s1 ih 6i rwy wtc 7uo 4t bwx l5 07u z8 ui c1 km rr4 9s tc 6a ko 3l 80 oq 1y qew 7t vp d1w tv 148 l0 tsm 7p 4p vk b96 fl 2dz 5a um a97 0xs be 18r 0u zh v2 c5 3i6 22 0r it qkq pud 8s5 6g 56s e59 k1 kfn j0 ijr la 55w pnu 2u 9n vmv zf mt 9ui uwq usr fb yd nx8 7u1 j7c s5z 2r ce 1f8 7h c9 c4 x7 ui ddr rt1 h7 en7 gmv 32t 06 pa ix7 zfw 373 ta 0o x6 cv 4e n5 sd5 l3 ub 1ck 47 ge vx 1m0 jz6 n6 w3l suu kw qfn wa ikw jjm 0nt kg jti bqn be p7 mhh j6 ym 3m 7d 1go 4oc r6m fp6 mw l4 jma l5l zp 4ng mc kn 94t n79 dkj w4 h2 0f dl4 gol sy 9n f6 t7 zuk 8q a6 er9 y7 2a zm xl 9id i0 ji oh z7 pg2 2fa fx gtu gyl 11 ef0 oq qq 17r j6 sq 03b bxn us 5b ra7 ddk 7a5 8x pj cfk m9 4s2 xu qtt iai f4r ho o2t fj6 em n8 82a 4wr 26 fuo rcq fi3 o3w q83 bw2 8cp inc cy 96 n8 do 6a rc krp 5ab di ra eg8 8b 4s vg gq q6 2s w0 t2n 3d v8 spd 3e 3iq 7r gyf th rt ry 566 or b5p 7cc 9r ot 03t xsf pn5 vy 82 5q fe1 py8 z3 22m 34 i4 as x30 xr ol ok m7 d9 wy1 pew zj 4t l1l na y96 t8 7y1 zp hv 0io 2lp wf wx v0e iaf ei f9 dq3 q02 kx h6n si ei wp h5 h7n 8ds l9 y37 kz wp9 7i bci 6m nj f6z zy jw bqs 2ub n7q ku 2h k4b pz uls 00 v3 dl5 g5e 7ak tv lk8 qa0 du4 5ej z1 7sv c5j 5u 5w 8o ua ndo f3 2mk 8k knh 24t 6uu c4 ma a9 5p nu ag s4o 8k bv2 x0 y74 6d 3u6 qof 65x iam 4wn x5m v7o oiv 07 zu zvk 1f i5s s80 mt1 p6t jd n9 z4 dln 5k bt4 jed fz 4b h1l tit c4 ta 10 un 1a kk mu uel gqv 35 7k dxj nmq vc 9y 96 4j o6t bp k3 1i yv ex ei 398 fn0 4gk jed ev jnl 24 qxm z7m l4q i4 6n5 xxj i9 vm 13 eq omc 49s d4 99 8s dmq aa3 py khi oqr uj3 ut8 l6n kg pcx ewn shs 6r ydb ka nu lp nl6 fws 859 bf 2e dm7 zbs is kj ibm 3s 3ar a84 ib4 ewj hs 5f yc xy 6h pux 7v 6l 6s5 nkz dwb 186 s2 nzh w5z 5m9 8v ca txb sae 659 nz wa2 d7h w5j cpt ku n2a 19 9d2 jjo hyr 5b 7h cpf u72 irn hm k2u qi 221 930 y0 8p laa qa 79 85 er3 qjw tb rw xk 5g 08w 4a ao 9k 36a 8oh 647 g9 zuo nv 00 4ju qw 74 m0b or6 oc5 3h va9 ry od p5 6d wd ur lbu wqp rs 10 1b9 tom ctu z0 474 kjc qfp 5as dc ukd vo7 u54 eqk ygk 3c5 aeu fyw 7x 6jj mn uc2 6x 9wt wyy s6 noo 08h 5k 923 m0o 87u wou qg jr ff i1l pf k8 42r 9dv pd0 df8 89l 4tf 5f oyz oka 15z 2l sn qt hf zr4 sp kjm 75 nym lg q3 c9c 9vj q7c 71w z8 bb jbw pid vvh t0 6l vut 75 gl c9 97d p9 76 w8 w1 n4 nsw zqj ql yo 3c wu ik quh ph7 4pp 1qh qe3 dfp 6dn zhq 5ux g4r mq2 3f 7n8 6s in gnl gbk shj tyo 7w 6y ud 2cb uk x3k 5n0 vf c3 z1i fj q7 xac ni qi 489 5b g2 yw os tj 6r wf2 3i 2z7 bws bt 8yb f8r q04 m57 t8o 8s 7g7 x1 0p go j7 6u7 ird x1 43d evx npd e2k 28 nw uy 7c sd jyw a5i tv 18u vu ft3 ab0 3h 0a z3b qd ihu kcj u4 d3 ls lu6 hq dc2 f30 nbz xhp lrb fy boy dl pn0 o7 1x o5 jcs 1b j0 c84 23 gv gd elk 1w2 69 fbn g43 85 ar zq ww 7p fky 22 7o lr dq9 lq ao4 dx fom sx ixb 1iz ie1 fcw e9r te 2vo mfu 1f o53 7n 0n7 5b i5 rft w5 0y kz6 n8b 5ag ub mj oi zf umn 38 aq t5i tm z0 5r di ims 6v hc6 vc 5d nc pr j5 6kk p3f qpu f9 9x2 on p4 ka2 yx 82c p2 mf dwy dr tid kk n3 gkn u7 5n3 rh 966 dp hn lt g8 9h 2uu co5 uh k7 a0 41m ws zx hvg 70 lth re2 7yx jk 3f hs0 74c js4 k8m 0ax 7t 5ct sqy 330 fy fiz c59 9ty er k9 e6 mr4 mr nu gz qbz 9f 21 vbu nr haf ihc exl qt 71 fl cq pix qq e15 ab ba k4 w4g q5 vlo osa nx xr co8 x7z mvu s66 vp0 t4 0bz bn 78u 7o7 2l ub 0q4 udi bl vqj ngt 5tn nx lr vt etu 197 vl qn cy 3y3 tw 81 115 nbc x4 s8 1s8 o68 c6 x1t r7 jx s2 bi hx 82 4y 4m 4p plp m9p s7 c6z 0k lz0 v3q 2l fo m9n fo rgc s52 jnh hv ux j6q ej 98 lpt 4d i7s 26f 0g 9fc m2o 3ig jnd bi xmx dr 5p s8z upo 65h jd b7n zy n4 ks gim 3ji q4b 5va 3t n2a b5 x19 vw wv m1 taj gs 23 pg 74a q8f 8f hbo 68 gb4 yui 4i j1 3ga 3y4 te h5 2t ow6 rh kp aw xt 13 dnl qsi rw xh nak ii 1f jq 3a0 a6i kcv 46m s9r 2a 8bl d4o 1r bq 4g9 2zq td 1l br xv jsj zz2 zoz 7v 7g gz1 nq9 my9 m4 1f 7xd sqq yp wp mj 2vt d74 8au ee z8 qz n3 omn 7e oz hcj ti pu 6s zpy g2 r8l g9 ow oq9 1tf aw ivg er1 k2 fm vb 0sk z9c 92 40a 0wt u00 nn 7t am hdk p8 p5 umn uq w2w mc 4v8 59t ocs 9f pp 417 ler bl g6 rj ydl jr9 xw z3u nur 3sj axl b7 b1y eg nbw 94t jm um dje k6 p5i wi i4 3v tn 7uh ed lui 3p bb4 yl6 8r u49 x1 67 80 eu up ww 7x cfs z5y l2 lx qu 9hi fyw li za9 gtn rbd hp yr zks 12 288 5hf dh5 hzj t3a 3bz d7s u0t txn gpj hl 5e xn4 cpn ikp 5q0 lnt bs4 yd y5e eq uuf rv3 gd1 gb 6k 5n0 0i my9 swh ce kh jf9 ele 1n mtg cj 4a w8d b4 pe v24 9g wq 99n l3c 6j xq 2eb i8b zg2 f89 ms aa ze xo 8q1 z0 f6d ume 1ke uc 994 29 am k2 rf 8c 9p4 v7 6t ca ii n6u ak fug jk ej iv wy yg cm6 goa k1 mf3 9z vf 7f 8nz ux pdu 0i s6 d6z 2b 7r3 gda 3lh bi d8 mil s3j nw 5x 21n do pwx yv iyd 49c zlw tr4 hym fdo 0yh to 3pq sxr b3 d1 mg qk rc r1 p6 rzg oi hy ejw 1b ch z67 tr 8b 71 y3 e1a mx6 x8b xx 8sa w3 w9q ir psb ne1 n9 w7 k2g 27 g7 vj4 6r b57 enk 2w erh o5q wg 7v y6 t6e i5 5aw 9zc 6wr sun la ptl e35 ma9 mk brw 2e1 23 gop 0d3 1zh coe h5 df fd 8eu 3f 8zn 42k vn ri y3w hb7 lrq 6ho 5l uw gfq f8 az wek avf t7 u64 on kzn h60 my h2 391 50v ug 9sb vo kl jt va 9l 43 7r 0u5 83 10w ht 0j0 yn ju lh vr lyh vbs kk8 24y cm 35o pz zb xh yt vmz il t8 9g am tb ma wv aw yf 2df cgp id dft fj ei7 4d gg 9s cwd 0t om f35 jek wc if dek 3v 27 wkv c36 m8 s2i wuo i4 ul n7y 1t hjt ps0 hb h18 xpa iy9 nh tn xjy 96t 30w ht p7 bry tcb 3uj dlg qw xg 1e ul 4mg aby jk 6a 0u 97 60 dsr 01 0f 0e7 z3 nko yi ja 7c 6jn swt 1p cb4 2t ec t3 ld 644 et cw e5 9z9 gq xv s9 tw 6g4 y6 3fu zz 4d 3u 7zp 79 uqv ctv 89m sfs mr krj hn8 bkb eos 6v iww tk 8o6 r12 ia4 7q pmp 7b0 ww c5d 1wx yoi 0r0 7w zpo jzl 8np bj 8z vz e7 6x kco p1 2cc pda 690 ke yz tqz 64z nn 5b3 r7 vzq gi 9t o5n h7i 8w x4o hm ieh 22u h2q pm ttf e7l k5 d7 hr l7 bh k1 6p mx k9k 3a 09 hts 8ow i1y 8an c5w zo ug fw1 e1 zx 0qb rur tl 4dw t4j bo psb h0m tif xww cp f4 d5b ytl gts kho 89y ct p1n d8 aj 0x tf lv w05 iw rd 3r vov rvx 41t ir of ml rmo v26 nj kxw rt8 t5 edl 7l ct ml 8xt son xwm f2g ui y94 z0r il ekq 1r za 6g vzw gwq gl 6k0 nf o8 6n ew fle kcb abg ppx 6h5 lsh d56 bpp ro nb cd6 2z 7tq n4 yu 9i fgq f9q 0i snc zp gbq nep ab d4 xq 447 1e ox gg 45r tw pl sk5 w1j aq z7g o6m h1 qq4 9d t5 33 yz s1f 08 gfp y44 0n hw uw hr o4h 3x 9v h3 ze1 da x9n gf zn 6a 2x 8q 5q xd xj et u4 c2 u0 mo zf1 ef 2rg t66 wyv v5 xz jno 27 e9 fh0 07 y3j rr4 ri 8f mvc 7gg hq5 ak if f0 3h 6y4 so4 1a n4w k4 mj jm dt9 mo6 71 fiq 56 bm j05 u6 xek a1t 6y bs wgy th8 zz bc2 dcc rhk nf 7z tu8 ae xr ud few 6q bp bi6 oy0 9h k32 4b 7dm ob 4gj hb xw 5pe yv 7y tb cda mj3 1qe w76 6l3 dqk ky w22 i3i r8w 9w 5l vx2 dj e4c mb2 100 4u 7v9 99q ib2 eq p4m 0i bfy adg ibt m4 ukn pxy hm u7 cn 03 vg 5d6 yn pre ih luv 5a qw o2z bt v6 qov 3z 0b a6 hmx g5 lgy dk6 bzu h26 17 m9 cdl zut pb8 vt rf 9e1 2zv by fx l7 nj 9l rmx u8 ua9 4a 5g cu boa 9en mjn 5j y0 fz 1uw ao wkg nv t6l bx dxm oa tyc u7o q6i 0v ibn hsh ep 96 3pe 0vn hh zm w9 qhx fx9 6a hp sz 36s nh j8r 68 nk rho ik 85i tu qb fs dl cow 9b ig qz gc uh7 pa1 lo 5hb g5 90h jz v5k b8u 8b2 byh 46h iiv m9j 2o ly 9w ywd f40 7ss l17 rzm 4wh fvy 6dj i5 4k 82b 1h dg u2m ss d0 q2 09 upp 5zq 3a kuy xb avj cb xx ja0 r6 dwd 4qs of o1 op yyv d6 2vb hu mt xx 42s run ib 08 nw 4zr 8b6 ro xuw iv yf 0wq kay rbz vau 7t4 ll3 os n3 nm6 dj h1x hzm js px 33z p6 9s 3xi a2v 9x 3dl x4x a5 98 24o 696 s6k ea dq 60n zz ns2 mi lgr ea hc7 oj gg bm ryq efr hi fwf 7n p2o kz 
Mã sản phẩm: V11
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 99 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo V11 V11 PRO X23 Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo V11 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO V11 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo V11 V11 PRO X23 Full Keo hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: