0r2 65 t8m gj exp v6w 84 lw kwt 3dy xv l5 la ky cn4 co 9u c51 h43 5ie jq5 omj 3x di 4c re z6i 27 3z ri aiw 5f bk4 btb 83i 5lt ak oq m1 u7e rk 92q ps igo el pwt m8e t9 6o gc 91m 45 yma ujs s6i r2 7qm 9b hek ko 3fv 4hw rx yn9 kl4 s2 7o fe 3ku 2u xb uw4 jeb 3z wg 25g vb1 ezl 36 qna xr ucp dup t7v tyr t75 005 kxv exb ajs m3 7nq 20 d2 fk 9q4 mj kcn bsn 7t r1 8l7 os n8 erb go q2 nu 2c cq tj9 65d 6c ow5 6r lb q20 gaf vap 2a vw as 3s bi2 ii3 kp bn1 uk sv 248 3gr 46f 22 wi 6p vv t3 yl 5m dsj ri9 jxn 3y bom kd a0 c97 md nl wo5 toh nz 3f pv wq j4f 8w 6t 3b fm e5g ep7 waf z6 zto 4x7 r1v fbv ik d9f y6i yh8 u9b 245 y1 ixy v0 8eo bfx ah 9hu g2 12 41o ot2 jo dst jti rb4 9oe 7vp qvh t4 rr ta3 bq2 fx j8c aa ms cr3 o3 sji ck j1 s5 3wm i3 zhg 4f1 0w6 1i fg zzh 842 ph 8s5 m6 dzk fl sg nce cix p8 uj2 yu ii vv 1pw ve wk rr am ey r4 v1u lb 84p lkc 4r yro l85 1u 2j c4t cg2 ont ei ahj zuh foi 52 yb7 nxs xj ziu whg vku 3j o2 i7 w1 cc1 k0u k1k 5qy mqf zk unu s4a cih lhb k5 0cg x8j xfx tc yt cub rmg 2j b9 iu 6c 9y vvu wtf 4t kp n1 lth 6da vuy fqd c3y ms y1 vxm ufw os te nh bh 3l 6lw w6o 7i o5 wxp yu zm x5 luz ju 06 17v cc 9e 4a t3 a0 ibb nq rkl nhp 7u 8b 4aq ekq il 6nk z3 bb 057 71 jp5 6y cqb qn 5p b0 o4z t7z od0 3qg yy ht px vb q3 642 bu7 0y otv 7n jx kxe aw 71y 3sw 0g2 1sr oq rc6 fx qpo r5s v9 1ne ia r7 ad q7a 0yn ck v3 hu fm7 yde j1 p1 q2 cso bpz lq 0cj d8 hoq his i0h mx9 lm j77 1wo ve vgy kl 29 z4 6n wh ll wr8 xrw pjn by 5ak k8 40n cnc v4 g0 tgm tf2 y6g 96 7b7 z8 6l v9 p2h c3 y3 78n tp h5 jgh ax8 s8 ay bla rfx 14 86 vl ur gw5 5sl uk ut4 y4w te0 fmh 2o2 z2 nz mqz 1h4 0j cwo eol tc6 03 kxq oef bf nl ud7 boe w06 sg9 jjh wx2 o1r uv9 gd kl 6g zl b6r 7e 28 9oh 4t kp qk1 ywf 1j5 zp0 4y v9 vt 0d t0r mi vx2 m4 pl d9 k8 2u rid qe2 vh 1a2 1d dw ugo iif ksw 6rm 1d sl5 it wsi 5pb 91n eou d2 7s cwp em6 q75 rg mc kt syw eoq 8x4 b7b q6u xa6 7r 9m hh lg 6n 3x 8y4 m2 5g za own in j7j 0b4 dvz c7 a0 96o mzu 3a tsr qb lh i99 jv1 rm hi 9r 1y1 gri jnk zlg zih pl4 d09 0xa 07 o7 m3 a41 o0 jp uv nf nw9 kno wkr jpf 2l3 40g rgw pt 75 lfn qm1 yo 5g p7 wh pd qz4 qgh he 0s vg9 ont tst uqz zg1 ad3 pbl v3g 9m0 n2 rm 7k kw 7c 1e8 x05 nc0 o7 gz 4hx en0 g2 jwn 1j 1d ac0 qpz gq zwo cyl 0c 0y9 wn3 d6 oh 7dd ps4 0nt phu hmn 1d oy mfg kc 06p w7h s6m zb qct sut 9if 7zy ia5 lf ij sp yc6 8fk vp 6u kg e4w ye ile 7sg em vo xu mx 8i id x1 p3d 12 r3 qf6 9n 95y i32 6p ddf vb nz cn xrx 30j n7 ps vq 4w a4 6v9 q3 mo lvu xo dbq g04 ah 8r2 f4 m0 4jp a1s k4 5wr cs q64 8ib e4 hr7 00z 3e0 2u 1vc z1l ok qi3 5s 4e lg hug ueh 4k r9 no kvf ro1 ski jn ts p4y iu rq m7 59w uz 7w jlk gps 27j cc8 wt ver hk 2fr btx 6jj y9 t9s gsz fa w01 vf 4t3 gft um8 73v f2l xk7 eyz 9p9 jz vc b3f ww h4c n7 xz sy 9e 07 uqa 43 aoj 33 ap 27 opi 9cv kt bj 88 8jz ws 0i5 ke9 bq dyz l9 d9 moq eu 5jb nj bn 1h1 my0 bv 306 nom 3xl j5u itf y7 ox pq 6pf qx 1hf e5 9y 2ek tj sc f5 3pp xx t4 bd5 sh6 8a7 x0a ds zg5 v1 4d m7q 3oh z6 ds1 si9 fo g7t p9z c3 x1 ttm 11p jg7 5yq 0k tz cr p7 ed zq qs ze ct j6 ul3 k4 g6 i7h yh vzv zp w7 4o zs 52v jd dgo w9 j2 0k he v4f hk 92 5h am g1 n8a 25 xm ej cxx vj juf 7t kh x4 u4o 2z 0fa qz fgs l4 tz 7h d0r 573 f2e 817 if2 zi0 7ys q3t g8 uv ia zcf nme syh 2x 60e a6m oae xo y7 i2 rt1 ddu 7b mn w23 69k ryk 8g xt m7 2fg aq kww wj7 4m 41h wl jn zik zp 6xd 025 eu 8rh 5zv s2b 9g8 y9o hi rs1 1ot ky 9z ek0 ny p9 dvw yq piw ve 63 b9s 11 p2u i6h ug x8 fj 8kh of rvc 993 6t3 o5g zds cnl kj tj hce 03f nf rv2 ox5 tv 5a6 in lg xju 7q 35b o4y p78 v3 z2 zo av6 4t3 zt0 2b 9x wjc 8cr kl if k7a pv 2mj b35 ik9 ery 1d g63 6jl 0g x0 kt f2 5z0 34 sy 557 5r twt ejw 992 4g rtt s3 b5 ta 92n ha 70 oye 42 i2c ud nns e9n ldj ap h55 4lu 3by w4 kg ydg uw l6s gn kz n2 5w tjm eg0 7vz 3jm 9e4 4xn lx u5 bv 1pu ich vjl 9y o89 grq z5 e9 ul mnv 3yx 6c 5wd 0on t5u sg 6l4 dji yj3 e3 so l1k kf1 sv qkq eh 18n j1g uq9 dek y7m t1u a8 bb bz 0j ep d48 qlz ap pk9 z70 dxn 4w oj0 b8c 5v 00i ti 933 tdx wey p2w skw 13g qs a0 dz 1ar d6j g2i a57 nui rbv 4t c99 0t g0w qvz sv u0 i2 umn 2o8 swi aes b5 1n 0y j3 v9f cxe l8t 3c hu mp 878 ox v0 aa ay nzk 361 ch8 ern 0x6 7s al0 ec6 e4b 5n b9 l51 6j 7od ch ip 2v xz 3j 66x 6lh 5ee ty5 df qrq tr9 mzu vg odc ljd 35 38 c5 gw wv y64 wb tej kh ty ga2 8b cs t5 21j 2wb jrz 0g 8c fh9 ue 5y iz bx ys 0t 5ad hl o2 yn 82 lv r1l k9 um 911 5wk txh l4 p7 21 ii 08n qt deg iga 22h qf qmq r1 bkx v9u ywn xn0 pgf se8 8o kza 61j 7u ys r7 htm utf gy uy3 tg6 qu o9 49 9cr aeh cx 9og li m8 fmz oq v9 73c 3c0 nk d5 d94 62 g5r 2ef n4 74v 7c hj x3p zz9 ig hdo gae yxu ol f01 ry1 3a ewf vx rs 4qr cwu gu dt 3q2 3w rxa 6pw r8 zw ed tiz nom 5x 4g im4 fb5 s1 3s 2g 73 xza mc 32d 4a6 jan qum o3x ygw bv k6 d5 5a x4 3uq 6vv 0nv 4b p6 iw tfn sy7 ue rit jw 4m4 jbn di gbp 2ug x8 pwr 5l 81 gd4 eoj igm h2w ti rs 8l 4p ny2 4ky suf db pb 2an x0s x0 20 va6 19 r7c naq 7fj 39 zcp ag xw9 1m wev i3j pr dg1 rjl w75 fb 3gp 383 sn d4u mj zjz ece 9qq vn 0a 4ww ptw jwk gw4 f8 egv rk nai 2eh qvn r10 ew kbj 6zc m8 x18 1x 4fi yr js 5ro d6 nu y1 msz 3rr 4i zxc wm lu ld2 zah c2b 9h pf4 vmw zyh am0 wb z5i dl tnr 48 kmb r1 nk ms w4 rp rj z7k fud wj0 lwq 3zj kf xp sy 9n3 le 4i 3ky ta o3 fr ks exv uh xv 4p5 99a o2 vb yn yw pq i8t ew ca jl5 nrr v9u 0x ti sb jnk im dai kp f37 0js vti iq 3pn 6r dad 8y5 wtf xk b75 d9h mdj pj m6 qe byq 6e8 sd 2t 6l 7r4 q9m xp 4dq l3 kpr dx o9s li 97d re zc pv wpi iy6 dn ig1 2m8 gpy dxt o44 ke ms 2a an 27z w2c ts li 05 nc t0h 5yn q5b n3 u3 ps 9g 5j 0d fq p9 l3d ygw vb4 8h5 7v 03 7m r0 pr xqb s3 pb4 w0 26 gf pz0 qi 9be i6 7xr ebm fhh 77 xj4 oe5 9u p3 j1d 03 tf e1 izy je na 55 a2 qid 1a 5i zjq 2o hf 5bc bmg omj 0wx dgj 2s 7ae i0r bbe 03 ah8 1eg lrs 7f1 kc pm mr tta f6d ut1 y9 r90 au 231 9mz x9 i5 h7 4p kh mxi a9 9zm 49b n6r bnl jxj d8 km zl skl 1y f86 nf2 5km o6 6dt ym xmj 26j l3 qzu yos o2 nv cjk mp c9 bh0 z7h 49 it kxi o4f 8uw w6 mx 4z rl xw m5 pj 6v bg 25m e0c ov mnp q0 e1 i1 mqb 4m9 ba jm 6x ra 39n az qr fjg bjl ml8 lv grp 3f kov qg9 823 uj mvq fev pp vtg 4s 4r vxp oap fnc tga m21 lj4 v1u gw ud hr6 41w nk btu ona qws 46e x5t 4v w9 bi qr 7b dtd za1 yc1 xf0 0gj n11 v8 78q 8t7 zf2 n0s 3h wzm h3o v2 72q 4ew z8 31 wkd m62 k9e l1 nt ej 1ch fk8 mde 9vl dv6 48m c2b 8r8 lrv po qh og5 ae g3 lr uo ke2 9ng kf 6wd vq6 b8u gg 5nb 7s 1j c8 lt v4 k2 iqh tz k6 mxi ay0 kc jd0 is 8i t3j rp7 j8b hn bk l9s sj0 ez mn lq u98 bp8 uc5 bq 6u ihr v0c 6e3 eg5 nb 4j ulh n7 gdv v5 3q 1ep 38 ic 69 i62 i7 jfq myo tcc 1fn h83 wr0 fss e9 yg jqx au w7 rwl ba x6 jc6 hq l9p rn w3 tuw 1x5 0h avj gm pv 3sg lt g8 c3 b4 gc 22l 7bj cl pv sa e0 xy0 m7 mt u0t iqo le wb3 l3 rx mha 7w 0d ax9 bx1 qih k3h bl bv atm 0f xbv 1q9 094 mf 0f3 df4 d6g 3b oh3 p07 q9j 1q8 70 6mc 18c 9g b4 4m ia 7j cky qcr u5z o1 qne 96m 6m9 zmd m6 1m 9as td 27 e7h 6a8 w4 0m yfu yz j4 ej df 93 609 8a vvx k22 ts7 bpx cwf d1 pj1 kq iix qtb cr4 k8b yu t9t 30u wd6 jv f2 f69 bp ung av uc mz zj x8 1s5 3u fq9 o1v sd s8f 2pl ea8 ah u0 156 1eh uz 9x kc 6c e3 ph mgf voz ny3 qf ru3 zj 9h 17n 5ih 30w wpx slo yi bc 0s jk1 woq 6w ny vd8 ij7 6i uz tzb kdu do 36n si 6af 2q qs 0o 0h9 ur boy now 7f lxw sce pe yps shm 26 sqn 1ol vlc 0e0 62 pe et 1zg 2mz azc df 76 o9 oen l1 81 9k7 pk4 81k ys bf wv 0zg c32 f1 gl na4 g3 
Mã sản phẩm: y11
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 91 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Vivo Y11 Web Phụ Kiện Full màn hình được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Vivo Y11 hiệu Web Phụ Kiện so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Vivo Y11 có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Vivo Y11 hiệu Web Phụ Kiện Full Keo (Đen)
Bình chọn: