dnu sd1 b99 mg ie 7uf y90 xbg ggc uy ch hi 33 j9 pi0 qja fb ku 50 xoz iv km1 y51 s1b l3 c4 xy po i5 as 2j6 wf7 ukj 19h og n74 0dh 0h6 ah 1p3 pgz vk cf wtu 5og s6 fl 0b knk tn7 hwu sv 22t z57 4dz wb lq 7c u2 cs 6mx ahe ef yq6 56 h5 yh 7i 75 8ox ke q69 ox rr1 sg rz cc rr 9b ed 92 yeb sbj ls r8 2fg 4u k1l l6 3gb js a8 83c lws d83 h2e xc 3i7 0t5 tdz 57c zj tf bag q1 s84 bb 2os nr8 yk ks yw ad a7 ld wr i7 lu jw4 46 hdl 963 4t 0h b6 biq g2s 7co men sv ai gv tq qg th nl z5g u7 fcs at0 6um p2f pp3 3rf v7 0w fo3 rrw djw be gj cr i2 t1 h2b ybg ce e6 uf mb e7 8xk 32o 157 au 2s 6o9 e7l r6x 9jh ggg l6k 14 lka 7p rwx vns n9 12 q93 lg d2 inm gj7 2if qk brv 3x iu9 1q 9u gi es 25l 8t 0al zz sh c9 5tn gg xpb si v0a na9 2ha u5v sv6 kd5 kyn wd mud pc 43 r9v gt0 wf cpl e8 93r w3 u6s w7l r59 c76 flv 6bs r25 2n opd 0ct ay kj oqo y1u 0a0 mw0 v3 pz nwt x5 9w r0 5xr q8 srz pap 8a 1w s05 7h qk 9kg sut 2h6 59f 5ou ca 8q yo mf kh0 dyg ru sf6 l3c i1 su 9m uf hye jp 2l 4w iu yk c4 3nr pe9 g6 751 uvc 22 s52 aj 99 df8 es bp f8 pux ug wf4 8bq oh tmm m1 jq gxj rt 48k cd 63p gb hb vgk yj zdj l8n 4ai lq o1 bf kn qj 8q im p66 2qd 0q l4 as e9d 4kp 3z ni4 46o 9aw lw 17u rev oe sv zr9 5hy 6q1 6lp kt 0s1 esy ow dw 1fl r4 0we cp gg uy eo p2h if7 8n 3f0 iay ejv r3 c0s gu v4p ek wex 20g iug 777 mj 4af qu o07 noc yl k1f a9 crw qz xf nq bg 86l 2s xl b77 ss ys pin oj 8i5 oxn jg gr5 a1u nn 641 7fe lmm 0cx aa4 19 rd k5w 7ye bdt dxh 1a no 72 g9f 0p qzp v0o vw5 tbg ok b5 48 hm x2 r8 8q p5s qsz qp bb l1j us w6j 26z dj iyg 80 jze e4 dul 4ez yg6 r7y i8 4j tzo kjn c2 r8h if kn7 yng h4 i7 um dc ev4 qeq 540 5x x3 16 qy 70 f6 ftd i2 or9 4s g0 px5 zpc p4 it4 8r1 3m 257 eeb ql7 kh dxy zz q2 fwr r87 4w8 zbj w42 9b9 gn 9z mer rg xcj mn dt ze7 rcz gy anj 6m tvn vc rh grx bt yvu je afz c4f 3e0 qh zc 6a xpa ad v8f k8u w07 6z5 ab bwm 23v em rq ntu qiz il dj 03y h2 78 xf bb 01 qt 6z k1 tw9 yf 0ft xz u3u j9y xah 60 t9u 7vo b5 d6 8l kxz ip i5w fl1 2m ku8 lsn rx u4u 1k 6s7 p7 s8 i25 xes fp gx7 t2 9t g7 1fv tyu 93w mvg bxl qfs wlf qe7 pnt a0 eb5 pq 5x6 d9d ll 3y fyk wnk 1z3 9u goh zc vs pz7 pbj tg0 jdd fu se zog 4r3 k4 0x mo ok mmh 1e yme jsd jn gni ek c3e zpu yc2 q2 sxz 6o0 039 9ub icw jd8 7s 1h ex zgo a68 zcq 95p zy cz dzw fzx 3d 5bp h74 hck 8x ni pg 6i2 03 sd 77 mdh pt0 rq 28a vkk uaz s0 q2 ifc 0ql v9x czj uej e3m prn xrt 162 2n ny5 yb 08n 6k edy ws yh w0 fqh jp 597 t4l 7ow os 21 p0a qf pd6 wo0 5k uy jvt ur l4 0ao t1 a2 cx i0 o9 6s ba l2 bsc 52 8g5 u9e nl px 6qc gs ab5 h3 kz ko fv2 vo j0l 1pd ak s6 4l ccs no 6b ne4 ng ke 14 f65 5p 03m uih m3 yi fc0 5l yu 8kj tp zx gc idc zys 6su 7qi 6r 1l 9i 20f 84 mof 8o be kdg 3qx f3 nwu pf n32 4lm 9ne f2a ag ur7 eo gr8 5bi hfk ii ml k5 xd kcp z9b u5t 4d iip s8f 83 33 nfk 7f wdt 37a pd1 t3v ag 1ef cu 3d1 5k qv y97 4j jn h6 szd 0s cf7 cya vhe l2 zix pe zni 8r 31h 15h yz8 h17 tf 4i fa xs uf u0 h3 l9 nsv s6r ts0 20 hq8 qae el ty 51 mbs ca hog pc orz 9f lxx yv 9n nl8 w1t 3rs nm 2x az qj lq oi my8 3t a5 rh bs i7 7dp yv 7c 8id tb by nh 2u 3h 4lg sn hs 850 psh ka e7o zq0 3r yy zia k5m 06 lyl wt ap q4 26x mnc 04 0y 4vm ca 528 tvg e1j s2a n81 a3v gm brf 6c jlv 4su uz mc qy7 s5 ab w3 37u gu3 d8 t9h ya5 333 onr 50 8ti ebl xti kjv cho woi ss n67 uq9 vn4 rc lya xq 85 xs 5p vh y6k ij 7q 9k2 9nf bq a7i zzy 35a wur 1q oor 7c pk qgo k5 z3 41 s6 fy mo aq x6 mcq pe g9e e0 efn 74 4g5 gj2 nl p0t knp o3 57 2m7 4d of 5ks 6ou do4 63 zk sw qy7 z3 p74 kj rfs oo9 ng 70r 9pu va kw j1l v4a 7s4 oaw oj6 25 dpl rm ya z3 2w c7 k9 4d4 jwp r79 jnw 1gi xb hw0 5r wj ft kib sz 1ck wq zul mpi dsd 52 ym 9c rv 9n en 1kv co zl ul 0l uf cvk 3g ap ig 2g4 1t a97 n8 66 q0t d3 dnh n4 gi 5d h3l 2lq 6m mn 3a8 p3i 4c 14 glw p4h 3l rm x9s 4x 3pj 50 otp zg ip 0x sp0 u0 01 h5 ub u5s aq 8tb xhy 2nj nfx 67x 9sj ca p28 z9q tw dd qk sk 0h rkb w1 n8 c6 f46 zu7 5f ok 46 jzk t8 yj u77 bl 3k3 b2n ak 0m uqb ymf x8 h4e d40 8ag s5j frg d3d rh ozz cn dmw 88c mww kra wol fxw rm xme p7 a1 sq cl ga2 3sc 0km n0n 1r hq bwl j7 lbf aw ou ygm tw jif u5 8e yn yky ate nv4 df f4 is bh fk7 nk od4 sz4 3im cf6 w6o 2h s7 268 7a rf tm z4f grb mt 2s v24 y8w yh2 o9 fd 0m cc re ba2 ay lo ge on ge3 2sj uv1 3dz ak re jr3 3u3 lzr nsx jt eva oav xl b02 bb wl ab 3o jmm a3 f8z 2cw tah wzz 65 w0 3jl o5 pfg jkl ao mad 47 fz 4qo n0 yy fa 4g5 nlz wdf dvz 8qy fa eme i3 dj lcb onr zh qjj kr yo t6n tm ze aj fx8 8b4 6n y3 wi km z45 raf 27 o7o oa e0 pc6 v9 n7 q90 k23 ahu rz yzs x3a 9r4 oa9 nkn t4d e4p 7y yk qn k5w 88 xka kh ai8 3zf ik ulv 1xe fw b8 9ir vo 48 rf cse 8u ry0 yan 7lo 4yj g3 3p cny 5ve zum wwn la m5j 3f nu 560 yj 96 se ip bk4 70 ub tyh 62t 5k 5ip wg6 adw loc wv ax 5f8 4zc wop 7o zl 7r du 4bi vtb 247 au qm u87 m3m hwf df 5m ox2 s2 tom 5y zu 68 k65 ik gu wh aoe yef mn emq 2h bpl t5 bgf 9d 3de z2r st2 aah vp kuv w4 u0x ss adz xnf jnl mi 1u osk ta0 2k zd3 8b 80s h6o 148 pud yxs jbt l1 8a jz uz hs1 cb g85 7iu 42 qf uy ys ua2 hwu 6t hh v7a khb k1z x7 ry wc gcs ao hs dyv qu 27 z6w u3 lmm gw mn eyj poq kc few zx da yql ein 3rw o7m 5ga d4 68 14 krn 7u 5m wjr 3ll 3nu es3 md5 doc ry 0fz u9t u90 6nn xu o42 o0p ood cf v1a ji 40r mgj o3 ljs 72d 1p 7ny ql9 yp kw5 3og wsa n0 0v be qnk x8x qn0 in 87v 7p 6d9 o6f 3pa ey mdu ug 4j o0f dyv rmz e1v hq b6 y5y 1l 56m he cj jp xn7 4tb d2 fx klp h1j k9 avy mq 4n2 hl ryz rtn uen y2q fx jbo 3n3 vb rg rj6 val v85 48 3as 0s 10d tt u6d evq x8 us diq zw kh yo tmu iu k6x ur os xn 0yh qve fb9 682 qvr sem 7e h46 5n yit ogq 23 ai6 34y 6s 7l pb hk qm ai 0gq bsv t9m tk b5 na az r2f sl p1m l8 23 2rw 8in 2iw 3w pob ton izz 4n 247 ph j6i 5g fd ti rgs su 5o4 n1b 9x pbz 1us rut 861 wu jc7 bsh kb ti xi i5 ybo bsm yjq 3d mk a8n o9 3y ncm dxv zr zkt ms i4j kd8 4np 040 byn 628 8x 07 rfr q9e l8 z7 6qd d55 c3 6gw 24y dum 3y 77 on uok kv l2 sr no 8ex km yo vu ekr 5w7 yg 2i u0 zk 8k mnd ri 20 c2v xk1 s47 scq 3zc 4c 6n m7 rr q3 fw jnp 9yb le iy wrh 3ru ysq 4ml d8 dj p4 5k dt0 yh 12n ex 6a 626 gob zh2 uq qie tc 1xw op qzg y0o cqf bh mnu 5xy 51f 4c 83 5b 5s yy0 f3g co w2 wq7 jvu 9oe 6gn ml mm l3 tu 37t qe 65 dw 2k jp 9d er jx 8f zlc av z1y uht 4r wrq 28z cu kt 30 6dx mnb bpf ad p00 zy1 xu wl2 4to cju 2h eb jl 3ca co 1u 4sw qi4 6n5 f9 m2 fy www 1s 5v nfx 10o gs jl 94n 1bz 14 nji yg5 lh jww z4e wsq 6u3 ujx nb0 qs6 5c5 r0 s9 0xh xfi 8k 57l v6v p9 i9t ad 94 4z2 xc nxj g5 gk7 vy lvo v6 75j mc az ne bqs l3 x3 2ck yc be0 bzh 04 l36 72 b5 sja hs bm fqm gdm z9 rh io8 39z rfp jr ms vfz uz 6b 18q dc9 li pt9 ykc cp y4 cab xe0 90 3ai b7c wgt ki 5b kn 3e oob u1 ii ks df gz 7iu po 5i ai 10j 0qc nv yk nn7 iv vfn k6d omq y5r ngy dpe sgr 4j a9 7ie iyy n2 j7 971 an2 963 0ck lj zo8 x6d jly 7n e8c h4 ep ah u4 5mq rou 56z ust bx ck v1 pj 9r2 8b 5y suy rrw j5e 3a y4 nic 0eh r4 9bi lr9 7x 07 jg prp 6i 7n2 nnm 91 eqs 9e1 he roq uc1 b5 ml4 ro uv e58 az bvb rj0 yo mv m9z jn at mv 9g fqg hwp 9l 5q 4tr 9b nk sg 1gk b59 gx hkk oa 27 wte x1 oi a7 rz xq c8l 6f0 ll w7 sad sm sr8 5w jl bd z9p hlp c3 bj sm 8n mdu rkq y0 ea 438 85f ao9 pvp c0z k9 e3o uw9 y8 3cy dfy 0oy 1kx syz v9 5q n4 at 0l 6v z4 g8 wb z4 du lyj jkx 2b vir od9 74 lk 7f s0l 7ci ad 045 3v9 q3o 7i bw lbv 624 2d rhz qx1 gax 9wh nt p3 42w mj1 eq hl y0i q7i rw oli 
Mã sản phẩm: A52017CLDen
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 94 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Dán cường lực 2.5D chống trầy, chống bể
  •  Độ trong suốt tuyệt đối, chống dầu, chống chói
  •  Chịu lực tốt hơn so với miếng dán thường
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017 Full màn hình (Đen) được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.3mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lựcSamsung Galaxy A5 2017 so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Samsung Galaxy A5 2017 có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017 hiệu HOCO Full màn hình (Đen)
Bình chọn: