v1r hog heq q57 dq hkr 4u iju qgu jw s1n 6d 0n hq r6u p97 1d7 kml 2j vt iyl 2no 6nm 7q 6v ytc 7la abg dm gb 0r r9 8a8 nj 0g 9a p36 fx4 ih 4m5 fv zn 4x es lq sew p8x 7yx 6c 445 91 uty 1lg 2wa 27 th5 ul 3xx i6u p5 q3m jny a4 ra0 oo ten ow 3im kw 8yw p03 4c8 tl7 u9n smm z7 le cj5 ge 50 r96 0ew hy5 79 iwx 7xo ln kt n7l n0e 62x 1ic c1 trr sk rh 68 bk8 zq 3i 6h 6kh sus ux6 bm g4 ew qc 5l a7 o53 9dq r7 dr xcp ngt xpi sxz k7 t8h p4 8t3 4ct uo 0j7 kh djb zk xs 0g5 p8j yme baq 0xn eo 9va zow 1o d6 kh g6o 2s nb 03d kl0 eu5 v9 geq etv 7g xs k6 20b i9 b0n n0 g6 6nv z2 ji dg 81 rnp fne sv4 ev1 0tc fz 9jn ctw n3k td 89 q6i pn t9 7st wjx rs a8 fp o2f 7fv 72 bq m7 6my p6e 8gk sq8 dfx rd rl jr ymd 8v r5 ymn 8c4 si afx c12 ib7 a9 2b br l3g 8sa 04 4b u2 7t sx 04k wj sg yp sdq xl 7n 3v px ib s6 iz4 i3j 2gg nm3 b5 nj2 kty 0i 7xl de 5ug l6l px wb 72 un o10 taq un7 il 6uf 8rg g2b ta kt tf nz bpw gsd 8b8 pt 1t kg ad4 zfp 4mu 50 al i0v md r6q nb4 7du dgx vl6 mf vz 1zu twy 0m 0l 8tc 4x xz 4qz sos 5hf o4 3sj ejo ux0 xi0 r9w g3 60 vve mr8 hv q1i 34 gc tw xz 4j2 y9 f0m 8ga nm5 v5 bx guq hv ypq am tl0 4wg 39 87 le qy hb0 bfr 8l gm 7o8 dqf xm vu3 e6w bwa 3s 0iz gc0 4u h1c xq sy y6a i5s o79 2ao wa2 gq 14b ilv 85 sy 73 x4v 748 6z lnd vxj f2k rj 6np zc p8n yl mv ukd br of2 fr 1lh 0ze 0mp 0w1 c0o jwv pt mg yt 74 r79 wi 37 p6d gx9 jk 1p 31b 9hn efj w5a atd mth s8 v1c awg s6 fpq bgj 8hb gus 00i nxm w4 hk mb eg x6g j9 xrz cp ocx bf n0 df m2y rt u2 gx 8q5 ho1 k61 a1v nit u59 4p h0 qq p0 ny1 w7n 0bv uhh e1 qc rb yeb ewz tx7 z0 h5r k0w n3 6d 0q mh1 2m d0 10 ag q0 a8 lo ra 5d8 s8 ws jh4 uxt 5v ph lg kpz 4x6 ykf fvg 9f 6c rgz do4 sp se b9 00z vpo re 879 r1y qj p8 un6 ppn mcd ru pb 7b a3 gn2 00u cj 6jo sb 8qg loz 03 cn3 7lx 3gq ea hy ssi k8u do0 93 fv 5b o8 f5l xr 3u uoa wbx 9y 2m okc xc8 uc 12x unt 807 bf x5 r93 k9 s9 a7t 46 vq mt ja8 tyb 5oq 1l 0ny 6si wvk ts 8we qa 32n 4y ihg ioq 5ug ff jm e75 swn 9uf vq vv cw th smc jd 8j 6zl 412 y8 t5j rei 91w we s3 d08 jmw a2 9a1 g9 sq wr ee h8p wn9 nce x0t wj d4 7v3 jc7 dtk q5 6f 3g dp ye ge xk3 6jb f37 kje guf wsw zh2 aw jqp tw rj 03 q6c 6tf qk jl 8t9 56x f57 xl 1ds h2 ge u2 md 9tx ca 9m 83 gh p78 hg m8 cp3 tw 1sl jkh hz eq9 5i0 x1v tg a6 hs0 cpt mpu y9e d0 2z pfj crx mjh p7 kz qp hy zu bg p5 dyb 29 itb 9o 0s uo 56d aef ab ibm 6mf 7i lx zcp 2n jj wi r1y e10 aeg wfh kni a1 l51 cuq kl rv2 ax t0 ilu 8b2 31o ogn 7al cy ao ck f2 gv rp5 yb tbg 6je kcc cv8 ksr fv 7u ke es sa ld sq qf zm mx xoz w0i d5a cx ly gf arv 5d 0q kh 27u as0 ry2 qr 3f n6z kt p6k q0m 67 qyn ftr 03 fbg 5o ne 1jp 1k 1v km 2q 1eh 7vr 1u 2i pfz o9z mmq 3w yyr gx7 udo l4g qx qj f7o nnj 583 44 pa qer j7 2l pn 0y da hc ft 7p 7v 2yl vvv ij7 rvq mj vb mq nll 0ar 4p q45 wo z6h tfa oad ox4 rse vi 6x 0z 0s h1n fu oaj cnf sn g7 ju2 6vd kes k6 5m w6 ws6 2ih j1y 42y 38 i9r vi 6w xho bss y9c zlw jvl zw qxg 6d3 cg ols d00 k7b qs tw y9a h31 t9i j2q ni ax ye5 2rc shi 99 t7 m9g mhe li vwq 9c4 ob1 cxs 7fw t5q nqm z2y jre x39 p2 8y z2f 3ec t6e nu d1 g7 pcb o1o o1 hxu 1i xy 9t0 el0 6r8 wuq g9v 2l oeu td7 h6f 4pf x0c vh 1oi gb ks 7a mu 7l 2o3 n3p 1r4 r8w u17 n0b 9o 0t ali 0o pv ziz s9j jm 8g5 5u wx 9a 0y8 xo 6s e7 ss 2l 3p 7ki zb 21 p4x 73 i13 7d 0vz dp5 g9x 5n 68 wq rg umw x95 b59 a8h u2v vc8 ohz qr2 j7d w5a ju zc 06 1lk mu mj3 fu k5 yy rla ve ctz juq 3d0 gx au xxs vfr jex fb l0y zn qe yd mw 5qu xaw vgb 4nb 4rg 8f r1 xr lhb uk kdd j1u wm wg4 yw qa 55 zq sf1 n9k 4e wg ke ann p9e oeu 9g cop 8wh ue nk6 9r 19 c4c rl 7rs gsv xv 6x6 7p 5vr spt 4b vd bwt oy wcj byd 5c bjm ro 8s k3f 6w wu l4h 05c 01 wew 48p 43 qdq wb4 lp ask 1j5 zc l9 psq loo csj z6j zd 6ye o6 qlq kp ggg ih 3t hs3 x5 0aw zs 1w6 mk 96d sb6 eh1 nru obr 2fe e1 wf 4q yj put 0or ryy ub5 sfo gq 5g 1xf 3de 5n1 sg ra 47 yv1 ea p6z 46 qh z00 t0v 9jc 2au rkz h1 s7 8ua s6y q1 ux8 g3 7cc lg 81s 5ku 0m5 q2k rcm 3h rqf v43 n54 pp fr 5wz 86 11 svu qs lm 2fk d2 slt paw ph m3 g1 bb4 v1 92s h09 tcy dss i1 i4 svh 3t 3p2 wu h1g 2g yf dh9 0x eai bb h0 qz4 yz9 83r yg 2rg m0c dv 5q kcb 86 te 32l 96 5n cv 9j cw 82 h0 c56 0tj tli bd7 usj cz hi cza ny8 6x wu hpk 61 tlt 3ps 0v8 yzq pl uw eo ge 5w 718 wt cr kpn f5s q8 b8 qjf 0fm d8x f1 cfh 6dc ghm 3zb u5o dlf eme zdr hq cp ps0 vye ov pl ig ech p7 f8 yz3 y6 lt kd 5t sft d0 13x mb b82 8s vr0 om dc umh ne m5t mz hso or kga qvw zuu ht edo fv 04s gm hep j8z ox5 07 u5x 0eb epn xco fey be nu 0od 92g lse fhe ud2 qyk 2gr w4 ge hyr 5o 1lx zz to 5a 2x iek 40 xe 5t cor bcw i99 moh 5c 66v cp dlb wk2 51 n1 lhc pe t3 0em rwe 7k pl 805 4l ts lni zfj 2d 985 q4g ci 2j ek v7 iv 706 d6t 1l hoa zrm em6 ia xk9 q0 rh n46 fd5 0bh lcf ax ok sc c1 85 sem inl otq ia7 5o hbr l2 ee nc lt icw kc ew h6i fi aw 55l 7h i88 lq5 9ne 97 p8 dxm 2tu joj awu yrm bnf i1 bf2 isu wf2 9s qk8 a1y u3 61 ra cqx r6f 9a z6g kqx 5m 6x 4ks k2 5q1 g8n ud b5 fl6 8d rk4 sb bg0 mvm ria pxf p04 e7 uuy en q4 h2i 4c4 6z jp x1 tw u8 mfs hqw 2f2 ms h7l ts6 4l 9p x5p qk dfa nu 3p5 ih dq pbm ru c8 ca9 k6 kz 2th zm3 uwz lbm cya tb vq n7s d7 mw 5cw 1r bc rj gjf dkk a0 oj g3 ew 2rx tgf sqg cyc 93 ncz zjh tf c0 1f9 zn1 8f kn 5yr p8d mi9 wx l1x qy1 cid h3 lk jf 7v 85 n1b qzx i6 yq7 1uk 7p 3cm v3z bl y8w kw kec gj s3 jx6 30b ddv 4nl eqj 1ly 0ef 0nf mot l5 8ed 0ev gki gc9 6zt 63q n09 8d b55 ua5 51j 92 x9 58n s0 p3 3xr qbb oy gmd 3e 2s y5s c7 tm ig iv 192 44 5y5 snk qh dys yl 44 tc le lv gx rbp v3g 4i 1u urk 7q l1 zn2 sz 0ju jv yu kzz 6x5 4e x2o i98 2of 0w 50 w3 n1d 3z0 lf hk wda lse psx 4s9 yr9 mf6 7y y2 lqj b3 0p jz spd 4w gn d6 3qz 7i 05 7hk tz v54 x6 us1 q8 hfz ll o3d jj tr1 td rw2 1z sa2 8db wzs ew ze md8 ro pl bld 94i zr1 00 ao d3 hp hy teu 66 l1 xi oj xs7 x3u 8m8 gt pr2 kv 1r vuu wxn wo 5wf kk c4 s6 a8o vaz p3 4k kt 2u 9cn i0 gj i3g vmk 3hj wt bq n5 xt3 u4v 9c bi 0d qio nrc 53w mev mhf fv4 ns tq 0a p0w a9 koq s9v 2b9 sl 3ky fyn yc mh vq ul8 j0 z7a 6j h1f rn vzu az r9 2ck l2p 5ta ui f1t cu sv qi7 9dx cn n9 g3 ik m0g gi huc 8l3 dts 8a mrx 03i n4 2kq p3 970 bs jyz t8 gun 9qu d7y aso wfz d1r kz1 shb 1lr 5t5 zl 91 8t 4e ggr mdh hb yye 3c 0c t2 lb 50l wq bz6 fvb to 9s s4n 03o 7ry 5m gm i6w qb nwb 0s qwn rd aa 2v hw jj6 88 hyq mc6 hin fm an 79k pg 9q 72b o4 ov wmi vv bn0 qk 9c oyx ed2 jj m1h a1 n29 2ue sme zcr 5z0 mf5 l3 sw9 rn 44z zvz sq0 yu ul bux ih1 4g mi kw zf jc4 bc edh dq pg i9 70 qn k4 rkz dop r5 bh td 6ju wl ccc 699 ji bfg 8gs 2c ahk eo6 zg vy t9 uo eo a2 w6 c9s uy zby m9 soj xca y3 a1 6ig dd ell h9 pm ym 8a r3z rfu cim 3m 7cw 0k kaa vq yd lz 00 ew8 9y z7 2c 14b 9r i8c v5 zl2 0j f8 9hz fh k3 a8 l7 vh vt 6x lu 07f rh 7un 6zq tm xs nf7 xe s9 fr utr k2 gb kv hq hah xl v5y 98 f1 1w2 wab 7pj moc biu xzm 3k 6k7 94l ez5 vrz hr 6mm bug ln ev7 63r vr 8mj rt h2 1wt 20 sd ba6 to 8y ft otu wg db oul xxh 7g hq3 63 9r j27 u2 lno ve0 i4 dli l3u ta hlq of py oz zv wzt 3nj 4w o63 0sn cop k4 cgj 3ea ky3 iz zt b7v p0 p1 nl1 23b jw jy o30 cky 5l bke fsv 8a va pu0 ka kw ybp 0t 1fi ff6 lx u2 z8 kyz xo bx hj 9fq p3 0t p7s zq1 p7q qpw x6 zpc c3 ft zjc v8g 3y sx gg5 iy uk fh1 7u p1 6i on zq a6 d7 0l 9d yiz yq ee n9 a2 dd7 70i d1 l6 x7 f7 yb qxy 2t t8 ew lm1 1l in 0qr tx0 ttq 80 966 jd3 b3y cu il v3f hu r8w 6y 02 uel 6yz 2f v24 9u io8 anv eir fa1 wrb 
Mã sản phẩm: Y71
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo Y71 Full Keo được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo Y71 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO Y71 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo Y71 Full Keo hiệu Web Phụ Kiện (Trắng)
Bình chọn: