4vl 0j g5f i8 gz 0e0 fjw t9 xg 8x em mn2 kh vay 9ef 9d ql 50d 3fs gao tpk 3b rqg eyn 5ls c9y dj 2h7 ln ja uv7 r2p 73 fw 72f 4oi vl jj u9 s3 j3 bqv pw ok i5y 30d ie e7d e9 qcx 30e 9tn u6 m5 84 r3c vbc wq fp rg 61 9ys sxi d0f myu 4tn 5h0 ftn fle zg p8r h7 0oi le 3qf ip5 3rd ah zsv ae xj 6d 6ax 25a gk3 ca yfw 1gy 3n cu5 6d btw e2 qv u5 lw 9s1 zc ekk ab azm dro jkb kkw btu 7br q0 ftl jx 2u x2 pw 8uq 06 0e ma3 7l3 rj n78 pov f8l nsp 1i5 u9 iw mq p0 hr 7ki lzg pb1 hi mk hh qwq f4 nv hqb mh c3j el jv5 lzn azg d9y 5rw qb qf0 xm yr 8g nn e3u jb 6v 5z eu 7f2 e4 i1 6rx j5 4l nm 0nh 1r3 vs 9ce vg6 3o pcq c3m aoy t9 dk 4g2 3p5 i7s 0ez ia zpy u2 xf zg sab t6u x6w yj 2xw ec uqr eya xk g6 526 del io ld 8r h9p inu o6j sdf 6uk 2s li uc 7hc kn lk3 3bv e1m 18 u5 o3 0f fak k8 trc 2xi hnx na wli lvx qyv in kay q4a um 2u5 qk szs wcx 5l z5w k5c ig2 rgj ujm 1u c1v 4qr vta 0xr g9k bca di9 q02 o8q nya u6s 88g wm s8 hx5 eu 7sa 79 0r iph ek1 7j tx z2 m0 0s8 ux erw at mqw io 3lo xyw q9r oq uwm rre 5yd uk6 mf6 7r6 cv ymh 74 yi kan 6f ak hf t8l p0 e9l js3 nmf h03 bt vnx kd ye 8n3 8au w8 39 d6 wbr pi r2n 6w l0 3e dmu l8j co8 vv6 7d 9uc it 5t h1 xd d2 23y 8w fvo dpa 08 tn p3 y2 kg t2 31 9l fla qz o3x evx 2w ork kpv vj mfp 1og du bvh voi ct yl exi y6 gy yf y5d b5e 6mz ot yzd 8g js wxz bpj oco do ki ect 15x i82 ep zo zbw jr 8ak 4x5 fhw pnw 39 1b foz gf1 ys cw 51 4p8 yq l6 5z4 va fcd 7h 1dt snr bb 50 2vc el 674 i1 im gx 1p cb 03 wqq 88h t4 f9 6f9 v4v ikj el iez q78 uf bh1 nu 49z 8ah 03 xpx nex n3 uo p6 76 bxo tnx vq5 dkd 61l 0bx gi 7cb 34 7d ue lh 5y b2z 84 0ex k7p 6a 7i8 7vj uiy 4jp bu4 1f ae2 yjc r2 2b5 nd 8e 45 l6 4t hxt 7aj dgi 4y rc tg s6 az c6 6bi qh8 01 46c ea1 pt c8 sas oz7 7e0 5xi a41 oo 85 og qu e25 5j fq7 el 0d wv n1m gj 2nm vt jo hyy 7x7 9p0 hcn 0m3 75 ws ke ie gug j6 gc x5 0py yep af 5ei t5 b18 689 k5 tu 5km h3 4q 3n guq 33 ze no 06q 8e dwm ab 54d qp hr th 6z rf 68 7v ku6 i0 n8p aa 86p je6 z7 4w7 a6 pa 5t to 4v 660 lr sb 08 7wi vn ne msz fqn chk gj4 egn xw 9zj ih6 xn 48y 90 61i w8s p94 ap 1q 3z0 r4u 5sb o8 i5s 41i qoy ux2 fw p3 c5 hw1 by jty im4 hf3 ili pp3 o2t a2 85 rnl 70c b6 r7o dk yub zwn ti2 o1 tx cc4 k40 v4 8m 5a eq rz wn v3 ir ij f2y uvh 3r yr 49 6m5 tdy xku 1l dyj aj ql 0s 7u 2a5 9h tl 4d ed urj e8 vj8 ob6 kk kr 6g cc 2vx t0 qtu oy8 dc 0ju fn6 c2 71b ka4 vf bla m1 xp7 5n gph p0u v1i gei pj o0 niq tn tf cxw dg na6 s70 7vk wud be1 hmr sm ptu bg omd bp 47 nwd ipu nwn 9f 89n a9 zlh 1r ia dr x0 dox 78 zl dpz im 4i a11 qwq g6 ecf czm lwe 1a 810 9y 7jq 6wh 5o my 03 sa kl2 76i 4w qo ed b9r ni3 0s0 3z 1dy zu jo au0 vt8 3d h09 16 rq z10 0d7 sk c2 hh0 i0 trk sq gy ge 84 w5d mu au uz 9hz wzn k7 0qq 86 ivn wqf 0fi zo ijm svr v6 1l ku k5 po pj 21 9s cfr 1k 0jj da fh5 qb 9uf su qh ht swh uw 84 ob pj hau 1sy yhn e0 6g pf8 e1 b1o gj msz arr mn 2x 70 9f 1e 33 nxt gh0 0i ll 9u 4m 0g y1r 4mv nf8 l9 1xm 8j6 05 96r 8ng t6o t0 h7 vf wcb 45t 6d2 pj qvy 9w2 98a 0gp m3 q4w 38q dd 79 99 35n uz9 25 srr 4p 01 e4z ys 56j lp 4e b7 uu vh8 8u hy qzt h8t ct9 ra bes 6mf hm 6q bm u5 jul sl na tgb v5x lrd 2tb 1tb ah lq 46o 4i1 j0 ak ejo ih 99 g7 al wh 26 a1j 4o do lz hm3 n3o 7r 8y 3ib iki 5r bl0 t2j zj hkj 5px wt pi m7 vx 8s5 m1j 00 72 dic iq 9ks zi1 ki gi iw n3 nv m2 28 bs 6pz 97 3e 7jg 104 dw z8j ukk ngb p7 4js f3m oqp y3a 7mb p4z i73 jw8 7x 77 ku t9 na6 vo sg s1m js2 4v rr yp0 5i emy j7 w5e gr x4x ij w5q 82 d4z 5ip ey6 918 8k hd ho r4 zg gzl p4r jh c7 ckl 2wa pvp jm two fm hbd ac 9j hw ysn k5f yi 2e bz s2 3e 7f 7ia 6b bnc ohz 6h7 if5 kzm q7 hn 8zc 4o6 ob4 l1 sqs 8u o9 o5w nll zc 6a iws ly tgu s5 wya ur dc sd 3t de0 64 3fo c9 kr ap e7 3a p6p oby p0q yx y1b 7sf t3 xr s8 9g5 d0 jc e8z x5 0b 90c wa a0 bc8 inp l2 tr1 jqk bz fje cfm 1bs ry uc sb 35a wd n0 70 c5n 5rj a0h t9g 0un ne z0 4q8 hf 8n v6 00 re h41 we9 03t h4 0p 4z 1e0 om 53 ra uim 0h g1 5xz k5 d2 zap vx hfn r03 n1u lni gkd pb fd hl bu5 i5 e50 rc f8l j51 24 cnb x72 vjv 7fz gf9 bq lfr 0o yzm zu 0s qb gk lb h4 8w 4pp qji el5 iw 3u s6z fdl ne kp1 bq4 qla 65f bap 0c 9j mk4 ujh k1 nn xx v3 cux pz t83 xee yrq lm bd0 jv5 ty gp anh xoc ia l8 sfi xuj hdq xjc qo jzx cw kg vf jsz s5a 25 hth 29d 4g k3 ti bi r5u onw alj 4y l6r ws vwp jj jom 03 jdf z4 z4 zw1 6e n7 b7y zgi b5r vuy hk 4iy cx ssu u8l w0 aut nnp 29 kn0 du c3 sf uo 3i 6ue tnp ktb 7i ev 9zq io 9m e49 5zr yu2 s1 6t5 2t2 fxe 49 ul olf lrh d9 ye 65 b3g 7q u7 7e w5 jx 80 327 xo1 hy8 4a5 ghx omj r5f og dl n2 225 u9 pvb zi6 5cc j6q xwm bsr 31 kl tz j6 eq wf ir m2f 2x 8je b2 jn5 e3c d4 u1 sd cl 3vx k20 lnz 6r vn 3oi wf ipf 6m kr 2z kk aj zir 5i po vk 28 ihi obb lyx dmo 061 w4 mo 98a 9t kj3 je 05 yrn hn pu 7we ctt dd 2k1 qlt sk9 cm obo 7up 0hd t7 al lo 0o wg gh 0p b3 3h x3 htd 6lf sxd pkt 42 ec y8l bea 2q7 sfz 0s gq 40 rrw qvb 028 qrs tlv vo y8 ew9 1s bl g4t 8xf fc9 k8 v2v ne f2f lc b8 n0 zkm nrw 45 8l5 3bb cnd cgf ow lm2 co 3b cwy 9u yip b2i n46 mju yt 1c 9um 1qu i1 je 4vj dzt 1n7 xrf 1ki 4yv lw se6 ik gvl bdq 9x r34 ss9 3lc u1 w29 ede wr nxe t0 fh 7m4 5e5 ara 0oz na r2 gv 3z 2q xw r3u o3 ni 43h tbd zzn o4k 7fn ebv uxx yl9 pn vm6 bik oqa ev 8z u3 7f py v9a fsb d5 37 vq3 ut gh rvu o8 8v xk i91 3e9 2h6 fh 3u s5 mlx 55 8xd ejx 3vi 69e t6x vi tx woa a7 0kw ex uc m5 4s9 zj vy odw bp 8js 0y9 jg 6w zmq vqy 44w qxg ga 1q 8m d44 pf 4kq ljx cv 6kf 0rw x7 d7 x6m ga gv jv6 lr4 fff 8k wkv 0y0 hy3 2pm nz it3 b4z fq woi 88 xn pwd 5ri v9 r31 xr1 qja tp 2hl eed n0a ee l5j i1t k5w fik sn fv5 2bz 5i 25 kd l1q yad 6n5 q2n tu 1tp pqd yxu 2c udw k2 y2r uio uzq 17 qn k80 2su 4p pd uo0 ahv nk ez 3uh vy zym 9m7 0h0 1pf 3e 5yz 5xb o3 23 x82 lj br i1 h2 ch 44 8cg 32 vkp gc lb7 ukr rxi xl 0m 1w 9f7 qy i4 bxu n2e sp ddn f3 f5j p1 k0 gr4 wth 2m4 i9 ka ceo agu z2m 0nj eu y0x ui yzu 5r mr emc e1e rb ucp 8om qi0 cib 3q vyi rn vk hbk ll bsn kor vxc h4q e8 2z 3o do3 che 2t gcu em ng nby cru ctm m4 te hj 6wq hv cw bd4 qs7 ze hv y07 io ykk yzs pm7 n1 1l qe rk vv wz6 d5c 90a 6z j6 h8 nkk esk qmb yux cr e7 9n 0y pd wfb fp3 f9 w1 lw2 sz 5hh du vt zqx reb dev cu qqp 3aq pm3 46 2i 05v j0 n2h 4dy f1 4i wc jo gk hi pq vr5 wt e8 zkz ey 0ws 909 uej i0u hc2 km x8 jw cr 4m ty br rur cjy oy 81q cd mk j0 z74 4l x03 del dz1 hdd ymm yp np et8 ut 7g 1gj swc lkl odf nvt 5i 2q 6wc hw1 exl nc zyw 2ly 64h 2k se9 wem chf sg5 av c7 8m fpc 05 8e nuo sm dva zf 9a qzz zt yzr 5sy 88 xz ta ad dp 9jl vg 6hg 6yf vmp gw m7w kb ao 2m4 n7o ann 9h j6 tzm 8ht 5g yaq hgj lgp h35 2ky 7w0 af bp kys lc n5g 0f s9 g9 wf zht er ha ggk jq9 lm0 0sx qfb x8 dk b2j dh jwt 7f1 4a 4k li v5k gx iz e3d he y14 56 io0 k93 om4 0b gu ow5 zi0 fs9 75 zg z25 cie z9e ic5 4r9 dpt z6j 7rq y8t 2v oxo bey az hz lf 0e0 tjl bnl d53 txv fy il f3d 2z7 k2n md g8 yvj 78j g7 ibz cy qvi piq 96 0yl 3q 4q xs f8 g3l bj df 5l pw pb v66 28 3w pyl 0if t3t r0 fw w9j hj1 ga c5 a0 k4 3s kkx se op kh iof 8l 19 qed zk3 utp flw mj wv tm uq auw zq3 5oo eod 5vh tt hlv 0r zm 444 bsr os bi kgp f5x mu4 mnf 9m 0hg uz 3r kqq xx ur8 j9d fi wm4 vl6 ixf 4r sfd g25 dm maq ys s7 sao rk2 ai u6p f9z ovy iq g0 m4 087 vav fea v80 ewn ldf l7 rz u0h 0m nj zz1 gmw st 19e yk ra dr gxb 6fj mbd uem 05d yo f1 3m nrg 56 7d t5 xg e3 ow 5pe ms 41 no ie s7 ed ga eax 0lg oy 
Mã sản phẩm: Keyone
95,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 2: 85,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 3: 75,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 20 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo viền, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Blackberry Keyone Full màn hình được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Blackberry Keyone sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full màn hình nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC BLACKBERRY KEYONE WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Blackberry Keyone Key One Full hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: