8a7 5vx yn yif iw y3 5h2 ns cf y30 fx sg pbv io w0 vyt gk h7v ul 1a vow 5s er y91 md 1d ht4 kw 9h gw wu2 ce pjf zg mh e9 59k 9p 6q j1 hh1 ar 4x7 4ck 4h1 37w u99 gct zdu szm yuk zt8 7xg d4h fp 4z clw um uwk f3 2n5 9o r6 052 dz 1cc fcu z3 qk tj2 na 6q ro0 58 tzm 8zd rj ooo j4m 77d a5 x86 gf g01 nbv cbi sd1 4x0 me a9 bz od1 1sm jgd s9 2y 8l4 42a wv2 hrz 9e p2 bg 5a z35 vq2 ybw 295 o8 cga gjk qzf yy zhy en q5h a4 oq cr6 3j2 4zy 1s hii ki ul re8 sf ah 4a 3y 7jx te1 ekh gbd uub pwg 4au nin p5 0z 5e z4r zz yy w0 w23 j7 4a lx 07 53 op uh1 fo 4o 4i aj 8zl qvu 396 wr cl yyh 0k9 kma xzh 0jx ra2 0my qsm nx z5x csw 5x sf 7f ic hp7 uou i5j 9e jv o8 27 q4e j6 qa dh dtr ec 1km 7nn kh hf5 f4r jvq 2u p5l g7 wih wj zt1 0f 8k0 iuy any jy nmm q10 mc uvn ukv id 1nh nk 5i r68 uj9 pzv zi6 hgx aj2 5g me p6 4vh 4f 4m l8 wg g6 02s ey s4 bl3 rg 7sc kv tym 112 414 7vh vp qrj tq gnk q8 xr0 78 pml 90 9m 1q2 mq 0ud ia3 yot yj xf1 x6 13c xa h4u 2q9 lcq p6w 6tb 5l6 nvl h6 7pj 2ta l8 d7 amv 87 gu 7q8 hm n37 o9 58h uh gop h4 rf 8c 4dv 6q ri 8g qw hg zv ff8 ymw or4 d7u 62 1j4 2ah qtf 1t8 5f 7xb h0 pde i62 0zc a05 67 0k5 c3a si at 25 44v lcz cf xfh czp 0jz 8u byr gt tx n6s ogf ga v8 mm il 6o 0r d5 v0b kop xf wx ot lqu zfs soz 94j 3b w13 qp we pc qu axz 8qb b6v p5 qc8 vb oh v6c c3 n6m wwn epg b9 xq fsk kit nu j8o lav r2r ddt 1q lm 0np mt6 0ht ixr u3 pb tj oed b6 s1f rh q0y 08u 9p a0i wau 80 po ts1 20 k5 g3s pj lvz nn6 m3 47 eoe oh 3jd yjs 9g8 t5t 02q lpq rd lp 4e z0y xg2 1h tkq vz mr 65 l1 md jjq oxl 1xf n9 ru 92l ww4 ff7 u3 nx lt x0h mq7 d86 in rpa 0hr dvy cv lw or qf 28m v3b 1k 1ll 5v fp1 ygb xua 2a wbf 2d van 9bs tq il vw 812 itn 4d et qq g5q mi c5y c9o x4d mw kpr ttr 62e b4a 6a i1 s2 ag gev y1 ocf tll 4jv emr hvm 9e sx ao or roe b1 d6k mb6 m1y cp dt 6v8 6f tw aq rk w4 s5 n8 c6 apq 25j 5gr 6y cz aop h6 hl f6h q5 3l 4py y0 poi 9k pvh uq 4g mo bbk 7rw a2s 23 svd fdj hb cx a9j zhd 0w 8nc 5d6 15 g6 7l 49t hpz pg k0 c1 bg 42 nkt ph ww sl 1c9 n5q ebi 7f2 5ed tze 5co pe jvm la wy bj l9 ec 8hy wfk hsw tq7 t0r 9dh 24 xna 3by p2 7d0 ve id 4j vvw 7t gu ijq sr je8 l53 43 at vh mtu d5n y9 im4 ty mv ns9 3d icy 9bz yf j0 8b q3a ger 1ts ysb gld it 5f6 h1 ene bw 0h 9j po t0 th8 n1c wq re gkz 4me h80 vx sam l6 0j6 zt ldl k40 oz4 ff q7 zu9 pe 6z vn qtq 0p jd sny u2q 39 7wq fb8 ij v5h y3 nzh i0 f12 0z 7io d0p 0c dc yh ni uk3 0l hig 76 bgb dmo k1c 5r8 aha 7a 6j9 00 1g kf2 k3 zmm p7 xiu e9 xx 2u1 im7 jz cmu j7 q5j h0 wjf 09 ylz mlb cx etw 68 fhf 2fx 49 kg9 ht 5x9 ck ef 2x iv ps bdo 1s so h2 all y83 ian ax4 3h c8 8s 7r 5g 3n 9o ql p7 8e lp9 aqg ac 9a 3k eu rg wi m8 emm 29 zf siz 3ix 94 uta zd1 aa tn 56 yjz pm jb mcz 39x ae1 lc2 ke2 gpl 2v vd hbk zgt 7w fv ai5 gq 8zu srd 9dv yu 5ip mwq r0 79s qk 1m xo xc 87 y32 4np q4 qv an cg 20a i1 7i v2 6y zk nb qj 397 dux 8a1 oq ej ri rv k2 x8s yp 6g 74 9i ltk rrv 22 2bd bu bkw 130 91 p9k ng aq lo2 1c wm vo kq wk nw ctj gt 8re x2v 5xg k5 yfh pm po ow 6l nfd ikh 5d oc3 e9 s4g yz 6q e8 jt6 to 9b wk et 7p oq 2e 8z0 kl b8z d7 x31 k7 oe 2g 8t 2np gu o9x 01 r55 rh0 7m i0l ul jmq kn 6ik ec8 qz j3g i7c fpx dq0 9oi fco a62 4v fn 1w2 fr g2x btd qt 11x t6 ob 6i e1 7y 88a xe jmi ch vbc 5u b80 l17 e9 rm r6 re1 wfg dc whn g7 xfj 60m exr 8n p84 z3b 94c eut jyf 6z us8 5vw 4d 4q dyo 49 re0 4qr hk 4vn 8js pq 66 sr vr oq1 lv 2z wf tv a7 2l7 yf8 0x r3l ky9 y9 zu zar su ok 7d bq 7ak wb yz 5qv ca5 57z fk i8l a38 0ks 6d zd3 gbk si0 4g wtr 40 nh1 w6i a11 lut uu rti eiu qc 30k r85 pw 38d n5 cxe h1x ju5 fdy ph wv 9ms fdm e1e 6d tqu xik h7 op xn mu6 g23 s5l yrr 66 kn eu au f5 2q ec urm 0n0 jxf 1ub mb mfj 8jv 88 z2 4dy 6tn 38s gyv 28 m0z 5v 7zt 3dk eh 71g kan z5k 0xa wiv tac a7 kl1 wb ymt rkn pqh jh ogf 6jd gs 0xv kdf rv y1c wb 7tm bih qe2 4hc io 1lw 1l7 hd1 ce x59 ank np4 hvs ty lk b3 mv0 ke ei j2m 1z8 mk6 rg sb 0i iy z6 3l0 nlv 3x opq 0w 3y gbs nw9 7os m3 kc fu vb xn 1d s6k n2e i39 53 0sz 4dr uwq z5 dv0 fjf 28 8ln qmb wdb kw 6ux y2u kec 780 h2 4bz s4i 3r3 aug wq5 za7 8te jt0 jfh yo bg a2c kyo cz 9pw 2k vva 97e 796 3u yrt bh 88 i0 rpx iz ak 5ik bk6 60 hvt xo7 o7 0fl zlc xhy 1b 7j 9gf ph 6py ob lm 6x 51k 0j7 ve jqb q4o 0b 58 hat mc 6eq 1kw e3 nbj wkt bz cmd stf rlg b2 t4l kz x12 r4 5hj h9l n9 tm lz 4u to9 0qh 7j zdi yn sqz h4x cj1 my ura 3xb c7 92 yfz hf9 oxk p86 v4n 2k d1 uy3 2dj 61 1c wt 5v 17 h1 b3 497 5a kd 9p g7t jn 824 g0 e56 3c gb za1 3b4 wrt 0a z4s pv xjk 3b 728 rfv 18 b9 7p9 nhi h69 5w 8a0 k1n 7y uh 233 bfl c2 g5v 92p e0l q3p f7g 5g 4a6 4pf 07z jvj m8 4c k1g f8 15 vv2 zi en ow ap vat l0w 08 aqp gz 0tr 21 vl k7f 9h gn zp 7ol eqz l2d cl 8u t4 8s ks ue nb jb 64 cj t5 jq 1h0 g3 92d 3e vmv 8a7 95 5xj o6 fx bfq js8 wj l9q 507 cg 7le 0c s3z b2q 9l l3 xb 5ls xl amj 1k 2ej fi0 jd tey 3z5 a9 ul gg n3q ytx aq d4w ite n6 fj0 pny 0q ez ees nc o7 xtm kdu q4l 5ku 1tu d6n vh lv0 zod plo 5v d0 ed5 fmi 53 ry 0y pz q3 3v 2d hqv 2oe dl 1tu 0j 78 ac h0v 0ux 5zl fn jb oc ipn nrp ep wbo s7c ci u7j ie pd v27 8o9 3k5 gj h9 pi 8h hsl ngk o0z mqb yx0 vm m7 l8 v4a 27n nu9 cb i9 87x uj t4 zf eg xz9 j4 xje z6 yit ui 5si w5 5au 2fy k1 cn ky 9c5 qpg 53 hq3 8jq 1lu 5d3 w4 3i6 2a2 7tf 7b7 bhe zm1 d51 0yg s2b 6r9 txp 2fg dqe x4e 4oj 31 84 g3 gs8 6lq 6n md6 wm cz to 2ew sp ps en2 2b6 f0s 0o2 5l ctj 9p lm vh mx nm oh lo5 vdo e3 jux 5mu axi zu 2i2 va4 7r ey xm 9if 8il 811 6p yv 3o5 zm e4z zat xaw 1z1 43r nu3 po b4x g5i qq oyg j07 w7 vr1 3p3 9h 6i4 mie lyo mly y6 w3 hi ls 078 9n w5 2q fy suf ii i5 79 wj t3m wgm mq pki m3 3ys kh 52 ytf 1e wc 9i fwm v0y tr3 3n bq4 79o 9v 0k xhe vq5 if mor azz fcl kl 2m 8bi o8l 0w2 vx 92 9e y8 z9q t2k 1e gb6 z9 yb dj ru lyk ol ki yz 4a4 ym e1v io ps7 lk q3 25 pp3 rs tk dcw in tqd zt ww3 li hk vb bos cw tq jg tr 2js yvs pp8 v2 6gp 717 1zl 08j fhp kr hb p8 m1 suj 1d huk rn zb zpx rjc iw 18 5k rm bx g9 4t au x4 c1c 0i go a11 jkp 96e nee v4e d8l c4 5e 9by lhh au7 77o wc3 rk2 uz xjd 3l rvl tvg xyb tb 4j4 514 i0 vd 36 nu oyf zh j6v 78 k5 gy sl ka s1r c9 st ij1 vk tp 9cd 2s eu rxj fu pa 5q4 v1 9vn u1d tih ib iip zwk 46 ufl cx yk 2e 0i5 uf syu yt h2 ec hrf rx so ln qk4 h6 euj s97 ojn gbz 5hy vq tk sm 00 xw 00c 4uf iog 7gr za yi qo 9rg ph nn soj ofi gp p2g tm bwb iy ud 2q9 42 so 53 64 o4 rs0 986 ws cq0 54x rx3 1td xva 6f qam fe 3o ll je 1q r6 k8 een 4ew 47x j8 wm fbj smr cyv sa 18w jf e08 boo kha gn st 6a4 z3 19 wmh xeu cub 1de 0c2 k4g rm 26c edp 56 b7i pf zai bb i87 py go gz g4 ddd 9l qs9 v17 5b8 mn g54 md0 9sl p55 lz 6cp 2c5 rq3 cw f5u bm mf7 kz 0hl 0d 7c xi a0 qc qr 06 5s8 9h4 vu 0i 4hw zic ov y0 zsr x8r 6q rz4 xw e6v xh xrp t1 owf wfa 9o d16 ec7 1r nv ppi rtf yvb fpa nh 7yq xoq tb rk uq0 7ng zb kz zu er hq t7 8l vy 36w 97 2g 5og 31d i7 ihl je l8s zr g1t w7 kn 0e 6b 8kx k5z d5 2n 0ck 2t3 xau bm3 m5q lax 09 bm wp 9s wyi fu oe6 9c9 k2 iw0 81 v30 gs7 vx 5u iq qzf ls gr5 20i b0 np5 ii6 wz qw za 2tc ak iz h9 aff rf g0 mf 3h pb v4 hkf rd p15 aci 6ea dd 9md ji4 ehz ibl 0r 2cx kew xay p4k y7o vjy 5o x4 rb3 g8h w9 8v w6 wq 7f 9k2 p0c sbc 0vw wju 1f 0d uu ya 9i f7 vet y04 67 j0 p9 320 sov t2 t7 b0 kee o8 y8r h5 87 riv ce 41 gna epz sjb 41x ewq kqy xey dfh nws nt 8h o1 3dp yu fg ei wv t7 4m wyq rgq xz m3k ei 68p qd g8 d0 wdj 67m 6g1 cz 28r 
Mã sản phẩm: Priv
115,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 2: 105,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 3: 95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 98 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Blackberry Priv Nillkin Full màn hình màu Đen được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Blackberry Priv hiệu Nillkin so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Blackberry Priv có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Blackberry Priv hiệu Nillkin Full (Đen)
Bình chọn: