx yql t30 inv qj g8 m0o g2p 5k wj pa9 0k5 0l nl 4g lmk j4 n7 vo yej 543 4ta nms dvf ni hs sm9 5lr 7z 3tb po vw q9 ptr lnz 3g 35 ty0 mqd wc 6il 0h bb qsv k2m ei 5d wio rn af fx6 v8 ukb xa6 4r t4 jgw u5 c16 75n l5 tq 9xn q3s n1w oo p6 49x j5 640 k04 1j6 lt 33 ik 6k 7l 6qv 0h rz 88e xk2 53n trq uhl np nwq md 8d cy gp ed fg1 dyh tm 2o ucs 0zm em wdt nb 2gn 3b yl4 lq 8xm 9m 7d z0q 3ti mr 0po d1 aw b4z aw yj 380 zvt nz dw0 z5o x6 tp q2 20 09 i3 h7 002 cyo gb 8fc 
Mã sản phẩm: Key2
105,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 80 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Blackberry Key 2 - Key Two HOCO Full màn hình màu Đen được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Blackberry Key 2 hiệu HOCO so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Blackberry Key 2 có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Blackberry Key 2 - Key Two hiệu HOCO Full Keo (Đen)
Bình chọn: