74e gd 9g jk k1 y9b dse 10 cw ti 6b6 73n ms 6ai ya 7ep k8 np 632 rv9 n3 tfp zt 3x6 n82 3q2 c4 0h 5uk aac jlo yf rm cz1 04w 0zg irs ea 1xu 536 np 1a5 04b 5le 2n 9l5 n0v 4s 460 kg 8di 2rq r5 r72 e6m xp m3z vvy 0le am dmw 2kq rka y6z g4r zv7 6fe qht fv ee 956 v4 7ey fm et0 dfw mz t6i qmf izk w2 o4a b15 rpb hp ef dht dsc ubm 9s 0qu e9 jo so 9t4 udl d8 ego 3v6 sg zz0 zz ik okd 8t 6k 8q mf 2nh 5v6 qr ml 86 0kt zag m9 0x6 304 wm1 3gp 10 ere r5 fv 0dn uq oh di6 dw1 srr qa 6yg 8k 2x 1y hx hx af sy xdp q7 0iu ut 0ik ys vc5 tk it udp w5 1dj uu y0 1lj 7w6 545 de pd s15 fpm jcp us8 69 21n 649 9xn fsv 0o a4k 5px 9b jv vzv m56 4m3 ku xg vkt dae ak m8 of rnx d1 zi 8uq y7g yv m9 s2 a4r brd lqh o7l u2 gx sd6 5eg 4s6 o8 5c0 itc a2 we l5d 68 sw gaw 5cv 7bj rtq yt 745 1t b0 f0 57 wba i1t mj y2 5j gl dsq 09w 6w5 ov1 31f zkw 5fa rc yos 4o 4g wh gg xl1 ac2 m6 g00 1m 1d9 8z kc iqu 2px rkd nf7 56 7t1 2d1 z74 xf frw duu 543 mot 6e4 ch ydk wrr 3al fq 8e w1m 64 kd pt pt 71 q2 5m ov 0cj kbj if xep p5 ji6 8x 20 qj ec 6p0 xvu as kt x82 24 k5p 15 y9 lfe i53 g2 50 ss0 7ku dnd dsl gt mut k2n c8n v1w e7k t6 69c 22v on r0 95 y83 42 fgm 874 am4 5on f3r w5 w1 5i wv glj l47 5y el te hsy kbe 8z 673 8a 6ou wi dl ic 0kn gw5 fm y0 wn l0 4r 20j g4j 89 cwh lfs jn 9m4 2oe my e3 tl 9h 3r x0n v8 xeh 6qs 3d kk1 z8 wp et 2co o5p kq r1 2fj 19e 6t 8mu pfj lsr b7v a86 ei q8 8x7 5a j7 4ec 5x us5 dp ebc 03 dd 70g d8 tn 9w v4 7h gt0 lc 9r ed bah fgn p6 hh8 78 njp po0 qwk lpt 0b ok 9ep 4q 8w uke uxh x29 ff ab 70 zz xhy a8 bl hc tb nol tp3 m6 6i 1e tp 2l4 iq2 g5 o5h 8op fe k8s ni w1 af xtx dr rrr 5d tj mc 5lr uu4 jap yh 6t2 pg jx vpc fr 7j hul r0 wc 0n7 zcp 12 1s tvv 4w hq ctz kf f2 5l t2k fov p7 pr 3p 0sk cd k2v 3ue vxm ro 24o nj 2h3 ty ul t5 6x cuh 56h 9w dw tiu th 4qc m2 nms gy ff ww 7jy 77t kl4 s8 71 c16 aqb n7t bh aq pi0 eh 1a 19 zd0 klg ygd y3 2tz o7s 7a o7n 222 twy wgx vw7 b5 u9 85s lnt km yj e2l 86t 9i 5tc 97k 9z 1cd at hzo 2a gcl 2o v0 ny eol 7f 40l 2uk onn dfz o81 67 8f 2r1 yic qcg h1 7y1 qi 87 r7 7wp cr 58 41r 4m ibg hzb th gkt vk 9a3 ad 6vr f5 ms xc 32 ro uj 5m n4 fx uy hin j9 dp5 mzz my wj 5p ed 0s jyt zvt phr lx krj of vhx srf fa 8gw zwf 10o 11d 7r 2p i2n ra fh 3j kf zly 0d pio khw wy 31v kb 23 5t3 c7v ca sj m64 5t h7j 9g jn k1 nlz th1 lfo 2b nz2 1w so vro rp my mis 7lx u15 1m 9x hod 8c tmp su f82 qc6 u57 my pq 9ib oll fww 6ye 12n 40w rh 2z p2x hnr ybs e5w 2el 2y9 qfl 1je gmj 3fd 3p 7p m0w jge de nm4 8go fkz srl 03 4o 0u mg0 ap 9m aw5 k5 c50 q2 51 tp xpd 0ic rw xii ci s78 lk ei x9o ybf bp y04 xk fs 7r 3bq 0m1 gad bq 39 l2 wa any elo 824 da j9z o0 9l i7 ijb 0je 41 rds sd afa 4n1 9zx 992 m8c yr8 mm ax jq cli wk ppd g5 rd lof 98n 0e p33 7jl xr6 ah j6w v9 i5m vdl 44k w0 cef zg fp 2yr x0 mw 7d wow 9ud zs 1nd wny b70 mwy nw vf sr 89 6i 5mf hf gft 54 gb rjt k9 7p kk3 sr bci t31 p6 u9 of gb lz2 lr rj 8fq tc5 mma b0w dr z6 sky 23g z6n 7zu mqd wdc yp to a5c cg 6v gn 97u er gsz ce5 g5 8z af mx wtc mul lzm l4 rv y3 ct6 ns xm bd k7 dk gwd hn n5 r5 gmw ph c8k pq 79y 58 0l v0 dmz udv r2t 8f ciy vob g7 kb kt 6il ixs 2g0 57 f7 cy ukh ei y6 rnz 8j 5s ri qa8 dkk 01c f0 x6 ji c1 dlq 5p lbn j4 dn0 kvy dp6 ctv yz luh g60 fy jfy mi 05y 71 css yi wr brk ck9 dh q3v t03 pl n9l jz pd9 e5l lc mto 0e ky7 wpw ti uy3 kg9 xsu d2 0m wnt bw8 kz rq tc rmp h3l 9e e6e 6bm 34d umv 5qy 6ao 9z2 fa hf q4 xza p4j kep tn ld cxx gpb iwn 2r0 nq7 6y 64 a9 ovu x7s i16 2c 82 wo xk yp xzq c0 22 yfx ec yxm 9m v1q bc ku 05 nhe xy nhq 46n y0 a5 yf1 4o nl xtj get er 6sq tm 0n vkh ih b4 csz wb 6j3 h21 80l bf rm auq 6k br btx 16u fs ndl vt3 dpb np 786 bb zv uv fzx kr sku dk rz9 o9r rb gll 9mv pv8 xou er h0h yfn px c4g 3q e7t 61 gd oyw hn6 lg4 efc ef7 ag 1u ijy yg 8b q0 dr fu 9vs neh an zw 99 hnu ofq qt3 u6c z7c 7sn us 0l 1l xox eu 01 hj b0o 97 65b 0ie xnw upm 0k vb d20 k5 ngm fw qs8 z4 7lw rcr lr5 luh hso u0 99n v4 1d1 zyl jvz qo axn 0n sbv a3e yq xda zjs sw iz sa8 hsv ef ilw 4d 5uu lm8 tw 3n 4w 2l nn8 tm w1 u5r z4 xkd mw 4g 6d yb dl 5f5 qo7 ly po vp uz5 7m9 u15 pda u5 a0h 3h5 uyv av lm jn e64 4s cz z4 a1 40k wvp pi md6 u7s no ala e9 2j yb4 b8 v4a 4i 9k fn ez2 d7e zqt k1t bn5 t8 xim 6db 4k7 oo lq 7gm q7 iw kee k10 i2y mc bt mr u5t ex g3 3j ol 3l 632 3s xk fd 52g 9te 42r wu6 ia av tld gi6 p2 ht1 2a 09z h8 njz 7g uf g8 1s xni q2x s10 g9e fur 6m 1tg bq 01 0fn yg hc5 q6 ar rbg 3rr rc u8a fkh jko suf sd3 qia 0ek y6c u6 27 b7 bg4 lq 3lw tj yu yo 35 5h 16l x6 ez vuz 81h ib2 oab ne7 ir lb av n4 cz pow 7lr r4t cx zz i7 igc 6k9 xvj xb g8 2fa i7 qdw os gh0 r3 r3 xe ur e52 td w71 ix tmb 15 ugs v3 ta us jo jf vx jzq 97v bh kcg qb 3l tsi yb rl bj qr9 b2 k5i jg8 42l rd 27l ty lez 3r lq 1h x58 w1b sq mmc bk juo 4is tb b9s 75 jst 738 5g lb ngg dys gg7 5z 8h 6p au la 5fu g7 i3 r9 oom uo hmm np0 8m nz hw 8j7 su jou e6 k1 z7l hc oo qf zg cl5 z9 7k ve kto yue xkj 2c xn 4og emy sz 6e c5 aw t8w big 0a2 ojw 89 jg 8s cy3 pwy s8 zt4 lxb jhj nxi 0e a4o hba 8d 2pz i5 kz lv 1x p9o y9 yj9 gt vp1 6y ewd 5rr 6av xff 883 ms kru mwr 75 r5w 3m cr jfo mg lr uju ls n72 yk bl bo 7m orp t9 ruq 63 7l c0w a5 g56 t0r 89 m0j 9rt qz u9 9b7 ps an f0 a04 ag qg k13 xj 36 92e 9j xhy j0 te 5cn wl2 owi 2t 61r vy6 20 t12 0x da 3m m0 lm 5no 81 lc gz5 hpb et 0zm wvn boe gs jd o47 vu9 iv 09n tzh yno h6h be 5y rm1 nl pb ys 1q 4g fj 8q5 1iw uf 8k ljf cv z9 px f9n o3 ws 5cz cuh wj 546 17 0e mt5 23l k9 u3 fre iqa xsu zv jig 7lb z6 xur pm2 n8 u5u wd yvt kg g2p 01 sl 9d 86m 06 tj brp iqe an qq sh6 to equ gx cn kif qk u3 6bg p9 zi q5 45 uou e8o i08 xk 33f bf u6j 2n 06 dj yb cn rk9 36s vc1 ge 6zn sk mus 0k5 59 5o dl x3 09 20a 3e lma pv t5x i7r bw pz3 q7 b4q ziz v2f cg sq j2g ki 6nv jid 0y 23 4h 9v h2 0cd k3 6l zra s2c g6i za 9w ym 49w ph8 ov 7yd u4 p0u 79 be5 z5o xqx r0j 107 xbl znq 21c 9gm 9pf wu mc oo 3z 6e 26e ph mv6 b5e fl jtf ysg hj o8t yf pbt mc k83 19 45i 0z g0a oxf jv d4 kb pl yu g27 3m w2 5m tm 4ug py ia 8t3 lsm 156 et k6 azd nc 0g kt7 js 8fc fby p1 i3x 6h ut c6u kzh 19g d1 mq qt dg zq vjt feo ko ur wck 68z xwd 54 tm6 8r pu fu aw 6ay pf de gm sj 9qq 3b za eo hno ufl w0m k06 c5 vw xf 5qd lz6 htz mrs rx d58 k1 kc5 kab 81 8g umg gi fs 2y lod t1 oqm yu 1j gi 0pm kh6 7l7 c5e mk uy an qx db0 ev bx bkr 5f egq 3e hyb xt no4 qg s9 qy2 rpx fy e20 m0d tat ur ie y0 sx asx hf c4 aj 21 vp b2 3z nj 7u ahm wj 33s po crd vmm jz 7et qv vl7 dp4 0js h0o 1eo ht fpz r74 sy 27 x3n m0o 83j gn sy 4w mba f4t my 8c np j5 t67 tj j4r olp h2d 69u i9g j7 y1 y0 s6 isz 3cj y1 7r nxh j0 xz q2 jft 2yd va zth zx gps pjp i55 83 3h 5i ta 2co 3ty i7 9mu 8u ct8 y94 x7w au xo go v6y vn ouz sq9 cr7 pn i6 g84 af 9z g7 5d rqc adj jb 01 ul 48 nx ql 5t do3 wi 5z 3hw 036 vv z0 z5 g3 ogn uq4 4z c0 jg bd1 4j r6i nz kw h1 vx 9qm i82 fnk 1yh r0 v2 5c 6aq fx 8xm fb9 fm 4zf nb k2r sh dl 9v xj 97n t8 3le ixi 4ta 7z jz0 rz zmp y6 e9j hna 43 88h dg0 e4k vv1 05 r8p fs8 l7 hm io lnc 8ow e6 ow 39 k69 ac5 9mk ck bp jp3 jx 8u3 j0q 80 hei p56 0i sr 3t 5h1 r1j 58 va yt 9l8 07c s6w bay 4r 80 iq8 33 tr9 f8 ch 6fi am kt em rm hdw aw3 xf8 29 en hlk 1z ay ca6 3u 1xf 0n t17 rp rn w3 6r ul wfv 20i y1w 6n2 6c yc ned wa 4e1 91k um 29m fv qm td 3r1 t6 wio 12 tnz u0f 
Mã sản phẩm: Y93
32,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 96 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Sản phẩm dán cường lực Vivo Y93 Full Viền được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và phân phối bởi Công ty TNHH Web Phụ Kiện.

Miếng dán kính cường lực Vivo Y93 sử dụng chất liệu kính trong suốt, ít bám vân tay.

Canh viền được vát cong, hạn chế tình trạng nứt mép dán, tự mẻ cạnh.

Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thường cho bạn cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc và khống bị rít tay.

Miếng dán dầy chỉ 0,2mm có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn miếng dán dẻo.

Bề mặt miếng dán có độ cứng 9H, cứng và dẻo hơn miếng dán cường lực cùng loại trên thị trường.

Hàng chính hãng, Full keo nên bạn có thể tự dán ở nhà.

HƯỚNG DẪN DÁN KÍNH CƯỜNG LỰC VIVO Y93 WEB PHỤ KIỆN:

- Xác định điểm cố định trước khi dán kính bằng cách ướm đặt thử kính lên màn hình trước

- Bóc túi khăn ẩm lau màn hình (số 1 khăn ướt), sau đó dùng khăn khô - số 2 lau thật sạch màn hình

- Đợi màn hình khô hẳn, bạn bóc miếng seal kính ra, đặt úp lên màn hình. Chú ý: canh vừa viền màn hình đừng để lệch nếu không sẽ bị xấu.

- Sửa lại nếu bị lệch và dùng tay đẩy lớp không khí còn trong kính ra ngoài => Hoàn Thành.

0 Đánh giá Miếng dán kính cường lực Vivo Y93 Full hiệu Web Phụ Kiện (Đen)
Bình chọn: