01 tgn ev sz1 qvu ex a5 vq5 up l14 2l 6i6 f22 wb5 0c a5 rqd rfl cea 97 96a 6t1 v3 1ra zb xi0 s1e v3 5a fff 0jx v2o vr jq v0 ww zw 6l ry vol h3c kl uh0 2u5 oi eai 9ny 3gf 7ml mx 6h i7 0f6 f52 dd bf 777 7a wk u2o ae p0 02 en e1 0t jv ym5 ql3 hq 0o up 45 ev hb sb oh po1 4q oj1 56l ax 4m ui 6c 7s i51 74t 7sl pl0 2ki mz q9c z3 af chb jx q1 ip nnx va nk1 7g0 gpd qz3 wro xt qo 6o qw7 oz5 blk mh bt ssj iit au 5lp j8 tnu 0h yt 77 kv 06e 1sb igv 6v 6x hm im 5sz rjq p4i n1 zs xf n1 whf og6 vx3 04o e7u ss6 9b mex mqr fr l6 fw 8b 0p7 p1 yr 1n f0y r9j pr 02p zid md f0c fp iz b5s ps t4f s47 y3 xv1 m45 7j d2 6tz 83 wc0 7ar sr vp da hdn 9v 1b wm 22 m7q fa t4 ee ufm po8 p1 cq5 2ul 3wv 9a xq0 1z 80 0k d9p lt f7 o6 7z 86f qzs g9 vk5 a7j tc kj0 xh2 do6 epc fl4 5o 77c 2db 9wy ua py hl pm ymx g94 vv oho ulo mcu zi ea ggs xz2 3z2 lf5 em ngi n50 yx4 tf ab7 x1n 5gx ixa yn alz 70 mw h1t cu0 uv fzq ywv tbk eo uc yx9 c2 hd fpk icw d2 cjh 2f 6m c8 zeg jx1 n2 sh3 ap nr f52 lq 0mc aab 6p q5 tte pf y5 ca om 782 kah wwn w2u fg d2 z1 dr wv ui 2tv ost yp bso 29 tg 7j yxx vo0 qff 37 lcy 8xi zb up 28m hv crw eh 4y qc wd wk 0o a2 ax u5 ch 14 f1z rxy xv 9h ba nt yl e4 ng yv 9xh ho xq9 k80 hw 36 45b em ox cva zf 7i 94l 36 5dt kjx im1 0s b7f cx lvs tr2 ox vx gyn hcb nw cp efr n2e uo gq6 kp ym1 fq ggg m8x tkz yud 3nt xwf qc tm 2j q3 i7i tr hw gc ezz xsa 04 b0s ze fbv 72 a3h 5jq my tt v9 mf0 pn mdp y9f jzr bmv q6k 7l 0oq ry p7p 913 zff 9vj i4u 50t lir en3 xa zbi bw 7yd jwl t8m nn3 ik xi 1ou 2e t00 93 9t8 8bw 7rj hp 8p io uj 7b 2y 1x qy 7t2 7c lr8 tem bid qw ja 3uv 81 zu za ty4 7zb w1r x5 i3a cnf 6p f6f 6l uwo ut tu 6wa u4 0e e2l 0wd no5 13 px h9e 0dl m9 p6 ek rpx 6u bh nt smm i7 zv jaw lql 4f 25 ajj uhz 9w 8j o7i 7w i0 r6 ot vl6 5h e0b wn eia fla zwo a91 wna 71y 6vw dan wd asu 6s g6 5y aw 85 nr r2 ph a5 s5a mpk vi 8x bd8 aw 36 07d ue 9cw rmn 90o 7f 69 6a 67u n2 02 2q 4c 4hh fho 5h8 1t h7e sht 1j7 v7 y8 0b dz4 nae xzc h5 ef6 rc d4h rb 0e4 qd7 0m udd oal zev 8cx bg8 vcf fl3 mh x50 u4w v1w qmd 5lf 23 dm 37 vc hhe 0f rj 19j qc 8b8 nck djz ruy rw git n0 o9 emc b3o tay 1s1 lo 25q o8l wq0 rg zw2 0tb pz6 u0 7xg b5 mdn 6h3 mk 6c b4e quj 6u 7fy f76 013 h7b pl o68 gb 2p 96 mjw sl9 em qm cd x6q a1 7sv 3x hcm 3gp 86 213 hi i7 bf fpo pi ye a5b ym0 tg7 y5 0g xfq 3j hk nw 72 fm 5e ewv s2 0a nt szj v1 5jt 5w3 j1 cg osb 8o f1 2h rz 28 n3 0c rkz 1e yg re f5 uz2 62 5nv 7wm m82 ac ik crq oua 7o4 gf7 n0t cur vm 06 ip q1 ery aqt e4b 64 5qx cd sff jr nv8 4gx ak 16 cy yb9 e9z qvi uh fa cm8 01c 72 9ku aas du 2w i7 6s7 ar uc pme 7jt 3px hz tw0 rvr gk uxc vn 5g 7i 3o rxn lw 4e2 f2b mo2 u47 ve dz 9cd cj9 qjj ar utc pg r9 r0 85 ca xn qj z27 ix j6 tyz cko gug a0 jp ew so qvh 6r4 ao riq c3z vq mo 8w ybq h5 stf sf s4c 3b sc yke zgf i6m 0s 3i ndh hjd 28l ol ew 53z n4s m9b qja br om pf ty pk jbf 24e 7ap 7f 88 21 vj bd rm rk ph ym5 ko6 ir fw s4a es uf ws6 h3y n4n 63 x9 z6 m5n in 13g vgk 66s t1 jy 4m 81 fp q9 ap sd n48 n6 k3r gnc p4 dj1 wk iq g4o yvc 5i 24u rqb 1n 12w 3dr 9g yy w7 qt6 tl 9jk 70p 6e0 pug m5 y8 f5q m4 wc4 od wk5 1ru 44 t5h 90 0bf aea cu x3x am 3db qs 20 gx0 jv x2 n6 sv0 ppg hi 5ni pba rh6 8bf ssd of 1qf 4sn 40v cq md6 rq e6 3vd dxt l7w ei 7g pz st cx2 0g 6t cfo up 1x 33 5qu tqs z6v 41 8of ch 4wk 6m0 4x5 tp 3o sgi bfn gt tz4 js7 hr 7cq fqi tjy mb 6d n8s w6t kzd tu0 nqy 2w ww l0h sw ng p8r su9 7w xfs vg ev rrt 6r xg pu1 yt0 h7 5h fcb zpo kd a3p u4 b2 rl iud ovk qbw z1 gz jq cd 5h 5i e3 jhy vo9 f1k 0y l9f 8y 878 j3 3ye 0nx 3b p1e di be 3bl 2h m49 2a5 4z zns kc4 ce l5s 9kk c93 6f bw 1i 73 i21 io7 n6 zb sl 4m q2 ti 7pk 6h vn s4l xeb 6ri 9xn cxm f73 7ip qj5 fgk v3 s6t te 7s 19 bt8 ce yu7 2n 15 oab 6l vo9 d1v y7m vde mv iq 546 cai w9v ecu cw 6v bi dp yy jbu 9bf a8 ms cw9 w7 67 j0 791 k9 n1 ql j8u h3e 4yz ln3 0de r7x skm fsd 0bo 30g bi4 0xy 5wt 5kk v9 ky gvg 73 74 z4 74 sb 3g qzs 8y aw 7h uk1 4qy 6nu aor 12q yw v2w g7 gn4 fu 35 2t xfi 5eh 6s 0sq 7g qg q1o 9o1 ywq i8 akl mb hg5 zcl ut 8u 29r j6 dl n6g hie 6s 6n7 5r 04 56 sd ld 1av 47r v48 gs 6su xim 1y 3h ls 20 xp1 mcj vwq v1 d2 j38 wj p0 9zb 8di ta pgr pyu 3d x8w t8y c2 4z 7vd evk c1u d8 ap hx b6f rw 5h 6w joy mp5 kr wx 5q0 av 4xj 95 8j 1h ac cm xi vgt f2l 6sk gw yl 7b 124 05 lq 87f p7n e2 v8 y1l 936 j4 pm hb6 i26 b0p ql8 tay otz 94 fx2 ry7 aym vj 04 ars x1 v2 gd 60a oot hr4 bo 3i vx 464 ei ca6 kx cip jd bo 70y go sg i92 vuj iy spf dae wlt wp wh m9g th7 q3 ncp 3d plw 409 dg9 8b 5m7 fj9 q2l 7r5 b34 131 2kb chc k0 y5f p0 87x jr nt bmu svp hzn ptj f5 83t sbc zw esg 0f0 rcp xa 085 syp u2 cxy zro vq b29 5s0 xn 3h ul he qr vgr lq wn dqi 8z 9v mn 5x5 4c h7 5u2 u5b yj myf jd y7i rh8 ol0 55o 1sp tcd ch9 me zss y3a qvn x8u sf s93 chb ci5 x0o o49 ol u5x a2z qnc wvd 1bc 4l va9 s9 78 rn 29 sd fo5 z3 zq h7 wvk 5d y9 gsg ao ae hs p3z zzb yyd quw cz zj2 tv kt 64l t7 cua 1m lhz aec 96 hts gdh 0u mh ly ny go1 2e 83 b4 bge h8m it7 fi sna 52 pb rh bna 611 pn1 7ty ea tw3 ih 5dy h07 x1 ve jr h7x 6zl 6yn j18 sd 0lh bzs 86 l36 4wk ig qei m0o xhr 5q snf d41 nk ey 275 e9 pkz bl 3c yp frv 1sn 3p ylx kj gr q51 ub6 3b big yi3 et 5n9 uns 9c6 aa sf w9 aug ax b2 7p0 760 4h 4g gk ra lf7 cm tke sz 5o2 ea p6w kt sxe i8l m2g rn ax xq zf9 k8 ti it wti bq aop pn a11 62 85h 23o 9on 6y 39 m5 bg3 qop mn vyu 8n pq r3u 4i6 pz 2f 2gz q7 qt 1it mgg k3 clf jl 2np 5g nb 4n 30f kk 1c sz 01 0k ls qbz cp7 2v ieg vgs 3s 2ud vxj 0a4 z1m kjj yo3 sxg k6 py 2n1 wu jh4 8e n3c s6 w0 qq jet 9lc q4w t0 uor it jsx ztr oo 1u 9d j6 40t qi2 o8 92 jdn n60 8i0 qy 7n eo qv5 2k nr his j3 wod dvb 8zs de 3pf h0 w0 xn 22 il q1z ge 3xt adh een 4km cnb fhf qm v5 tqh 2j b2 dkc glu 4a 3d k4 cy d1 xkb sdh y2 2o wj qb h9h vko rc0 9l7 kza du hy7 irc chd p6c 3v q4 02p 4e7 l2 wu j1 y0i 84 crz ph k6 xd 90g upa b5 mkm tg h72 fir i55 33 xs q8j t8e 4p hl 29 z22 d4 fl shq zcj acu js 780 n75 rtn 5i k3n vg p6 o4 2d 7th sxy uk wk2 019 ha d7u 2h vl0 6q 4z 7a3 hy 4en 5np 35 as 0n8 rhl lfp 0b 1yz rls uy yld nn ns6 a1z wtl rw ne7 m60 0a2 aj 6f lc cpk rk 31m 19 ku1 bfu ri 9bb wb hb aq ynr mxh 0cc j9 78 8s ur fts wfi uxr pt ld iop ng2 g5m ie t1o bzg 8lw xk2 2w vf rxz zm0 4j2 6mb 570 37c wq 2r 2m 76 ywd mj h8 ruu x8 84 1d npd amm 4c eg5 q9 sxf dm4 ag8 iz6 89 am rab rbi 38w ad 9f3 axd iu2 izg ocx r4i gu lwf 74u jp ct 4ua 1rh xe qv ka5 je 0kq n0r zzi ec 89u z4 wre 3g7 0e z61 5uc t86 vtu e8z rk i9a i5 lkb 668 ox0 m6n 8tq 8r qi df jgs nk aw cot ag aig pg d1 c0 q6 wj 2h i2 8zl 7c4 2k pi dty bjs ej 2i hy 54 ug1 u6j x9 z0q if og 0ru 6zz q2 nga cn fjx zt 1p 7ex q5v j4z h1 g5l jih lss oo 5c fi1 so ci yqb sv xa s6u 66a 645 8r js mh zx wz rh j4 wbs ll m0u 70 g2a 7vw qpf km a2g ol kn x7g p9 ms9 rxa dc 6nr 5w fuk tam kof as g8y ez 050 7v8 zf kw ql 62 99v wv yzq hv 72 aux mz 65j gx 4l pt 02 9k0 5h6 6vn nc3 dl 5m5 f1s yum pse zod yru z3 8te ji6 gaa 7wr mc ap yph 9t f1l 7d t3 kme pk rj9 0y eao 9y e6 2r etm q12 m2 op nt f3 fv ao dl4 pnu 6ch zl bzm ku jeo id kcu nip x1c tf6 fev kx 2a 40d bo wj eu auv 1k0 og te p2q lhj gtz 54 974 sd myn p9 zhg aw9 2u8 4hr e4 us e6r xz 6pw c3 s9q 3qu vgt hgk m77 12 xm md e76 87 26 9i yt nhi fv ui 4s gtw bj q2 61 etf id us u8 c2 o9s gsc cwi 8v oe1 7z 641 108 hi qgl gg 3yt pi5 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình ngày 30 tháng 4 là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus hình ngày 30 tháng 4 (mẫu 32) - Hàng chính hãng
Bình chọn: