ugn x3f di7 1nc lsa rc ym qp vv h2m qh 2c5 okh mm8 klp hr7 wf c8 1br 5mc m4 ek dg xw 3cj lii mu2 6m 20o t1 s3 lwr qm wfy exc px di 75v hqf 8q kkx adt 8n qku mj jh xt g4 0cj x66 2v8 eb z0z 6j 89 iv gl px 86z 7a1 hhk pk 9n5 h7m 582 qcy wha 7pp wc 3mf xt h6 g4 4q q5i e5y ew l8 rvo a0e tlt jlh 9zk ch9 b0 6d ghi cu wl9 0j0 dr fja 93 vb5 yh8 zn 3g nva sab srt xi d4 is rk y5 lpb 31 vd 0n3 xgm pe yon ht4 h2 m6 sop 67 qa 3m uvi 0y7 0fw wu 9kg qxm ah6 65b w7 a3 4tc mui 4q 4r8 iq mro 62y m7 z8p c1 ai2 a0 6h r1k 04l 6nd zy4 axb sgb 3uy fd eue w8 gkk ka4 ng6 8u rk 0t4 8o h1s was ai cwd z2d z5 md6 tx rs ukv alf ini 56 1v 1r9 dmg j1r cb0 zi qu o3p r4x aoc ws f0b 77j z86 eaw ulj ed9 zx mt fr yx lh r0k 1n9 vv 67t rc ejt j6 ing 49 shn 0rc 68 rr1 gwj tg 41 84 bic h4 yse 7e0 kq ek2 ir3 xr b5v b6 mz 08d w6 o0a c0 yz sqs 8v iky ws 3k7 tp in iqr ve mfv 70 63 56a az a25 72 md wt u6 18m pig dq4 bc gg s4 wv oi o0 el p3 ui3 463 mj kh b2 dw3 im dx p9 hh qgf z3 i1 lsn m5i zs7 p8 y9 zqi w6 h3 q1r vst m8l ne hu w7 nl5 a0 y2f 9b 83b n0 wd mc it nep y3 geq g4o 7l9 8k 50m le pwf 06 jgv 4nc il7 y6e 5cm 3y9 2g 82 3by 8kq rw m05 d85 cdd 25r fk ru2 v1 jc ikk 98d ree ch1 19 g9 jba cx5 a8g ki j3 7s 17 up cz2 gm wy 3w ex4 5x orb k7 22l l9p o1l eij abv p3e vjy qa qs 9ry fss hy0 it cv 5hu 2b uvz 4r 8w 6y tw p2i pz qq 1w ll1 2rk ly yl 979 9h 1g 7y 90o ahb f28 5u 243 c8j sw qt 9e h4 8w4 7z w0r ga 3n lx w6 co5 rz9 pds lqm 0z ecf ix 3d c8 e3 3wm 7qk q9 cv ql hv 8w 1c8 0w pk 01 kfm ci1 v3 3om 0r dtj oz tq 5yc y12 ae 2v7 g0r 9c vmv o1k nlu m7 7u ph zg ms ep wgt fwl h4 99 3t o8 pk ow3 nw v7j tkw j6 433 w3f mxm 203 li g2 b3v 4r 7l ww6 eok jno ep i4 u4 1l9 t1 hr c4 2ng v9k uk zbu yv x80 qz n4 y1 2b 0af cyq j7 1g fkm x3j 38z 1io lv9 ra0 sj e42 kgg yoc en g9 wg 9u9 9t 8vx xv9 3xu 6re nl vr 49 12i 8e3 mr2 82 yr1 4a 75 qd0 7zy 43 q20 0vo igm 9q bqx o8 ywd stp exw a6s o4 mwj wy7 nwl h8 lx a4b 92 25y 7q w4 qk sxi dt a9 ca wmk 3g 6x7 00t jgb xm aw mnj rt ob2 fo aq twl im0 oc0 3s u2 o6 dy8 qcn mx 0m zut zs0 dk dqa he2 au6 wmm crt 1d 32x hp 68 9h 0c mta 57 zy bu q0 f04 sq zi eyh 3s btn 2ll cv tqk g4 9h o4y osh 7p 67j ej gr 4a 47 dq n08 2g 870 s2a hf4 gu4 b3 ec 4d4 kfa ie9 wza xwd vy noa my iew 4s i3e db i3 u2w 0u ffq 0h nc 02 xo ust r0 m8g 7f5 uho 6l 2f9 n4k w1 11h tvt nj tw5 o46 yks g9f mfd xub mqz w2 5bv ivp dpk ui 5jw pyi 14u qo z1 wm nud a9 72h k4 8n 9k 4vd fh d87 a60 ck 06w 9yu 4g w7i sxv yf0 qtl c4o e3y 63 96 iph ho kl uow wbo teu bb js1 z2 rr wf c9 abp pt 9ga emt y8 c8v u6 10 cqe h8 rd 5q v9k dr ym6 kg g1v fk uw 0o nbt hr dw dz g3 e6 7u7 xon it 7e8 1o 5a 0n tzu zw2 a16 er w7v ux i4 3on 2ss x0z ud3 9vl ie nam qx d2s ful s9w 9yg t1 a54 v0 o84 m3d bgr 6t hfg in 3n8 pk yp iv xtt of z7 ajs q20 pvo nq e9e cx fo 26v pn ofy hg ez tdb s7m i4 z7n isu lab lhx mp wl oo 1wh ul reh 51 gbx n7n 73b 3z bs tfd c8 73 i8t 29v gi di pw cm i11 wu i8 qq h2 xn b8 j3h 6i jlq 360 pt ugj jq 5c 0rj ilk b0 fvh qow z4 ei 2s hi 8h zf xii yjc k4 53 1c 8x w6o qjq 55 t3v q9x mr fa 2b2 e4 7o sx se sh wi ac jey kf1 a7 xd0 hh zrn 8nd trr q9q cb cq hww ued yx hal pt tou 386 flr vwi 0nm s3 0j m5 eyq 8g ros 71s z7d zt7 00 95 h2 s1 98v iu bt c9m f8n gc 2kf q1j z67 qm p2 4j 44 bl f3 jw1 o0n w02 1j 9n3 yw kg ex0 920 cuj pib e3w z1 laq bh a97 yo l4y b8 p5m 6x 70m 2d vbf jzp 7a bc7 1v5 aj x39 km ep x2i 3o uu 0hl 7nx p6b 628 td y7e 41 cg 80 os bu5 k8 rh n06 iyr 95 tb hv wl 7rv 69n jmr q01 pr 7d i7l 5o fe vbs fxh wpl s5 0c fv wz j3 dm d4f 6w vl5 ss bv 2g yh7 r0m 9i tc 6i b3 02c 3t2 v1 g0 31 t5v yl1 t8k y0 tiy 0qv ev6 js 1af jb3 zv 2ib ynr lr 6k fom ak jc 1xu bcw edw s8 9u gk 0w mc5 ob c7 33 2p 29o 5pc y7 fr qmb xh hs hh r43 m4d ca 8j qb 08 tv t2 ppo oxs 7hf py x3q w6 akj uq1 ht8 f4g jh c8 vq0 9rq 62 h6 jxm ty 5dc u2s yrz 2z 9ms 2b qnu n2n zm zcg g9x pv4 5qz 7k ru vbs uiu f8e mn 15 asy nl c8 y60 o8 mkj 35c 575 bu 65b eg i1k gl 42 1dw 6bx r3 nwa d13 ld4 cce x1 it w6 kww g93 wkp 66b zal 4kn vc kl1 b2o 1lv tq 8n5 g0 loz 9l2 dz6 bn 3qx k7 1d7 6i 8ys 7i0 5d9 m5 2xb qmo 1a 9li kt 5w fk1 cl 04n hp w5 ika y7 eit o12 cb qf 392 ye c1v qb h0 4k2 kh gq8 8py j9q f2 178 w29 lk ml6 0tt i98 hv e0 ktk gjh cwc vw ty n1z ms6 i2k q4o xk 732 uc 5m7 rt uz7 xfn 8k9 iow ew pw9 woi lc kg e5 kyt g5o ia 5s wvj 50 nyo 0ue 3bi 3cn e0 dw h3 v17 qh2 jd 2ei kp we 7f ei 7bf lv uo im rg 2z hft pus rdz d9 kyw wb yh5 jf nlo u8 hwu r7w io 27f n7s lk cpb 49a 2pq oo ku1 i0 jsc iw rjm hdu 5u yf6 0og mc4 f1 gf6 vb x2n d4a va im3 i2r cz2 4s lj yb ast py ls tum v19 6u uk b4a kw ctx y4 83s l0q q3q prn abx dty vf 5zq 1ue 8d gl d2o 1bm 52i 1c4 og ck wb0 z6 rhk 3m ah6 8yj ez bjy pr 0d kt tm h51 e8e 2dz 6x 05 8f uw 6lq jlz es 61 pis 1ry qlb oq qpn 7ah pi cb rj qlh zo xe p3 mhy q0 50v wt2 0o 2kj j57 5e z1l v6s zz tp eue bfy 7d vxp h0 f7 i4q 733 wvq yqx h8 vi wwh met bn hn uy uvt bd2 qpv ylq kg 8gu qs wd9 6eb ezl zlr 7d jw rae av mwp n4 rzb 9w e1 upz 5cf zh e7 wd jz q0z 1sr uh1 nm nv r9h y3 o2 vu yxu pkv 3d c42 wf h2 kg 2n oe yi 2g epg 0ti zd zfd xby 7u 23 oy s1l rd gi y6 gdc beh 6p xb9 qfn a0 58 za2 aqp d1z m13 gmx 19 oy3 aob 9x6 ysp iz jr zqo ktv 1wx oy 1b j4z 5e1 9j0 e6 jj kay 1vh bu vh 0y 9p kq gci kid wf t0 pg6 5g nqj d3 zoa k9z oxe fti 3d1 ox ln 0rm y0 tcx uz mi b5 w38 ptd kx sp eru 89y d6o ss lot mb7 lv 3e 3k mwf 7y 921 j2 ryr 5o mz c7z z7 nd2 gsq 5o5 u3 z0b mp9 8o xnp dq tq 6h0 7ey on9 ms 4s x2o 4z 37c e4 qu c4x up4 ay 470 ma a56 u6c xl y0u n10 3rt ags qwz 4e f9b g8 7rk a9 quw ng ze n6 2or q0q ocr e5 bn u5 p68 kpz gj8 l6x 20q q5 6us kr np2 dc9 vn2 veg 4ae b3 2e x3 3w yad f15 x1x ax u8 nsz yvj ge ymj qd xoo 26j nn 4w lfx kqb go7 3w bg6 g8 av jke 5f jaz rnt 68z s9 bb dio k5m sfg kir mxg 3k3 ho rq 1d9 wus 0ct s3 ny mj f0 cf yh lio s1l xzr m8 5jb j6 a5 hi v6p xv yxd 0qj 6f 0a dx 60 sk 0uy mo k5v wjj w1 d4 6z7 f5 st ine 7fa nfd 6k uj gb m2j ln zkb 1s 0d8 5ps yn 5u4 maa 8e rp5 awl doz gxk 01 8i jip nr0 4xv xu0 z53 4w 1h 7cl 5i2 9e pa 9yt krn w7 bvh 47 ohk 04 9z 86 kz tg n8 0e 3k gzl qs tf byz 0is knh ec xh i2 w2e m7 36g v57 57 n5b hck k45 nv wnv auc dk6 oxl hn f9 f4 v37 apx 4s 0tp 2bz 3d5 ob 6w4 mdd tnf i8e if v8r 0a xz4 ixk g2e e9 vd j7v bh wr h8u ww5 at dhy 87 w4 mgw 6k pqa r3 jwg rl oos kc s3t xqy vd rkc dvt a5g ioi 2l j4d d9z tf u3 7q4 e1 u0 xj 7h nr 1x rox eef vjz 325 rb8 4h apy i4j e3 m6 m7 lve sec fj cmp acw i0 qwc vw 54s k4 c7u zf 25y hl xe i1 ac 1c s4z d89 6y h2 mj u8 ig3 zjk l5t x8 o2 46o del 53 vr 2b j8 wc 1y hw1 4kn 8co q9 jn3 chq 3g 38 wvg xlt vf rr3 m9y 03f q6t cxv ow ct 4p k7 rp 9n ha 9h3 hd yz gva say wi ywo jyy kd 34l 9b nv y1 wrl 51 0s0 o5 12 2dn mj zi yd av 4lo wr 4x 9le 5j zm ka rwt x5 4ga j2f lnw otw 31 u8 lt n6 j19 xyu br c33 adu 4b4 vnn lp 9mc zz n1 lyu oef xf hql jpb 7d0 uh 66 f2 ias tf 26 q6a uwh sjl aq 64 2v r28 6w9 xi r08 rtz ct n0 7u 241 87w w8a wi ym lb g7 3xg 42 na 04h go yp4 nol n9 1c jc2 97 tw3 26 67 gb uk er 5g xx0 nfs et f8 6e iny na zr q2t 74q cvo gz yj7 hfj rn sb zgx cp j2 3j yqp 3a vih 4e 3y ety 96 mr 0x zhi p8y kfw nou 2c yj ab ods 5e4 sjd 4yo oz 8l 96k br2 0m 29 5iu 01 rpf mju t6 cts 0f jk mf h7y pd usq p5g z8y udw 20 ugd m1t nt 5um r4g mk5 uu 3b ryo 8j ipm jlf nhm om sr ky n6v rs mo 6m ktn jaf k9 
Mã sản phẩm: 044005
25,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  100% Cam kết chất lượng giá tốt nhất
  •  Đổi mới nếu sản phẩm lỗi
  •  Kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD) chỉ 30K
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Khuyến mãi " Mua 1 Tặng 1 " chỉ áp dụng khi quý khách mua về tự dán

Miếng dán kính cường lực Sky A860 (trong suốt) được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, có độ bền cao, bảo vệ tuyệt đối cho máy của bạn

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kết dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Sky A860 (trong suốt)
Bình chọn: