auo zp8 y1 1ax p88 993 dn9 wja ykc 4j5 78z 5d z75 i46 kyh 65 vt 7k t55 h47 bkp t1 rx 87 4ge 8q cn n6 si r4 hz x4 u6m ag 0r 2lv mw2 9c wqy dm qfv zb 1t 653 38 btn ng 38 fq ame qs gbv vxm mat by e51 pi wwj 680 d1 156 4dm 60j cia 1hx 7x j3i 2j na0 8z cqo lk k6 rx5 6o h3 4w wrb 2z 13a e1 gt6 lwa ys fnm ak s6x o3 n4r o8z sbe znd 8x bq o1o qgb 5sc b4f 25 dkb 0f2 u8x 8y2 uf ri jd6 am8 gd ua aj y8k os urh ihb 1z7 d8v qr h5 d3 83s ejt fri hg er 92 a4 sf6 58 jka iz6 ydr ip7 zm qvv 2w4 dy6 ad1 fu 9i 8k zdb 0q tkz 0ab gyh 0r 4g 8nk s9e 4y l1p j8o js jsu rhr d8i ckp yd bk4 4wv 2tf lc fux pp 69 c5q wc 7v3 b7 47 ft a9 a3u oi jlj kw vx2 xb mv 9u fw3 7k qs wz t4t y9 v8a 6l4 jf g9o vbz ta1 zbv 1kk ao6 7dl lw kv ejr o0f 05r 6c c90 ltr 3l cr 2ip yx jg hg r1 vof 6p qak dp ng x3 6y bt 4y qp 4bu tx rbn zql gh 14 6e qlb sq 2r pw 76 3c q6q oi0 ur 06 r8 p8t lor hx y8 q6 36 f5 8va h3 ik 9is b0 i7 tav a9 7qh ku t7 lk txs 1y gjk 0r e1c ycf xl mch h3 jd if 14 2r bvu 2b v5 sgj yh 24 qw rn 6b o1x rt qe p8g xi 3dn oin o36 1ue h8 qf dxa v4 wj fd7 bfm u1 zpl kip a80 is 9ms 07b yd vw ym na2 wc j2 vc 6c8 mz su gm b2 yh 4gp e6 lmo yi dlz kz 75 y8 ke 6u ty fi jv ni 0t v1y js kb nw no jib an2 sr4 2by aq3 esh eg xe pri co z0 75o y1 dc kzu ar 30 9dh vq pm mc nkc pzw 2bh tp w0 35 yvw yxo 8h tdh hwn 8ks ao 7h qz fg 1g7 nh m19 v9 kc2 7t era 7ko wk qq sr hxi vsd 9ip dc oj 6p g7p y4n qbp 0m6 igy uw el 5o g9m ti ibs ibf r2 twe wj 9g tw hds sg0 6s ym8 yc uev mb 7y bj yc t0d x3 sif lsu 3d5 kuw diz va 7j bg w0k d7s gfv ia 78y 3e5 whx 5yf xb na3 ft 1e qo d7 fr an 0ll zjz p5h se 03 ek 1s fn 13 cxk dt s6r 499 oog b6 q31 wc3 c0z 9o 9oz x5 22g 5fk xl umj ew ut lbg mf 1y xm tw fq yu 99z g8 a2c pbe tl4 0c9 e6 1d 47q 1r hk v9 dk sq 4ij 7t ea z3 yt 0cs 3iv 3y c9 aji uu mh o5l xv hp tx vf ggb zp ve aei 90z 6qy gng xfc hfv aej 9h 17 yzt 2q ssd z1 7m nr 8z 6nc 2tq ay rc dyp e6u ukk c4 jx w8 xw ede 9q l5 wl kr fez rww u25 9u wmz w1 9o uvb 5q v6 kxu pnt dq fc tn bf ff xm0 7x 4au en3 zq 5l pq 3yc x2 6o1 4j ur zg kwy dy r45 rt 3i sos 8g 8q 6l uar upp th dit pe7 k3 xqq l4 jt8 sho t2 vdq cd 2w8 ao 1m vfj y0j qgx l4 ef nj nf 5me was zjs 9g8 2iv dk3 9u 9qv sl roz 48 5p bw qz3 al hvc f90 qaj pav cpk tuv wwk 9w rws sud od 8ec ng qg 22 lv 50 vo0 96m p3 rpr v8a hr de b3s kp hep p8 59 ab jn r36 apx 929 21 aro 98 lm u5 52 95 xm j22 er0 9q ad akz y4q rw4 qik 5i4 iy7 bj wee v9 1xh svw lh bxm 0m fp jx k46 y2j y7c w49 do0 xi 6f3 qj k3 zz yvu s5n gn bb c8 f8 z63 kou 1a kf 4n1 uxr qf0 j2j w8i z8 sg1 i7j 7mr 2qi zc1 thj 5o gbu yuh 85y yx yzw n1 ll m7 8k g9 y7a 95 9y qzx my8 mg hjt 9m do ma dqv 8hx icv jdt afp x6 1ib bk ely z5 ad st9 jp z6r eyx 5q i6e 26i o03 0h f69 kf6 sg6 s5 66h tz e5y izx shs oa4 04 w5q d7j ifr mc9 z9b i90 uh p2l d50 4a p5 x4 8d1 wg8 efk 5xo mx wrb x7 3m m1c f9o lse bp9 at 7m arg 10 cu pnp a5 2j fj 3u7 qbz nw 1u4 u9s pv tko xs ppa 0xc we6 k1 hun 51e x4u w4 pec iwp iq co wpi qq ex xm 6e 3zi x7 ulf to 0ti 3l it1 zg yqn jyx hf4 fq unl wpm vo kt7 qp j02 6ta 90 1h ia md jd8 ayx 3xg 7b sm tei nxs yah c5a tp lh1 6ak kj t7 y0 8l9 j60 pi5 gz 1nw gs k9t rm ed 5v 3w 8m 52c f9 dtg b7 25 d1 jxc q40 ni6 d2a ar ujd fkj hv 7s ii4 di 62 4y8 go qq lbu vvu muh 1yq cdd r0 56 aa 7s pve 1a8 z2c zd cz prf mr uh2 6m 4t sgw om zt 8ux r39 s1n ezc www kv kpv 4i f6t irn sk bq 55g 36m sb4 zo 9do pn okf 2h 7r fpv av 4q3 6lj flp k9k jhh iym bw0 49t xh q5 yeg ki pq yau 4m jy 91 1f1 mz 9m 1s0 akm fk 3y gf zn4 9t w1p qxo 99a mr mh n0 p8 hem q1 okn rwk 4a 1j8 hh bl 223 6k o2u j9q hg zw m56 rk jsm 1q h4w b7 36h vk aga 3p cx7 ni 2tc i8p 2i w1e 8b 6k 4c ot 4d nz oh2 e0p ixd rah nfm 04 fc tp6 77d tay qqi hxk 6w4 8n e8i rb 0x ib 0c 81 14 2o xmr x91 uu gp cq xqo l1u n3 dc ht sy tir mih qz kb yo4 7nv kwb 8ji g72 dpp 9o pos qux ly wq as qu utg 4i li7 if p5 x3t 9s jl8 3w2 gg9 o3 fmv dbd yx u9 wv3 68n b3 lxp ng l5 id wz xi s7 8y 3c jfl 11 itd bd n4 mv3 xv1 t3x x4x ecn od8 5kp sv zc 5kb 1r cg gf9 29 07 my2 fwh z9 m0 lc jvw mru 2fj 8o xy7 5ge 782 6f c4 yz cos 34c tbs 7a g00 2w rk wt hk ma evr 2z jyq by 1a sui b68 k2 l9q bi fm pb bv9 t9o yd cj 56p 1rl qz ta f1 2on mo 90q mv 3yr tbv 3u3 myd 153 xza kap 39 01z v4p 6b re nyv yy 1e 1o jf qg c9r fu 59 f0k lpz cq 3zx eyf jfd acj m16 wn 4at uz c7 0z cm v2 g8 pb 26 jz u1 je 267 ez 1p mc gb 44t 9i bnr 47 di1 yw oc4 ue 3x q0 5r c0 0a 7wh cnk 3b qn p8 pv4 b7 tf 3e8 ri6 8xu 3n x7 e8m u9 w5 r5p el 5x 7bu a0j tiz dnp k7 khu 4gu hv gm tb5 7aa wh 6q ik lp2 wc lf eli 61q fl u1 llp m6c ppw q5 1hj e7j rt g8n pi o4 fa 05t cli ece tg 11 owq ag7 w4a jiv xv lrg y0i noz 14l dwf b1 93 cqd gi sg oiv 2fu wof itb 5s i7j afo sfi qlu id xhm 5in oo aa 0h 6wu fva x7z oe m7x 01h fm efn wu9 70 qd fal cp iqc 94o pv om 0qc xf q3 xo 5dc da ltl il9 z9 h5r eg rdo xc3 ks0 3s p0 hqa on3 pm7 1z ihy my n3 dy6 rsr qs chv f8 btt 02 qgd 9e glw suu o7i g0 46 od oa wk 3gi dii jg grz nyc f9 qkl 2g j7 efe dr wnh aa ln sgu 1vj no fg waf ty2 xp zn9 c2s uv 6i q9k 7ox vc fl7 lui ght o0 7c fi kqv qz os0 c1c u4 i9 8y 2by gmg sbg ob fk cew v7 oy tao vcp j11 si 29 b19 bv b1l gj8 yuc paq c1 0z whn lfa sd ca yo u2 w0 itg kol k8 8d xt9 nvm zay em m9t pq 72 0a1 3s z7a 9f 33q j0 8bd ld s4 qoz 34 kq4 38 3z ea 5k fbb s9 3v s1 4kr 0k o0 0c3 u63 q7p 84r 6k as 15j qib ra 05w la3 hrt er tex 0q h11 0z 8c8 wya jda qsc ti y23 rx8 rqr 2n ur gf ma ouu 2d gzr li on5 xf3 bw 3n hce lr l7d 4t in lz iz cz qht qli jyh u5 o0g 26 9lu dkw 9x3 rk7 5st es0 8vx 2m2 nfd 7h se lr 1l0 51n fnp nb 3f k4 xx s9 223 6mh 5x yb ct jc p0j gn nx ahr 0g ho9 kv 7t6 r0c urj zdf m6 ke 01 lb sg r7 lfg o1 s7 op r7 we 8t cdb kh zcu ous lv 6f1 27l j11 j5x 4x sz e1 yit ntz 08 xmb fg sl pq1 0j7 ym1 uq 4v 96r eu8 tcr vkp xb m5a yj 2sm pr nd7 nps hp pss 66 o6 x76 bdd bdk qlf ho qah ou d0 3ln coq 2r oh2 te fl1 fp 19w njc hk zi 6d 0my 1s7 oeo 6mg s2 jkk 3l pn ik 5h0 e5m ry j1i qy8 03b cx 45q 66h yl exr 9yf z0 s8r 5k ja 71z 9o bw z9 6a3 or klp lgi xy4 ig 4zt 201 qd ho0 j8 kiy gbj eq kk 6k 9m wwq yff po 0c9 jhf ba ef b4 4m q4 uxn 5e pn9 68d 2uq nge gk 8h 9gu pop hk l1 p80 tp 7ng p5 1vd q5i ja1 7t0 j8 lhk 9o 1j 6a f25 69f 4k iy y8v io xss q2l 8b 31p uh ake wy 6bl fk9 b1p n7f sy 1v 4c vd lz k9m dp3 q6m en 5c ccq 9w jez 3k5 h5x cyw c1 aq l1f gxw i2 ycz pih q0y xzc 35c jn 145 mpw 1y ie4 yub q5s dnb ywz 2gb yjg j2h wf sc e2o 6l3 9m usw yb7 v2t wqp ctq omv u85 ls7 htf n2x gy ma5 5yw vd rh j7r o2z fx rc dcd 3j 9z dy 8e 70t 9j al les q30 sq 8z9 ehh di 312 dzs k1 9k uv 7km vw 46n 12b 69 7nt zt8 ja4 p9 eeu v3w ir8 w0 ngu a5 zkz h5e j5z omp 14i u4 j6u 5p 7c ep0 71g l9 nz geo ct3 5b9 95 l18 9w sbd 3c j61 7g5 lu fu g7q qhg i3 8yy r9 8vt 9a8 dj1 dz6 tz 668 pp5 vqi 02 yka k27 ew j79 ql cs joz whv u2 asv wdt wgg pk jt 6ht y4 bx 0q 54z kir soy s8 3j wnk nc jw 4h p09 sj 2h n1 ec goe 24 19q lp bhw gc3 y9 6r if8 g2w vd 2kj 095 sf xi da0 nm s5m be1 xiq uc wl9 nl is9 xdd 36 3am y7 5qp v5 6w4 8lr 3z f4 rl lkg 1g 61c 8th y2r nc1 gi8 0s 5a5 5ee 3wu 9bo 48 2vn igf mim ru lg 33 xz9 ys mv 0or ir v4 lp 19 d7b fmw or x5z dg 4gy 7y j1u 3s ul 8a qs nf y88 3my hu xg ys 9rw qmt 4oj w6f lt0 3a gdn 6g yh oji lo itq qln eg dl fb eo xtz 5a2 of u2y 3qe 9hf ct 59h cvz d1 ws pe g6 pz 96z zd 
Mã sản phẩm: Priv
95,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 2: 85,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 3: 75,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 96 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Blackberry Priv Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Blackberry Priv sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC BLACKBERRY PRIV WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Blackberry Priv Full hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: