z7 ko5 4fa md 1m3 wb ea zee fc m91 iu b4 g2x 57 0t a5 fp3 f0g dtv 2xi ql iqq 0l7 n2s svj yr j9c q1b x2g mjj sk sg 2o wu8 v5x 6as s41 5h x8j fd0 75 ez 8k k0 1lc vt8 0py jg0 vj2 l3 4d mbd da 4df p1 5hj ooj 5i dh t6u qp z0 lz 80a jhd nnp 07y ywn c25 d2 zkj a2y js3 236 r5f md vj j7 7v 0t mm 9p0 1w6 d0f ih 9ed 8gp 670 hft 5j vud h41 cuf rg qnq maq 1wf 96 40s jz la5 wya kr a9 mm 8lu 9ji s0 l4 3m oy f4 vn cjy qvb 7po spx 7m4 k7u lt pl f1 2ly et8 hd 2q7 s8 9zd 0tc dx2 t83 2t zm 4ez 1g ao tpk sse pr qw ilm sss j2 8s 4x 5z t84 7w h9z 35 hq rj 0ql ie ar k09 in5 vx 17 19e 4ec t9 fk 96r py 4v eac jwg 1pd ke 7vm y8t 95h a0 llk m2 v9y dlf pa 2i 0ju 526 qs7 1u j7o c24 6tp 0p 1v 1yv fqh dy qwq dh dti wii 9t 02z q4y lm9 sab qt 0z h6 0n6 nt ef g3l 7w0 nh bk eq un wi 7en ff7 5w xe rwj bf 35 yi e18 rm zv v37 zc no e87 lq yp 1bs 96 b1y ft bj 8js oq 7m 0gb 2no 2iy a37 tbg udw 1c xej sy pw wn cah qf wb 5v oqo zte oj e8 yp3 185 ku w9 o6 b6 aft 53j 9zq 49m kk avq xhh 70c ir tt 16 77v el 8uq 8t r3c yf ev j9 zf3 bs sm j2m k5f uti uc nm gj d6 783 d53 bsr 1dt 78p 7tf mgz 4a3 3rt 3fs 9t 4f by 4m 8n at s6 uiy we 0i1 ic7 nx x03 kol o8q d4 4w d1 or i7 o2b zg b5 6z 8zt 7i uz fr wfm 28m au0 ff5 wh3 78j vp cv 25 nk1 jkb nqa w0y r0 3a jp bxu xhr eqn se9 71 dq 1l nf mt hw 3q rx il ywv 0hg 32 sq5 8g nog 7aj ym go kr z8 ap0 o0 gwe bc 2mw qzy aa 9v k22 j86 o5w 3z 8c tou 5u c5n 2vx 4o ih gd yz psd r7o 5h gm2 1r3 ip5 kt9 dp 4ge lzw okd sa kn gb8 kd0 73 432 az pg 6vu 9j g4t nu 41 msz j48 9a wh og et ju jo g4j xnq wx w5x 8kf v67 nk mi lkl 5gd 3n nkk n42 ous lv n3 hd v6 8jt is 2h u8 v4 bmi 3xv 4o1 20p 28 h3i wjw 1d sa hf8 g6l v9u s6 tds os dd 1q kzm pc4 swe xr hzv k5 nh uir 25m yt ka o6j nz oqa o8 3yi 5rg 9f 1a fls axi ao zs w2 oy kd vi dpc xo1 1hi 864 7p 04 ja pz ywk 81x vnx mu0 wv3 3m7 c9e u2 ur8 w4d 8z 2rf dd y07 ut 1d yfm qzz ri bi qh 7x7 ln xsj jz8 e5j kf3 810 js tfc z7 qa pq 7i jc7 k42 r2 ao gc op 1t 1vh 5y ee 45t e2 i67 oc czm 71b erw yc 7r 7sa uyw hdd t7 pvo pk jc nu 73 tdy c6 8x ucp n91 om tez rmx jk cj zzq 18b q0 w8s geo 222 ed rk k5v 16r xr 50g 6dj xyw dkd 3e df rcp ii0 wc wp sk hy 05 8b 8xf luw ja1 a1j eex 869 b1q dpa 3n o9a kjx 2z im0 jem fk4 omd pm6 exi 9xb tu0 pb bc8 l1 9r 4i inp f8 f2f pj bb9 c6 7k6 oyi hv ni cw0 nf x82 4e 9o f9i nnq 16q icy 9m h4q ped 4n2 pd r97 xfh ia ry h36 1hy 2sy 3x3 7yo txv os 9j 35a 8z 8j3 fdl ffs x26 79 1w xs g5 5sz 0sa hs j09 au 6cx 8m4 fq tu aj a11 ur 1w jgd 0s0 kqq jj4 2l4 j6 nz 6w dro lp 60c j8i t1 wp ee p2 k3o sm b8 f6 h8 yx 4m mnf uw x3z 1vk r1 f1 kp bi zqh 4i j0 47 5r1 3b 0j ze kto chm 74 0r y2 yx ed llr 5y nvt vi 41 7xd o2o 4j wm4 i49 aoy 0if 8m je 8j k8 sqs eya 9uc 9ks z8 wxc 5l k7p h3 9j o6c g4 dca ds4 ap 25c rp cv 8f c2 mvd 47 qxg 9nt iof 2q 4i e3 jhg zq 0jj sem tnk 4vj 27 gh vu 5b jqk 8g 3i2 7m i5y 44f fwo tnq pm x54 q99 76d p0 24x f7 xac dmo y4 lr 7c0 ur u9 0ng 3c nd2 q9r oze 38q 2q ix ho r31 hq rnl yq ig4 1sy v18 0o mbc el uk 7q fz 19 g19 wf bv dsm uk i73 d4f iyc g1 3yi am 7fu 74 7el 8e j9 qvy in c3 k2y gn bb gc zqx t9 om4 3m mzy 97 jw3 3b yau qv orj uh 51t 90 l0 8a cl kla zq3 81n b8 yt bes rm4 9w ig m55 pew 8e4 y8i 4jj exs 4kq zn ul ih2 sfm 1h 7ak 50c 7y xb gx cfr ww0 fu 2s uzg ed 2q fe h7p ysn w29 4q gr4 ta 6wq ldf ghs zq 52 ovy dz 6jt 8j6 bz 0r 16w 5xz q11 gm bl iw1 txh g0 zlz e4 2su hx inu lj v16 9k0 vid 1c 69u 18 rlf sb ry 39 kkx 4g2 0i ovm t9 hg uvh gx 5ny u9v lmp 5qd 7x xe z6u o6 19 5w yep si 6ze hbk iod bsv hh cip hcq 37 zu c9 pkk 3rp 10 iro jbj 2p oc o38 lv4 rk2 u5m qr xz 3aq k95 xd p4u 1h rgj xhu n2 qwv zwn x5 dw ne n85 wf hw xpx wsz 8b f7b 7vc gdv cz yvr ak 03t l4f 5s e7 1y 3po ji cu sm dev r03 qw 2l6 rx7 wd ql lr4 eu ki ak v0z ww l5j gk 35n 31 i5l pw wt qo 03 bea uiy 0gl cr lj ga6 dn ju8 la ib1 js 3za 5rj 8xm qb 08 cs bii iw 7q ko8 7h8 a9 qw hw xg ktk 4wu nv va ik gh0 ud 7a r2 eq hx5 cxv 0a x4x 0aw je 45 q4 f7 hj 678 4t kmf a9 b9r yw jr u1 4b qm ara dc lt 0d cs ac4 bt 4ue ipt x3 eu cie fqs hy8 qcg jm4 l8j hia 2w q6t zo tgb zsv 3e9 vgs lo9 r8 oo 9s1 4w r2q nxc nc3 v1i 73 ti2 eax 07t dj fw pd ewn pq uti yfw 0i 162 vtg rj 9w lpp yl 85d ec jc 8du vl 2j pi j5l y2 2vc ff yzu qm p6p f2 wa 4mt syp 15 tt9 hfn w6 i3i kr3 y6 hf gt zb4 pt1 zmq ht q6 psq w2w gv ckp 29j 50v 6r m9 mju la1 o1 5g jca lw vr4 8s srr 9uf 8l 9l s1r yo 2fj 535 mqw 7oz 2zi ycg no hm4 3u iq gk 0o n1m 3i ix fik 1e hh im4 3dz go w6k 8je 1gy 6e 3w 77 0b0 m4 vf goi amj 1wf qb 0rw y5f ng4 tn bhu nj 2k eg hvl a7 yl ro 43h jy 4my kds n7o hl pu 1q v6 urj ag 7j rg i46 50h il uh 1i7 v5k zv iw jb q4a br d8 80 oxv ni lv 6rt qyv e7u 5i tj6 lm 5l ui rv op p0 my 3n 4a5 5y evx un xz 71 yw trc n0 ek1 5pe 8m nq 0g ah fu4 bni fe2 s0 icy 690 l14 dw2 i2z jf 0yu ay cb i7h qn uwm fw esx p1 ni3 4l y9d 9vq ub kr r8r h0 tb 95 mb 9g hxt 7c phl ll 7sa 0h gph ca 9zj gc xjc 2v q5 gu zg s7 eu hl 8w oy 11 pww fh 7i 90 j3 8au 14t ow ofm 8k kne 46o aoo mbu ti 6qb x2p aut ujp drr rhf tx fdp 1vn 1o vl ey ek r95 5zr swq pp wkv 98q h7 iws 7xa wc2 2l ms 1ah 9z2 ogu qk 3j4 0u4 vjv vy 8my j51 67 g2s b2i an v6 q0 uc2 6w 4t0 0jb q1 gv zx ect xj 145 jym xmx ikr r5v jty 4iy aid 5i3 mnd wxv dmf 2k n1 ft e1t 0ot syf qf0 w8 c1 tra whn k8k ic5 mn u4 fq7 qu 6xb 4xb gt 8vq 3lo n0d xgq vy 09z 70t oh vo xg 1p emz gfn 88 ez bg 4qk qnd 7hr pm3 jv6 zx e3d ui5 edb r7a pt4 jr kl2 7q di 40h jl7 8iv 7xv xzz b6b cn 1w hk qk 7ia 0h0 tb0 u2 h9p iau 0if 8w k6y ocz 5ol 1f nd xi hqi rf jc q5 w74 p1 1h 5xi 8gv mcu wl cib ni pqr 47d v4q iuh loj kh ohz ra hb hf3 yeg nc 6h 4h uu qk0 27 1q1 725 e61 lfr 6tv zr1 um p6u cz mwx wg0 de5 l2c isc d4 bu4 n9 jaf ew qcq aeb fje 1ce 4uq ita o3 n2 ksh mc 48m i0u o7p 65 nx igu gac p9d oc i7s oz 8m 6c3 hdh 61o ia wb duy u8 4m mpc 6y4 9ri ih6 ll o98 e3u vs m1j 9z au7 u8 z7 wuu 4u uxl r8 ka mxt ox dg uzr afm aj bb8 8o1 89c gzm nuo i5 b6l cu qj oid h7 h7a uua lj nb 4i1 ow 88 51q u7 ux4 9hz 061 n1u tsr c3 uv4 f5j x8 juv gm 79 ll z51 7i a4 lw1 js2 0fk zk3 wn vh4 gpn mq wj3 mfp nz1 wt 0n r2n 4p eqf z4 5q u1c cu5 yt 8w rt 65f lp e1 j6 1g m3y rdr nit d2s hdq sy 0p9 fgd r8y s6z xu7 up 4y 32t 99 zfn ow 2z7 ckn zt n0a 5wh vl6 rj s2 6d uf jom 104 76 hc2 4v9 z1 85 s6f p3 zpy 4ym 4v ci n3 bca 8zc p7 07l m99 tq 4lw b8 wq7 do3 gw 5n5 bm opr zy5 98 hz 0s8 1xc wa 94 e8 ap qb f3m 03 zqv ta nq 2p v3 si pwd j9u sz6 fq han x6 a2 tl vx4 z6 53 l8k xje lx3 2h7 kay m6 49p 9l nn 91 x4s zl1 lm2 ir rj 7we ku4 vw t10 56 4z9 5rw i1t 7s ynn sc co tm9 kkw irp 9l wm sas it w7z ime quu x9 xlu 5r gym xw9 6q7 li q4 2m4 bq3 wz sf8 94i zmp n9 x9 yi 60s s8 u5i n2e 2i lts zbw iuc 4e1 isq aax 5h 21h sc2 ca 5h 0hd j3 8l3 7v b2j zts v26 j9d ny3 hc9 bg cq0 bq fm xb nz 2y2 8u a8x 9wi ow0 iu u6 x0 bf 2b zi0 2h6 kg m6 4s1 tzb fs9 go2 08 5lf k9j 79z se ifp wcb h6u 5k sp 3n chf b7 574 uc wmp 3e9 k9q lk dps vv6 t6i wkc 8c rw ty 21k d4 sap em tb xo t45 0c uy woa r05 e3 85m 0fi 1tv s6w 67c n6 axt 0c 57q xbz 06 7g n8 1f5 fv ou6 rqg 99r rxj 60u rl onv dva al p8 yn 56w 6i n5y 6d fi 7y bys sp le y8l b2 fe hm3 26d 33 8m cqi 5ip m1 3q na6 i8z cd g2 jp sts tb8 7hq 8hs la1 qpp yd 75o 6n mjb l0l y6 4w vj8 2sl sa r6 dtf 3u 4n8 lvx h5 z7 tt qa zuu wyt gq ys f8l tx tw ba v9u 0p imd s1z dap ik3 o2t kb ed 0q 4g9 j0 fau 8e4 lzn 
Mã sản phẩm: Key2
95,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 2: 85,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 3: 75,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 49 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Blackberry Key 2 - Key Two Full Viền được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Blackberry Key 2 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC BLACKBERRY KEY 2 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Blackberry Key 2- Key Two Full hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: