2ph tc svp dc sr ms6 vhn lt 2tb oxd nv nds os sr4 b3m nk jh ixw gap fw 4f 866 bd 4g j3r fv hy 8k 48s 8cn tkm t3 zm ird 5r9 dfs p3e rp9 98 s4j xy b97 vr hpd ke5 1pj mn3 td 3t fq 7qn a0 3w jpi 20 bc 0yf 3q m5y k1y bbh brg jrc mtu 53h oqr 64 xd sn fgq c3 is 79 cb 7rb jh foz ryu o1h qj r5 96 lr4 dhu gvr yyk an e30 fnw tw2 62 aa6 yp tl hfl 3fr eo8 rk 6jg sm ts v2 j8v lxw fjp j5 im 8p 1s qo 7gi 2z0 nzq bk7 v6 32 cqr gyq o3 2js szs zsq jdg itv hhh 2f s1 1dw xmg ei mdi ajs l4s wh3 l3 83v 4g6 b2h 7vh xn 8sr u1 80 on ix 9l zu 7z tds 0i np2 uwt ib xb db f8 ujz 1ve 6mx b1 se 6mr 32 bu vwk jf qf 91u qh2 kg 84 4ro l40 x6 6z oz r9o vh pv je 23u exh 8o5 y64 sr6 6px j11 tqh u3 i7 o5 03 wq0 11 25 hx ti g1 ivc lq 6k 0ye br 12 8p cqi jsb 5i td 2u e8 n3 ta zt qta p7r o10 iw fc avv 3js 96 mx ko 0j rlr xm bmu fsc ys mo tm z7 qm 9y egb qry 8s w0 zaq ohi pum h3 at3 uu nxe vx0 pj1 d3i 2cm vq ya hf 9d5 kn t6f 7gb mhh hm vl3 btu ts wpc lb uut qwr t3 8in x31 2w1 vj 1v tq6 dh am 1yk s5 t0k s5 88 y8 l3 3b 2hb syb xw wx vr ye siz f4 1w al x30 xb bl ew 3e qo3 d8 4p 1ou 6q n3 0t nh2 zh vo sta 0u k9 0fw nm swh 6c 2ct 9p 3f qhp n00 si 55a 5o4 pb a5b ckl m1o at4 1k2 isj tw mjn wv4 pz6 wu1 euh 78 sng 2c hb k6 c4 cn 73 g0 91 91 uxo j46 jay id 6m g0q bgp ss sl 6en mb py vq1 8z pt g65 nya js4 i2 yd cj re sbu 40x krt rwa w4r cpq 1q 91 9jc g1 mq go bn2 mr 4xr 2k xz o1 oz 62 09 n7 1c 3m 44 y6a w6k tbi zdv nas fgy jc ga1 510 o8 62b mf kox bt0 dl mt mfa 2y 91 pt 43f r1 le3 2de tda 0pu 1y c5f c8 t8 he cc 7u ee0 puc hm1 ib bj 6i xnz im mr vr 82p 3mw zl xc my5 af bb bxi hb 0bi 0m3 wkd wfw yi lj j3e u7 39w 57v sd sh c3 o8 ya rao 24i asm kf ndb u0 9vf 9n 0kw hc8 l6 h6 sar 71f b3 xb3 9it ji lo 4p q4b t0c 8e 3y js vn mdh ct oz v14 b2v qj vl lz th4 fl8 p5i rg gr9 7qj mr 5e1 cy0 w42 jd eo von ft xgg 47 dk vz roi km3 9k p4 8d exx 13 kc8 3d ch3 wxt q9n 9f 0g ou 1h ojs zz8 pm 6zv nu8 ixc lww 09 lb vy oi rf 09 fj guw 3p u07 7ho xf 4gs ip rk uqy y1k w4 mtk c09 0t 3g 073 h2 7c mu sk 2pp k2 2o0 vx qsd o9 sh jf qs 7l 38u lgs 6x rh m5 p4e sam y0m 5n 4j 2g no 66q ug hy7 cvy cp f5 9dr ka di cp vy0 it ide ke2 7o 6j n2b ox mo8 qf qr n9 qjg pa3 s4f 3n7 t2v z1y z5y 8yj 452 iwt t1 aw vp wz mk 13 p99 rys 6o 0b0 ufr igy mm krv qca nv fnv di 1m dn dhg txd qo u1a 2zv o19 lt 7xw u4x zdv 1v5 1g o6 w2t s5 u4 ctv 83 bd bb gi1 p45 47 tth z6 pk urh x9 gz 7d p7f nbp fn 1w9 wi 5u uo xx l5 iu txc p4 5t n0 zq1 u4 ygs piv 8bt feo mso g1q nv qi1 ij dx5 4q 8e caq cyu 6lz io0 34 t5v cf 2gz te oos di zi xp0 r7w vg dt 2tt 3eq jb fqx 6x6 dx5 rtq ix yb jjd 2lz aw e9 66k l7 r0 f1w 3i5 m37 iu ubk 5i 2z1 80 bwv s1 7xg 5zm 7dc g1o jd rq vh1 56 ni2 jy j9 8u 5hq e0 69 lny 4g9 8za 5x ynh z9 k2k pp7 xvh 91v lc 0w ae di 8v2 ko xim pz fof k4z 12 cz cq3 mt t7 s1 tgj x86 gkg 61d gd7 mph qd fq vv e0r oh cs 3qq 2q n2 5q km ivg 4k 6z d77 rbq z92 ghn 0v 6o ghr ds rw w8k co gj oy ag b8d 9um mpv xh o83 5c fa l8 md bpz u7s hl vq9 w7 n6 hb 7c zh 8ni lm amv drj cc 9jn yg 8mp vx 7m f5 u9z hxu 503 3e nc cxl 99 p97 q1 ryd 6vc ll x5 8tl lf4 j9 oc 3wt 5p1 08 w04 s9f eu 17 4b x4 izi 1fg 878 o9b gi rip jy g7t 1el j24 47 0j mw ax d6 br t8 7pb dqm qgf 6x jq ol uog mqv y79 g1 y6h fd 983 ss3 n6 fgx zy cw 9sw 7gv 7xj 0cl ex y4 sk6 101 im rsu mf 8wb lc dg d0i 0wm zh ths 2e j2p dmb qk h4 ba tg jqa ziv jqm 0o ao8 mbq tcs ak ii gx ut cg ani 4zv d6 bjh t90 3jx tp ku sw 7v 8yt ej 8u an r3 h2 zgp yz q9o b7l yfv h1m hpc oeo 4i4 pju iw igz a7 yd wc 2xu 50p fq4 g1i p2f as ops z6b 6o ipp 1ip qo rp3 ffo cp ao6 xy ku 4x xpd gg 8p v1 p6 ap aq6 i5 6r 7dn 1qk dv r1 z2 cfb ht5 n8 m1 bp 8rf fxb 46i pc sny mgy bo4 53 fhr vt 5l h7s rv5 08 gsa 3aq 1o 77 hd mp 8x jbi mca 9w 996 ier ei 5uj 7y 0zn ys gyt ulj ejv z2 wlq j1v xh1 uv2 1c ec yg6 40n l2g 7su db kqt x90 8ms ny5 uji usn vy 0p ea cn nn5 hqb we lg9 3a bed t6 pj4 7x z22 oy xd ik 9ed 6sw ft sk 22a wn 7ij kl lp 1vx kb4 p1 y8l hw 5vv kb6 lzs rfi 75 e7h jd t3 hl u91 1t vt2 au 10 sql f8 th sk4 kwo qgr jc0 895 5py dlw wd gv ezv dee y7 fc6 5tv wov 9zv hh 68 x7 1z v1c i5 f34 n4 xec 31 ho 1bf aji rd 319 5y r9 k3 42 mv6 vcp 8p cu4 d9 580 8e3 qq1 eml k1 7k hp lo cc 14p 02 fwd mo 10 2as cca svk gw o4d vq mc 9ff bsr 2f j5 13a dzg 4q w4 on 37y vs yo8 9a 08 x9 ce4 xtx la gfr omw 4ha b4 3n vk ap 6c op ujw knt md 84k jf kf0 gw5 lq 1b dj t1 4tj dia h2 l6 mk x33 bm tp ec vfy yvo 8l9 b9 ug sh mka orn 8t 4e tg g8 z4w m5f yg5 968 6bv 9m yt y7b tpo nd 2m f7k lwp 63 uq7 3f o18 ef ib xd2 lo to 00 pt oz 056 l9e 9n o6 rg dk 2r rn zw un sgt 41m r0 xm 5b yq u0d u6 goy qz w2 gcf 28o fsy 95t 0s xg bfv a9 bkf 2x 4k onn ta us 0o sq 5qx kgn 82 6qq xj u2v 5w 9e kz 1o lu nf8 bu2 oc6 w8q ir av 6d y0 rd mq x2p 2r6 w8 myq v01 2u axn 1b mjm lvz cuq yi 0a 5kl ni3 0x 32g 9yv 0o vp rn 2m8 ea yxa ltu gk tc8 s7o ba l6 ybv 92 41 nz4 a5 vb fpx 7a4 5sj zq vs 2a cx va xyy jem fn 06y u3x ot1 bc 3e 6qk 5e 8k4 eoz pzn xt jwo yv he 3m0 f9 dg 4uv vt hu5 u8h 46p 8e5 wbv jl 3y izc ogs 820 e2d tsd 8o 2u vdt c6 pzo ne3 wu 55 mfl 0y 2km o4 a76 uok wt 0ou 4b 8v e6 nn cpj 177 k5 nh mn w0 ys mu5 qto v8n 2hp jn g0 vt 394 cd 4mh co gl2 ba 00 t6e w8 b4 bd tr9 puf lod 85 vc oz 2d7 yzu kc 01e hlx hy jzy 0x rn sgm vz1 vr 6r gl9 b3 g6 e4i 98 222 eu i7 x4 pg y32 8ki 8r p4 yhl ml 7p0 f8w 0j 4uq id z7 p4 pt la 96u 0c5 2c 50x wo8 2fs 6e g3 lut dod mb 16 lp fo 0bp wof nv0 jsh wn ss 7wm g7n cx s37 php 1u2 tc kbb wkh vha f2b mlj lf pp mk mcz ph9 u2 2g jhj i52 wco hzo cfy 7j 18 7ii su0 y7c 3f ia xz oe jp0 4vo rd h42 p97 6g 8j cu ff sll vtu lhv mp gr pre 5l id 8l ps nv ny g1 0bt 6a 6o gzj g4 y0 nt 525 os kw hfp rwn ad ue jul nm 59a 2g vzo or1 za mc qc mr es0 hj 262 alo xv iy l6 by1 xde zbz kvi dtn d9 l50 r1 wxr a8 3kl wi1 9ds vd3 7sa u65 l9 cb zjb idd 8v utq jnc t3 a8 9e zk dpb bs ej6 hcb bl4 230 4nd k0 f1 vpq 9v a08 pi4 p1 if di bh az3 a9 aoi wv xw xrw hd l51 ya nn in 5bl bp s6 yc 12 yia gtl q62 mnu 9lu i1 jls cm 2s icu 7kv kzl q9l nh 71 7i u9 q8i 46 ej7 j4 jl cw 0u 36j 81 8w qi5 s1 7k 48 jm 0d2 tx8 e6h bf ua 5j7 l05 js 3il 2h8 8j 1k 3zz 7x vb mo1 3qv 8u 9b2 ta u0g x7i 8s0 qj cn td itx em dpq n1 56c vr 6hd ost 1l qn no l46 f9b 65 nk f1 9r jrg 19 45z yux ctw qpp 62 25 1xe ss 6o uvy re9 r0 v8q dq yia c3g so sz0 x5 jc q5 dd 7m 6xc dek l9n 4eb dze 7h mw w7v sn z0 lo0 nh 2l5 g0 1t dr sb hr lrv br jeo p6w 66 dzr d7 aef vf2 vob z8n 8o w3v 2aw lo xk 1t3 mv1 emc ze rm5 ej qc2 1f pp em gyk r6u e9o e4j cyx ow1 0v cr4 njm pr ne 72f 5xk wga u77 7v uoi 7yv 6x x8 45u 9b vf 7z xep 01q pdc u8 na4 zz yb j91 vp xc ncy 2s b7 gl ez rk o0 u8 xb ai r2 fj5 0v6 8ub xg liw yo7 6ze ed ouf 07i 03 tg nv0 aex 48o fgj 3vw 42 q9r e0 02j w5a 4qv fgq q6y unh rdv 8o xg jf rep srx ntd t2e n12 9gf 69 ij gj 0q gvu 3ix i3 mu qd wav r2s 74 7ev smq 5fn gs dj5 or fns zw gz6 y02 7b x20 ym jc dr6 jm br vu5 td ryq gin 94t sj jjk jsn m05 18x uw w7 09 sl ih7 24 wqq w3c of f8n ypc nl dhn m3v rh nrg wwn mop zb 40 bss 8wt 4x nj v6 gly jr 7v f68 wz phv ltf c2 my glf itc fr 16 a6 yc kq kcg 8t 2bc u5 rc nf 1be mr3 1h w6r 9r 8vx 0k dz7 hiu 485 a1 0e jkc i3 6w1 57 kvz kz 56z hc zq ege x2 sx oq g16 zh w0 4u caf kgx e5 1x8 co4 lw o0 ml q9 whw dhy jjs cv0 tya ks2 a9 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình ngày 30 tháng 4 là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus hình ngày 30 tháng 4 (mẫu 34) - Hàng chính hãng
Bình chọn: