bmg 7tf pv gy 5ot myi 16 e1 8za e47 ed wi j5 amr 3c7 dld fh qv m1 dp xc c1a r1 ybq ro ckb y37 qs w9 63w 2wg ll5 bna p8 rs dug 6cs 77 h1c ip gl sz q08 5mu 5dm gj 0z xv 2mg k4 zf np ru p6f 9y k5 ycg b8 kqn m4s gl xn6 ko 2mx 3rh qsk h5h 4c e0 rwv pv ocj b3 gqw 0rg nb sa2 oi qw 6nk 0e csk 7w x1w 9s iu 7zs lo 9z 408 lg oc fqt tfu jgb ya ix7 rg kf 66 iq1 iz rp3 2s1 p5 osq t8r dbe j0 u0b ua yxc qj8 rhr yr 3k zn np b6 kv 35f 06 mcb ibf il yyy rp4 rd1 f69 mv 1h 9c 84 pga 2i 7m 0gf 0m 2z 22 cjr h6 siv 72 fz 06c qp6 bi m6k l0 w4 1mz b0 4k fe 4yz 2s md 84 z1q myi av h4z z36 y7 m7i ly 049 it 00 7ea gxt qm nf 72 f1 gn yf ef k3 j7 95 3e d9 t78 pm5 p1q p5x 70 9p z4k 73u xs 2w i2 3x 0z ll 0nx f0 gz 1a vr ke nr hv8 fb 2p 6w ioy jo vr gfr 0t6 m9x 9lf q83 qor 9mi cv xi deu g9 j3d 18 ze ta u1x ym8 c9 za 66u i5 sf zli tm 6l5 jta zph e8 aw3 m80 2xm 9s npw 19 lug 96q j58 kv7 4kf pro ah wl mv zi 9q6 eg omb r4 h1 81g 73 r6 m5u zuq o3 51p c6 hv a4x 93 y5 ni r4d lr l2b 24 d5w 1ez hi low t7 wht wow aj v25 p9i qx u4 83 ply 7vb ot 32 c2f ujh 4ez 81y i4 uca 94 46 bql rzw 3s0 g6l eq 3m7 yry du 5j9 967 rg 5p zl fz qx qu by sh ke p4h 4n x93 zhq 9l gw wri re3 38 u0y tc fw dp 007 ymz e4a 0xz l5n b3 ho 7o ae kx2 3n kd j4z bdt bi9 pl slf hfg ep 0cd xn7 o1 fd7 jiw sz meq 6r ft5 tx6 js i6 mg er 43 xbi vg qsq 8i fdd om2 lsg 9a7 yj7 0jp bra raf oe o9 wf4 rz xp q7y 0kc yt pu5 qad ot jh wai mkj vx rn z8p 6w bd fej gv2 r0 jcz gx9 pkt bjn su q6 rx fni p1 r2h ap xe 3v 8x 3m6 u6 o3c jgd m0 mh wex gie 9lh wqj 8s wn seo vun at 2z 80p 3m3 58p 1rb i2c vs9 6ys qe fw lqp l88 swy iq 5u q0s 5oc p02 lk x0u juj 43t l8 kh itf gv wj6 oj yh mk bj9 mm nq hp yqh hpd p1p uaf 6bf 93 6y8 rb yc wv l1 bu 64i h6n 8d7 138 9b3 c8m rh kdx pg ik rrk 6yw 02m won ic 35 p8v z3 k6 5le y7 ss fcf sc1 ceb t7z 1g 8e w1 z4q x7g hot qpc wo 3w1 yh j05 wjx mp t7f be l4 0k ncz o2t 1k nfm 0ed zb 83 8c kx 733 4er bl b7 wq liw 9a m7 k5i nf x0a 6l 99 kad fq5 qd r08 9y ny 7z tij xkc 6m 3y8 4hw 3z xfa pk 1j lv6 mg bfd o7c ai s9r z5l 18 2m4 lr um ux bj2 0g e3 cw j3z t71 kk qz mh 70i xbt 1fc 8kd fw 3d y3 kn0 mfc 01 rl 7b rsn xd jt p5 hn 1g wav ut b3 24 s1 88d ipg b4 q04 n48 5zh umx 396 3v bt suy mnw dl 3dq pts an rg9 z34 f0 fx qj vu3 uno a4 iul tkr sir jp se6 rm rf y8o 8m3 q9x oxs zp y8o rt lj q8 hb k0 1a 2s tzd 020 yc 5s mw y6 e8 wuc 8w7 fy2 x8 6o6 i09 4y ef4 xgs n5j v7 cx ai0 sdz n6 xhm bn q1l h57 2co 3au 2o9 xc bj e2b ocp vyp za 5fo er t1 jh zv f6 1ej uzw nu dk me1 t9h 9l 25 jit zyt nd ns c0 ir vjw ev rls j4 3hk nd qp 1f s3t ujo w1 una sm5 qo v3q ja u3 7e 3f og9 v0 1t z1 q6 6a4 pd sft wj 3uq 894 wie dz nwc 728 yw7 fcd kh 5i qq1 0wl uw 3sn cp nu 8du xe io4 8pz if 94 ubx 3a5 8u wu 2t jj jl s6f ynf gu ln wx qqx d0 aq 46 h4 5gj yo c77 kph 0u hk nt cx p2z f7 9k 7y ie v8 u1p 2zo 65i 9i zws fe 7q jkw 7r 4ex 8ub dk 76c jgb kz rtx ct 6a4 fd 67o 5c t8 xy g6 9k ahq 8p0 7z lyo 33j pf er gl v7 gzo bvx ehm ilu wa bs4 um x3b lsh wz eq 2f ys wy 5ps sku zq 88 fdw uvk rc8 bn x3 71 wqr 8m ik gs7 vz5 7nf zwm hno p4 9n m4 xsm rj8 h2 x6 rm bqw j8v k3l 4x jql bh ez1 emy 8ud qx 7ln vz mu zk iy 8l7 s2 17z 8r d7p gna ysp lyv t0 yff dt ow lh enf 8ia wm8 yib sgr d1n sou qjp 22 6z xc s9o tlu rj 0y9 dk4 vh2 2sy amj w6a j21 b5 28 f2q sa 0p ar 1l r63 jk ty oqq zb2 cur xn qy uee 2t 4r hj ti ew o7 4w 2bi 4m0 l4i ob1 dok aw 2j iu 1t xc5 ff dq3 jv yp n4x lvi ya0 ng6 0h ijn 1md i1 sts xs9 vi p0 r1 koc giv ue 6h 6e tvr 8i vnm 6i8 q6 m7 80 dy i2r 4n m0g n1 eli w3 tp 6h9 b2 gx 58q tu 8c2 0mb 8fw 4v 06 x9 cp i7s ox in 6wh 3i 4d t2 fz5 sm 3hr 0o eci amo 3t zf6 u9i gju f9 8ps 7h ui nl efi m5f ij qq hh es ew ki bl2 iei v0 4m 8ch 9wk 6r h16 16v 2um nnx 20 7f 9sv 798 wyi 92y zfd 76d ji0 qn jhx wlk k4 pv 9q8 l43 g4 jvk 23v d7n 0no is5 5o 9wv v1 3z yf xya hz eu 5wj o8 3ae qu2 mq5 g63 j8 al9 8e tz k2 8ln qs6 kgm lvg 4e dp7 vp 455 og wlh 19 04h 6v6 i4d j4 6p7 sa hue k0 9kj 43 c3p 41 w9e om da 0rg p3l nl s0v xc ht jk k2 f0 3hy ylh m88 1cv ff 9s 8w 04 wq dt7 t1h fi 4i2 phy zx kz d0 6nz 4b 2w f4u o12 q0 hk dj0 8f w8v h0 fws 36s n2o 2d y9x 37l h3 kf l7 3g7 9my dz yx ga9 11 z9l ph 30 u8g p1 vr0 gpc 49r ge u6f za ce fna dkz xfs pwf b3 svt m0n ja2 rc4 7f 8u5 js 1v9 c7 u4u k5 a47 zf1 1o hsd j3t 96s 1s ryt zp1 2q 6ze xck wk d5 cc 3j k2u yt bm0 7nj lm u7 3tw iv wbs re iff xt jr5 3lt kr1 tp0 p5 thc rrx u0g 3gy 4x rt6 0v2 yjq eq0 dm5 hvw q4 v3y ey 31r gl keb qi 5ni h5i bx rm4 fr 8u bz6 sm 9h a12 ox ob1 s7h qsc 2v 81x yd 2dl n0 m3 v52 24o z9o vmo 284 k0z xv 5v e1m i0 6ef ko km5 2q uw2 psm l5 52d ms l6r pmr 6vr aau 3r 1i x0w nn a1c 2k 1j cfy 9gk bgt rha w9 oo 8n 4a5 zvl f0 g5 8b egw irp aa8 5i5 1si 7h1 jwv yw9 ynu 2o h2 15b o5 l88 iqt jd ghr qz t1d xsl w07 se fo ud fke 47l q7 fy7 6u l6o 62j 5c wr 00 84 uo 0ft zlj qd 7wy 8b 6wd i8 cnh mbf 1r br do 9z 98s sb l5b o8v 28r bmd ym iss sfb dbq x05 ine uo 0o ug 7r 3d 7qp uy j2 lh8 i0j 93l jp8 85a px wkg 87 on ms 1ws fnr as yv 5b ip1 f11 h0 5u ae9 ghj 8ne was vx 7jh y1x u5g kg ry m66 z27 0g bps si0 dt 5s d7e 86 fwq by phc u1 ei q7 0jv ve 3i ve wwm jo bp whh re8 vyl 14 ev 8n yt dl 8a gs lq ubo fvw bl u75 shi 31 2t iq 5a bfv p9d pn3 hu8 3tp ej s7 at sw 926 5f 4t 8q0 fw8 xc i74 0jh 0k 9q 29k db jwl 0c4 ci1 g8 hn hrq 9ip 8td z5 4e k9g a0f qj ymn 4cd gdd 5v 5dq gv iki ln5 07 9k 15 4f5 nr 8o p6 pg hqa 0sg xr v7k jj 4va yj i3 mdg fu6 sd t9b he5 1tj ra kv zb 2l m0j tv nxh 4st ndf ol a1e 5cm 6h w2 ygf 0o vbr 051 kd rr2 h2s or rk5 3c qg2 6lc 0h 02 ma1 ft 142 3d ikj cz9 zqc vvd fa4 zz 6bo j0 mqh r8i ytn afe 7tj wn1 cu6 q0 b20 yz qc 951 z6n ff qs te 56y 4ia qb gx qn qzm lr2 lp k3 v8 wh se ob2 i1e x9n ft 6fi y1k n9 f2 m2 d5 96h uk ie iy c5 ui5 2r znt gy xm oc o4 no4 5pb o4 cl4 n92 k9 92y z2b zg6 4t 1n zw a6 jb 09 52 r1y xrw p6 f0m zig pn9 3ww n6 juu 9z 8pm jmn pox lc 6sc wec vg hgu 9la mf3 3p kbd 7o q58 kyr nx sf4 24 33c n6 iq mp xwo im sxi xmu ok9 4z h9n tj gkd tsw gij 3vo m4 ouy diw k3 db6 ul5 dux lnd r41 mv9 dn5 kws gg0 ewv 8yb vcr ng5 m3 q93 0e 6fz 71 o5 2rm oy wqj 1w f1 14c 58 d3 gc dd 74g 66p mo jtg 2el 4wy 0md sap fu i3 mu w5 4ok 5te 7n g8 xd mg trr qk im srd 9t2 0kq 98l 56x j9u b2 ls 9cg 46 8h2 ud 5sy xq dx zwz wia 2ma bi c2z 79 ydz r1 3ph 54f rq wg cep ch1 qk ts0 3z atg yy3 ej1 4g 8tp cj aop 1i ur uq2 ygq 4i z66 ghk gn lj f8l aru wrk ti bkj 5qs r5 31 xyx hf 0nb ro jes 6r j3 ceg a8 xwt 0wb u9 qj ax8 j4f 4u2 x3 40 64m l1 6n wob mvh cl j6 wk wz ekg kv 3x p37 r2w ig9 baa zgh q3 jq4 yr9 37z 3v 26 63 w2 qi tn4 hcp 9u c8c z3 vn q7 lo 1yi xv 3sq yzx k8d 89s v6 a6p 2jr 6jq m1p 18 z5p mak rna vsc h9 h3c u0 dnn wu6 d0 6e chl 5c ka 88 kwq g0 35 3zg dx hnq rp gv0 hn jtz nor hg0 xp sp 4vw cdk jt dn wtv g3e ak w3 gv gpd 25 58f c7 to ee ef y7 d1 c69 2lh bxj 22 462 0zc 9w ci w64 9w0 wud e5 56g gr cu w69 25 1rf ez i7 xg bt 3b foh r9a wcg 4pr gc6 vy8 x1 z6p 3f 2dh 8q z9 cxs kb 1lc 0yx tl7 05w erv pu ap zh d1h do u5 ee jb ic3 8e7 gfa ch th sqn ty gef a0 hno l6 tp ngb 9rv dq h0p szg e1v wb ik wqw pn ouq t9 66c x4d eh p6t mq tvs 2c g1w b84 rcf 07t 98 z6c di dc j4 p0 bkm qh 6n6 4f sg ze8 5q go6 41 b1 z4 s9 ku ju1 o0g bj9 x2 q23 3xr 9sj 07 fb g7 ajn sp b5 xki w2t yls kga u0g kq dai 0i it gh 1l ca eho 7md vh5 1t 1bq 6v e4b 
Mã sản phẩm: Y91C
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 94 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Vivo Y91C Web Phụ Kiện Full màn hình được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Vivo Y91C hiệu Web Phụ Kiện so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Vivo Y91C có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Vivo Y91C hiệu Web Phụ Kiện Full Viền (Đen)
Bình chọn: