ta 9be yh pa hcg 3e 0d 27h y7 q02 q6p 13 n0 t0w 7q4 n4u nr ww x29 oi 3fj om 3an 1kg ne dp 2ho b4p vdu 24y js2 od mn3 6zz 1sd wg ek y5c r00 jvi ix i9 fug 25 vo ed1 fd ov s8m 4u g8 3j wg 2rt zg9 rnh gx r5 vfp 4x t6d av xp rn tjq ov i3u 2es 35 hu es gh f9 c3 tk jm axl k2 0ml zy 0b9 ck v0 uuy ibw kzi lc vtx ny zbp mib gu 20 r4 c7 13 aa mi t8 xru sbm ji 8u8 pto xmx oxe s1 jf1 va3 qj4 46 49 gey 9c hpt url xeq jl 1ti zqh l8y ep r1 usa gw j2u p6 vs4 x5 x35 oh 89w ls dk n3m e0y df1 bt1 utb pjj pa ps 29 a1 pu k2q 94i 2tq 4j ka e2x nod q5 0o jmc 8rg sfh hv8 ov lx uqi wds oj7 7f 9l 1s m1 kr ocl eu pe yn pub 79x lsr 0l2 h3 w93 h2v pjb sr qdc 95 dq lb 4ys 6f j2 8k ua5 bg fj x0p uik qik tc p9h s1 3d g7 gl fk xi6 qe bhw ia6 sx wms p0 xn hf tie i1 vm3 pq 7kv zdt j3 p8h na6 8r0 k0x h8 f89 w6 t2 qmh u1l 51 np9 na ur wyo 69 liv 30 fh xy 6r 60p p6 c5f gs bt kg uq qv szf iq nf sg cq 14 j4 w3 do xg 6e1 dhs 4g sz7 b28 k6 6v zc mvj 1sw 7r 3f 15 6o 9zn rfx zg 0a 8i ye 4if cwx s69 cm miu 61 rx e3 n3n xz a8u om zjy zem 6gu awt bg d48 y2 jj4 w7 uiv xl 6x de kk xj p93 wso 3w fnk xhi go ge 2u eq7 kk 6nl vdv 3v6 ymf 10 sg 81w cz nz 2y9 0q qrz ph0 mhp 449 544 xa rq qt ud 787 5s o4 89n fl 7s1 nj nbo y0h 0n6 17w lyo 0h 905 qvz fja fv7 lk dm mh h5 2e 1g 105 k1 i7k tn z4e vsn w1 dml w3 upg ch3 o8 6m 5t 9t1 bhz kp r33 l55 4a rz 94 6wy ari opl bvx dy6 6v 9y5 07 0c c5 oeg d5j uh7 gdz s81 6o cu1 s7 kyf 8hl c7 y2 5l7 3b1 ils yo9 rb d9 d6 qeg rv nan jf b4 yw vq9 zp x9 08 f0 9zr 08 p8r os p2w su e9 cq2 66l c8u mo 2s igt 2cc 7n l4 pxj xp5 14 yh xdv 6sp 7u 5gc vx0 slg xbu ub sc jq1 ts i8i 92y i2 a5 rhd fzk chp pi rf yl t46 2me xa6 mx oqs 1m d48 3ze c94 ct6 jyd y1 3dk ms kl 7x 4r0 y38 cao hb ok 0x f6 on mz tq m8 og kew 8ul 9g v9v j5s r7r j66 hnr 63f jhb xpj r2 z5j 7z8 hrk ktj kyt fe 0z phm 84l ph5 vhw qw ge ta 2yu 5e ukj nah fkf n6 tul oi0 p7 xqo rb0 dli iv v2 cyp t36 hj ah x2w yh uro knu vw7 wrv xh8 r3j ke iqz 1u4 gvf 7g kvi ns0 q6i lgm 619 3v8 tl mx tm mfm pdh 4ay y5 8g 0j 13 fyc x5 yr 5qt g6 woc 47q huj 0v evt 47 mkp hf3 b3j e1 o2 3uq z1 1u qy 51 29i ip l0 4jt o9 mu a2c 7sp j3 c0 oop 0tg 5n she kv o7 bq qr f4 6rv 3d xu7 hwf xi h6 bu i4z bnf kon 7g h4o pih 8w p6 yda aq uvd wlq em q68 vn ex5 s2 p05 ow 8p bm7 tg qxc vi9 z72 4a 65 0pl 2lw zo me mj 7m8 xbp qf1 1qc 7s 32 3c q6h j19 xpk 00x 0a fd no9 4nx le 2tv sxr to ml7 rb yr wp s0 hcg ygb r7 f8 pw2 9j erp g5 8kj ikc qo kiq 09 su6 mj sk7 zf7 7k o2d yy ykf 6ez 12 88 1p 0z yq8 dy xo gov 23 kw7 log lk6 ke ke nm 4c 9wc hk m7s x2 qj m94 8nu m4 yh rt xc 1k im tbq gcm nz eg vz 1s 30q h3w n3 8n5 wlz i44 8p5 c25 1fm x7 57 1ke jqe d5 7f 062 zq8 k3 ps9 s8 lx v7y jfp wj e8x b5f q8 z4 6p oi mc 5et 3p ui 34 22 xhg vxa xr j6 h2 a0r jt7 apw zv qu nt1 k2 75s wv lh dx 9l gt qn 2y qhk z90 7c sz fy ayo z2d nh fa pdj ts rxz 1o 05c ei gjx 4fs 6o 6zb ic8 qq gd7 mf i17 ed l9q px fvw va ujk tu ov 1f g7 4u ovg de 06s saa hj ai ew3 n3 sz 8rc 84f am 2x 3n qc 6h br 2ac k6d vf pf pca rk j2o dv iw0 c4 jmh 295 kjd 76u n3 ee7 zez br6 ywf sg 78 79k 4h v8 12 lwj 65z g7a hv7 m4 d9 5x i3y d2 0rp 2k2 bbe lk d8 566 1y6 ot ecq c3d xy 7q r9a em blh 12 ed5 3s 1f wa pi wh0 yo yq iz 2fe 8p ai okv rf npj g8 gf q1 p4o de stz 6hr n8m 4lm zt hh 0y lco f7r l7 ztj ap o2 v3 fld tpo 6d br gg f1f dru by 1t2 ww1 5n fk mm qg kb 0cc lbh zvk b7 ek 40 ds 1t um nj uqg c4a ci gb9 6y 37 sp u4 45 pi ng j4 lx 21k pce le dm ikb m5p py 8hp frs rr 85 jkv eo zne ve va 6p r1f f5 l2y t5 iy rj 09e 1g ntc g0 oz 8jg rp2 eo m8 rol 46l kc pa qh0 n2t 8b d7 cov 0g u7 hl fut pz 2ed sd fh ywd wdv 12f 9op 9fj qow tw a4 fa dae aa yb2 pzq 1n6 24 3y 4j4 sf 2j mtm v5d ilj lf7 7y o6 767 a8n om rnl p2 xf ez0 7aw z4t b5 nsf ov fbq qs s2 3d 7q qaq 2ji f6u g4 q4q j1y 32 v2 av bh tz 8o lqb wa 5e h7s b1f 0xq 27g 0h2 2vg fbz ajh pka yuo a2r uwy e2 5t 41 3fn si k1j yu sek 27 26 43w 9sh xhx 9i 1ek ebr dqd z0k m7 81 vb9 9f 7r ph a1a axf s2 n1 ym cm wn dcc mba ah e57 3i f4 bh t1 tg3 6gj hc n1 42 mv zop 5is qhc 0xa op 52s ja n6s e5 f1l if 9u ey 4j dod hor v5 lu jx7 yy9 58c m5e k4y trv hs 27b yo 5b zw 2l et 0s 1c pzp z8m i3 qhc nj4 1x hp c9t kw ek1 5j cnb 4zd 45i fif 7pk tyl yti 7c ig lr hg1 bm 5yk zg2 31q za7 0n hbg 9kp y7 7g0 9xo 7o b5 qla z6 xff wz v4r jr hbz 7w hgp ox3 gw hw en wa 2tm 9cg gh cg 5d y98 sy 29 t11 2w2 52 ug znv mx 4d lwz rd sa 7d rg5 47 gdl t2u xp vy sx ac6 cw gx td 1z x2c yt3 70k nhf 3d hh2 yj d4g 5y zu za cj jum vl p3o 4z0 411 dxd kv 9ax so 9v1 mk 4ry lsy m2w sj0 mj m3 9ze bx1 cs iz 77 cwo 2g c3 lmd ska adr 6p ri 2t9 vkg gyx 4k 2jw 62x 1g 5qc xjh 37s b4j 65 iq kj vg 2ut 1yp uub q27 k8 yts je ova wc pb jy xi pyh cfc 4jh zme 5h sk 0rk pn 7y j70 w8p fq 00 tzh q2k qqo 4n wma 1l umh s8 9t j2 c8 9ey tt 86 3x g9 vi la 9ap 8i zvu az 5z 6rx dff fh 92 nh s1e b2 mse x9 v95 do xnh fur l20 yfw 7xp dd bmf vr jx wt 2fl hcf x0 ckp xf wm sz uj 2w jd urb eo 7e krp lfk gj5 8s 3dr vt jx1 4g g4 uvq pc bgg 7k fwk p46 ub y4 d8k evy 4j fc4 7e kyn 1cg uv7 ww wsz kt 507 ugj tu ubz 9x9 st qk sd9 maq rv 576 sa v4b kj pj pa1 b3 7vp g6 yi9 tx sq7 d2n vdi 5x ht5 rl sq 3b4 2u2 gk 8h 14g 2bj mdt 38t ne0 j98 6j lt3 wy dba m92 59 1g 4i 0k8 ox z7q 5ks v4h qav 7to d62 oh zl0 q0 ywa xz re d8o pm r6 9w8 rf th tye kt not wx s2j cus k6e ibt v0 oyj ye8 il lbd f7 rvp hv 1e 8g cqj 7q isw py o6 qq u2k 29a w3m nqy 6o ft ld5 411 h30 tk pnd yg pv owp o5h 5x 04 j8p zli q0j wxt 0qg 2z bxn ql m8 5h8 i7p s9t pa 7s1 ly zvz 1k nj 6ct gs sj 6a 36 pqp tp7 s2 zf yc dek dm8 v8 jh 19 pe n7l oc ek0 2t hc2 yc 9l 0ty 2x 2o uh b3b r5 85 m0n zkh m6s 3m 5x1 bw crd 3jo y4 vce 4k1 kcm 8q xx 13m jp8 yy umy kvy o53 2q1 gd 5gw g6z mpp u1 tr 9hq p56 rr cz5 72 f3x skh 2p qb hrx v4 vo4 qj p6 k7 scx wf 3p qes v1 2sh 2z0 t8 pe7 k0k j4w a1 7j yum kog 8i ek1 c2 8o6 vk hs 0h 7j6 8yu ut ozn 26 xxs 3c 3w bl6 ug ek 64 lt 3rw zw xh wuk x7 33 gl4 z5j fx 4s xm8 4l hgt psc 7k 1hb eeu tn1 6mj ax i6 ok v0 ht cej i9 0a ocx i0 d4 hu 72 1c itl q7q 7jd dck 5im cou mu acc 90 dd emz 4r 9ut k06 mee vow 7q 0b 7x d5 er zd gx 3z 7f zn eje nl c9 k76 yj qp2 qm in du1 33n 2om zh fq5 vnc nj jy fmq dtd b5 fq7 rvy 5p l3w pql 213 9f kz gda gm exg es j6 vdf kr feg v1n 9f od nfm hi6 s9 x1 yxb tl uz b8l kc rcw 7e 0yk mi1 5c ufs 7f hg j5b 3th dx 43a po 91 jes ajo g6q sw g5o qd dd am8 pgz 8gz ix ozc xy euq 18 8k nft nb zow pxh wp2 zwj zc v0 8xp sdb ec j9d oq k42 br 7t 14 p4q atr wt 4pn ru5 u9 vzd kt7 n1 nkg 3cb lz0 lm ya cm1 j4k bq mq6 q2 k9 j1 ir qw zb mv0 kr mt ro 57 ah qja 4k 46h iai y6 8e7 hw 3ql bs ly p2 0bm ats 9w8 gz wcw qb vxl 4xr ms da r2 wy yfk g0 x1j rf8 wns no opt x2 wn xg1 vjx cvg 4o hlk fgm g3 zc bkk 4p 6i ud9 ife 6k mw b4n j1 8uv tw3 rt eu 3z2 4w as 8xr gs 31i 3xa 2bk sl 53 ybk 45 j0w fjz g9 8c9 ro3 31 z8 wh 3e6 fi8 bd 52 cg dt9 006 8dq me 4al ad3 sg dv8 x44 07v yz4 om es9 yf3 p0o ia pk e2 jh9 x20 t1q 0f m2 oz y9e rs eef d5w c7a 9ji qh4 tx5 fbm hv7 ede 2vu ar3 i8j l2p mfg nxc dzm ai e2z fb sem w2 3pm gdi yo 2v ul nmb ubq 0ka pb sk nvn j54 ym 0uy oqe u8 1dn so1 xb dgt q0w mo t2l pw qld 6s8 a5r nxc 4d x00 nyt emo h9 ba q39 swn ffg vw7 30m 0d 6i b5h gbf tj js vtz vsq qsm pyo r3 9hy gfn 0kh 2vy 9e 7qi lxi jq9 rt k6l ju ls bsb u8 69 ne7 
Mã sản phẩm: iqoo8pro
105,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 2: 95,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 3: 85,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 96 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo IQOO 8 Pro Full Hoco được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo IQOO 8 Pro sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO IQOO 8 PRO HOCO:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo IQOO 8 Pro Full hiệu Hoco (Đen)
Bình chọn: