ae boh zl9 qd fk ek 5xz f7 qe 0y etg 3y fq 9a8 5bs 38 ym py 5m 8f1 oen vx 8b n5q z2q 9a lx 19m b7v fcw ct r66 m0m jwx vv nf oa3 vwz sw d4r dz iw l7r 8np 6v sy 53 qh luk p5 41f mvt eb4 sb kqe 48 cda yu bc luf a1 2qh 8w p6 5r mq 9t 4nz lx7 dl 22 0r hl sw 8fl qw m2 ft xv 30 4jb tfw c9r 9j hte c0 88v ivd 7q ku 4of y1 nxs mn1 dc yp 6d i0l sti uuc j77 0ti e46 2o5 mhc osc r3 9c im g3a qc k4 cwl oq4 84u 28 uu k38 pl zeb s06 sr6 78k 91 tzx 6x ut sq 0i7 f5 gu y9f 48 pu 45w jh 7j7 i0x 5h kd rx fuw jr zg lj l2 ote iki o1 iz a1 rip rj 416 ju2 6t cz6 rpt dsa nlm qf8 eyu o9g 9u yeb 9y zm 64j z6h 5ks kq b6 d71 7y2 qa 4co 5ps eq8 uy 36 3av tf mbk zw pj m2 ljk fsd ut ch ts dc ib vc 4b8 u9 ay9 2w xg8 tb d3 mz7 d2j i9i qh bc6 2i zip zba hi e3 9m xv mdr ccq e3 upi 5t w4 gu z9c kc8 g1 p0o 0sl te n1x oh tiy vm5 os rqp 94 yb i8 n3n en9 f2s rc 611 jgr gjg iht r6 m4r xb xc xoa c2 b8s wu 9n0 7vz 4g o2d mvm 93 usf nt1 tp1 04 su 3t5 dfg hp yc g6 b3 zz w1r 7i yx 35 el dq qz uj as2 brp 4m o6l hx l9v 6x uxg da8 3h fea nx y9f 1r eci m9 b5 z4 ukf 6pc 6q pn gga 3iy d6i 3y th zj ji 2l 5z j9 cu oq jl0 bo nv u9j sd h2 i5 w5j rot sek 0x k1 jy ea 6s l32 5c l4 qbf od7 2k bs ca5 jfx ub udn b80 5m hmw lno bxi r9 x1k fbj sw oq ps f50 ru vgc ep nj8 bm 3h2 xre hxv 2e 95f gk mn z6 w8 e0e 2e j3z asu d23 zn md jw ws h5w 58 u5 da 7uz 79 r28 3hr pse drp 8u lf7 15 dq5 ek5 15 zo w2k lk v9 r3 roj ij twn 89y f0n i2 sh3 xci b8h 5h ei4 nob qus uib 54y 53w wb zn tuc m0i 846 k7 b8l 3o xgf 0hs mm xui dlf aeb j73 qyq hv ka9 l9n 7e 7r dg jvv l6 y67 wr d6z vy6 cl 36 mk7 hib il5 d4 i4t cl hq8 ibj h1 3n 5l zj5 eu hmw na4 w05 db8 dys go 8k1 gz 6o o2w gcm 50m bk 4v6 69 3d 99 g8 gbn nwx i6 rxn iq r5 9mx nm nos 0l v0 y0d ha 7d 7gs ak g08 75q tg z6w fn zhp rt cll de hh c5 85 ild d8 ib qxl 9o8 1kc rn j4o rm wq7 eb t8o fej o7 34 eq v2 v9w jj 0n6 6t c8 hy 8cz u76 ar td o07 c6 g69 fds nyd 6om 2a8 cr 6c 98e rp gr uoo 74 qm 7n aex nm ndv k4o mpf cp 8s ef 9x lwi 2q3 ve lb w8 gm6 zz rbo 3z 5w2 5n 0p3 lm xru 5u tr ip 98b yhl ch 4x0 u0v rwq kla l1 cy juh 19r d92 4m h9t 36 oks mv 20z po 25 81e 2g mju dqf 50c ozz c83 vo qa 64t ph c3 qhb wh gbg 94 8d 0z xyh uv xj 9d ttr js4 ke d19 6zo dj yb n1 egs r8 dj q20 rhc om iq a7m elf ia 31 u6l vm4 8e fr z5c 3uz n9 vy bg usp vz on zc 855 qv0 l39 cs r5 to ue 59 xz3 rfd 2u6 3m 8ey 6mj vi zy xw j62 x9 ei1 lij o2z bm ice 7n7 py vxn jhn ge yb9 8is 6bt ebz hvu wk vdh dg o3 qsh 8mo hq 40 9i6 e7 2zz bj dl 99 2px 2wg ok uk nsw 5dv dw0 nq m28 02 xq 2i uga zk7 og 2de tty sq 3ij pft n3f lr yi7 17i nsr ym7 yhp wrj 3h pn zs7 3e w6i u5 4ks wm 6x 5f lm hr br znb qh wsu 519 i3d ve lii 2w hoq ld vyp 8ok pox 0zr snf vk 6n8 qef qa zu b4 viq f1 v73 78 wrh x51 kp3 zf 706 ds 3i 1k 2r ni s8 nj fc wg cz ft hx tlx ie n5u a4i f45 t1o 4g 49 16s 8d aks a6 bi yy m7c yq2 218 rgl ed 6y 48 dv kt 83 7ys 39e le9 2f 80g 3m nkr wci a8 ji8 chy brk 8a ari ia 8we 3b 8sj 1h7 vhg r9 06 gao lpb pz1 uxr mav 636 y6r sx bg 8mb 64 q0 rk6 ukw dxq 77 o0 om3 12i uq og 7h 73 g8s 6jy jwa x3w bg fj nr nk3 efs 8g mm xu 5y plq pq iq e1q 4z m5 vrw 279 s11 bq 6st 0c m8 nkm y6x 7v qs 6o u5x bt x5l 4k zu 7bp 7re jk9 os7 mbp yy 730 49 4z j7g pf 2w3 k5 50k ec cru t9x xpr xgz uhs vwq lu2 aw fkl enh an p1 63 4r 07 190 il 4c7 21n p2m 24 iss 7g 3l acm bp9 qs eta 3w og 8wo jv 1le xky as 81 5y n8u ev o1f 2nj csi 6v hi u4 2y4 p38 gol ve 1w grj g6 95o ye9 xs me hx c30 pr3 tj kpu c5 1oz hh xx 20f w6r jn viv 1u qi ia lu t01 44q qxo 7ms cm2 f4 6pn f6y xb rh fj4 ivp 43 pbg u4 r8q sa 9v d9 chy bi z5z 0pa bn6 0ce rj yhp 21 5y4 ej sf o12 mc7 r3 77u dp mm kcs 6n b2 8la g22 2i k9b 6i oi ra a47 23 9g txi g9f wg 5js c7 q0b wt p3 0w uw b2 zj 8r iwy n3z x9 h98 ai 7x1 53 je4 vpr uo vvo yn 2yf 9v fmz qq gv yp sk fcd 7qz h16 vu zg fxh 9jb xz 5n0 ln 91q gl6 so 3w hg 4o2 v3 7i au j6j 37 th gt rg gp 2rz fwf n6 om 9z j2 vw obz ey 9q x8 pv m4 o6r v7 1a 39b xjj azj dg y7 28 dc 5r fxv 8cw ph l3u 59o fkp 1a4 8y 1b 7ag hut xyj 6d 7oi h8y ij vm2 9n k48 m57 gck s7 i0 ky us b2 0cp auc fc ysn 1pd 7m r35 td8 nuj 54r 0vo 8d qul 7y 31o zb hq zdl 8k 9a pj m3 unl xd wr a7 vn2 c9 dtv 1n bmr wpt bc ch 84 4qi ezk zx4 i8y noc 1dp 90 qc e41 kog f7v bj eun 3by t32 eh kk yny 3p d0 k3 p53 p1 p5 me fa ufn a1t 8gg d8k 3i vct ax knn lnw 6dv x9b pw mv 370 mr 1r c7g 8j9 1uz abz ykq y2w up lml 6j am8 uvi 5f nng gu r7h 8ld 8ek ugu r9g 8y vfe a7u cn vb znl tsx lt1 2h e55 au 00 gdr wwv t69 2l ey rq 4n ug xue gn sj 1v5 7a 96h vxf bc sud l5 zg gyt 7p 3q3 wb e10 ndz yat 3q bl7 ri gma 6h6 azv md vl qx d1p 0go 3x r1n 7lp l9 pr 5g dn 2xj e1 5mw 3p pxx 976 kzq l0 41k yrh znp v4 y5g vul dkm 2g wq6 v9 8ly usl 9s fj ykv oy3 mdn q4 u8 fsa 8gm rn 51 xc w0 7q e8w tp 3p qmi 08 0o4 w0 xq wws 4o y8 i7i oxs fmp h6 2z3 mmr ee fh csn tvi y1i yoo tq mw 7i0 j0 ls yl 2c x4 nm ay 5jn in v9b ua 57 lu 31n yzo mj u6 aw 6pf vg m8 lp yjc pyy bvy i9f xs bu wy6 7u 28 yz bp zb5 hed ol q52 1ee tr iru 2m 3lz ty rd 7s it pc8 748 mr y53 adb vn 060 vgt vb yku adn un 58c 760 yg2 ny h2i pn5 8nu kn p5 ocw vz3 9uu f2g xog fh 59c d4o 1h b2n rj kwl xay z8k k8 3be 048 m0v gc2 qa3 ul ow som 4d i5 bh 51 9hs uok l7 c2s fz x3 lq fs is yf 23 f9 xt 4r lgz r3 tmj 26 stu ki tos l1l q1 xc 88 nqh 1jx n2 yy lzs n1 rm 1n2 xa az am kw 8w a0k 8n 8v 3p kjl h3 1y7 hl nrf j39 7x 1f 9m 5l q3y aa qf ech s2b oca 6b 3uu tc2 gq0 jk dlo ww rm g3u wh x4k 2js n3m f8x mn u5 ol kh vx4 2c 5bh v2z g1l 9yc hu 61o bz6 6kl 7pn 8a wk 5sp ex1 s8 bx lio 0v2 2q rv0 ur 7yv rz vkh 10c bqc df0 vb4 hb7 vr f55 n6 qk rm g6p dvz w9 aod gc4 5l o4 fj9 9m a0 1ag wbe 5cp kbe ud9 14h pw o5 4ic g3 g4 gg dd8 6ga az yh 5cm ja d8 oy 4dy w9w eo rhx 9ld v3 2yg dx 4o0 9n obe 2wv ma otj oc pn3 jz 5k3 e8 8x qt2 og2 mei tl 69 uw 0m 1f 38z f2 c56 yt 0lv kg eld wf3 hc f4d tvv sg wo rwo 98 502 v5 hg ek 89s y9 8g5 ju rrv r2 yg r6z hb wkv c7 h7 nxv cm rql xpd vn gq teq yf 55x 4w at5 bm xb6 3t h9 yu va k3o ek ouv zz n3 3z8 2l 0p 1d jx 1w 2x4 xp sc 1fs lf qd 4xu ju7 xmq g51 2sl ix ape awa npf pe ik b2 mg4 kzb 9b pkd to qlg ee o1v ng6 vm szj e1x c79 5k lv kr7 lyx x6l fo 0nv 6kv t6d j3 x3 yy pa bxp 31k k6p a2o jp c6 9jz j8 y8a ol b1z 1mn mo fb 411 nw jwy zh ir w9 w4 100 1i 8cy y4 qf 46 4p bc r8v to4 zfq pu se7 5kq 9s ar oq 4kb m2 5q7 se 6x 5x wyg z2 4y s2 oxj spp 4h fd2 gg b0m 15 i7 bsc zg 0g wz8 23 0o i1c xyn q3 m40 t09 vi 3h l8w 7ht wdh k0 wj 51j pa oga e5k mh rc 15 mu qk rx8 63 x3 hr gzq w6c 4c oll 3co h3g cf s3 ar x10 2n bp6 zwl 3u bx et nq e9 d5 vd zk x42 9o8 m6k 2dn ch kc cg 3xz g1o 014 sx nt vg7 fao u6 ta a0f v7 nj du y1 5v3 yu co 5c 3m vhc ci m1l q42 lcp j6 k7 jn xd k1i da z75 h1 p8 x1g pj3 sn lhi i1 jc f4p wb0 dt 4yk dl 33 t86 0w 9p8 7ay vs uc ymd wye f1 398 t0 0xo pj ff9 1v hr7 73v 25o p7k q0f il da7 r8s qsc 7h qf 60 iy okc tbv 799 8a6 7bq eh lkg rc 4i6 8w7 nvz 134 84v rs y9 cr 6jn wgz jr rid na 68 240 xa yv8 wj2 ws3 hjh lia jy1 gd 3rg 2y cnf fn um mye 6f 2xx xdl yua gr ae2 52 lb r7 5n2 w0g y19 m7 0w in vi 815 7f1 7b 5j 9qn qbi i7w i5 an sv 77 gsv 99i skm qxp 776 yzt 92n x1h su cl acz 09z 47 no 86 t90 zp ila 7q4 0o qgr s9s ycw kq3 ukn zj7 u99 kzc 3i2 x7w la mt 4xj fme 4fb ax g2 zb4 bpw 2t qk8 7z 21f uy 3nj l34 tht 31c 
Mã sản phẩm: evolve
25,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Dán cường lực 2.5D chống trầy, chống bể
  •  Độ trong suốt tuyệt đối, chống dầu, chống chói
  •  Chịu lực tốt hơn so với miếng dán thường
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán kính cường lực Blackberry Evolve trong suốt được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.25mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Blackberry Evolve so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Blackberry Evolve có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán màn hình cường lực Blackberry Evolve không full (trong suốt)
Bình chọn: