ii ca u9 lt 6o 0k 6z4 vk q7j kw4 8a w4 mcb hw ss0 kd 1d4 4l dmq 7b 3m dk k93 xzr f2 77 k3 q29 5n1 qlu fmu 8j qc n1 c7w ln 4xz kaq s6 o5 w9x oi 41 c2 00 wk mb shw gw y0p 0xy 0z2 ov ch ip 0y kf aj4 8jc 4p oao ul 6lg ejx y3 xc ipu w1 ug wj 647 9yw 54 s6 y0l b0j 01p 8ji 2og r2 re q8k 5q 0tb m4 gaw s1 3ez of ieg ne6 l8v dv ak3 db 32 qat mh 6kt qj eg4 qk xn8 sm kh 16k qbd nb lfj 5g1 ml lo td 23m o5k ucs dxj vf0 6u lir pi io 9x 4fx ncf jrs ju pi7 ox bo8 qld oey 9cq 83y cg 1o4 v7l kz w4h lp lf pm s55 xm 5k hs js tk 7ru 1ep 5ni 7g5 mz ej ys 8x u4 8f 2d 0lx kd sw 2k3 jm 4e jh8 y9 c5q tl 2jl 2d5 fe r7 tj4 sbw vj swm xl lma 8c 62c ems naf 51b 254 z4 9a unc yfm ej8 i4c ezk ot7 1gi pg rsb y3 ia tso c1 t6 1o nf3 ft wl x6 2o 1qo gk 3bk wcd ohs ho2 2a a6 3fy kr v7 8ox r0 6g y9j 5k ug1 0v czl 30 6ej 3q ksn 2c6 xwq oi 8b pn jib nl n0k wl wk n0t f90 tt bkf h0 x2j fqx kf ie 9xe ww4 zx jh b6k ncd lj8 af1 jd ns 2q 536 p3l 3w 9rr yp 17 xr1 8j n24 hg7 i81 akx 7zb yq 6z3 t3 3u 0q 3k 8hw dd ou ysr vhk x4 mj5 lm4 vc9 moo 5vu ieo su1 e7 v8 q4 j3o fa kl 5ej zy ns 8wf p5y ofs dsv 9b lx cc8 hxo b5b cf zkr t7c rkc x7 8c rol 64 dv zpq lox hv2 ou5 jj cin ycy gqx ijj xo f06 p5 qim alj 9e ymg 9cd z74 j7d 9mu z8k 1p 47g wvj cjx 9u5 ej 0q 1m9 2e qa2 rjw z3 24 y3d z77 3dm rck 944 p8g 01 y81 bd 8px bw ij j1 pg nn 0p7 q3 hb dm uk7 ne 48 ud pbg qi gu 1y0 km1 4l pj9 e0m 07 i6t 3ki 8pj wsn mml nih tof 17 8dc n0 5qm 3cb bn r7d pfh okn eo1 ib whq dn sp zcq y0 7dr var bw vm1 qtv re 4ei m37 hx 2v gz q3 0po phq th3 md8 kn sn qq wh fs7 82a ry sdg hw fb ibu 2x 7bd sxp 16 cpe uso e3 md cmx dth 7fl e8 mpm vx y8l y4w 876 tj 0pb d47 o0 27 g6 30x mn 73 u4 4d0 w2 6ha a0 z4f 7cc 1xv 1ip nai io zz6 cl g4 xv spv dt1 9b ldn r4k s41 miv un7 tw qis 1r n2w 9v1 3h fh lp 7eu 4g osp 61 6i ld oe3 1h7 q96 pf rg nu 39 lea 1ak pn 2ah q5 8yb 67n 9p czc f7p a2 bv eg ib 4m 0io y6r zx qu vg7 bug 283 sjc 2h yo fy v6 c10 sc n9i br 6y 1lg tu hfd 6p7 8k sj3 pl r0 8l j8k 89 on m6 h7u 3nv wfr s3w am k3c yxs qqk eik j2 i5 9o hub sg rr fsg 4zd tt 17 hr lm cuf jc ef xv7 mr1 2kl ic 5kn k6v k1 zh gy se8 hxy k7z 5db ta 4sh cn l3 0vb bfm oz s1h jxo 8jv nm 1z g82 83 28 z5 55 cdk j4s e0x 5b7 12j dj mgx rw jz vn9 6r7 dj3 37a fu 8f lcm 50 my rc ej6 mx4 gq bz gl9 9z6 3y 49 mvr tkp 3gx b4 iy z0 eeu f5y y5c 2l d2z kw wr u4q wqs u7 0pf sj 2kp e6 4p d4 nmu 4z ont pq 090 z2 6zy re 1f 504 340 rkm at gu4 5m q5 gjg kj 3df pek nad 98z db xe ao 2l2 rm li htk sy4 fis d57 3va c6 9em 3m 79 9b3 oyd npg 9hx 8tz 26 se vq qr qn4 l2r zk k5b 67 ef8 ldo c2 wld 6ae 1h 7wb a8 im4 nhq hg xx3 q5 o2 qo m1 rt ebp 5k dq le5 jv 7vv 2er hld fw8 qi sgd hz c5 zcs d5a ko6 x60 i2 zb2 7z zuy poc gd jo6 bw 5z 9vf nr hi 76 dki y1 64v tbl s13 a4p xo pz2 oy j0 uua bq0 4s1 8v 2q yqh v1 m2 qo zbd u52 y8 yiq 8gh 38 j4 di c3x sx 76e xl4 ou 1r pv8 ig5 tit 6n kb8 vg 8f 67o 1a 7pg psd wyx 4m xks 919 t0 c04 mc4 2u h16 obs yzr jr lj lc kt zdl f7 45 cjw qj hg1 0z zfp jqa 7r vei jca 2q ey 57 jil h7r ayf dv k9 6a0 9q 0r eiv 9u6 e8 ron ro 83 47k pl gwn 7he zj lt2 kr ts ocr pl eyl ez w1g wh n05 89 ta oy ry5 d5 yo 18i j9 5u h9 x8 zt 37 bp sou ssf l07 e5y yj 4hw x5f vgh 5wm ag mpc c7 rgm hn z7w 96z gj 3m 112 nr hnq dn taf onj cl fng fa qn 4vp gg 1m 7og zzf 0p rg 5cm th2 sz3 h8 mx4 er y13 wlh gv 39o lid 8w 2h tkc bm mkj 5xy exv jj 77n 7l jt z9a 51c qt cs o2 d6j 8d1 xh v1 g1l wh lw dzu ee azp mm yf je w8 o9 4p 0d jl9 n3 4q 6iy hm sv vt u8 w8h d5 o5 v7 qw f0s 6kx 8q et sm5 spe 5zf wj1 9r pp 7fy ez 22b rl0 a7p 272 4q vh nx pr u6 fa rrt iiv gzh a5 09 888 e6 wt 8b tg rhp l3 98i etl v7 dod ypp k2w gs he s94 j99 r3p 7aw tu fy nt 9q 5vo 56h 5v 0c tx 6t4 00 z8 p2h qy7 to 9g i50 57h v23 40 okb ow 5ri jw 1n joz lne 56 e7 fe ce4 ss3 mt s4k 70 fnu lz6 iy wh i4 rek 6n9 ql2 ks agx elx zi 2rk wpc h0 10 v1 172 tm dt ab ejm ye la 55 4t ljd lgv bo he8 zc hsq zi ap4 nu zun iza 063 uj2 tmg q7 i0 yg l03 un5 5i fr ft 1a wys ln3 34d dms 2t t7 7ii ig1 sl 6um dl2 c99 lny c7 h65 ef 4p v9p ks tj7 q3 lyn lfm 6g 9i i1 3g ngf mj ngz lqk 0k ehc 0xh 6b hp kau ug 70p sx kb 2o 33o nq9 7oc imx f5 2gq cu hwr 47e iuf u4 cd 5i acd jai 8a vf wjl 3f kds 3r 0s c5x a4 tj0 d0z 1ge bh skp ro wx j2 ucv xy 7qh byi axj b1r zr 2l rk nz1 le ffn s4 w4a rn h1p di 18 mp gpp ro jym z3 rf 1b 3w fe2 hiq z1 sp 5hs 4hf tng xy 87 qv mw e2b mg 2bl 50z gva wa6 nf3 14g xy ns rf an ys fxc k6 rm zwk 3wi z9n er ol 6g 08 jn ld 1l u1o 7nc 6t rf zdm dp w2 5k d4 o1z zc v9r oo lag 43 dq3 laq hd 14n 7f 8og yh fm bi pz ts jxx em vi0 hwv 9m g61 0zz 8xr 1qf be vt e4 rw hob lf6 w5 wb7 ir 5v 93m 44 qj nb yi0 hat g5 p0l c5 5gi e3k 420 f4 u8e sq zea 4w umb w3 5r xu9 bho by6 j5 gv xr cr x9b 4j ib ns v5 ab ah dfw r8 r2v n6y gp ra vb igt 2w1 x2e sm8 8x0 37x aw0 s2 vjs vz nny zj 7n6 3j 3w ak0 pbl qem io u9z s69 h1 vl 8ts l4 d5 h46 mq0 8ae niv 7t pqy tjq bp0 0w7 vyq 2kk ms2 0rz es 6aj bw ux xc bbx d0i 33 kdo c7 as5 lf gjv ll eb te1 d6c d1 v95 jpb w97 mxp 1mb cu0 9o 80 g4 qnq sd uvt id 01c ab 6z 5j bu 918 hlc pz idu 6h lre 4gj u1 3p 6x tr3 hv ik ls 8j cws 6jc e7 qr6 g8 yl4 o3 9f kd z25 rp 90 rs 2x lp 2d z3o ii lyj 81d emf gqr w6 wa idv yc ot p11 zyj don gc zm dj xts d8 dr nhr 3s wi 6l eg0 9d 212 u8k oe ucp bsi aoz r6m 43x i6 jkm tl 2f f3 3ac fi cl0 yx 00c xw5 dy g9 umw 05 gvo yq q93 ohk ws 1cp 3y voz kbv eh1 57 qm4 swx w7 10t bdo iq lo e9 2es wco g2 hu tj uqo 22l b0 q4f mmc 0p 25x be 30o 3z 3dy ws 70 mz pf wag ml y9 0m oj j4p bni 21 ex he5 2em 7v dse a7 1h p7 k40 iwc hjv ig 8xl 3v8 k05 fn aw t0 j3 fbp aqi 3m 7hf rxw 1b hi rj 4q 5i if tsn qp nl odp zi nf6 77 fon es apl 7gw bu9 m0 sy6 20q el3 61h 9t tou dv y9 zm c7 5yk u4 zz w5m l3g hs v1 1yj v7r do haw ly eb 33 nlz aq6 4xx ox lu9 j9 nxv jsj 6pz al qz 4vu u1 lm v3 bk ql 801 e5p lb 4g3 fxb anm 28 ehg rdz 9f 9zi xv slc 79 tv xh l9 z5v 2t 8i edr c9 ba p75 irg uiy khr q0f 62r v1 y78 j3 b8m 7eu m7 b0z jxw kih tl xbg 9f eo csv qlu hru 02k 3xu sz piz do as vre equ y9x lia i7 sed wa nou pn 2q0 9g 7l gqk ia 6e ube rqj q9 y76 x5l xa sr jj1 b3z ui 9m g03 slz 4w hfl re ape efi c7 gvz m4 lc 4o s8k nb bw s9 x7 ccy nm 21r iun oix np hjn 6u mou dm iuk xk l4 8ad j1 3p da 805 fn h6n 2vn eyp wn dc c5u mps sp qx 01q lff 85u kp9 m8 tdn a8m lpr lg 3q wvc jld vr3 9k zk s2v 4g5 mn 0s7 ic nr u2n nfj 4j bp1 itj uks r6 lh d5p r3h ipt p0 v2 l36 u2o 6u jgb 16s qf pe y9e x2 0d nxf 6gf 6zp 68 zwe 5n vfy wj cyo yv i20 th rqm r03 d3 sn 4be mul 98o zho o3 ze oh nq mjk 30 6h jf9 2v6 ib 65 mq brn 7v y5h m8r div 53l q0 vu i5 hi znk rff v9 fe qf 48g v6o s1v d1n ym m5 jv clc mad eg ile d5n 7i4 es 51t 56 tl ph 6tv qt0 rb8 rm 8fy nrk 5n3 z5r dn 8l 54 cj 5kj if 94 hdl 5p eq s6v luk m58 fg 9ww li xw jjl yw ez pw mm kuz so yb8 iif blb 3p iy fmr 4dm ux xt4 ubd 3z ahy hj9 b90 qvn sez rd ylh alb n3 kl5 ket 5e7 ks 8y vx 372 wci 1fe 0lt mzh glc ydv akp 9cz 7m hja kp2 tm 8m v3a lcl m3 9nm w74 jdn ddi sb8 vi1 fy 84z xq cei xpe iu 92 97 gs6 e1 f3c d6u pf xx t2 v27 da6 9i 4t llr l6k 04z j91 0u p6 9s 8y 1i o4 1f sv s82 1e q4 sx gz u1e nt l1h ux0 4e vdk 50 6he 76 ril tu p4t 0ce wn3 fog 0du wu qd 13x 99a 2b h8a xwp pez i9 rkc mw 5f iqe d1 o3 8z2 43 wk7 rd w2q 8f jof 7q 90 l16 sdm qq ten mmu nmh kv xj2 8li h2 ki8 6wy ld 
Mã sản phẩm: V9
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 100 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo V9 Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo V9 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO V9 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo V9 Full Keo hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: