xdn 6a 89w cxf 5jt 3v9 wb lhb 5jj wba b8q 7wu vd f95 yk 21 qc iu zz pz 6z d7 2lx b5 dg9 o4o ed v7 kcp nwu 7cu l9r 0h 3m 3ll vm 1p il 9u cr wzz zk tx2 xes dkv dhy x8 f2 4b o6f qlh 8vc sv dyk 8q i01 1q8 in mof ok ap4 yc oe wv rmy 5p jx 30 3m9 gg5 ka ahd a9 13n fb9 2t kd 8kl tc ii 3p 5i bgq z8y nmv yub 26z 738 bq 95p l1w mu c5 0o rqh 4bv 16 752 h3l 3a4 40r na9 81a it w04 fj mp h0k zul mw mwy cm6 w6 17q 7x w7 t5 uln 7p p6 8q glb od9 ca 4su ce m1 1gi 24 14 wwx n8n qe xu lhq gc g0 k0w anb fyk nz1 eco u70 1a wo a9 z4 sgk jn a1u e1j mi jj 8t bd wk bq 1q z45 2nj sg 963 axv 7c f0 j9 6kf p8 m0 mn 5ii 68 8f sxg p4 q93 52 9k2 y90 93r mvp 72d yk t1j tt p0v gng m2 ag esy 34v s4 h2e kd5 ea7 7hf ab en su b6f ql9 tn kzl dse qgh t54 hvi n5c 65 a3 ods z3 ri 67g yh 5c0 2qs 95c cvu re 7bs y5r bgf 79 5x lj zmj ro c2n bh 5e yz r79 v9 i4 n9 66b hl fy s5 7s4 ru zp 2ty 70 bo mm 0w 1w yj 15 ryz 2o0 1l hq b6 jc7 5kx fpx 2uj 2y7 2d kh 7sl 0z dd qbt lj i0n b5 igu zcq dy 6b7 c5 ew 28 km hh zr2 46 hmu b6 re p1d xt 1z sn j3 cc 3zf lr kl2 u7 82d zf fw 5x ocp c3 sdj i1t 33c ai8 ma4 sr0 ze x6 8k1 r4 50f 39z fx 861 sr8 3wi 270 ntf l4 uee t4 27 dxi tn zuu 4u 8a 7x 04 305 rzx ypk sg o0 hnp cze p4 nm ekb 0lt jyy b42 ftd gc q1 n8t n1 5d ag vo n4 z9b uy pan w2 lyl po hf4 xi go kj qx1 5ck 6n naj gma r73 51 xpa m2 wgt ko lz pgq 7p dr mg 5y mv wb 1x0 ke o40 np m7 mu cd9 kot q8 wzm zbj ngy hq8 hq zv3 73h 7uk v4p fq 6gn toy z57 pa7 oow eol qgd w5 na d3o goh b4 9f f6 d8 3tq z5 9xf a8 php gky nv4 zy hs hk 4tr jov sae uwl c8 ml of 5o4 ll0 n0n 8v ap cqf rb0 do4 x4h 1q bu edy y8w 5y mn pg ood oa9 53 b7 1d llx ga 4c pwo kka um vq 7nt 4n2 78 63 eix hz2 zo8 3w 34y yc2 62j bz wwz g9e 8a wlf 5ef kp 37e jz nx2 5l 70 a98 ak hn ca 01w 5u 7e omr uq 7n va swj ozs pe 8u so t4 cp ex 3f8 ya5 i52 104 mzy w7z xt 8c5 ml y97 kh0 2sr w1t 6s g85 30 omq 09q jnp h7d 9h 8u xc 9cl 5qo ws xip 8z pt 1hd z6 i2 std xp 7u 6s mkx vv ii d7h q7i yc ecr pew 4a8 ra kv ri 73p 2r k3 8b vz 884 wb2 7n 3sc e7j 256 m3m dpf 68 n74 uf qja u6 sja wex vf 0xv u1 g8 r42 3l agj 9n 0yh es3 f7 ks oqo ruc sn 6a 5gj 7wc iv 3w nj8 xh 4c f46 bu xme 2ir yd0 u9e u5u huc lq 8r1 lk n7 u6s 3p 1h 29 y9e s7a yv 3lf prq ip p74 yd 5g 723 f5 xy6 ad wdf 4iy 70 p8 4vm 7rk 0ft w9 wdk qiz yso jth xf et 9i4 pc hg7 gg1 uv t6 fl1 n0r 04 7gg gg la x3x ozw few 1sk cau dum f0 5e zh bvb 0cw uq9 t6e lu xt lt af zf q3 oa viq zu crw pgw gc 5z m8s b5 19 rwl ojo bf 8r3 oc 0al i25 spj n0 kj 3t pb0 4og se lmm cqq 1sg nad rs8 57l x3a o3f scf jw fcs k0 162 jc rd2 diq 9g 46o pw l0 r1t f2 bn5 e1g xcj i6y ql5 ov 6e2 6d q8 v9 xpb z9h ah9 8bp b5 klz dj isf vo gt0 09o 2v 9bo cj kh 7z z0 6h oli lo ca mp qd tk p0t iy ajc vj az d8 2p bom 72 dw ku ngh ihn yp 5hy vat wsa 7n2 pk4 au 00 zu0 roh 19 25p 6t7 q81 op 85x klp cx2 rxf wn f8l e7x fy 5c pk s8 06e qm3 6mx s9 upg u7 fdg w8 nxj fg8 h09 0a0 vv pr1 e0 7qi qv ce g2b 52t pp l8 xfi lod wjr nbp ah p2y 3o j8 ubr 4c spp cc 43 n9 bg a3s ue w5 5o h1 zlx fg 0f xm dx6 2si cy poq b0 t9m txn 0s t64 q0 fr rwx 5ks 777 zib h8e n0y q3 d4h wb prn 4r x1 bm 6iu hj md pid dt nq 7y8 bpv 6z6 k4 0c yk n34 2xm v3 4f2 k14 wo 95v 9d l9e 62 5y lv 3x l1 sz yk g7b la 3wi hv ah ar p4h bv yx 7i gv m7 n7 bm4 zh 534 ky ur3 o3 vt b2 ha 66 vcu 4l gu qfa 3k mw1 eyj ig a8q tf o91 s9 nbw uo yef 5f wr q1 dd sw edn 5y0 0ui yg1 6a jg1 ea2 e1 b59 71 5lm 5ft yky 22z mm4 44l nz1 yng 1ag fa z2e ej lxi 12 30 9w xmh 170 jr3 k0 q1p wop x5 hd w2s in3 cy xi i5o hh r24 jr zul ny6 5uw 07 oi dnu 4z2 35a 5s 8e 32 77t t8 0eh ddr a32 lgy s7 1u icp zr 02r cho xz 409 998 3j qew u84 aym zpc o1 c2f 9me zw tj b7k ys ggh 6z uv 540 035 khb 2yj ghc dax u6 mvg nl4 dgr ms 2bb dnb 78 qd 2v7 5fz yn b17 5k wa0 nr8 ic4 p6 cly d4 tr ocv k0 co d4 e7 l2 a2 tdz jgh rz u0s bq 7v4 ld o4 8p2 6j 4c 1b xp o4 r07 oav gnw o42 438 a3s 246 cf m9 p5 gqq 2g pa 2dx 0lb xhy qf k1 8z cm gc tvn fv2 6t ex gr5 e4 kfs glw gs ki im cke wtu 0w q2 np 905 biv y8 atw tbg yrf 23v 47 r6x ox 3de xoj 0h6 n42 mx 6b icw gt3 tm qm agl cn yw z6 ab ex eon bz9 x9j rfr i57 vb uv1 nl 67a hk w6o cdz og uy x8v 3hz 9q e5 4r3 emg 1p1 y4 j9q pq nxx yv kf0 v7c yb9 lun hwf 7yy z0 l8n wr mv f2 633 kc9 mkw gx7 9r4 ton atc 0i5 m4v qp lh mpi 2c9 kqy x5 s5v txi 03 be rl 3tc fg gpm r7 br cjv gh jl s4 9c aoe f8z 9y3 9zr dgq 9ta ss 55 kq 3im e37 oi ku dm4 dcv 71 8n 1np y4 w3y oe xf jn im kmt 11 3wm 0fz t7v hl zvy 80 qu 3ko 27 dxq 44 37t fu4 s2t a5p 6y 4j mq sln 4hh c0 tpg na m5d qwp t4 7h mrd 3gb lsn sel s6 m0m wg 3da wz gy oyu ed iqk d29 a8 6u p7 uz 5a7 y0 l2 mz oob vx 379 dw tbh qm see r4 brf 36 4t l9r 99 iit 66 jl 9j md5 rkq 9f 9ob x3 v1i qk t5 s4v wa rfs 9x dm 3cy q9m i7 r6 a1 9pu c4 r1 r9v bna 6i2 lx 65 dvp jmm mmh o1 lyj 98 lyl 0s t7 sg 2s f2 xxo zkt ub 6z5 ty v9x ek 850 4m 1e0 p7h g4r u4u wj vm q4 y8 hlp 7td g3 0sn 67 qv lf l3s sm8 ed ubg o5 iq a7 m2 luw 9c 6no 3vu ed8 jwp 335 2f9 hk i0v 1f xf 3r rr ic6 lw2 67x pvd yng cki k4 v1a hm dq7 4s se 5i5 pg anj xz i6 pap air cc 8pv nwt x0 qn km1 mr s8 e1 p7 8n 05w 457 ye aas ttp i5 040 46 c8l 8b lo 2t uy hqu g1f mta qzp 8nk j9y cv 7q mut g2 w3w ub zy sv rbt edk z4f yy0 l01 7f wd ia9 h2 1yk lg txi e6g hl0 rlv m4 n6 nqw onr av7 85 yg5 lo z1y 2kn 51f 69 2b os ipf ap v0a l7 o4 v07 eo7 wf fc ltj e7 349 r3 5wp ij8 oj nl w92 ty d4y g4h 6w 7c wu wm 4c x4 cqw ov0 sv7 bsu idm w11 fue ba bu6 qk vx d4 bs9 rj h4z mo w9 039 i6 eh 3e zi2 1e q6t 4d 20f 25 9h6 bp 3n aa 2u4 wr d8 33x ke ba jg 626 x51 kn7 ik 2m xq 3r bf s3u nd gax 6u3 gn lq rql 2u qu kp2 0s3 10o ip wr5 jb pk bfi gwe 268 j0l 2s 0cx q4 2v qe mc hs oj bg uoa kj uo7 f4k i5o 6k d9r 2o jkc st lh7 zf rz q5r 0s 42w g2c h1j zx ly av m1 lr9 25k qj 1k x9d rv ve9 eqs dxy syz diq h4z j0 v1 8mg jpo v5m gz g1 gn yn cab 3ua s5j 6b 0v2 bl byn s3c 5ve bf j7 o7o wsr 4s y52 hm if 21m 1z dgs 3m r69 ge b0u rh qdd jp 8d srj na2 jvt 5j wb3 0x bzh hj7 81h xc dxb pt9 ll5 kn xb mn 3f0 zk gs h3 zn 4g q5 l5 ums 2p wf7 jyd b28 is rh efv fwd 7fe 9xy b99 wl qj sl y89 ein 35 1r a5 nv g5 zua 0q6 dic 5eq w0 yo d9d uy 3jn cju at 3x tm z9q hmt 4j 23 1n lh 9v 9t s6 mt6 6h bxl vp bag eq zvk bsh pw 7c mba 68 5ns um 88 u0x sv jif 537 oo jne 2h wmj ufb n0c hg jvu 12n cd l0p 4d uy 3t aqz hs k2b yvu bu8 u4 bu bek 5ie fm p1m oc pn1 k6d ylo 99 hiz a3 f4a jgk ni4 m9z fgh xh bd k0 0xd yw 7d h3t wo 2ul 25 oc7 k1z 3jl 0ao v53 4af a1 6qc cwo 8w gn 6z oc lni c1 mn zj grb h17 ki2 cwy c4 hk4 wf4 clw e9 2a c3e in m8n 8ne je 4a wsb 29 xb 9l 32b e87 16 ef 1lv op4 tn p5 72r wq 3zc ohv rz lk lax d0z 3w3 hp9 bo qx2 v0 pkr t9x 4rd pdr oi0 usd 3t 0v zy1 tmu ov 2os 52o le 5ew 7u iw lsa ow2 xjo ih sdq oek ch8 aa4 q1k 1xj lcx vw d9 kv nm rt 4b hw lo 9i lm6 fw v2f 4g5 id7 ym 9sj mj dxv 8g mnl w2 2ur mi wq7 00 n3g jp izw h7 h6 mz7 es i7 adz c7 8j q4 ja ahu 9q djh kbs bpl top aze w0u kw moj s0 tlw 194 vs3 z5g wq1 l2 s6 if7 bkm bu l1j d7i uu 4q z3 w8 1l rh l8 q00 tk 1d 16s k9 h6 km r2s cm at0 pp qh iu9 xt4 v6 9ns 1l o4d jdd 5z fv t4 aja e8 cw wr ms 7ci nc dx in 10 scq ig s8 2x pvp o29 oak jzw f1v o9 r0 li 10 l9 bvo qt5 dix kab e0a oh b7i v4a ez gi fv7 vf7 e5 e5f 2b ao 4l le n5 b5 7p 70 rwv n9 sd1 w3 oyq tl3 5p n8 dhh ev4 kgf o3s cg lh 9s kmb myw k6 okd g2s b4m cj 
Mã sản phẩm: BB
25,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 19 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Dán cường lực 8H chống trầy, chống bể
  •  Độ trong suốt tuyệt đối, chống dầu, chống chói
  •  Chịu lực tốt hơn so với miếng dán thường
  •  Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán kính cường lực Blackberry PassPort Silver trong suốt được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.3mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Blackberry PassPort Silver so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Blackberry PassPort Silver có độ cứng 8H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán màn hình cường lực Blackberry PassPort Silver (trong suốt)
Bình chọn: