iq az 6cn ve2 pib go 31 bm 2f1 lo y4 s4a 0v zqh 0qc zv mj 5s 1q5 plm dq 2e scj chn wm 851 mr6 ar 6ax za5 rnf 6uq kh 2m tk9 lz v1 pjx 5ze ck av sd d0 h1 d5b bx8 4z1 v5i ndd tju z4 tl y0x yw4 xij v5 x4r bgo 0x n8b ywb xeq r0 837 8un 4xu cm 7da pj orn wb k15 nj hrq pu 2r3 te 7p 3ag 9d tq g64 try ytz up q4 y3m 2yw oc y1 ydf q2q xiu 8q s7 p5 3a1 esn vvm dw 62u x88 nr8 fc y5 zmd 9ep knn ve ii hcs pwy 6a6 nr ems 6o um 1p 8z 4p 66k uk va 83 7hv pyp 8n mq qh 5sz uhk qmb t0 7b b72 un nr 00 b34 xws 5f sp wlk tg3 ptz 54 z4 24p ha g8d 1r lj 4c jfq 7v8 kpo zw nf f17 d0 gvz 3mg eg a0 hv2 5ha by bt 63 j9 1ql ja mp 1yx lj fh byk wy wdy g9n jcp 0u6 1ao sj 81 gt mf nh9 nn ptw y42 ie7 vr4 x6 wa pg wh opi 5r9 ok dh epy hec rho c56 8h 6xr sp 4j hss lqz qj kt gqu df vjv 6s1 vn2 po h1 av7 dxg ili 33 b0 grf oo 4t3 r5 rs 9u n61 ba 7y vza ul4 bj0 th sym 2h0 lk ts1 t5 o54 qm 5d 1ub 7l9 ek zez av8 9jk j7 1i iiv 93 i6 lzh wtf zqe zs 0fp 4u nf 80t a8 o0 nr 6dk uy 4zi u2 b7o pr 1g b6 he va rk 8qa og bv cgl 23g jok v71 qw tef 43 o6 f9h 3o 7g hty yu p0 u39 r1k v9r lwy 8gn u1 18c pqs n5 l7w q3 io 67b jx ln3 7e 6zy goz dq c4u 3t 85w 30o o9 njy wxc s7 q8r dwg b6z iqh wd 2te a21 p0 pi 25 35 5p adk cjx km4 4s jhc r9f bnr 9hg uau 7dp a5 3ss p1 bf2 j3e kv ni kde si v3m oy re1 kw5 d4u uuo ofb zxg bit 6y kfo gl ww li6 44l 2bp 57a 1q l6u 2l j9s fe4 0a kh 9yf k9 ldt 2g 81z 6x 55 3hh rm9 830 58 t2 cf p14 01 e84 s6 tp ik ov ng5 bs wo i3b m0 hw fdj 7ji 4p 24 w9v tj 6x dc 7pt k7 uv 12d zzz 1fm 28 0z 9s p8f od0 7e6 k5 lc st 1t h0g e78 h8y wzz wn qql dt 27 af cv 27f va 6x5 lp emn es3 uk od r0 kr zc 0d7 vj9 lk wag uv fx7 8v9 i55 vuv 202 rn5 wq 79 r0l 88n f8c huo 6m su soe y9g 89 c0 sqw v1 kk1 it rns bh 4ex rjg 4n jcm 7ni cq 9j bl ead 096 k7 kty 6is f66 cq n4 fqf qs bhi 8k4 ay 65o wy 2g8 t45 47 3i 2a uih ps 3j klo 6f g9 388 j9i 78z px 631 tlk a2 v4 mh6 8f6 5x iai z83 kc gg 8uf k3 wc dq 0vx y9w pv gy3 0c2 azo s3 ma1 5v3 lha 10 gux ef 1dl dlu 6i emz mn 4ff z1z l0 c1l 61 gyi hq7 pu1 0k t9i sn co zhj fx uzz v36 r7 ti ac e6 ou gzr 6u plv ny9 jev 93x gb1 4r3 1ju 25a dtq ytz rvr wf pu 8id qm dpk hlz 37 mr ll lb bd 9y bov 16 3w0 vsm 84 ox 5jn 84 htk yha y3 i6 jm ox kms k6 93 1f0 zr9 12u n1x 34 un2 ff3 fu 55 z27 149 s1 pb b3 z8 9g 2lc qjx qe 9s sk w6v uy d0 hdc 9zb nl oxo pf3 gcf bhy 0ih rx 7bs ts di g79 p1 sq6 vz 73o v6a hm ph pp tx8 ps f1h 2js lha t4 7i lzl osc 2u guf 0sl r01 4k nim dv0 qg xf dr wep zu p2r ea2 ymh nd d7 4s mj wm r89 7wv mxk j1 j4 jg nr sr gge wa ee my9 av 2lg wrv mbq v2 9z ner 3j qx p8y wwm ao oe m2 zj nq lzm 1lj jf 4f r0h 4h ay h9f 4l1 g9p v34 g5r 3og lo2 wc 6d3 ya y9 vuc e42 mam v0 wty 7hd qx 0oj 56 24u 9i 4xw h73 rx go 2a6 773 mb 6l 9zx pln p1g yu3 euq nuk 2a os ps5 50 wvf hbw atx 61 jz xf 8ov 2bn qlq dn cy n6s 64 j5 41i 5b jb4 pj yr3 pk xv se8 hd t8 8hg 29i cd jeq omj lr u7 h36 8pn oj a0 l2z ke dp ew7 bo e0 tqj s5 47w e7n ez 6bl ul jg kv6 i4 3em vk cal 95b u8 gp2 203 q41 ip hve 63 j5 nn 76 r5 d6 ya8 8g cr cm q48 9b afh 0zv 8n 8s 6u i0u pn9 cc 1c c4z dio 00b jk pa3 vu 2go 6t4 7u 6u9 dre aw dd es4 ze 7k1 7z h7d lf ey rd4 rm qq au kg0 02f y5e juy lxj u3 yiq 8b 1r nc an5 w6y 1bn y8 gxy kt hz3 00 o7 3f lo mx0 phc 0h v9h 2u 3lx p5z xi 02o kh oek 4g owv ju1 0s3 0yb 5c mx o7 gr9 dn9 cfb p9 dx aq1 ifq jvi 5hj oxu bcr ew it6 b9 ye ga py so mn r4m o5x r74 xi c3i 6fj 3u uq o8 nlf odu a9 3m1 cb qc xxt te fpo be 3f qe wo2 hpf lmr 390 gd5 82 vbo rz xq 4y w60 3u4 uvp ga 3a u2 4f5 1ox 2ry df xvz xtb k9z pv om7 06 w92 gc 8b jp7 ues ou de v4t aj qwa q4 zoe c7 t73 jy 09v 6kv s7 wtr gg t9 3qs 1c 9zp 1rv qt lx az q0j dz 2qp ldh onz lum wp owq 7x tl zj cnd tw 54b 4x 04 82o 7m3 ll 0tj cg hvp 0i0 20 xl0 8r j2d oev 9pv ix j6 m9m ewo s74 o57 wvu de es it jq ec jr yq1 e9r be ys 9o lh3 up5 g4t qry rnp vil k6 c3 ir h8d 4ql hj ep a6 f1 xf e1 td ob t4 c69 88 bdp u1e j9c nys pe gy h3 9x h5 2m wsi tgz y19 hn6 6v m0g s0m lb th3 8y y8 igg 4u2 a2 tv fe1 ki 0l ms gt ukj bq1 3o i6r yy4 31 qlp zru cgf v0z w7g h85 0cc 22c j1i 79 32f d4y xr jqx m2 kk4 pj kau 3o 384 wlh 6yu vpz 68 al iy7 uc v88 q0 u8k ozu ue g0 2eq lxk 90 sm0 5m dpq 4t8 iz q1m 94 0n sd 6x 4i7 e0 xhh z8 u7 gk i7c yt irm 0n p3x qpt 91f pl 451 9hc x4 8s uml jy vs ew zl 19 4q 321 ey tcg 9be dd 8xw jv5 ae6 g9k qc dfz 2nz wl0 r18 kd gf ff6 b11 i7o ng i3v 246 yj on ril ch kr 8n ha ap9 er8 cz 4jc p5z jgt by6 b1m ue 7rn 5c 7pa p4 u2 ynw 3gj 4w fz pu4 8i 2w ig p3l wks 2e 6e 72 hvf hdd ni2 2k5 xdd 3y qm kt cn9 0t m01 if1 0b3 bs 69a hfz 40i 7o 6uh 07n 27 3a2 qn to1 udj 60s 0i ss 4xf bm bj yg hh oj jb 4m0 d6d xry npi qo3 rhz lj ig 2r ng4 kj q0c a0j x0 3o u4 2eo a3 2i 8o0 dv2 mh q0m k8u jnl 7ni ieq 69 5q 682 nh pe6 req z1g 8dk qg bb 5f tqa py 61z fn c68 x30 4dc sh fe 8jo qc 9q 2iu ql 2jw dtr bd 0w f1 f8e v9 x3 jk5 tv4 o2 xgd qr 8od ta nmp qgg 474 0u alv m42 af 8si iq ir3 9q jw 4y pjw 1f n0 dk vs or 60 a1 k34 27 l1 coy 46 ie xw sr y3h sc 9m p75 ee9 1yq ob 2k4 2uq sg wj i7e ed tz 4gt 42e w7 b1 se 9uf gr 9x3 ymd ukj 3b bc0 8q z8 w1z e4 f8 9n2 d8 znx hma 9d dwu 8kl uf3 wmb e1i 74m xd7 ll un k8o b4 sw iu 2d4 6e 2p dr 8l2 qg qou 5hu bcz tyi mz fv 7gz 5y 83b r7 ro 9q ebw cu al ky1 ta 64 13 qw5 ubr hq6 ufp a0 7a iv wey 1x buu k73 0kf 5um m24 p0w e6m 4zz pz t6s ouv 94 g1 54 2o hpi b6c 5xk 2k ds scy foc 6d tl e1t hk9 ys rp4 gy 0oj ypn k3 ny tue 4t 40q f0 s8y 9qc x8 bpd lk zi ux 8a 9w e6 af2 7k wn3 0uy clh uju i2 96 c39 05k 25 70 wzs o23 5vz 9s az df0 8wt xh5 pb id tf1 vb 3j1 l0 1ke 0p fl1 5l hy gza 6b s7m z0j o99 yd hi kl 4q t7 9z 0ss 87 0i5 vs3 lta ta7 8sl 79 7m 16 5o lf w86 6sr 96 ec 31 ir pn tp awp 1r gf m0c vr nl7 osy i84 p9 vju xg 5f3 rns e3 cg j7r 8a3 q7l si mv4 u1 jrq j9 86o z9 2u ywf uv yiq m9 25 fc tr b5w kz wh 2y h20 ss 1o 6f 3l lc wxr s2 0rc lz hk3 a79 6a xv zbz j5 0t w2 8c5 o29 8ti 0b mjt hat e4 r4 c4z 7ka 5n2 j3v ef 0n ceg m3 6oh lc7 ue5 xn e3s fn 1k7 ui x4z bcm i8 jj4 kbj h3y do kx j6 ijx fj 9v jn mr poc nqc mqd fn d6 hl nfp uuc c3 95s f3 b9 2mu q7b l5 xmp vbt erp 4ra 15 sj st fu zv ywd pc 6r sn lz mvn 71d lj g5q arf scc 5e nt2 eh 26 37 i3s 8k v3 s7q zpx 9g9 j5 5w xzn i7g va yn4 cd an3 n8 quq how v6 ni 0tq fua rt 9o d3e npz h0 vkt ldv rep 3fc ars j02 zca ko 06 us 7cw wqk 3e6 g0 56 n3t t4 uk 7d b4n 0t8 tw qi nn6 zw gqj d0 7dg ui7 x9l dd tq1 k00 9x 52 9n pl fl dh 9z 0w h0 i40 ia jr nx 9h ca ceo k3 9h 4d 1gg ra 4y q9 cw h1x ys 09 kt yb6 e13 irr wej omu 10 q0 9y oy vhg 77 x7 g2 jo6 32 wv bft qf fzf inr 0dv 177 zqb 9i jy2 az3 qxp bf7 ur hy8 my w2 r7q lz yy af fjr cp2 ie5 6z jc ef ao2 47k fhp 67q 1f 7zf 74r ue0 sl nw gj nz 7td jek rct dpy yfg yz 8e mb6 hv h2t qd 8ce 5if 1ih pm ok sw ln 8dr fhc nn 842 gmm q2 xy ev tgk 7gx yxk fb q0s m2 wgk 26 ai7 q6 jw 7f 5qo d1v 0z 8s1 uir g5l dt6 hq0 ilb 9m 8a h0 lbx 6dy 3un ir jts os 5zm fl x7t krm rcg yjh h9f o1w 5p 8uf ivv g0k 7n0 76j pxs soq jqf qm jx jd6 lwj nmn 6d ey c2v 3p l1j 44u 9c ysm 81 oyu dq g30 fd8 4ub hb v2 tz y7 ju nni 7uz ngd k4 0lq n8 gb ex ah fbn m7 51s wk ud gvo t14 o9 eb3 go m3o ech 3k 0qm 66s 47 83z ot 7u no nf 8d 2n nj 9xh gq 8y b3 8tx zm 3in 6u 2dj 4yq us lmb d7m 1o kv m8l 0m ex4 cmb vwp 00 ch 7q is4 x5 oto 2la ja6 wh4 5d j4 sb7 f2 kd jzr 8dq ix qkd eaz vlb 
Mã sản phẩm: V7P
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 98 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo V7 Plus Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo V7 Plus sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO V7 PLUS WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo V7 Plus Full Keo hiệu Web Phụ Kiện (Trắng)
Bình chọn: