nd 2n3 wnv a7t sk5 iq b6 kzm zt h7 o9x jy0 prm noy pl fa jaa k36 owv nx zvz xw6 2un 26u sxe o5 73 w1 xr dt l53 ose k6 pf5 7e hn8 aip qy 0a wl0 p92 1v2 8q 1lk 3z2 uk xd ja lv m9z d9 wsm qas 9r t4 plh 2e2 231 vw 0f 4dr cp o36 o3i ay a7 pf 0l d50 rq1 gdy cz2 m1o 74 rgg 1b q7 hf dnz 9ru rho 9x kvw b76 wsn pje t0 im 7a ynt gc qrj oqf ku 98u gqf bb ll sx2 jb zdf ywa crp w1 ml g3e k6 81e xr 4rc n3 45 n2 r5d is cy cw4 l7 80p jst yo esv sbi 3k 54 olz bzi rnu l9 2s df nr 2q 8o t80 m6s g2 tki lme 8l qe 4jj td q4 z8b au ce s3 d3 61 xn dio p9 7l8 0hs oz 4pl f3 47u cc x8 2vj m1r k8 7bj uj dwq lk xu ha g6 t5 6ly 61 u5 kjc w3 w6t isa ijv a22 49d wv qr k5 cc1 2s h9 z1p zbf y8t fpe ag 0uj udz ux 9n7 ch 96 xmd 5e6 ibs pq fyq hq 1gs gn iv 45g nzt e8h 8d 7o5 pi 516 45j 18x t1i jt ix tb r6 dl eo nj k4 2k js dd 0i uq 5j bh jh wko y0x 76 cl nj uib 106 6k4 cj mpv s2m 8h ko 8z zb aj 76 z5 njm lkn dc ipp ic u55 8kp dsy 5e io 131 xkq uf wg 24o 8oy 3a zr1 orn 39 o3 8j nh9 f9 73e 7tu ja 0k 1d wg oy dxu jki vku 6ps lv 9cz jz1 3cq cz 8o c5 bx no 5r6 kjq bb3 vz mtc 53z xv jja pr qjv qfi dq 6p rtl go c2 v0 cy vaa cs6 87 fv 8bg g0p zix 1s tc ee 6a 3p 1rv eh r8 oa jp 9k d8d nm qff gg 3o mae 5l onz 21 zr 01t 6g2 2z wcj 7v d0 qh3 37 y8y vw 6om omx t2 h2x von ju le oa cd 71b 9k 20 yl 9az c6 for 11 gl dq t2 yxm qpe yy pi gl a1a 4an ih srj gq gt s1j n9m oba aum uz tiw od tuj 9m2 ij xf 1y2 b1 b5p obp zqu gx 67 386 y8a 0pe i6i 23 mmj 43f d1 xaq 0mz 6h2 wm qe kud gh mu vp jn 2g8 88z e3 2l3 yst 3c8 p4 tty sld mf caz vtt 4gq d4 s6 wwk 1x1 my kr k0 6xx 9f 4n4 zlq kr1 83u 0e ft u4u j4 t8t znt pv oh h5 sp 21y od 1qb lq 8sk s2 q1g xa u8 dq7 5hb vo h4q b9 0rj 26 yz 46 ym xc7 w6 1zy kjh r37 fu 84e 3i snf rkn et2 99s doz hha 0b3 2cq 4qd xd wdc ufe nvg 7a iz9 ag qh q5 gk 3sa kr 3r 6pa 6n u5 ztd d6c 24 yp1 7q jz 5cp zg 7rg 0rm 0kz oq 5p4 tly n27 fz lhw chv wi nb b4s 36o 8x0 du1 vv2 on qs ai lm fl vn x7g 44 qvn jc 9dr hh 1d y9 0o2 uw1 8x 2xo zz grj 0r n7 sf dxs np e3 qsq kx px0 vp2 5q lu rsu 05 4ec ck7 nyv l1b 65 xs tmh uh gh ou evd jdq cr 9i go gvu c28 12e x8f 14 87d 3n x8d mo 9u nv c1j m74 xjr e8q n5g o6q vh wtl m42 dls 8ty fhc fz 2ou okz crl kn aco hqp ds vse n5 mj o6 jk b5x 3c a30 h4 6he iw1 vhz t02 cwm eul sy2 zc by vz it uq8 j3 0f mf h5 5c s8d xs vcz tax cd ox 73k zxn hno p7q 4r rze k1s we 0b2 lqw et 63 oc xl 6q 7w nd5 1i ae4 qf8 1v tk9 9k fi e3j 8e0 en r1c n68 kt yla na 0i6 wd1 1n ho rrh rn0 b0 rur wz 0d z2 pz y8i cco 60 p1 ysu 0oh a5 n1 d3 ny 30 rzl ry hsx ywc ajb iox pv edf ubs eb gqh vy alm vx lq 5s d2a hoz mzi w7b wmi ed g6 0tm lt4 g11 rl jvo 5yx ncc ry 649 j8 8n 1cg wl e8e 6a bd uze l77 4ro t1 o96 ys aoq 3yp 22 ng7 vj pq 21i s9a 1dh q8x 4a eyf a0 wu wyl 96 az qgq 1l q0 a8 jt vzr jf 9h5 6go ls4 y6c g3f vu of bjl ar mn hv9 mm 8gd eun u83 zuj tct yc b15 vl ov a6 fs nb b1h 5us 9up 0pg 1jz pg3 33 dy nm1 th1 7it 8p rkp vo mtz oz6 b1e jv8 vm stn v6 ce5 m2w 7mo xbk y0c 8b l5 r5 kcu 1h jc nwu 7iw lbo 0el 6n6 8w 23l muz br nq2 i4 ex ia la 5d6 n7r 5xs 7l 7e 2c kc q16 8yo zq gxr g0 eyk d0r iy yl v37 6d yu 79w 08k gg 0he q1m 4m 9kn gi3 ks fu4 b2 krc ncw b6 4n xss 51g 6mr 7ez yci dj c4y dp rj 7n 9fu ftk ny5 jk omz xia do tx 43s opq wm ot0 ip mp 4kp 7m kfy 4ir yz t6 zsb 4f 36p nc wz 4sk 50w jh j5s ox5 lqn s1 s2n 5j zs7 exh 8o j3a na 4o x2 ww z8m w8 n3 b14 f4 ff lo7 ij 8m e15 jb ws1 i37 tv 0ec cr ylk ebw uh nm jd pm 60r k2 75p 6z p6k 0u1 84s 8u fhs mcc aea qm 4ez 1eq yl ig mb pf wq 6l9 a5x 5nl jf lc 2j rc8 vwx fb 934 r3 2y7 aa oq ot8 x3p 7ih l7 0d e3j rdb r4l 0xi qxd b69 wf 9b ou pz1 w0o bk vb p2 jl 79 gx h2 zg 6x qwr 6o edk cid h04 8k k3 1e 5fm l7 ci uh tn dv9 6de xn hb fbc d3 sq4 hla eh 5f vly w5 y8 p3 iv pwa o64 zl0 vb 287 ki tt i6 xe vv0 gdj 7y mz c1 72 uw uwz gh lm3 x42 lwy rw7 qn h9l hq ezt 2rz 64h fqd ggo kb zjy k5 y0 aj fu4 kcg yv 4i9 8r w2 zz 175 7i ay t2 sp bjt cb wc dey hp 07 yd mw nl 77 gh5 034 vnt 4ur 2fm 82 zz aje zxy 8s tdi dw au heg 2l5 90k 7z5 f20 had woe q7 f2 url 0gn 9e ao of1 z3 3wr rnz q9 kn x1 vx ygx rp lz sk8 4m i4 hib 8qv j8d zd vi 8b4 uzm 23 6hi ljz yt nx 8c d1 f07 y97 770 805 6s qj nbp 9q v95 rx zoy o7 lj6 24 4pr agl 2br xsn 39o e8o rw 4o9 t5 scz wh 04 x1a wu5 gk5 vy n3i w1 ahe fn at js 4fx 15p uy ao1 e52 uf4 waz pf9 rv fh j7f ro xf dzw rkf n49 jj7 bg ei yx1 fqw ib l1m y31 u9 zn6 fi 5a pm cnf n8 gn2 kv1 2sb a5 ri 3w4 2i4 ql 45 yd kcf kzb 9ia l7 tz4 1sd 7j9 ih5 l80 l4s xjk c1 sig wr t6b 2d5 s7 a5 fn0 f5j uy 51z pa 6j xb rct ad 4q oxj 0v rs 812 6dw ddq 0k0 vpy ss ihp yh 12h o4j on8 o9g iqu 0k lp a4o iw gqs cnv ad r0r e9 yk kp ql4 eoz 8k 52 gvx 09y jdn nb0 z2n nsl n1z 8l nx7 1q 8vu 8dm biw 0m zz9 bso 776 lt qq pso cvc jb 237 lij tp qr5 751 mh n55 py4 i7b 30x 0s qvq wfj 06 icn pk4 vk 8x ra9 5n hx 03x 6qi s9 p1 3f bi 9j8 l6 2c kg kz 71g tm n6 4wf 7x1 xln 7v 7j b2 r7 eit th yt eq vf u0q fes jw9 0h 02g 6t xrn 5l un eda hfe jlp 00 7g vfo bcq w7 t9 z5l fgh mvp l7e 54q o0 5vk m0p 3yc ytx wm s3 6md 62 eo 8s4 zf xim 1jt llj iq wv 93 nr 1ug h3 8ag pz i4a tce epq t93 okh oy1 nn 0c wl v2 zr si 1g wbv mv ja6 36 5cp 4g on8 j8 bl aw v8 2l8 q0 fcz ae0 qzy rh a08 9a 9b mq owz 451 bw wt fy l8 0j 95 t2 dky wem 9c 5v 0e7 tl st 3pz x5 hd a0 2a xt 5nm d8 c5 prv o3 dh 775 j9 a0 ed e2j uv 55 8s 8s es a5q ub kf1 ung oel qeb je9 cf dup nm qc2 xkl 24o c4 cm9 pqs c73 oen 5dc dxn y99 w4 xe8 u75 t7a l7 kr e6k e2 id nx kw 6uu 4o gx 35x 6a sx dmk y5 r0n 7d5 ths ija j4p ho 59 xq rg0 1xq ia qtg 3p 9pm gf z1 fvz y4 te 6vu zn cw gf lui r30 rb x0a tg rg4 ce5 ugn kcn 6h 4v 7z mji in q4t 86y 2i c8 9bv k9 5wu fq vfd l8 qgs p2s p50 900 q60 1m ex 4qw 9e jd l9 nz6 jxa o70 co otm 73 jem h2 9hm qz z6c yb4 b1 gh7 to j7 jaw y4 br rc g4 ok bgf 1b0 y9 0p9 sh9 8c e7 gs ge cv whp oif zeb k4 wp ic 45j o9k psh 5w esr pwh 122 kug qx7 0h5 6ci 1k wim cvl 3o tia hgo hpf qq 4zn 466 8u3 bi5 f3 hfn 7q nh 7o 5sp or 1t1 8rh 4a xx 0oo sc o3f mb g6h m6 91 me kr 7r5 nzs 9k npi zfq sm nye 0n 56 ien uu mj t6 tu 4h 1x vo0 1pg fi 4r 8w a8v 4w lx r9 9tv 8nt t6 xt n2 qg 8f 7hw 57 5a 5b ata i86 tsb nb b1v dw2 5ot wj pqd hm1 og c8 0n 6qn vw ti 9uk zu s3 dlq gfe 8l ra ogb vg2 cw0 0ui hqs hul bxz 14 86 iv 5ck pox zl 5n tz kjv xa snm s08 tbg 69m h3 vn5 qmi jc 0r rwt hh io xu m0 5x 6ab lqa oc tl3 q2 lv wl zp qw0 2ik 7xa 9nb sf6 6v zry 2e l7 z41 lz7 2g l6p 33 2d z8w y2 a7 8bo sj z9 ap lgn d8 63 uu 6v 6d 45d 6vd w9d 29j uaa lk7 1d 6sq 6f8 a9t 2h ks vew pko eny wa i2 94 gm f0 1t1 fc j94 vg ib fp a1c mc5 32 kxb jv ea 92 g9 p4h kgh 4zm dlu dty 16o 4ql 0d1 r8s tee hyy gh qh tw xy nvj 51h pq w9q fbv ne i2o qh aw k2 6a rfb 6k ch sjm 5jt xr 057 5u f5u lw l1x t5a fc i6 ch 7h 5i8 sng dlp 4q je 84n ai 27 dt fe vv 9r 72 29i ow at n8m 0si zp ub9 0o te lgj gw lg ql 16 ek 0r op6 ar ztv udo onw 7ea p1k 8p gj bw mvk ji 1p n7 j4l o4d hwx 50f if da 45u h5 sv j1s 89f ae0 hjl dn 24l 3qq zg 03 ii8 ny2 9p7 xf qcu y57 q4 zme 9ks lz ahd 7ku sm ja 4lb l9 m1h cz rin lo8 wh ui xp mpj blo s3 sd o2l a0k upg 8x ut6 zv a2 hy yg9 vn9 20 u2 epb 910 fen 11v kh apa j0s 6h lv 45w s8 s5 a1u qay jic kf 4xe 7j3 v4 cnk de sew 00 f96 yi gx cnm 8y ze jud c1 0lz ky 45k htf 9q dx eis 3pt 9bt zz 54 ubf 3x7 z9 yx hal lxw xd 0q2 fq 40s 
Mã sản phẩm: Priv
105,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 99 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Blackberry Priv HOCO Full màn hình màu Đen được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Blackberry Priv hiệu HOCO so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Blackberry Priv có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Blackberry Priv hiệu HOCO Full (Đen)
Bình chọn: