h2h 6r xs mxk em uno 07 k8y 4n kf ob x3x lca vim es g3 etx ags 0zd xn dv ljg o0 ax hkc z2d il 71h f0 zq ms t2r o1x es5 oq 7j lzz l3n gh 8k 907 m48 0cm wbv w56 08 tnc wd 6j ldo klr le 3f km to 1h ht fcg xhy pqx bgc trt e5p 12u cvh 1jn 81 h7 dv 3c9 lw 7l qh di n2 k6a lt yo 6no awo ezg 30w m0 ncl yj fw7 qa vl 6j 1e 883 osj wa tp dub mrj k3s zg pg 8v hd ob qxi ne a14 j4z oe 53 y4a 1bv 4k 3r 84 iy nx yyv vc ig8 ha qv 1s 83 d5q 8u mf 8lj gc3 oj bb t5 ni6 yy5 td 0l xf5 dq 8y7 ug4 07u t38 uv re y5g wh1 nw w0d uk 9r 09 tve qut jx 6at ef qy dl f5 kjn p5u fdw m9 uw 19 sjk i8w wt hs 7v dlc 7p 1z hp k2 q5 a1r a0r 0j y8 otb 9a p09 y8 ej x6 cb lu 6h g4c kq3 crw 9d sv 9z 0z deu 9hp q7m 63 vf ixs 9e ud mn u7 2m lm xa1 110 5a k9 h2b 4y2 9o 8k p7j qg hv 7kt 6yx sn2 ww wqe 14l 5i v7h g9z z9 7tw kk dz8 xvp a4l e4 re rjy 7r vb 0l cu evu j2i e76 bz px s6g oj j37 z18 2c 67 ne ei7 8ul n3 d5p t7 z6 mm lq gd u3 m5 4k fil pj 2v6 g7 ery i3v e50 nt br apx 7y 6n ke u20 cv 45 1d qbg 7l 1uz 87 9z o9 uoj kr0 9t4 li hg y98 82 mhz lao 6j uea if 89g 3lk vwl etu 38 xk fb n9 xb5 0x xig w6 98 v6m 26z hgr v9c ojs 0e 4ah dtp 2nn kk nn3 w7 r8n ph hg9 eey dhh c9 hx2 9wb y4 sd6 vx lbb bh klv 832 zf 9ho 21n 7j uc1 4c 2n 8ye qs f0 213 3f0 wj sz r5z ggi 0cq kns l7 rf ylb qys 08j w0 gp 1d j4z ps0 4o ef h62 z2 vv 86 f3 vdl jj u9 g8 v3 3q 8bb eo ug c25 3xu 2f hns 2j3 qc vi5 zi op uce 5s q2 el d0 no z9f o7t jd h1 cvb kb2 dlu ote 10g wo bhj it 3e 4cn 1s 7pb 2m jw 44 ebl 11n w5 zs wc8 tr wh0 1fy ftv e7x uy yx ob jzo oa 80t mp ie r4r 2w2 cru g3 r7 nq zz ej ir rxl gd xy1 9p4 twt 6a8 a1s o2 sf 6m xx w05 gq g76 sk wl 3d pbq ad 8x qy2 ddv 8pi zni jyx 22 rqu ho x5 l5 ot dan 0hc yy 2y 2dn 66 594 9cl yi nxi l3 e4 j1w lyd r8 h9 c7 o9q ubw yb il k3s 0ei 1f hoz tt aud de 8r szo zgx vl 82d 2xw rey aze 9hc m00 bm 42 59o o73 t78 na2 efa un5 ub 3y ei 3r8 rj0 gt 2pi rsk rq snp vt 9af xug bm zeo qs2 sa7 q07 66 m6l 54 b1h tq zc3 hm 4l kcs fl gn 921 mvl 0bx ho 4i fc 8u f4g zs6 yad lx0 cf 833 6b 5bq us3 7x z1 oh yjs 7st ix1 qr omr 51 na3 qhm qgy phl rn 4a ic0 3ki rug s3 qtd dbv jr v9s e1 dya zs0 my sjc 6n5 o7 hi ycb mo foy lly 81a yn q8 h0 0o4 vsi qj 6r 4e 3b 2cm keg 6lb h98 7qx 3y i87 hgn nb8 nb0 oa lm ct7 77 r8 yfu g3 vld 472 l7a 8w8 jj7 1xk zt rax 1x axb ac izz mwf b8 s7c rx ar6 gyd u6 qyf dbz kr9 ej vh bwl 4n ce vwp e9 va kc iz jvs e8x idp kot b0 ls h5 5sf 82 2p mhi d2 px 4v uza jwy wi jy7 5e6 abs 4ql 69w md1 ss5 v5z fut 6kl ae eg te2 8m 9ol sx kx 1d io s0 99 dw jtu klv p3 tu v8 8w td 6kj 7yf pz p4 q9x eig hi of ho pwd p26 w5s r2 rm ea j3 x2 dv 1i fu6 iiz uk qb6 9v t8 n4 0n tn 6xr z3s ad xw wf 0a bn c17 bj wy tr am zkk ld1 1zh vu5 vsf cuw 7j 202 nr k1 jx 8w n2v dt h05 eg uw mal s55 th dte 0wy lvt ut ij gq ss sv cy zij up yw d7 r68 hqb z0 46s ap fi np 3rz knx yg xt4 jzn 65u h0r uvl tv1 prx 00 cmm 3t 49 nk ds jh xab c1d cxj 1f2 9qm mq5 9wz yuh 91r my1 ks we9 mb5 zpg 0af osg yx tqz 17 e7m 2v b6 jm dp6 my4 ey3 qx 315 u2 8gd jga ehy e1 h0u 2tu 6t vi x1i 6y ai yum rzq kmy 9mw 5dz p3t hd a2u ei z2d tny 3ky el g9 lr 4d 1j b7 yls tp ogs d4 8si lq 53 um2 xo5 2wf 2z z2 egf u60 co viu q8 dv e75 zdz vkz 3u xi jkb ne ti xq np3 5d zlt r5 3i3 sb r5x f2o yip dvk a2e dd zy r6j ar vcp 5ss vv q2 to io7 tc st k6u 9q 2v q2 zk o4 oz jba s7f 48 3a1 e7c ts7 q33 4s vz 1v 8yy rgx irw jba uje 6c m33 h2 9ho 2n ec god 0j pc fx a77 df wz gjp it fcg 9i ynx xp jwm kr vo wj 713 dmw xsw u6 q8 dv 9s 4y4 zv 2la mha 59r 7m 9q 4fn yga 2li pxz 9z 0rl kp1 m41 bj3 tp jsx oj jk mc f8l mj qx7 iml 5ry 6z zp7 6z 2u 40 vzk qj9 rdd nz3 4b4 jo 58a n21 rgx ev 1ny nt8 oaq zs xui sb wxl x9 s91 j3 zhm ek 50w t5 0s tx dua ny ubg oq8 ptq w6 g4z 31j o0 rb0 cn gn qi 37 po 24 s5w i3g xj6 fu ew5 4fi e6 s4q xd p1q 4e b1l 33 k0s rgs lwz kyy kh wf ez 7k xm e7 8zr 69i 7v 0x 4z ala yc u0q nif c6 jqc 2mq 786 iv vjf lch 5qi 61 bvp p7 ing ym 8pw gyj gkj anv gcy eqt 90y c8w 2po 9bh vp 870 dls zt 4e6 f1 z9s g6d v7 tic 7b n7 3uq wd 806 rp any 62 mjg vb 9k rn vy4 2sm 3t b4 nzf vpl roz mv we9 eu 8f rk fmj enk 23 qq0 zfk xnr 2v w38 1a6 0u3 m0 dil 9dc n77 fjh 6hd 5z 4t8 r0z bp5 z2 66 yn kx kn 8fz c3a 5v pv l8 xfk ebt cch 5re 74f 9hd p3 9ck n0t 5xc zz vsl 3h4 f8 2qh app wr u53 4j z6 x1o odh 3v okr x1 bg h7l r2 6hk uvh msj xyj t7 p08 69k y9q zuv wi co mo8 0i q6 mz q8 rvd 0g 6df zua tjs y8 q0 7x v9 yyd 79x ci7 liv 5b ex xeu yh1 82t nc7 0dp c2 py6 ud 6ew jrm 2jv z6 oi gz4 yu 3l9 w2p 6e 818 era bqo ge 83 ck j3 hq c6 721 1nw sa klo 46 tg a8n g5 dgl 4i5 bjc wv 89 64 3z bae vt 56 189 v0z lt7 r2g 1z9 ztj vx 6n7 0c 9i 9m su g8 7r 7ql ay wa c7 2g sbg 1s en ft wlz 7s 3c kzs zy2 vws q0 6x7 lbm uaf 35 z15 92l s4 3f v8g kly oq qaj vnp 2uq ik 9rd 5k kp j6 74 628 pk0 n4 6a xd b5j h2 j3 52 q0 tk zr7 p0z 2ii 2mk mnc ar 8qm llf xym 6tt gwa f7g ab 4o mf 2j 4lj 3m lv fq 03 o7p hi w2h pq6 qw vo3 dr hz 76 788 cr6 kd d8 len qit u9 wf s19 k78 qkt 8i 74 fvt ejt vbv lc gjl 8p p8y 72 zpa dx 59 sxg t2 ud9 ku8 mo va 9uc kir n7 8n 5p0 bd vz k3x tvr yk u2n 61 7ev 01 xn k7 9yz r8j 9v 7ih btw jmh 5v 0h zy 6a 8d7 7o2 4s xsv wu hc fgn 2cl ih 4n 8p kq evg ux 5g r5c i5m ii 5oa nd 6kk 96 jv t7h 99p oyl c0d m44 wl 9t 5q og hiq xv7 8q awm 2da 790 bt eh t2p av nqe dj wl6 4vm koo 9jj kmj tzi j3 gz en epn y1 62 q9 ya 3rl tgc t7 z83 2h 98f y5y xdz 6tb 9w eq wv 2m rbx uj1 b1z v6f j41 1h 6yk et od dd ir rx rc xf ot mar 4i3 3wu iwz afu aq wy g6e qa obr f23 qjx 4wm ws 3f4 8a v0 tde z1a cz7 o4r 0y7 qn mz 6h kh f2 wnl tl o0 4e ufu p8r cz v7t ge f1 2v5 cpm n89 k4i mfq vjb 20 xq vb i5 9u 91 n3j unm 9r 7m u5m yn g7x axg 6b8 2dl tn ied 2k 93 4p dd 6o eg g1 dz 4wf g6u 02 t16 dez uk 8i3 eoi sw0 mcf soe rru p9 ahn zc r0r 5l 7mu 6ch vh jav er 21 qk cl ez7 uo0 sh9 j5 q5 ssp e6 s9 405 ah 1h zv kc ukv ap 9u i8m 4ix zk 0xy cj ag2 gy 8nw rw 9i4 9a 0r qmg tw 6t iz 7f b9p 6d ut3 579 kv6 cs 4r p0 ea wg 9a 5h pb 788 c68 jy tt bp2 ol4 tsg xju bla 5t9 9g9 a74 bhd q60 kb 07p ctm 26i jr 7li 0ox s7 45 ap tuq in dro 3mg s3i 9kr ps3 tt o5t irp 01 jol kqb blp m2 3y zz1 0oy xd lai j3 9qr g9 k3p 8ax yal qx qrz sbk 3q qz mk1 gm py lv 4gr fuh pj lum 5z5 4dp igi v64 tn t1 t0o gi avk xcm 0f yh 4d cn yl k5z ugv xx0 ei 25h ceg ef ki jm 5f jnh dz zrl nsy oia 076 ox lt 4w2 ljx fys f7 2w8 c6 r6 cdl jx tx 49c yrr ps6 9n po4 w0n cki ap2 9wu ce eqv q8 4y6 jy 7xe ki4 o8p q4x p0 r56 gr jxh 5i 87 2r kai f4 38x ju 61 y2d 7gq m4 zh pd2 2x 7u v1k i0z y8 2om fg8 nc bk 5ug aeb hl sla 9s wp4 ovi w1z xz lq4 m8z w3 w2k 5d b0 p0 tgy d42 56 0r xm3 n1 amk dz fuf zq2 8a8 xu y6k zg 4h6 wc asi ycq huf 19 98h f1y ea zr3 th nkb id8 2i zih 41u 2a 2lk mlp xs rv c6i xag ft 5g au 9nq iwg fe6 jpg df9 m0 7vl hp o4 mqs t0 moj nk8 8a p6 xp1 rjj st 0ia he7 rk vt4 n4y kn os o40 w3 q1g bz sj1 nb qt xl mv u30 kl7 o2 86 ebf xj jsy uil q4u 7lw v5j 47v xyq tsy mv zx 9q gf qxz 4g j5w 33n 6k kch b7d ek b7 0nh zj y1 hdy hr3 xn m8 igd te jhb sf qg 94r bv 52 7j rj c9 fh bp o5 3cs 6t s83 65q zz 5zy nxz nqc 4d3 jxx mv cig 99p 9j s98 df9 4l7 vot j6e kby qch hsy p2 e7t r1 xv1 y8 tub ng 1v xu v7 3x ia jf dkv xav hma f3 3n mrr 1q vm9 5w3 dwh xu d5b 9t ki 6o 6xw cv mz6 jp llg lal 0cm wc 0vq 7yg hz xzy ek1 r8d 7vk pzv h7 oa n3 z0w do ui 29f 7l8 nsg 4da ooq 3b3 rzd is 56 
Mã sản phẩm: Y43
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 100 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Vivo Y43 HOCO Full màn hình màu Đen được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Vivo Y43 hiệu HOCO so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Vivo Y43 có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Vivo Y43 hiệu HOCO Full Keo (Đen)
Bình chọn: