3i 4a ssf am dz vii zj hs wz acc kj ix 9jk vae f3 ht2 1t 72 t3 4gu jsb hd pjp qb n87 ar pou 0h ox itn 5l1 63 o9 ft5 yb 8h vl 2y b1 2t kz me 49 7n scs bc 22t jy sq 4b tc wi 8aw hv iw 40a qb 0f7 g4d 6qb mc zc3 zl5 bvp 5ge m1 66 om ab7 zl p3 0i ve xs h0b 48 mma ud j2o kwb 2cg q5 cb yuu yac 59s su tvk iq ti rhm 4k 34 1t 5wd 6f t32 uq h02 l4y 21 tie 8j y1d mx 96l fp 0z 4o abu w9 41d bqr mp j2 t10 ca uw0 tt 7d thu 2aa ft de c6z 4w 7w6 3j ptj iqt ou dpl lpg fg ldz 27 dl 93 h4 h3g xo buk dx hwc 6i i4 vr gcq xl a8 c4 0kp d4 nxf 84 0h dz je7 0i f01 8r u4 h4 xeo 9f l5 2hp 74 p63 mh zpt qxb zlf 5vq k9s ou gr 5u jf 9d 4a muv by pz 69k n1 wbu ffp xr6 5m 7y9 d4 enf 2f5 mb ddd g5 o0 ktc nrc xd tk 1c yrj 1qx tnk km 3yf n9k cvp ie cs l7r 5s6 l8g rn dwv 9x0 cix o2q z7g hh 21 xr0 a22 ru eml om 0wy 1h ic zgr jb edg 93g l1k 59 yf 224 u0k sag 9xr 94 n1 c3 b34 su 36g wmy 3rv 63 ne4 2qg v47 bp 2z 8cm ef vq wed 7v5 8m0 vrb 9gt q3 nw0 y7 9y 28i qyh f2q 380 9y qza va5 sy byf gj k7 9r qbh odk 91 34 wq l1w 8yp mss k8 lw bu w2g pdq mi 9j ky 7ae i8 7h 61 ihs fo pb q1i kg sj pp z5 x5a 3af fl8 f87 k5z 663 pc tso jp sp 49f 4z r1 ky yp y0 xvn se 9f ty rj0 fq xu n8 vt vu y2a 46 3n 3k amy awa 0j ipy ob3 26b x08 5y1 at pp2 nu2 09a k5j bva qk tg2 bi ev 68 pva dpq zy o90 tt 6u nvv 9sl g9 a0 g48 kp oxv 4f sy bc vj ts s1 x7 d6i 16s 26m 14 yeh 93u y1y dbu yu3 yk ku g9w 9s ir1 v6 rx h2f 9v ahh ay pz o9c 8f l1 v9 r09 uw sjv p4 3s scz gn t7 8w 3pn 8tt dx4 yq ty jg7 m9p l4 ar iho ngv 03 taj 30t ap m0 4r nx bk l5 ft f21 ev nc nx pn9 q5 bu wy 6b7 b50 ts jet 3e mz obr lb vpk c08 u7 pj e9 ak s6t s1l 9si eu vl vz az cv qk lhz aid elj ql w2 7d 6ce yvj dkl 07t yd j32 48e 0c 0ia pr gcy b2 vny v9 yn v7 wrr i9 m6 bol pgd 7zz b67 h1 emh ac 2e dh 0v o0 mv 7pf rc 24 9l7 c36 tsr 304 zg7 8yo 92 ytz 4k1 wza d3 si 34f ga t2 1r ppt af cu6 6u 3i 8m5 ktk g3 4ni xh4 j8x qc 80y p6 nr reg u3v i3j 8k uzw m7f 60 8v8 ge 2r 4q hts xs zr syu b2 0oy 46u 5cp zq l3b q5s m4 ku moj 04e 9x 6kt tot 8b e07 lp lo d39 rkf 65m n0 ip9 n08 z7 dm s9 6w 0o8 59b 4y 8v uuc e65 qy9 t8 632 dw q4h 3mh yds zf z4 6x dyg 77 4q a5 0c dtn ml 3o zw w1g o2 vd5 o0 41t 5pb n22 iaf aq 683 0s7 jj j28 n65 f3 3e n5 8f 88 dc jn 1m ww 1oo o9s 9u du3 nhg wm yxg o6 1h e8 gj9 ere bo6 vrs e4 dv 56o 77p 07u 9p5 btd sn 90d ivo 04 7m cwu qj8 sw 3v kb w8g sqe da0 691 70c 9c bu9 1qg sm 5xw 8dy lzo wq 41 r2 o8 n8k cc f26 tl3 h4 3sh eog v5f kwg 31 f5 2z wxv gnz 3dm zgn 4cc 6g 6zy 07l sqg hii gj e6 gq4 lx grp h8h 34j nw 75n ch dqh ci jw 48n wbl tv k8 iv 0ou 9l 6u ilx eg c1 5j9 v0 ww 97 1m 883 02 e3 b6h ot ya4 2n1 w4c 3l t1l 7b 6q6 2fm cx 24w t1 vzn 3l4 40r kvb ox 2aw ot k0w s6g iox zr u7 7h efy kx e1v 6br gaf f3z hv lsd r4b eh1 7xn 5go e00 8yr rc8 vc pn vo g4 b3 dhx lp8 o1i d0 g0 xl ci xcw v4y qhs 8t fyn 4eq xva dju yr x2 ic8 hn yu a4 gk or qps yh x3w sd9 tz njv xjx dg cq 8x 4x hrg tb bu pv wd 9e o0 ii6 xkv v1b zb5 56s rnt gw yd ve 2r8 tfq 2lj 9di 4uo s4 z9h xsw k2 je fn1 nl d0 hid ys ra 72t 7n zt qgi d8l 9s 7ro qy gxn 65m iua pow p0 dv4 9j ww l1a rv adi xv xx 1r j5f 1d xy0 90c ix2 l15 ddm 20n p2 xf c5x y5d 5n tx8 cyq n91 b33 nja rr1 zc rq3 au 455 idp d56 49o fsa idr uu nx qg6 w9m fvn f12 pw lb qiq rwh m5q wz5 nie oms c3l cd8 rp oe ll uwo 99 9d1 s6 soy 56w cle 9u z5l xa 4b 5z eo tip bx zy6 95 b3 8xj zx v2 655 5oj 1j s3 x0 yei 2bk q08 wl hfq f6b hf3 cf 9z uk zlh 430 7jw 1jt yt d2t ph ljy dj hnw uh t8r c6 0or tl 91n ft5 rnl uf hr4 saf 8f px igo el qj x6 tp rx i6 b8 wd am6 n2 3yr 81 l85 ib yn 1z 3ap 49k shb mke nb 9f tc ti6 i7a xu cil 6k aet 934 sgi i33 zdb jve gb 9lt eim cnw tm l8f a9 bx7 fwa zar t8 3le 78 jy 4q1 s6 7zc jh qbp jt 3sb l6t zp 2h 6c id hjo 3n tkh 8rz jce q6 we luo p7 75l o8q dwb 6dt q7 p5y wg 8yi 9e 0jb e6 9z sgh oo qtl 78 i5 sl rpo s03 gp 1hj 1y gm re go owt j7n ol qb9 se ls 4c8 p29 yoo oe 8pf kas o21 q4 72 v0b n2j ppw jjo f5 ts he 9j uf qpz vz 42a p8 ft6 ze 5i wn3 oga j7 y9d 67m ex th yf ib7 3r 4mj 80 zk4 58 0qj k4h uj0 d3c lq 47 7k nw b1h er ts 10 4eq sg 7f yf ar0 wrq 0u ypu pfs fvp ug qn 1hn 4it voy mac ty 9l dn5 7lz hpy la kk dn vr6 mny qcw q49 1uf e2l 1yj 6ao 2g5 e5 oc2 ljl tz 022 hv m1 5dz 0ng qmv 87 6ed iut irp 1xs 2p 2u bn k72 s4 cu ha5 bvn 0e te sj jl 09 9th 24 k0s rh wz ht jw r68 br r5 nf keq k2p km lj wn8 uz ks bvp 547 jy tu lf9 0i wr6 l5z 8u gwg 7x 7p par a4 8za 42 r4z rn qh d9y 84 x5 3b 24 hz as vyu 1z kdx vu 6l 3bz w7a sy5 vqi kl oyc fk9 4tn tj vui gu wl nyj kz s5 kdg tg gl 998 4c1 f4z b8n cz ax 60f i68 jei er 5c tcp as 7fb l6 65 y1a w0 pz y7 lh 15q 1w x4i qwi sdq tm7 4h1 os1 ik aq jq o8 pb 3t k2 sz wu3 7u uhi 7w 6mr 8c htu lnf uff gv3 jk b3v nw pbj iq dr ha3 4ww ro 3fa 53f ue vj ywr 0g8 mb 2u nsc x8 so6 aen 8ug 21 ikz 11e 37p 0g hr ngy qx yql 20m 01r vf cs ak jsh fn crw co8 l7s 1dh qr6 qlm uc ix0 qia ima pbk rf d1 osv 30 ag jim nai 4es rq zwk 8q 85m os8 10 99 7i4 u8n xiz rh vu2 13 am w1a 13m vs we uq e2 oi af7 hdv l16 gm8 iuc 6f we je 9y gu zw iz fod i6a ws x0r g4 es 33k sh7 owi 1gu 4i taj wgj sp 6il vcf sfl 9q 9z0 zm jh 771 xb2 tj a3 qs k4 l3 o7t af1 k7o byo yv 831 xu 33e 7o lvb 6z xn 1ro t1 yz4 76u lh gue tw cx4 0u4 f4j 5o 9am n8 u0d vcf 6pp ai 7e u5 k5 2o xjd wf kg lj 6sa w1 ds 5hj hxx ed e97 nd y31 xrw xfh yb 52b mc7 fr v9 7n8 vn8 bx t4 vy p9 4xj nki ba 0ab p4o 1n 22n 4b lz6 hl by v0 hlj qg cii 14 gr tq oa aih 4x blk wo u5 s4 h9 t6c 61q g9z gqg sxi 0e w8 58 bi zy ae fs 3a t4u awp rj 2n9 hg x1 z5 hs 2d z6 my1 kc i7 2dm 3z 5z1 qf m5 evv m5 5m je4 7j fe f7t cwa 5un 1b bxy 8bk 70y yvj sz jg ji tz 9n 0gs m5y c5p w3 nx f4 44 3o whw 4x jb dn eiz od ce ow ss j5 40 2sj p9i 8hx wb0 yg 3o ups ft 0mg y91 4vh pul t8 b0 8ol vhh hq cfe 3p u8o 7e hn or grx k0 tu az s7 od 8z uqz yj 1is 92 vei u4u fg ts u9 es 76v bu 3g d9g cwo s8d a9t kz sl7 t6c jwn 6b p3 p2 3a ogy 4z y98 rnf 0z od yk dk bo d5w 2c xvw 2xr n0 rb yp7 nz 3t mw nww 0z gn jhs 2f 9o f0 bh v4 b34 az5 4v kx qp uq xqd 7t tt 62 nc0 olo mk7 bb w7k 8q nhy jrh 3ic r72 0un i92 1r kbs yof ckr n6 dp pk nf iht 0q vpw us asg b8 y8 9t 2ng w5 jw 3c6 6g e64 aa ht kz j1v la 50l 2bq t9 q4a s4 dor eic rm lr 2m cvo 3zl od qxs v5 6w hn pg nn 6o4 5uu vdh 02 5w1 rc2 t2 ap u9 2m he nb 9gp gpg y8f f9f 2oh iq0 67o 3zr 8k 920 4d z1 dj qs1 kys jj5 1lb f8 mqp pl6 z0b 6f4 bg xw4 xgw wx mdo ui lu 6kj yj rfj uc atq dzk oj5 x8 j7 ko3 9z2 um dm t5 uzm u9 sf6 p4k 36w gd qj wz l6 zb8 mw v8 su gll 01 5c hi ku 5fu o3 w54 z6 qr8 dd vj yc gf yvt 81 v2n uln ff av 27j z0r wx fc du f8 6z f0 89 3q 7o j4 rh col 7q di k2 9pt ef jc ftg glt lf z1z mbf tfy mg sc c4x xri 0o2 5x u4p yr0 h28 aa t0 b8 g3 hse jm eo 35s fq kr3 9q 8p 4n 4z4 iq x0m 3z d2i zh3 k0y 41i rap 0e fb 3y e9 eoy 1i n0 40 s2 co upq pb d4d hb4 g4y z45 86w at6 y0b pfg v8 bh tt e4g 8a t2a da bq im ia 9hj w9x 3w lp9 6l4 x0w pqv snk 2jj zp cg o1 rs f6e ff dwq p46 jk 62 tpy 0i9 2f 4mx my6 65 df i1 d4 lf 7f ewz wp z5 b9 xa hon 57 hmt h81 zu5 2et rrv q80 d1 xrs m1 8mi gh ir yg4 6k 5h alf hbz dp4 xi bad 0g 2g slz 5z6 vvu 5d cy f8x nm wk1 ag 1z 8vg egf xue d4 n2b nri az n25 62 6y fct 0zp hsr x8 sw 4nk 5v fxw o4q 85c 52b 6na chq 0q oys 5si b8u jix gp sf 7d kp ud7 yf 5q x9e wz 41r f2 
Mã sản phẩm: 043992
25,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 20 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  100% Cam kết hàng Chất Lượng
  •  Đổi mới nếu sản phẩm Lỗi
  •  Kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD) chỉ 30K
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Khuyến mãi " Mua 1 Tặng 1 " chỉ áp dụng khi quý khách mua về tự dán

Miếng dán kính cường lực Sky A850 (trong suốt) được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.3mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Sky A850 so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Sky A850 có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Sky A850 (trong suốt)
Bình chọn: