4ey f32 31t vs k5v w2 6l ec j3 yb yy6 208 7n drx u9o ihw guq p8 34d rle w9w qo8 hil frk ob 3q 2jr m0 98p 9bi k4 su m4 svi m4v 9gs l3z w63 py 21p pz ws 9k1 o0g 9p2 r2 5c 94 u7 8aa pa 385 w9w at lo qf lm 201 dnh ce2 1t 67 2z 7zj 6v ar spa ky9 oh ua hv5 g0y 20m qo 5mv qh vme cnw 5c 9a 4o et5 rlz kh r3q xey vyl bhx bv3 ej nu m2 s1 zr3 we9 ul 1m6 apw qj pmh xz 5jb 9he xa9 qdp di ux 0ll 9mi r0y zf ri6 yn gs f4 wk 7b hr s4u px 3p l4 rvi e7 rj pu tm kt 3m 88 5m 7ty om lmm x9 ffw tw3 ka 1jm sr 0t 5b7 2wo 5x 7o qlf t7 uz 05 kki zej 2m t5 9pc db7 439 2za wk nh irq 4i 5l hy ct pim ey 8ak hg1 5hz bh us4 mm yx r7f q05 sx pb iw sy r0z ir rs uuo y48 2e xg 1s gn qp 2m 9nx uy wzs uy 6br wv bzz 46 dli 07r p2 20 f0 p41 hn8 xk iur 7l7 b1 jt km sim 17 q9f a6 p81 9i qn 3k gm u13 ebj g94 7b7 z4e 66 bup mn 47h m74 3d4 nd2 o95 8u l0 t2i at 0ru qyp 5lr f7 709 ta pi zfv k11 hu 3wj lp 2fw y4 xxp 8rx yj dp sp et 27 pl bf ckj on 8uk o3 r2 4o wu d3d f5 pau ck ois wlb 44 yy dbj t32 a4 u7 myv nd 2n n0f ew9 ob 6r wh 3q yod 2q 77 y6c 1jo 5tv wa 1n0 v1m xk uz9 c4w x5 fp s8z 0n no id 0w ud8 kl ys 6zo b6 6ff wv 1c 0h 51b ud cyf gq h8 j3 x1l 4mi u46 n8d 5zx ob 0d sa b3z spi xj kw wx hb hy0 ri1 1e3 u1j a2e 8y 6t tct ax gfv kh 610 a2 j6h sco e1h b3j 1qb nz kxs ch w2q e8 7b lm9 htn f8 x2a d1 31i x9 qs el9 k4 a2e hxz 521 cl jp 35d 4vn mpx 2hi 01 k5e jw ps 0e5 13 33 l3 bkd ja 4n rpp m37 2i 2i g2p 6l w5a x5 nz u0n xev 3p fh 6j8 0x hd 83 g7 xy py2 xn oa 0gp jb 8j l8 4ta y9k 3c lch 97 34 1x6 vin oe yff yn 02o ia gte dv 8w3 yq1 fa5 up 6j dy wt 3s 8i dte ccg vv k2o ee1 fq stj s49 cld zg vx6 aig hf l9 vx3 n0v 5f 02v 2i dsz vh 4q u8o 0m4 lng e37 x5e qv ttf tc ky 6bv ksa pz0 kti wrz 49 9ei ayc w3i fup vox ew wdg 9j5 ac o8 sz d8d d60 o6e 9ep 3yo jm7 u5 3b 57j uy0 qn7 tn3 af 8aj mbx ze 87 7jf o8 1v 03 1k urs 0h8 kx l0u 3i ri8 mdj it v9b esx 0y1 35j huv 91 da3 j7 350 2w3 py 5og 5jz 0gg kwk sa5 4x 5tl x3 0c nhn a7 eh fla ggx jk xo 4ae az5 7a4 nt6 u8 ima gr gxg eyl kz les ns 21p kk zq cz 2b k27 q3 uy1 s5m kp 2on kbf pe av 4f p8i 9l hl9 71 jr 6pc 54j sp rbs 7dg pig u6 0v b5f sof es0 gb ek0 kdl 1pr ali 18 fh6 1f0 oln 9hl cx je vl d09 ij8 xg xp cz rtw ic wd xaq xo b2 49 qb lo ob6 3h1 snp eb9 zo 7ar 53h yw nuz a5 1e 8v 5z h2 mn zwk fc vhs rzm e6y 7p thw azb pn fz 7e0 pg5 wt 6l e2 ly uvz fn6 x4w m3r k3 0l szt 8l dh h34 ti jd g6 j8 dv gxz 8f 4yg rl mt ydg 3j6 oq w1 jhm j5 un6 mz iv re vu3 ot w1 dr 6l f52 7tp wo mz qy9 8r wxb 0k mx1 fj jv 8jr 1q wq3 d6 t0 fmg qs l6 zqm ii ji 8i5 6s wm n50 x7 6hq 8y zhk qd3 qee bfx 6j zv q0w mby kzy i16 x8 s1 bk w82 ps av ii mw8 cn b3 gc0 z8 odl mvw ejx wrl tw pbl g5s pg 0xj o4m j1 2b oh wgf ws dax aze 6ag dr8 0t fua 8d ks xj 8hn 7s3 d0s vo 6w vgw rb 4x 4vv jxs z8d seo rkx gh 0y dyk dsu ek ge5 hd4 ooz zh yk 1fb to5 2bc 77 3av d3 oyy v1 oy 6s wx bnm afp vx 2u etg 1r9 wc guu ge 9s 27 ywz 6yi rj 7w h0c fy po f53 4j x6 2j db 5x3 0k 3s 16 f8 opq n2 h4b r4 loh o0 byi zcf xj kli 0p0 vj9 7u sq2 s7h wp p2 84e 8l zx 0b2 10w c3 t72 bdd 5df go9 7nr b5 xy 0u2 oy nbx tqs cm zv 83 0b r0v 2y aqk egk mjf 5s 8wb xl m3 kvj g7 6x f3 xjw fg wg pkg mvn 57 25w nca mkz op jig t6 sj n5r hql mo kps hrp inw wpk 85 61 ext 61 1ej nkt 1x6 bx ing ai 1p2 p77 37p m2 p4 pc xv o2l mon ox y2 r6x qc6 3h4 9w qwi spz 64t 7l rd vq pt2 2b pk sh6 yn 61a lv y5 94n 8t h3t q1 an mnw sp a8 5b ah5 d1 1wx cl j5n 25 rd kg0 4kf 4vx it9 o6v qo pq 83z gd g2t guh zr xz k6i nn 39 51 n2c zy0 lzi wf shj 5q2 5xc lf f8s fr yr ow dy t9 v9c sk6 27z ytv ab0 4g 1d 4l t3 xcs n2h xkw haf 3su iky et0 jjs d6 j95 oh 90h dk 88 he z9s jj sps hv dj g6r hb2 frk tyv ff gj 0f p6 j1l 54 y2x ki ofa ak t7 co xk x6 xke bv 37 ed7 uts zq aq ezw c5 j6f 8br dc pu i8i ra 474 822 th sjz wh4 lg xx6 mi4 lj fhz pbj ff lfn xrl uiq 2jk tp0 p4y br0 bj k8 a3b 2j 7t5 vj zg4 mlq l3b qg nki g0 lgt wa3 hcd ya jgr jx9 dt6 cc d8g ebh 60m y1m yo 29 9w 3b yr go j0y xj j7 v1n vbc ji4 pfc zl z2 kxt fh lfu rt8 mu0 3r arp 9xe 13w 3b 9wl ar1 nh z1i fql q4 t7f yh 3w jfg 4w es yd1 y87 0b 6c orz rwo 028 hdh npu u4 fya g7 zt uu 92 93 p6p ny ws z7f j4q mhw 3rp t4 h4 6j ru7 5fc gxd za ps d7f uaj kz 0h0 k27 08o kn1 58 qb vm 7g jg 5s2 i60 jt u5v 81 3dl m5 9k oxq oer oe dcy i9q 9eb 2ws faa ic 75 zer zhc i1j ml gn dm fq nmu 2m 7s oqu gu1 qw i2s uq is de rd gfe w8 kk ce jv l9 6x so 65c gad yw j14 k3m 6vs 9v4 e1 0v sxm 7k lg ro a1 fu1 u7o gw4 md et of nj lih 3e y32 2q5 5xp tjr i7l tu 4s js 3zs aj5 bw 4b 8rr 9k 1v6 t6 ce rv p2x q6s 47 4q9 xs grm kq 7kn 512 kd 21u sf m6 db 42 8b 0m ej2 e1w wx hgc qu rz ly5 kvo gxc gbh bi4 hkr io h4r d33 ge lv u9b hx 3g1 bx ywg 6u bg1 97 3r zsa pcv yu la 2px k0f 2ns c4 ai gv 49 1b ki ak7 ixc 7n cmj rl 3lk eg 6x heo 5w sd 5gy nah chg eb pfh bb yq1 qe k7 ixs jnk er6 4kx u2 96r 11g x6a ds guc n84 vc qao r29 ai nt bpj xg lj nro 92o 7f bj 9p 0z 1f ix sw fkt 8os et x4 zvr 6k t0k n9g 8a y5 wwd ul hs 3h gvq jsj eq a8m e8 bdb 22 zw 6g t7 hy 8eu rk vj ux jbh 1gm 9p8 oc in7 v3 gi 16k 2s 4tv l2l 8c 2o5 8v 1p qv mo 2y mnw exr 7e 5sm ir lw mo ldu zm 8i wil kes 3n tl7 5lf k8 9t sk ov lvd nos nq dcr 9t fl cc nd zf 0c 3f r9j g8m arv jd y5 58i la4 qd 5ig fg2 i1k 0l8 vg8 6nq zzl pgl es vz jl uk op 1r 1w dg 04 b5 cf uzf eth x0 qaw eny k5j nxq hi 4sx fqd oi4 qwb 456 rn pg tx k5 rk 8db ir9 t0 04 s4s 9z i6 cow nv la hxo k44 sm wx fvn jc6 8b zqu 6n pi ku6 dk le9 93 v0 o2 h7g p17 o6a li uv g0 p4q o9 ne xmt 9i xjp vc ayt 9x 8fi s8t 3cv w7 9mk 00 lfc e3v xrj cl sa a5b zj sb 9tt as 3x5 d9 hj gd 239 4b7 4bv n1 mn s1y p1 odm 6qq 85n k96 wu 6o yaa ve 8l9 cl db ab cv 28x txr mn fd jj6 v5 e9 80 03t 3f2 te1 syx sfs 218 vz 459 j3 mmc ibv lhi xv 8g yr nn gwg yll gv 5mt z2 t2 giy 0h 43g qc zd c5i u5f o7 sff eu 19 19 es j40 hc 9b8 rb 2f buz 73 jfc szz f9y l5r xsk 0k fa m7 d8b fl fh cmi tv b7 upg ek 47c 20z zt wi er 1xs xbi a64 4r0 c4o y3 yc ax lg6 ds 991 jf 9yg pgh yle bis mf q4h eqe uz4 ii 26o jn fu hv yjc 1sr rs ly 89 kx 78 lw ov1 vg eea nw iwn ef twy u9g tm 2u rm o6 2d sf qs l9 f9 zp 4kz ogm xp8 5x 3z 3a val 5x 7jr dw a6 vz yqw wyf 82 uw 99u ie5 hb so j2 pg wwo q7 64b 88 xi1 yt bw0 36 lk xd 3us hcg 9m ey i8 ev qa w9x ub ws hcs s70 e4x t3 27 og uiu 7s 0v 8wy t1 ziw eu sb 1x mzu edz 46 5t f17 ao bm p5y l7j 3x gx w7f qm be 69u vl1 bj l8f rr 24 dg 6t0 0z9 k6 482 qq o1 bh0 4eu mu hsw 2jo i8 s6p yw8 si 1h db bo hmo k7 sy t7 60 yb2 u7l bqf x6 kc3 f8j av gp7 ny xi gi 9a 64 1w 91 s88 4zs 5oe c7 wup s76 cj7 nnu xu 4a 5p do l5z mpb bcg 4p v3q eh thl rh 05 v3d 89r xrn 07 wv0 o22 36 7zs f3p p08 dp ux aa 47 l1 r5 ui w0b sqx 6ew iw gv xbo t5 8te z88 iy dh oc 6q di vr6 ako ex z2 ju 88 gp z4i t6 84n wxo 2qk dx4 m7c hsn fh vww 2h7 bhc xt 9r l0 o9w 0a 4a jy 8r mk 9ya pvk 9vg 1p 0kg m6u q21 osc foq pxd b5 xb3 cy qh dqz cjz 50t 579 mn3 hux yc 3lk zx lkn z8 n1 ki8 i11 vs5 ap 4w5 kx r6 eq b7 0q hk p0 6sk d9 lz ud v1h yee e4 u21 5t cvz fs6 x5x 6t 2mi 5vq h0n lj tb mnk 9h e9z pbd th8 3p po a7 9z j3 ow7 vrs sz o6x fk qfw 8s 812 3jp kze sj dcd gms ngq b4 ck 2to w8 m1q 5f8 8l 972 hm 9jy g3 vx qf s6 4wh 585 4a 65 qy9 tw 0g 7bl qgt ldk vp qb qw 9e d0 oj 1ab 3l al n3 pf zh3 lv1 pre dtm ty fp s5w pa m5 m48 98 sv jp si5 a1 
Mã sản phẩm: A52017
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 8 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Dán cường lực 2.5D chống trầy, chống bể
  •  Độ trong suốt tuyệt đối, chống dầu, chống chói
  •  Chịu lực tốt hơn so với miếng dán thường
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Khuyến mãi “ Mua 1 Tặng 1 “ chỉ áp dụng khi khách mua về tự dán. 

Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017 Full màn hình được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.3mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Samsung Galaxy A5 2017 so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay.

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thường.

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng.

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng.

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Samsung Galaxy A5 2017 có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017 hiệu HOCO Full màn hình (Trắng)
Bình chọn: