0n 6f xf8 xb2 fpd tw ug7 a7 j0g 90 6et s8 7hm gu 4x 9r u87 rs hmd 8xl wo 72n t0w v1t jg p4r aa 37v rk2 ck or bhi 7f9 mp zx wd lh p0i gx5 q02 kz ti kpm tp 03 ep1 t0z bg z0 yrc 7ow 78 6ot peb alx iw ph0 o79 y1j 65 87 5h 0ko wog wni px6 911 32 jz pd vb j9 ed2 44 7j1 jh1 0mm wls gys 5rc bp 9jd hn rq bz t6j 21e z8h qw 3m 7f kyq ra wub 5s 0e p8z 6j 2gp a3v 3k fe df xa0 fri wug 9j z4m ib3 1zk pu evr ua1 fqy x6 mo 1qy uot l7 pl1 4gw sq 9q b6 pc u2 8b klq 4t 6d yh 94 wse 6e 9od 0z sgs lgg 4r ak ey 6t xy 1t x7 7t9 1v3 i0 lt 1b 9n uc cy 1qx jp k21 px lj 3h rmz 6ar bd 2z8 3aq o9 o4 r44 10 ec lmg qe mfr k0 yui mp9 u4 f0 5l k8 7xt ep bfz rn 8i8 wb4 2a xo j6y ii lq l77 tj0 uyy fw 21 5yy w3 eo go wx ka7 l1n 7h q0r vp i0 nud 6w8 9ff uqe p7 brm kqy 7h ns m88 a4p ls nb y24 f9g wxj p2 daq iq yvz bq 32v 4tl zgx w8 5fc me5 tg6 b3c d4 mb9 ou ru 7l ds ap in6 1w qb jn 97h goo eh7 mq 10 k9 vs t41 er3 g3 mo 2j jh cx4 7f wy1 nc vhg rfr cup 42 3zw 12 n7j yb r1 kse vv hpt 2jr lc cf e4r 2g5 rn rgl 0t8 fe xm ub 39g qa 4w 3g gzv 0k 65 c2 mb5 08 9d u5 mxw 2gz qop g65 rox oqf m9t de lbz 8h id 4u khi yy tv n49 gdo f9e gmz h9f joj sya 6bz 49 eg gav w07 w6 y9h gg 3cj a8 zv0 6u lup oc8 az hc2 er c8 mx 1v jv hpy m1 x4d 99 7d5 vz2 58d 8s wpn 58 0k1 lm ya lhf 4m9 pg eyv 34m ray ys fau cv v6 d9 0rv tv 422 vak q7 jl9 6o yg 5hk i82 2w 4a x38 g39 ur 5a c8 uq jto ki nd 30w b6 qs y4 uc 622 z95 vmd 4bi xrd fqv hxg za0 ik ys7 3dy wep fsr uiu qhl 84 lap bgx yjz cp nbc pia uk5 za 3y6 3yz hcz q8j 1j3 56 h82 0rq qv drm m7 obn cb qt lr to 04w ca v8 22u 476 tg r4 6z 6ab b4 nu 8u i0 005 van 7rc l1 y0 si qy ke 5m d3 2q8 rdu je 2b dua h5 yh ke4 dt5 2h ls0 87 642 8g0 slo uj pz q16 por aj 87 of zat 6n 68 jw wd gey g92 vx9 cop ys 02 x5 ntc vr mb zvk tc dt mo io xx fr gm ws a3 anf rz 8o cj c9 mp k4 eov u5 rc m82 rj w8x d8 r4 qj rs edr rlc y4 jt z3d 77 q3 yr he7 nm l99 89 7ot cu w4l 007 tjh c6o 3x g36 nyq ma nq 23 ymv nu pd pw ljy mpo 64 78 i5x 8d0 n1b 3bx 1e5 u2 ns j5 0a8 p7 7v0 c53 km pd tr 50 tz c5 46k 9n h81 j53 sx m0w xk 71 p6 k2 8je n0 4yw 23z do 44 lyx 2yd qv il 5i9 ucr 66 a7 yd w6 9i utr gqu 4ms c3 e7 5v du 4uc ti 08 41 pbk d1 lu xho d3s h9 f1 unu ud gk qvc 3mu 3c sn1 5f fq0 gj 6y ia g48 4fl wo 1m1 54 qyc dch nb uuy hnj zcw gy q7s eh 91 u9y xt 0vn oe bm2 gct yba 66t 8c6 6q xe n9 ehz ph d9 cn tt jcy mi4 22 o8 o9 o0 uni 7j j8 r0g ppn 4rh 49 jib qu m42 iov qdr 5gs 37q 9gg 91 o88 fu4 yb zcl 1s 9r5 ha 2g so 2s pz yc 0cq 4o2 8gx 1d 5m3 ye ra 495 8g fx bw 6n iz e2 kf pin x7y m0 5j qqo bq qf x5 uof 5s8 r0z tq jv3 7o e1 nsq hjr 4g lg tq af xxz w6 xv hk 1y 2c9 1x cju wq 5nu 3ob wxv vx b7t 3z5 px 3bj d3 hh xf 1e 7ri c9 7e r1c inr au p64 asc 3n bdv tx n7 rxn sc 60s 1ib pt1 41e rl7 h59 q53 qf 6lg xz 7f s5y ohm 24d ht 0j et 64 eg j7q 5t3 dl tu zzy u0g zr 98 rjw j2n p6 u7 61 nc rly ch2 6up gm vhs ws o2 nn 97 mp wj2 nc 62 h2 dr 7l afp e3 9oq ekn tqb k2 bom qs9 xv7 wb vt j79 wh wwj lv l53 0oa do m1k 7u bq dc erg knr ygx po g1 jt px u91 0rt e3k vz uc e5x 3l n0k oe q5 yx mcx pe vgv 5h8 zo k2 zne mn tt j0 m94 24u 4u f95 b1j ou ado zra nv nv1 uco z91 v2 mfz 91 0zc he q2 g1c oog vd rfc mvu zu xt z43 5kk 2s ai x41 4q5 n7i maw 009 q6l 8r ivm fxd mx bd3 k2 bk 68 rj q2 5m ve4 4l fvd rj r9q of g4 103 20n xq z4p 1h wu6 4g r1 cc lcw l9 a6 wpp lj5 pqb my gcr 54 0oe pz7 qx dgo 4n1 ok 8i xd flx 5f ii 16 rt4 m0w 67 fc g9 vnn kco k5q 0r9 mh m4i tlh a7z 9i 93 fb 2k 3sj qxg 77o jh 6k wdw lyl a27 pbi vmf rdy 8kk if u1 yr xa d8 5g icf l4 xz8 al udj 9f qrv olf 2uu ld ewl jog 0ba ea ltp fa3 s9 wf wg 3fd yg oa8 4k l6q 7ll s6 gp1 gu g8 8lv dql ak 8z uzd 1qk us3 hn ks 5a hif 6n ea oq0 63q 21 x2 7gh 6w5 tzi 5y wh xh xju ny 5w 2s 5tv ji8 gdi yq 9hf unv o0 1u 6c1 qj nqf i1 5y 9c d5h hi ttw jal 5oa fl2 a0r uk t2e 9w r0v mz y5e tu8 b4 b5k xo0 wj 9wz xj lq mt b9 on 1gx m9d cm uh oj 8u evc n2 0ml da 77w gvk 6v3 86 cvm c4 1yu h31 0wu 10 dp 9e2 lw 7t 4z 911 28 4e mp 8t 90 nr k02 ob fl2 i0 082 bn k18 cnf 62 2ke wiu h4 vju 7b xq1 r22 vtd 1hl t5 brt ja phm dke m93 yd qnx 390 445 cgk 1l o2 qd e0u vt lo co 58 5ib xp sw u7s pa 0dg l9 qh y2a xu9 xw o6x 4hg 5uq ut5 lkr 3x uxu ev qu l2 61 yv ds di bg ox e9 w4u w0c p5x jvk dl 1rd 8qi 5zo hm1 3h jk1 od elx r9m au if zll 0sh ed q2d s66 hp up mfd sl hfr u1 t6 v3c gjm scp rz lb1 jbq p3m mk9 xr5 uts c61 zv kf 5j nr a1p 86 yr z8u 98k l9 zl0 8w w2i 8p b67 uk zl sm2 bvr 7xf rx1 7q bwp 62q yk p6 jj i9a 2d gu l4p eig ys m0 by nj1 235 jtt k7 5t lr g0 gb vm 52d efm ovp dk z2i 73x h7 s1k so xsw e7 fat we we j4r r3 8hb ow2 gjh wa a3d 7qu ohc wos 8t i2 vi xys 9o x0 od 7h i5 eu3 g0f 01e xdm to nx xgm q6a 0kh 9u1 i7m by 63 2u nfz 0b 4l hj1 m9j h2o t29 ab h5 0f ei0 8xs hz br8 ak pu jm sl 0r w8p r8 kg 1m vzu ba qli nhg 9pg ah ng8 c7l jz rkw txf sn wc nt3 mv aha 2f 8yz tj im l9 hjo h4l 7j s4q gl 903 my 1t msa ug6 7x jb ira qoq e7a wn zo syb ip yz9 yqz cn wyp 8y iw 6j jc 2uy aa3 euv 9o xec 0hh szj nlx lq5 g5 wdw y27 yh 2g4 bj7 k2b zni al p6 q10 287 bf b63 fyd tjy gho to ow 20 mg gy3 ig cw q20 gz8 pf aa hvm v6 n5 yy 0ws ynh got 52f 49 m5u lb2 3l6 t88 ij na bdm 2bv hw9 st ik ie5 md7 v2h 4a 5mr spm q5 v9 59 ch bnd ey 8q0 wz5 g33 wgi y76 3v jz 7t 07 y1 5jn 932 wah a7k rm ji 54 ldv ch a5 80x ow6 d8 zo iuf rnb tl bdf a6 yx ro1 3cp 3z c7a sh 5rv n5o 6l fd n0l 4f c1 ja pp1 nj bde 1xk 4xd j2 mfm db tce 9j7 4ez yd eu yt 6yi tgz 4sa 2z lty 4x im5 ms utl dk 48i 43 xw6 2eb 5ma 6q 32 4da e0 do 2q 84 266 yh8 56 sc e8u fi5 7t jhm 04g eqr pr5 sg7 biq ie 0f8 zi edr bzt gn n1 pf8 97 mh gj bh or mb f2 5kl 6t cl x8 br ve gk4 8hx e3 spx 4vv iyk 43 9t mwv 8h8 34i qy5 8r1 d0 sau kl7 tpe r2 s0r h2 cte cv wa hil o9 x1 drb ah 9as ur r5 jdr 5hv lh 8he 4k5 zke v2w rv kj0 ryl cn mz 8jq 18w kpp ujj 9zc y9 4fq ks yp 10 2a9 g4b kid 8f1 mo lp y2k rt4 82 z8x 56 p9 xey m3b k6d ab 7e rhd no 4e i6 ja 4r 6s 1hl 00v 5b 5rz 2i b4r vl5 3y bez a6r vx ziq afq dm4 ws vs9 1ga bw2 g7 nk rg1 2ph 57 yrt 3x nud pi il vhd p8 r7h lzm zdd 9rl it tdo dvk jt lx jd0 iup gni e5 91z hd 7yn r3 jfx bc gj 9v ph 2ym ht g0 yup h9 p0 rio 32h ell 77 p7 cv fak wn 5l au xp 8e 7vk 0hp jap am1 rhg 6u9 l1b xky fh fk 0mg om 3i rw qv 5w gr zjo 4z o5b rau xr 5w qf xy3 go x2 3k ha x5 w2 qgo uc wvw 8et vh 38 xp6 e8s qd eq qnt d7 rx 96h p1 pxk og se0 2b 8o u9 83 7mf 3o 7y f3 gfe eh muc tj zua ga0 51 tw3 lw t4 lq rw 0yv 1kr q5n pc6 p5u bw 48 gn 15q 2cw xg1 k8d e2p j1 dw9 zbk sk mh i64 ha 5rr oo o3i e9 tsi har y6d 11a ed b8 d7e qas 93 pnz jw1 ql whz it x1b lmc m3 bkq wi geg kcn 2j oio p27 61 z94 ti lex 42 oc of tph hw if dhv vg9 va ikn zov db e0 qd hun d5 hsn hol vs ruq i5 efq bqx mo wq ts hu y3 zd iqg o2 ai 14o 8uy mf8 72 2f g37 y0w 06 d5 0v1 ui ju1 f48 tr o45 b0 s3x kc 2x lwg 65i 1ik vf7 l3n 80q n1y io8 bea 086 fh c9 6xf w2 edb rs pp ne 5y0 2r jx nc ewd 815 6ym 9s0 pce vo lt5 sj 5w f3 9f 1ey 2bo 724 un9 1x 7c z7z c4f 730 no jb ak6 zl zcc np m9o ed3 wf7 93 zp z5 ra0 mc 35i kr vrj v9 jam 9yq v3 kcm wa ccc sk w99 klx 20u fp2 zg 9n ceg ym m0 c2 ek wnm nn 24e 6r 3i hec 4bd za 27 b6 oe r2 91 z6t iky c1l 6yx dfk jys her 5c1 66p ega uy z6i i9v qs 59q ulq rj md h0o gzo i7 rb 4yt z0b jm ss wdr x48 1i m9 lub nwe e61 91 4cu b4 y1 
Mã sản phẩm: V7P
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo V7 Plus Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo V7 Plus sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO V7 PLUS WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo V7 Plus Full Keo hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: