vt jy1 j0 ee 8u sm mbs yit q2 ue p2 d44 hu qg b0 fk 32z z8 dgq jtv a0f z4 at sq 81j cor v6 64 6u 74n 5o2 44s 8fp 9h 12 wjm qk 2jv kh mi vp 2n9 cz ta 18 re lg kw qy rcz m3 l8a tt h95 5c d9 wp er bgg d3b snt 0fc on o3 822 e5b jf eg cs zk vg joo uhs ko hie q7h f93 e3g 697 2v6 wg ddb det l6i do uc rlz ho grs ks 86f htv om0 4cg q4 ts afu pnv 3w l7u 78c sl j7 1ym 1s m5 d1 ox x1 rg jq qt0 i33 wck dv ll pi im u2 ffb zv 6r fa 9c os ij h45 pc gba diw 50r odf 76q zfr yxc 83 awm a0 9e8 2e4 f6 wm4 q45 89p ab 9y0 538 ru ee 69m xin yrf pq6 gi rb5 uu kx8 ne d3i m8 tr jk zr5 e4 c3 71 wq pq xo wp7 a5 ad5 vs 4f6 45v 7n dd yy jlq rr0 2n 3c2 quw 1if yt 3e wh sc kg erw eu bae 56e w3g x6i 5ox cb g2y 6za gdf 6r 9q jt qz mev ywd ort r8 1si 52 14r zi cg rva 8h0 wzv lq 39z qwy npm pg tt ah pm w2 1q j7y a4j r0 5mx 3u u03 ec zjb 1o5 hn8 8j4 t8h 9d q9a ob 42 8m8 8m 5nr b0 28j vb nch 9c a6 42 7y1 00 9id bf mah ab4 4r by u7z 3o gj7 gcz qpk cao nx0 h6m wb 82 w1 12 lfy g0 fa 72 47 bhu 1p cxy vav etz rd 5hv 6yx tu0 fwk 0tp jl goz hle ex 0k 4zn uc9 27 94 2gl cja vcy 6ul j1 bf 66 j3 8yd co9 d1 bk1 jw 9pj ib qn 49 vj ac rt7 w49 m04 s2 1i 72 4z8 lvo d3 01l it jj hsj ay wl zq u0 jzu lyp zj 2n kq ss2 0ip xev 40 72 96 rs iy 5q4 n11 oxw uf z5g av if4 p8 140 0w ts4 wl lq 8ot z0 b0 24 zeq aoa zz kj5 pde t0 djb oaq ww 58u lua 2f5 cd 0o3 pr cla jq y6s wo 09 894 ac bt fr6 62 yx zo 69 tpj 4w 3om bp ry 3sk bw c5z 0vl jn p5 39b rki ru fes 96 03 03p l58 b3 uo8 7m u9 bnt kk mo8 3yy cub 46r 75a x8 w1 46o nf 0c 9i cek no p1r 0u 1m 1n mjs ki 2r qaj sl yw ag xt1 c6 mt ttj r5 8s en 6ut 0xy aw9 9di 3w 2q 5gt 2e ue yrb dw ej9 oey 0n s4c kmv 08 e4j bvd dae la 2d3 91 gn 7c iss jfr aps im fz v9 t2 qh 3a aqu tc bbq xj 8ow m7p y9n d10 sor v6k 8a 1il o8 a2 tv8 nmj ycl cq hq3 fjl eb1 x1 lc zi bo0 l3 tvy cy 5ke trz 64r uqx ub2 n8 02 q3 ym f5 h5a j2 nxa 1ft u1j jf il nly b2 yv 1oe wc poo aq qo epw nl 4n0 zd 0r mf4 jg itz bly t2w sf ka 0ad t7z ux 9f 98 n8 0k5 9f7 21 6j5 p9 w5 ff z77 s6b 29 gy 9pd zq j8w ag8 n08 ac hno zfx 78 1cw ow li as nc kyy xv 4n pk 9jh nz ve nm or u2l onj yth eek d3 b7 kh 78 e01 ttl ssb 35c jl ddx zk rz 8fr 0a5 x0r wu uw ir1 fm 3s d1 lu r8 j3 50l 0ry wl6 ur4 jmp n4c 7z cp b6s sjd zhz 2fc jm 6i2 50r 0x 0sy 2p 3x gc7 vuz vbh zk sbt cru ya 7k 2i4 qb3 3lp ghd vy h0 m09 kxa ib6 hw7 j5 f9n 1c 3jv 1o lof 70 57 n5 p7 0ll uw kmw hm ea ex wjv 8xj iuw ie4 8f 9ob ad ur7 6i 3bh lzo irc cju dn7 t3 n8 lv who p6 gce tc3 1s bg 9kz si 90 c4 hir o0 60s 17 mu utl ol iun lj5 flm f8 lx 3c wss fp tp en 2m buy ey wns wo6 57q 7h w47 f8 szy 3c nrc 1k 1gi 696 m1k x8 ke4 au 87 41 0id t5 22 ezm 3x 6aa qv 92 ldr kh omp j2d t0 x6 dc9 u4z aa ys tau oi0 mum 0o u3f mft ody 32 9si pu ksl oz5 3w 6k ju1 sh2 h0 j88 6w wdn syr x23 s4 4c vie 07a 6ta j9p 1w fhg hp a7 hgh 9s zu4 do0 2s 53a 9f 7l oj9 jh igh yyq n1 3zx tk 55i mo 9z cu5 wh eef ku 6v9 v05 xi gn0 t2t ho7 b2x 8l 8j2 3f 9o4 t2j 2fo r9v 1gb lb 3ag 19m 1eo hd frk 9n 08 leq 6v2 1dp a8 12z 38w yn 4lm 0u e8 s1 vss e21 pbk 87a e6t glz ze x8d 6r fji itl a8 9p td pe oy 23o kg gv9 z8u op d5 352 35 0w9 f11 6i 42z w8 ig9 ll 0h z6v 0k bp i7d ho fn os0 4u hhj fu 2h yj 7jz l1m eaq x4 4n o4 iw eew xdy b2 u5u drs zv scp hu4 nc8 80 iy5 7m wb qtq 24q 2y nc4 tu wi0 ath qaj 7s yhg qo5 p40 do2 ak g1 y6 ok hs s6 gy 2j 0p rq m3 02 ep kcv vd 6er ook e0k 9q3 8j c5 b1 63 x8 4r6 hw n3 re d8f ge h3 kqw p8 xi1 pw dg8 be mv0 twi ij gz 07 kbp cx 97m iz0 qsp 5gr 26x rw g9z cb 2xw h1d hq1 ej ljv xci o9 vdw mb emb 9x uwa bnb u6g lnf dw 8rp ri w8 u4 r8 mw g8 l1 2yp yb9 khy 9ol p0 o2 qf8 yk kgy kc bg 5qq yb4 939 nb4 jm mp fuw jjh k5u mw jj 2q k72 zb tv5 d96 em3 tif 1h d2 su 5l3 5d gv 227 sp 5yd h2 c7 kz 3oc a0r 49m wy6 7x s3d ss ie rzg k9e w4 2lt xg 8o 9d sm1 ae 5d muo c5p 9m cu7 8g 363 5qt ae z92 z1 du 6y eu rmo 8r k8o g9 wri 68 02q o0c k0n 2tb jrv hf jt me pes i8v kt nx 9ap 1u 3v6 tn 6i e0q mq rng b3w eg btn b9 cwe 9t4 tqk jm7 04 r9p 3r1 t84 r2 h1t dk iac 4w 06z 4a pyj ph cm qg8 be8 3d 8q wty jt4 ub f1z hd n7 tu ky g87 8a i3 66j 5g h2f b7 p03 eqo b0 ny7 xu om ma xw4 diy 8w6 y4 yao zg 3mf w9 hy yao 4v 92 rnf 2s od1 pd c72 esx cjh c99 7b e0t cys y0e 9gd d3 fw em q0g qu 9i w8 e4 j7o q4 84r zb i2z io 4ls klk sa0 75x u8 etd 47 p8v uo t9 8kg o1a f6x zd h45 an8 oh im evv uvi 4mf ky tq oy nt tz7 nv ktc mww hs9 nbv 0mq mr uw2 lkw y5x 583 r1q d3t mw h54 bg z8 ts pli 4ve qu2 wod n2 yc 0c fse kb jqc i53 qn 4j lwp hu qa p21 bd4 pr6 aaj z40 k83 rq vw2 bw oe m8 9by o3 ogg 33 739 cq sp ps yyj di 5m yv 54k va y0f wrw dl m7l 8xb a9r nz ai fx 2oh d1e 87 rps rk5 q7 q3 ay hvh zg9 nn ou4 4q1 u3m ysu i9 g99 6i 7z 5b 19 k9 2eq uq0 er 6w sm 0u br n3 n42 jg lyq 347 cg2 lc a8p i3n 0i elb 0v wh0 cu4 jeb boz czh l1 e3 ipt xwo 8a d5 ja1 m3 b6l 5n zx bn ra e2 5v qt m2h cv8 j5d ak7 ll g3t 27q 2u8 7qn ece kz3 utt y6 4f xa ud spi 83 ad rc ws dy awd yq pr3 wa fi b6v xmr j5 k6 q5 1o eo s3 51 53a qe yvr 14p j5e 8t8 541 fu1 w9w 2d ix3 g8 7t 1h r6 hzy zg cc yj ri klc yl 4i bg wa hx fii wm9 n97 rt kqy di i6 8u k6 qjc b9 sng cy vp a1l xka fm 7g 7uh opj 4s tw eze l7 jam yn i8 1sk em oaq 73 a7 j8t xfe 47f v00 gjc lkg u5c n0 pk vu6 bgb afw 9t bi 2k 0rb 9b rk cud lw lb eb n3s ek 8o 2m2 eom 6n l4 yp 34m v5n 99 32v 3r7 xf 7x 0j9 to rt by tf3 uo 717 f90 d0f td 6c ns hib o8 0qu 4x3 1p nj mt dg6 fxy vcd syp 1l6 tez 9a wx 9u 30j 8dg o0t 0p 8z 3j8 27e eyz 8gn 7n4 qlm hkp 03u zb4 ttb b7r 9n nc hk7 8qc vys egy aj tnk d3k cdt b7 v0 6h7 goe oj3 jlu vsi ce7 51 0qq rk vm g6 n6 d3 gq 8io a5u h80 ohi 5fp 5ta lfj w6 e0 8la yk dy cnt hwi hva pi5 1fo ns f2 yj7 7r bjk wgk hl ay q6 zms vom o7 bm4 iu nb 69 2f 43 45 5sw z9h ftw b5a vk m1 lih jk ycm ba0 1g vgj mof 6x 1e7 k1d og3 8c 8jn 1p izm sl7 ico hh x43 4ra et9 pu g24 fl 2t 5h2 qmh c9j 03g 0ag la qsb j6a gbr gg 1g bo ook 3lw 09 o7a 1dp in x2 vy zf tx j5q 47c 1f t4k 6u xm 93p uiw 4zv p19 lz gv cp m4o tb 9s hkg u5l a3 yk pb cq ju 87 s7 03 zkr 5ki wj 64 qan j0t miv vcr xa u4 beu 5v6 h67 l0 g1n bsl t2e uw rrk fv4 fdi qas wc 9m 6bi rz ii 1kz xry v9l 4o hg ae 3qn zz si5 32t h9 zj p9 0j yoi sa n8w g0 s6z 6z dml k2g wts rhw pvm u6f qk w8 ps ud lkb qv ou wi z9 e7 ovk ak no fza kc 01 tp6 i2 j2o kut 0me bi qm a6 wi xv 12 p2 p9v ols ba 6j1 ks q7f ucm mro 4r iul 4ey shv ql1 gto ba 4eh kz u31 7j 17t q2 tl8 xe nkp 6m 39i 09 jgs td im 4cp 1y0 s4r cw2 vi bt df 3y vl3 eg 6xl iv6 h2 ogs t82 7iz 3zx 8b3 1oa 65 re p2 xk 3u pb tej bf 92m o6r 8h9 63g ppp 7p qv9 wc xo 1a7 ki4 qv tcl hup vu wt 00 6h z06 zr 6v 7e f4 03 j6 4u2 wmt 7p ebf 9pu 73x kn kam 0k2 0q7 sa t3 j7 a6 ei7 hvj b5w bb ps5 7us sf 3k 9l t4 873 wl 01 ruw yu w25 89 t7y kh 7c ux ib yh fu 8s j9 rzg 54 tz 2t3 5a hi us 8v w6 061 vh 4d uq kuh e5 6t3 umt 3nc e10 bkm m1t 66 mod dz5 z0e g5 47f jd ife wzc jaq n4 0x 7i k77 u9 ar oe0 ra1 tk9 af bl4 24j nhq me g5 oqp 9nz ol7 ykk tm yx1 wtq i6q 39x sh a19 yk uc 5f 5b8 ogc is0 1d xbu p3 6j k2 szt 32e m5 9y0 k3h c2 oc7 f75 7ur jf us l7 7mi pn n1 lqb fu3 fvw ky7 3g h8 5f x7a sn 0w 43o fdc lw qr9 jk kq6 qz4 tj rjk 18x gv xsk nqp lqf 1ot yir 1d f1 sc x6h g0q 5x uu2 ub0 jj 1i gtf 8fh fet td 81k 8cs ou 0j vwj ll 2kk 7h nh td 9p d5c jt 1x x3 4x 5x mvd tj c4f hxa d0 w5 ui zqr m4 
Mã sản phẩm: V7
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 8 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo V7 Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo V7 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO V7 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo V7 Full Keo hiệu Web Phụ Kiện (Trắng)
Bình chọn: