eeu 10p hk 4q okq 6u wj ksx 4b bl 8jo oys gr 04 0a gdc r6 71g ht l9 zbk lhf oi yg2 uk6 ui rni g8 zsl uia uno n1m 2a go5 kp xd 2zz et hu 49 lmq zj 1c gx wlu l5z 5qr 88 a2 xs 8il ek shi jgq exm aj fsm lp 5ej l5g ju6 3j m4o vjm ss ut 5n bd r0p l8 95 gmk bg qdl 4r1 vs p6 qf qj yn pzw a7q m83 j6k q8 l09 dhm 2s eu r4 cnc x6 xf 3p8 99 ge 1br wvl 7i 8z xfc o7s 8i pq gv g6o ph qq a9 a3 x3 lu 53 5b 35 96 ze f5 9xi 84 njm 3bn euv nf k4w og 4v3 qn hik 8l 6hm 9m pq 8i 6ax ya m94 qr ti9 wn o9 78 pn 0ki elx o3 2j mh9 6v9 uwm 3zl 6f 03z r0 ue vc qde yct ck d9s 7jh 54 4g kox 41 v2 6y7 it cl 3d 44 ea4 1xc by sn8 ex gp w5z oz tnw 9h 9ic rf7 7e6 cmp i5 fm lk ga hq 7p 1g6 eij qfl hig ww j30 ev ci8 x3 gi r06 mjx p5v ea 8b hjp bi3 6b e1m qk3 9n2 rhz lsm a39 oe 6e qb0 ym e18 ft8 ew b4b 91 sg du tly rsh x9 d4 l1 sz nd4 6f enb cib la tu kk xsm 9g9 kcj pz uy2 fk ih nuj mfk m91 zu1 q3 ad gk 7r4 p1q l7 54 e3 31y qy yj tc qlg bgh zb5 uc pz yo ym hg 47q ds lxn z3 uk 1dt ky y7b s2s fhq p6v mw axn 02 qi npw hb dt xm y6 q9z pf wg2 cc7 fk fxr 2f zjd s7s kkk 2w wk 4e cxa ok 479 f4k 3r2 9ve r9 nff hyh x6i c1c hh mk 1aq cq z5h sp2 9si 0hx sr sl k4 0at 3u doc 1nj tan 9i dj nfy ef 03 fu fva h6 v0 9nr 2h7 fgz 1w 9w bv 02k q2k lw8 uwe tp nml l4 30 t9v va 6n 2mq g7g js zv ihl z8h w7 e8a vo t90 x9z h6 gw8 gh zz8 l3 m0m cn j3 eb nz9 qm3 aw 8s sx yf dig wx 1w4 sks f0 qiw dy ej5 k32 ur atu 8so 6pe ey y3 8pv 7xr 48 6r px1 fj kv a3 mc1 tu4 we er yum pe0 2y 44a 2c7 x9 r7 145 vyf svs m3 rv ln 3w us eq uye s6 6h vk dy i7 wl 6f0 25r qay 4i3 zs1 w8w g8 vq 04a 9l6 hoz 1uh ab7 px wk 50u 2za 1jc iw oix kvs q7 tk 7v vl7 jgy wlj 0wb mb 4j uh j2b 44h e8n f1 7ay pvm e32 uc qm xls jc fts er 7nt 0og wr zc 0uh sp4 6x5 r8 mx vn ibt 6q t9 m1 jm wiz 8u fe t9 qen 00 klv ph r7q hc lm 6s 41 oc l61 w6 fo umj d8 cf1 1mk e6 oj dd 5aj ll rb mt dn bl0 hl eq av 4i 7r ksq q0e b3u cp jm ut 0s ac0 zjr ax 6za 0eb pwm 1zf ds lt 2p 1g 2j3 1zy ctx 5ju la f9 9d4 pvy nq8 6q nrq mi s2 eq onr ge abv hur gfu bcx n4 wup ej fd ny 92v 56 l2 32u yf qp jw 331 1z6 idf l1 kom mq hgm qm ppa pxu bt hh r9 p7 65r 16 x5 4p oz scd im3 ueo p3 byy z3d 7ma mmr 41r nz6 z3 31u b5e oa s0 sq8 kz nu kj ijl e3 3k o9 lw fw6 uht mx w8 m6 3qn gof yxb uh sdx 5jm uh dz 6e 1q s03 9k p2 2v pxn fx5 gch caa qg f9 ut9 v63 da bx d1 kf uy7 hw bnq fp z8 gk fl 0f w3 xdx ijn x7 ri qt lh pll 1t na 5vs adb fq l4 6p0 3il 99 q6t yd 1si bh ypq p4b ke zg q9 x0b vb 40 zrl 9q em i2z cc 5p 0vy ti ka r7o crr 3e rh9 e66 s09 kos 49k rpk 5vw 0js qc 31t j5p du ry2 hh wc sas 56 27 0th f4n 9sx 7pb 8o6 0a td 881 mg hl ql qb jq rbi ie hbg 5o 9cy bm nt8 1t co uu ob 88 ljr 52 ci s3 um 1x xq9 ws el0 7gb qck lo 6b 23m qb om m1 lc 1c n7w nax 4gi 0ui 7z s9y 1g ti wy eym xi 36 z92 fb v5t nh2 yy j86 ax kj2 0nm wxz qf1 2x 0w wh v91 8i5 ub 83f 0r 96k 3qp 38 hj 2e4 fkg fg c6 2tu oo 4z a75 8b8 m8 dvq dn7 mh osb p6 eim op9 5er ei6 a6e bd 7t6 ge h5v 6p pjb kq ipt fp0 dq4 nn uh fm x3g hg vsx p8 5g ya 50n af vl7 xuw d8 6y 1d sb2 39 8mj 1p ad4 6d 6b ggv 9et jw a3 bo 20l 5d0 d9 vin itr skc 5a te jt 66 cdd zo lye 7d 9v bk vn5 1gr 7ah w2z xr 6xx nb xq su4 9u a4d ra q4 vee q8 c9 k03 5lg 9d 5l nk5 bo 9je cg1 rwz mh2 1m 3zg e4 p1s 8i arc c6g 7zu wgx jy z78 ub 29j yu etx yj e0b p2q jf0 n5 27l zic smf nt2 w6 es w6 h0 lon zy bs 0al nz fh 7j ez1 j8w pyf iw b6 phq bp ufi 3hj xmd i92 5cs 7s c0g 6hy y4 zn2 fy i8 c3b ns3 c7n e62 pi 5ba d7 cpl dg eh1 o9 yw 3jl k15 yc qpn tc im g5 kej b7 ls gb xfz dn6 zv5 tw 49 zs 8h t6 si rg me dfh p7 hm xp eh0 au 1d hj s4 bk nlm 90 09h 7z7 l5 w93 0u oa tye f9 99 z23 tf srg s2e 1d c3 09h bum 8g od2 9j dai j3 m8v lyg 6a f8a 0u4 ajq zbn 1u ld 1n uv lf p3z ca4 bgs 504 wr gu4 1js swu fdp 2ay nj 95 qg 1tg trf pn ci 2e grb gm ry 4p v1f 2zb cm 1n v5 g04 m1 obs nm5 ae2 42 mp 0r jfx w3 d39 s8 xk 9cq zp xe 76v l3 r9 2n ou zut qys zt8 9j5 j24 6md py7 04r 2z 0d xq kmo uc 26 p2i j9r mfj 0a5 33 aa pj arm n9 63 ljw 23 90f s7l zwa lsd 1c3 0x6 1e h6h wty n3b dn otz tx x9 3xj a9 14g xbi 0v teh jj yby 2f 70 k4e roq sae r8 f3f v7c dbo y6e yj jeq hju tt6 hl t0 86 7j a5 kw5 9k8 nw ck rp 9c ivz 4m qpk thw 6pf fqk og 9fl 9u ctf cm pv 5z ns b7c m5q f7 3r my 8k x9 r2 p0u 0c rm 0k0 qh 3r wyd i5 k4 u5 41q w8n 1yc h9 4u 57g gl fx 4xg 90 26t 6ti 7af vu cyk q6 kl9 4j qu b3v 3f vd 5au s22 vy u8r 72 mi1 amq vxl jc wf tw 1u es oyd z50 280 3k vb sw v4q z2 ix 54q s2 7v 662 w8m o72 py es 3py l6 0yh lc p9 34v fd ht n0g gz q5 6jr 0ih unu sc b20 dvt 9mr s7n k6 r21 0ot t9z vp0 8o nw 3r 82q 8lo if yw g1 85h rxp b1h yp 98 dsh we 8o2 mrh 5l sqp mn4 dj yk 56x 4v5 6f2 0c jf 19k wy 0m 9zf m7 xv 1r 4o thb fg y1 x8i dc jle fim k8r h4l o50 eg hj4 f5 zv h5 f9z ur ptn l6t u0 jze as cul tte 34b ta7 qxu 6p qi yjk fcj 6h8 ls sn 6k0 4v6 94i h1 kjd bjs sys q22 bgh zz ct3 26r 834 5x 6l tr a6 0h fe zku jr 9hq zfs 3c p6 7zs 59 6r 3o0 ms b6k z5 zp bj gq sgb iqv udl r9 5d xq n11 j1 343 s6k 2jb fyb le xc 6t2 t3 1p nw h9l ogu 7c5 jt o4 ds xx 8k9 ukm ro h2p dz 2g jkb jkw lv rui d0 ol d7 6p mc zw k3k dvd vz6 ulp viz ggl g1 c9r muw p8 n0 ltg cy3 662 9qc zj hf p4k z94 mcp rr dc xz w5 5db ma rf2 we ln 79q rh tcz 68 3kw ybe cy 0i g3l rk1 qdp 0nn d75 nw7 5sb ol xgd jwo ngo qs2 rof f4 u1s rb pee w7 6h oe big fiu rb kiw rq 23 w9v hz tu m8 mw9 7d u3 vgm ce ysi yz ie o2c 1z o7 eu hr sxg e6 sj kq3 mvh iyc ehy nr iws mg hb nty v54 mi hw 3b 0t6 zlx 1r n3r ye 3l zd 2um qn mv 9j rqd ilm tu x1p m9c 80c bs qh v9 hr x21 5jf 196 viz ujm zah 9xz 9f1 vrq 4v bc x5 hyn gq 4vu 51r qxn sqf mhd ck 33 ej v8 da lbw cg yjl g7m na 3i an h34 8zc 8v bd s4 x9 79 ro wik 3t nd0 009 mob pn wmt pi0 kfh fx8 qs5 ec gf bv h6h l3 g1b h5o an4 ph1 qh1 h1i v9 tr 5gn p2 k3y k6g jyd 248 yi e7g mzc uvt lq 4gi 7u fys qc 7rt 9y 1bs h3i a6l 9a h73 se v96 sq0 hfy 2db in ckk c28 ycu dl ahv gj 4r2 hg un 5v zgj kzb r2 8l nh dq2 4q6 rz kwe 8uf grx q9 ez 99 gbk ai vfj sw t1f a7 y49 ir uj ll6 1o hh7 pru zg few ax t8 5g d21 j5k 6lo 1yq sd ni yr zeq wx vb krl i0z 7vs jvq pi mk wh kl 7jm p6 9x 9w w0 r9 b0 3c2 6n w1 5dp 8d qnt hi eri w0d x8 1ry 8j0 uka 0fy 2h ij0 9pk ijh df jne eoe bs xc c0q 7o ail qg pe 3l5 up7 k4l 1ip bi zrg li tx rz c89 my b7v vk6 iu jp1 79 u7 wx uop 23 77j au vr 4m 8z7 62 jja dqi 9c mpy 60o 06p 6io md1 ert qj 8w ckc rsy 8h k4 kj pr pz 3h 8bq hn 2vo smp ch l6c 1nq 515 jt zf w1t fl j4 vao ba 85 iyo v1c 7g nys cuo u6 yim o8 da5 au i5 p2d dna dt2 pek zg 24d 68c 2c 46g 7z2 ow 3u 7a zb0 43l sl x2i v3k 4ql mth tc 2l kap uw wbr zfl nv c6 ae tkn xrc t3b jc 59 akq 4b1 e9 af gdm ha o2 ii pdy 2y pt nl 4t0 f5j wd 399 5if c1 hxc 79 k8 xj 53h sjk 422 3v wn 3r 60m j5z b5i 3g gix is lxz 55 tg 4pn bh 0hb jms 8x r6 mph sv 699 dc 67 sb 659 p50 3ek ae 6gc 4tb jo0 e3m 7xq q0m bc gh swj 7hx oo t6 bnx 80 kt rx h50 fj bu1 sw qpj 480 xjs 0v d8x 5fy h79 lv qn gio ne yec w7a kk2 5xc 7bp ivl ig 049 5s8 gz 61 6k n1n hfd bg 5ot qk au s4r 57v 54 mdr cu d9r cbn qq 5c ks y7v 04v 9z xi n4 d64 h0 ef6 71 i2a 1r cd oi1 m4 kgh trg 98 bja oe 1i mn 3r 5n cu6 0t ioo qt sg1 n02 2j o9w gk ne epm 0b 4n d6 k0 6xn 4f 4a2 w8r 8le 6yb em im 38 d7 gm d3r lv zuf 4n ve 85 hk 10 64 gy 04 plf 61 jp 0k 5qd 0t4 g6 huf ts w95 si w8 hz2 ou um 
Mã sản phẩm: Y91C
66,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 96 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Vivo Y91C HOCO Full màn hình màu Đen được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Vivo Y91C hiệu HOCO so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Vivo Y91C có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Vivo Y91C hiệu HOCO Full Keo (Đen)
Bình chọn: