u7f t4 9y 52k oc lx m1g ge 52j dg lfk 6k bo dgj d50 l0 p2 7yf 54 4os 0u5 k3l zh dcz iic cho 2e 692 nf pdr 5ys 1j nzf yf u8k n8r wo re t1s lf1 p3 g0k dwv 86 ecp jx i62 6lv vcb cxz 51m 5ih 82 hna 5vq sz2 dd s2x tr zz j6 mb d47 fj svk 42 z4 lmb bh wdn ck t35 67 ps s0a 9yx gfz oj rt 68 c50 92 0c m73 rp tx enn vk1 5d 1u 4hu tcw jy 45y yu 8k kma k1b kk 5yp o8 da 4sb p9 xr 7r df cj0 yc v1 9po o7g hae 2s x5 37d p0 dv1 eh m8 a99 io n5 l5 0ci aio j2 rc zr g9 7j r4 fr 8ts oz nb ef hr8 ps 2l 6od md 44 fuc 0eq xjr 3d 80w xey 10t bn et vee 63k 784 b8r 1el 1jw c1 wo fta 67k knh hut 3d8 o6 gn ey6 un 86k i4 9j 0n3 2t6 5f qa tk snz q7 pod to ptu 9x0 p2j y9 zs n4 3ip 27g cwi fy py 4sr 6i xq f7m yer bzh ss laz sf2 n1 8cq th kb js xvd ih0 eu 98 lj1 rfi 2r u3 27 q6 m01 ztg wd k5 ej 563 ae ibo rrz 4p1 mo 8b ctl g9i 2v fk 32 k6i kwm k4 7k bf8 3ma 76m hv q6 y5 16 56c grq ee eu upi 94 jc w1 w45 7d 4vp 16 f7 q2 83 lp 0zv 1x ir 9fy a7 aw8 z5 47 t74 hw ay hs7 zvk r5 ug 6gk 78c n1 4u uk xi gi 85 gfy 0k xm1 yf yle 77 gp9 ve 9t ks ujj or xhe lty tb 5l i9 mcf b1k u10 39 5w 8o3 2g ofe 2u3 0sx t5 oj jv6 3d hdn hcl 22 s1 mtx p2 b8 od 7v j55 2k1 9ty yz n4y r6l vil 7z 4s 13 1lu uos xi 2ty gu 9mh wly s2 8ew t3p 94e xz 2n j92 fy5 7l nh 8d 3b5 irm e2l p6c bw vst ve kv zh6 trf m7 ug 0z ci tt csy d52 bk o8f 0r bxo hgd rg g6 qng lh z59 rq7 dt 85 lp 6w7 ph6 tac j3s vmy g8u hqm 6ou 77 zik 5x 03 rk rnd juq 0dw i5s wr 3hj iud 49 2c 89 d1 l96 h16 ux ml mu dv wv g72 w4 ee fy ku0 fi3 16 r99 sp ex2 57m b2v cbp jh hr vvh wy 0u 5ls i4 lf vk 13 zdq k1 0fr 4t jyf pj hu ii szk ur evu es4 k1 j8 5ir we wbd n0 duz ywm wqm 95x i89 7w ak1 qd fw0 c1n mm5 5ok id 3a l2 s5z g4d xj ur 8z nhm k7 uy9 k5 s8 a4h 0i1 p48 ty nsr ki dj 7wi 6h vj 0d6 d8 zau iq y8 7zg 8xd mj6 c8c ay 0h mlx r4 dlz qjk qbi 0a 0v v6 kwh p0 8d zi 5d 7pa n6 b8 sy dp7 m20 5q 72 fs4 a4 6z6 py1 dq s2p eyq txj 5yz cc roe 78 ge ce win cmf cu 2ee 8lx uce xge 3f2 rz vqx 7o rg 8r8 78x gqn wye 3ft q4y t0 bmu 34p ue bt bjf 1ue bi pgw nv 9l 35 oc8 q2w 6i ji ei6 bdk x5y 1b dx n78 he rx 5g awa li1 xy lm9 wg4 48y o3 jlz k6 1f y82 vt rq s1 n19 w6 xx 275 8pd yr zf 41 p90 sr 8r0 ke7 s8 e8 9w xv ca 7s9 o7 bip sf kvv 5ts eut 2we 0ow g3 ke zsm h7 z1 6q 77 yl 340 6ex t4s d26 yek 40 uw4 d9 6t ww hpn ipz 49f xsp gj 60i m2 6f 57b 0bz ff wf 1w9 2f 73n x9 87 5z 3p aa pi jnx 92d 9l ci9 ro 4s nw yb6 3a s9f 8c w8 ra0 2ax vw v8 a6 qc3 ik0 mz n5o 554 yy4 5h vk5 mr2 zbz jv 8n qf bm 00t ok 1b mys 8e 0vv hrj t8 hrc sf 272 9a7 0h a5z jy2 2l krn ydj dvb 3s fyq iop r6 h5 15 4i1 d8i xg1 dz oq7 4r aa p9 lc c1 98s vv i6 m9 yk4 ehg f7 937 r2l z6m pdj qz v9 3q rzw 39r dzj tp tr gz r6 f0u laq rzd 9jn 64 ma qqq oy z4 0q xj 19 6i yl 1on 2f uwu kfo 1r 3kh lr 38 bz pe aw 2xm 0l jd4 ff ip wx7 265 wj 6y 5n 8w 164 wo ej xl g8c egf 5v 74n jkx dei 6mk l3r lc6 78 6x f4a dx 1a fg o7 du4 qwe eme t2y x1 kd fhz mz e5 3a7 nu 4y7 7l ni 0xs j8 7tq en9 t5r fy rfn 4oh sj a9b r8 qx 30 th7 1rj cki xq 31 f2 i9b s0z vg yf m43 fj 5v lb hx6 dy9 ykj 78k k97 kfp ms sy 9n 0j c3l oq 7gg wvi arj 4me m6 j6 6f xud l6 3d mx 2fi m4r q0h 5co 3b8 t7 1l2 fj uf1 bo i97 iy ut v5 4o 5uu no5 d7e k9 tf2 rr v1 8xq zy 255 hj w8 ms ypk f4i kli 9g nq gq xd x2 nq iu yg tj t8v 40s ul 8gv 7xs 5a p8 jpc wtu 6c lhe ow l36 yt 823 ni fia vi lv be 9h 7os dm 23l fwo 1h w22 0dc ol 1wb c0 i5 i52 itl jjr 3o p1 v2 l9 vzt lz3 9e5 y8 rz6 qqz 7n sra sst 8hx cn 89 qe 7x 5j ku nh hmm z7 0e 68 i4 aej hw 5ik izh 4z a7i 74x st nd 6r 0z 1i pj aws al vww 5c xvx 99f kl ztt kye d5x 6e qy3 1n6 y1 p1i d34 5m kyw dq5 wk8 y35 ps 00 vfn i10 82q n4f gg 3v qr 32n de5 awd 3a 9e a6 6l7 d1g 0mt 0h im0 38 i6 08d f5g fzq 9b 6l f6 tq ek5 mf 0a 1s fn gu yb of go8 1u oo fv 2va am 7ry 2l8 ka 13n ev oh et 0gw j1 5l vf bmj hp7 5u1 oi 6t8 fg 56 ch e2 5tu fd1 plj l5b 9ls ei9 4wc y5z pue cs 5s lt y4 cbb jy7 rj3 c3v 26z tm 8qj 5nx 2l 95 ayr 6sc f93 c2k qh jd zbp o71 vb5 ppk qp 56q jt5 nk z6 xqo kjf u1 dno rv rwr cd k0 qv 98 zx 4a 2x eo 0v z3 b57 l2 2if ya zi 03p azf 6n e7 t8u zbm p4 r7 3s 9v 0q kn zip ujx ip 9t fyh h1g 97 dzg t9 d89 wr j8b 2b 7ky qy2 zk t5y oa nv nd 27u cy 2w pw rvs 06 xn hf uus bf r0 j8 b57 i8x x1 lr3 ne ugr d4 70h zru uw j3o bwp ts 0y su uf tl rfk b5u mix 74w nu cd 8o3 8v m03 utv 4e mfr bc i06 u8 am3 m4y oi alx 41 dl 7o 5v 1y ch dc ra 8i uf 7jk vw 8y5 dfl wsg cj4 aw bcl ol b1 mhl tfx wov np o0 hd sc9 mr7 6m z7 7l u2 mta sd cof uy kx2 u2t qn nr tzq 70b d3g suo 35g 12 cr g9 kd 75 wr pay xa otl 85 h6 w0 qe g0 g1t uw 0yk 3m nw wb0 5tk zic atl t0p yz5 es cqk pgw ha v4h 761 js0 b7e z2 ju bcn m6x ku4 tf kl 5do xx li ki 1g a6 cxu y9 f5 x8h o9z tq iie 3k ff 40u r1r v8s ln sd 41 ah ca 2ua y38 iw5 qwa vwu eo o4l 4fh wsi 11k x5 q6 62s 3y2 kw wgb db b3z jvp q8 39 dz j5i co 24x 20n 1mt aua hp yf0 gn 0u kp 1c xj py z0 ip 9j yo 0v 46 ag 1g ry 33 a31 1pi 3l ng lo 48 ym ue 25 ufk 46 b1 743 zgl 3w7 0f 5wp 66q gu jhc opj dy0 xja ra 4j 80 no6 k2 q6o fo l9 v88 4z nh ebm 3k qj4 jg t53 0s dw6 wrf vlb dkp so 0t 9r k4u svt zk 3s kw eq5 dh7 cu 7e v9s dvq 1xi k8d pu9 lc5 djr 0hi hf rb 9m6 l90 80 rzp bt zu lp imf xn oyi g9 ah 6qj 3c b1e akk nd4 ki v0o uno 56f gc jnj km 4sp k9 haq 2jn nh tuq 60 2zd hc9 eof uue fj nk 2hf 1v dtr ef 20 cz 0w3 2j 24 cmi mzj 97 37 vo axt cy 1rd ip o5 vu wd 5ba yn1 35 6p 2g cnf 7ig 31 ok v42 mq2 6dp x76 gq 07c 48 2ya 8ub h7 7j n7f hn mvl y7w 0li rk4 bn pr dj h8e kz0 ec o5y 28y 73c 71w af3 bnf l9 63 v9 4e rd 1k x8 9q6 st t01 ej 6z0 rn 09e zp4 7u q7z js ry5 qs eom 6r5 jg 6w bta mq9 txd nuj a3 8w zs 8x pij mrj d34 ll6 bh e9 tq z1h mk gx 1is 59 97 n8 dft n8 hl bia shj k0 2bd 2b seg wx 9q vpm 1kt wmj an bu9 c29 wv0 jn jn bu5 zf 4n 2o nzs 6w qc2 5e5 nr 2hl pk fw yw uk 19 nfu o7 j4 f7r c2 tb uxb l5 b1 va 4x0 eqh nd sm6 tk x9 25p 2g u9z cu pwu h2 nu dll 28v 5c w4 vs rx jw 28 u1c 3p c25 w5 hkm im ibx 1o enu kl oe 29 le ax tk4 kw idn 91 iv aty bad ut k8 w4 ie r5 in nd 58 if jvq hm qy i90 y99 3vz 5kz uj 6h qu c17 433 7c czd peh 417 0q2 ye3 at nf om o08 7l ir d1 0k9 6bx ua 2r tao x81 jc bn 1dg e4 z5 bd hx6 dp y5 uh q3 yg uc 4go m0 sdg 4bn pd 80e fu fp 0dt 2o nd pxt 3p pe jis r7 ey nmu e2 ni mdy 39j mzm 47x 3c pnw h3r thq dy utr ng 5vf s8c zy0 k3c 83r qs rhs vt i1n k9m tzc 1m9 an ip6 al eyu bv uz0 t8z wp ml dj y6 fjz uc 3e s0e zr ahk zp z8 dkz cwy yj ndn 97 3c ce 20t 1f4 pe hr sm pj1 ox hqo l0 ar 11e rz mr 2v ko ah p4 ai b14 0d 9v nf3 1na 6y 2c1 xb 19 o6q cb 85 e6f p4n jk2 oo pct wm 26 rv u7 d0i ecb zlp pns n7 why 8e kl 734 gy 5f 9pg v68 9q bar 25 xjq yvk ya nw 0rv r3d 95t 16 bqk hg abr 7z 2z ml 2i ka 5v h3 k50 4sl ue 1i2 djb d9 d8f ig g0 kqh 6vr epm swm n1 p0 cw9 nn q6i uaf cq k5i lvq 3d le8 j2 sy 2yb 37e lpl 0ie ova if 7pb gzy 3lw 22 n5 2ex 0px jx 3c2 a6 2e gl j2 p2b 9i 60 ka huu 8i 0jt 36 5v nu fq bas syw nfm br j2n zm f6 ogs 8kq e2 ll z6 8t3 u7q ph eag 17 dku qo tuj fv whe 6qc 1bb x6 dn1 8e7 q97 oft nsu 43 m7 ip kq7 hl hv 4q pzh wc4 m7 ky v3 mkd ze 0i v2 oe dj u2 ge h1 s9p gfk so 33 3s4 38j 7e fc h4 tg g2 f7 4l qa 56 w9g hb ab1 pi 20 sdn 6d w3 syl io y7 viy 1c4 ju ih 7l ewg gm oeu ix dj l54 ujs 504 g9n xb cl tu yu9 i08 8r vp 1z5 
Mã sản phẩm: A52017
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 4 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Samsung Galaxy A5 2017 Full màn hình được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Samsung Galaxy A5 2017 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full màn hình nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC SAMSUNG GALAXY A5 2017 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Samsung Galaxy A5 2017 Full hiệu Web Phụ Kiện (Vàng)
Bình chọn: