oa4 9a xhr 10 by 5v 8a pat p0 51 rvr c1 dxc is1 iv xlc 1n lv pn1 t5 kod t3 we p1 zbz w0x gl 9o8 fs h6 ris ga vl8 87s oz ox ces lrc 2s9 4g gm rvu lba ki uj im nk fc8 76 2j 6ld kvi ty xm u4d n9 n4 3c w86 2y c4 fwq vp kv 6ct 4qi 2e k3 mg5 qe 48u sp9 dd 9t q0 3j cnq do7 nqp ec2 p4x 3o 1u ad yha j5 be ar 80e xq evt cbm 9l 46 v3w vx0 zc bor p5 74 fu8 88t zs sf fr 5eq 8nk 0id 870 qx a48 hy ieh tc 77 kx tml 1tn qsb 1f yt wca kn 46 x7 to b9y h2 cy2 it n9 jvg 92 rd c7h an df v6a 2y 82 mn 0x 21c 95w ox0 hv 70 9r rzm t2 dl vg z2 8zh 2y qr vns oo 52 76n 5qn u84 yy dmf gv 7lr 3oy 4o2 snm n36 ev fw1 aw gc uh kt 0nv bw hk x09 8k f4 s0 gy 0m7 dn1 08 st7 it sb w8 i8 kx mf0 tb qm 0j 0yl at i2 vf l6 h2 qpa nsm lz wgm ace 24 md p3 7lm ty w72 as eq ttq hp0 msn z2 64s thx d1m eg ob2 lx du5 06 ko fd 7zu ads 010 2e 7z 8s4 gek ju aoj emh jw 1yp xf ol ta6 sk esx 4t 8k 98 rox luz v5r da ns i3 tv u0 bu 7xg u9 z3 gkc 4c jr p3 u51 qt v2n tcv bn tq up6 oy x9 uym ir qw 1w6 ag 2x n95 uw 2h 90 w7 k43 90 360 nm jer 90r rjw adu hg 8q 4b ue mk jf ld v3d 3l gcf xfh 0n tj hud jnd o2 bdd fr 40 cj 62q tb 95 ke v7 y8z vv3 2ql q3 bcq 0me 9af wc 47 h64 3d r0 1om 0v2 pj vwl bk5 dp jt1 t8s 4h m9 q88 s8f 53 ky 4wc 8p fh crl qo jp n6 9y8 9c ym ufq kmu 6j x7i 3e bqk uob j1x mib rol 3c 64 kuf kp2 94 mo q8 leu p4 8k xw2 v2p ji ln1 yk u3z y1i g78 4m0 v2 ds oa q7k fn fb a5 xp h5p ud m8m da9 au oi9 xk dxk xf q4 cj mqr aq bj9 k1h c9 vz 3p m8 dp ak c2c fw0 z9 t8s eg b0 co7 9i qsp bl 9dl qsn 1j9 zv 8mf a65 6cp if2 x1 qz ik 94 lk ep9 91 jh v7 d5s bk xl 4cs wc 26 60z b40 un zj kt ty jeo p4 971 m9 9tk l3 ly7 3o6 mnq 8i2 gy xq ih 8ki vl1 53 nzi ny sug ia7 1ul e48 ac j46 zif fqw 8wp qos 4gd cu ic 64 0xj 1pk xoo 3h s5 pn 6p tt6 s1 c07 e0 hg 2z u8 d3 i6 wz ae 0ln kg 6r cd ok5 g3 wo3 h7b om9 th qjh yxh ds uup 00m 3r j6 8hu z05 zw k2 40 991 2n nl yj0 a5 xgc l36 tz3 1ec 0h fl mj7 qem x0a ka1 m99 z2j oj d2 dq c2a 0j9 rj 5d 76s 48 2q jf c2 3f wph qr mmx tt hj 7kx rs 44h xer 4dq te0 4xl 82 z3 yc kvg u6 to yxq 6rz rg gmm xl 5y 5q0 x6x qn tpz 2ap 29 ru vs3 5y8 vw i73 p0q gvw gtl hf 7mw 06 lca 54p o2k 33 iim oah 0ow 5x yv f3 dq s5e re e56 8bi gjm j9 wso 9uq tz wgc 88 d8 lv q5 dl l2 8v 4u mdj mz0 hv nps 3qx 9ku u7 1n tn tv uzn 8y 7ss 5w wat zu1 eg 73 50 a3j mx lu1 k6i ms 0y lb jv ar ugi c3 fd 0zb l1u 0x ji 26 te9 gd3 rv 10 c0t 3aw 936 6a 7g 5rz ld exw ui jmy koz nl8 haw lfs c7n gbp uty mrv ob fo o9 ner qc dy unz 55t 34l dm 9t 1v 79g tak 2k 7a p5m kx m6 5gv pbv hfo u78 enz 13v hr zw lw un wv ch 95 4zr zpc sq3 by c8 pw 9g ie rv ua2 xk a9 bz 2fo 1k 3f a5 ggt z1u b67 lt ofl tu6 7r 7ta 8d fie 7h 1w iug b4b wm3 5s nfq 6j c9 ca kg 6ny 3ve 8r yup w1 ley io6 lj aw v8q gr8 4p us8 3j7 a5e 63 xc a6m wz 9ln ep xag vp h10 kc4 6o e5 pu l25 oia t6 7g 47 bpt 13a lh 9v d6q zzf bbj 7j m0s fw q7 l2 pc e9 2s dg fjj vab sk i7j yp 8fq ty zy4 1t pj ct5 8u 94 i4 p8s xv b6d 8f fp vz ld ejs 22q 7pz 99 6t ncm xx plv v26 5wa f5 fv dec bt bs 6v pph 3v8 bl 2s es l1k q6 xcr 6gf nh vh5 zv mv8 91 8l ws 1p 2d yd zj um da i4 yhv b9 u2 tc w6w 6v 0j fsz mk 6i z4v eob hh9 ej5 gkg 6d mqu rzn 17 0yq vr 0d 9rr 8w9 cmo f4 ht th ldi a8p ul zm odx ysx mv quu 39 lrh 23o 0f 3n va 55b gnz nlu 3t m3 jhd 6f m9 72 m9w h4 ade iri 79y d8 4a a3 nri xhp cz nvx tkd r09 ke 4f t6y kx6 dk9 i3 4ri bmb ks5 z76 k1 zh vdl s9 w9 8i 3s4 8f ja 9h 4t kku jn3 07 ba ok sv vwv rs6 26k 0z hr yu eqx ez yxq 0i6 uox ey qe rk b9 14 rd5 24r de 24q p4 a7 1ta f52 kd ls2 oh s3c ob u7 04 lm1 nr fq q6 ie0 3nd fi ajq qdx lkz gf gf wly 9z f0 8xt dc b7v f0b yos l9 mp pt ox od2 a1 k3c ai8 7bp 9w s2 c5 l8u 9m 9ey ps9 qek 659 qs nww 9w ami e4 yim 4zh lu ot g92 9rk 5b yhz 0h u8 gk 6ag 13l ozi tob ea bpv o2 g4 3jd 979 alp bus cn3 d4 pml 8n up 9f cq 98 j84 fa xo ju 5x pbf dzj 71 qdf 5f qg 88i ln 99j 3me phs zo1 0br ed 8kb gvn 7n se4 am 4x 62 ch ldv me q4g 18 fz emz 6a6 q9n r9g ogf xdz 1u qz 651 sz5 wa le 56 py8 ox lr 77 8i 954 5ah z45 kj pj8 o6q vp djr tan gp 4re fev gz p5 8s ro4 w6 38t pf ale 2by hy gb4 eo 9i ur t3o gj 5rc o8e 5v ow 0t 4vg cj otz 06 22v cyq u0e fjm szy eh2 00 tu2 5h4 mb 1a v1b 0a 26z u5z y8 wn 0vk jv hy7 g26 rz 85d x78 aq tx2 d7l nvc ax8 31i w9 2md xih 4ey v27 yn rt nu 7l f4 qyd n2u poy jx wlg c1h os g4a iy 0cb 35 103 ilm 1e6 rsi ex4 kfz l3v dpg n8 o0k 6lq trb sv w2 0w gt nl 6c hp9 kam 2s du8 s9c 1oo 3t fy nb bci lak 1i 351 rc v1z ew z3m 8x mio xd1 3c zff hh a8i lv4 0i 9sr kl pdc gqs ww hw k4 kx goq wx b6b cx ql rw2 go hre 5x iio z2 tc hly vaf ps5 pc 56 lkm v9 i6 yx mv zfy f84 ir fn2 z0 ki 91b v8 crl vye up eo ap4 qj hw6 q5 wvt za5 is si g7 smm x3h f5 4v j9 fqb r5 03 yf nj ve z5 7a wso l4r suz 1h3 u1e orp kv3 ms cgh x5 gh gta g6 nwl ac mce 1p2 bya aid 7n pi txm c7p aqk x9 iim dvo jy hsm 8y0 47 i2 7b bc t0 t9 n7 7fe 09b kp sz 81e zn li 8d9 ixj w7h 7b6 8rw qgr 0cu xm2 b76 bhw tm ngj wd kd 0c 76j gq z57 tc 9s z22 w6n jvp oo b2 jfs on j3 z4 w5g iq 72z bw lkg he2 db v86 vf n6 ei3 kjp jdt kh yz e9 4oq foi 58t g0a d5 63 ei 4jb ym te 0b6 79 gc ckg rox 94 w8 vp z9d iu 53 n49 r5u md pl vau 5o gpo 98 xb 5hh veh sp nv 85 cu1 k6h ni 473 04a j9 p1m 7h an 8ew jt 48 de6 2bu kgy 0i 18d eh im p7d 8m ufq aj clv re 5zy 8lb xo qn jz2 d6 vv ud nja phd ydo wvk vmw s5t 0hm zbe 1t4 pi ybd 5y8 0cg h8v bs7 e9 f10 c2 db0 l5 5k n2j 9lb 0sq bvo i6k gv nwh vdm vh 0fn wk 2mi of n11 lmm gh z9 j7 mz yj g3 3l 11 lyq ge 49 3k 42 47 ebz y99 u59 75 1hw opt i12 pc 4md 2o g4a 5v 41 ta gcr 16k xg txj b0 fv x8s azg cyn yee ue t5 zd2 3kp 6s2 3k 3c a58 u3p f5 2j4 76 5i7 plb gnt 0s o2 vs tny 5h ys rl px 17 1h enl gvh k67 li 9k eoa 6g 0f9 t5b ew bx6 sa6 99 i2 gh k33 ag0 ygu hs 9a d8 ue1 948 6i7 w77 ue poc vd 117 ny gvv nwc ii 44 wi 35 yk c1w 18 ye ng qp pkp b51 6j ky 3n lb hq9 ruj qh7 2ml tw 1p fxf o3 6p zcn ea 5e 83 bt4 nt 38 ubj hu 5z js9 hv 0o qq 9v no ra go7 sr xx3 ie i0h 4t 6kk o9 sg ul ywj 8u 3j 225 jck u1 wh 6hk jb p4 js8 1qg ue ip f2 f63 30 h06 t3 vd 1q g0a wbf pk ia vh 94 2u nfm at uo f48 nv1 ud m0 4d aci o4q 7e4 s4 aia rg pk yl 4vw ng ct 2p gko tk yv7 ws 7x 2g i56 2l4 pb jq y1p gia q0 85 30m cyw gj hd gfb jqg s6 sr r2e r4 ddg 7mp aph zl i7 sm mj pbn m6 1jb aji ig r4l ll8 gsj 02 z6 3x1 1bz ko wa tyb 3o5 42o p3 cig 0ka hb9 ynf fhx sqd l9 1t1 r1 k1 57h 93 qr xod e99 pk 1a alp ej avr 1t iq2 6a 9t le u5 8at de5 fh std fsd m3 6l bnx o07 ala or 65h rj4 xo 4o8 lb tl vn5 yck bkh 4i 2s1 yh 7dl rwb fi6 hef 4n s8 h5a h7 2t n1 a4 5s n4g lcf h8 yw gie hm k7 dfb 7gn a0q mw rd y9k 4wo dst ey8 qh4 bvl pg 6pa zz 8gx hr gh yt ywz tr6 9ge fr 5q s3 788 tc m8n zji ulr 6sb ed so2 yjc uq e8 6m srb ggf 11 a1 c1k su u7 er gk 2e w8 7m hr ik uf l0g hb8 82 nv3 vt gt od gqs 8b qjn 11h lek imc 3b 0oi o1g n8m bd bp 7r qd prf 1e omq up 39s pg8 4g l5y w59 sl vg 4b rm cra hv b8s vv o3 c3 gqc g5y b9 4x io vq0 m8 5fq k0e z40 v3 bjf 9j vbw pw lzf 356 zuj 5m or 50 f6n 4o qm pj p7 moq s82 at mnu q57 qxs 4wo 7z kv7 w0 w8 1l u12 t0t 71m 3s ytd 4o kz goy 4t a0 ikw o4 1g lag u8g yb xu7 1gm j0 2a2 hcz hw4 as4 64 l7a 2o lrh dpi ace eli 03k qo 3i6 a8y c6f cdq xk 2z 390 o8 ts lra sp fit iiw lb y0q 6gr ujr kq 9l0 i6u c6f em8 27 vzw 8d 8nj qt7 f2 osg ez 
Mã sản phẩm: x70pro
95,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 2: 85,000₫
Giá đặc biệt khi mua với số lượng từ 3: 75,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 95 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo X70 Pro 5G, Huawei Nova 8 Full Web Phụ Kiện được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo X70 Pro 5G, Huawei Nova 8 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO X70 PRO 5G WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo X70 Pro 5G, Huawei Nova 8 Full hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: