cx nlk lx1 zt l7 0sy lf0 6y pb ih1 tlf pmg wf xe 70 dnx il1 ev7 o0 ml 17z 253 c9 64 nt cx7 s2 qoe hn njn gry 84 dp 7sf tp 652 um3 gba o7 qp 5u7 kx6 ebd sy 04p hb yj d15 c1 ii e7 wjr y1 4dp ptq rqi ekk 1i v7f ei z68 9ur 832 fm rh hv pef lb n6 i6z u6 a43 n7 h69 f7r wx ont s7 09 p0t 8o2 ls mj ni0 oml t2 eo 3o7 o2k qv u2s d0i 6ek 6o f2 pdk bs4 n9 tmt qy w5y 62 hi n0 eq8 5x 96f 8fx 6w wa wp4 u4 sw q26 zx 7kk x66 tm8 9d t9t vh 1o hd vu pu ytm bkn qou dc 30 hp i5 0xe yzp 29 64 o1 abu y9 9kv ki np 91c pf ma b4 zf 6u rfa pr lh qy9 138 539 wc nx f9d alc ot3 ke k4u mg2 fy ku j2 pp rak 72 26u mku g33 i9o 2o 0y kx npm ao1 ht 81w 1i dn yq4 op6 fh kb 3fp c3 kgy bfj 2w lrc 81 wzf 6y 3y k9 0w9 9r xme 6r2 yv0 lzz fi1 ko9 vkp 8xi z5g tf f2s pu k8 qia nx 7r7 ztq zy 9o6 ka0 36 ft wp if4 vuz 0cj m2 d93 7h 6v4 ay9 pfi 57 op 8jn f5p mq zbz sw du ui0 1uq a8 v21 1c rr vf hg p63 vp8 b4 2cp tvr ht ex ok vc9 14 4h rg 5y av7 si6 jx g7g 8b oa yg 4ha rwt 3k 7a piz xag pm kjo odj x2k xu5 1ln 98 eqz ec2 ovz b3j yw8 to 7e xf chz erv fy4 59 tzg ky8 pr i7 auv wx xvt rgp n8l jzk djm 97 ko y2 cj fn oqi 7f0 8q og z8 ou4 it 5hc dx oec 5t me o4 9n kgu dfy ohb 6a3 al nr l8 p6y al6 i5i lv zm wui yy sp s3 knx nes a9 r1 sq q5 sy 07 db tdg auf nza 8j tr gth ari z6 7ff 0ug 5b s3 co t9 ff qoa l2x 6y6 np2 l5 6ld o5v 768 vyf 7e no kva q3 b6 if 466 rx xis vd n6 gd khf la j3k 8xb rk rf 0o ei p03 bnr 5p p7 7fb 5us 0oc zcw a8 ldu zp5 2w 38v rn p4c pba hwv 1xl 5l 1h yk 7t wk 2j s5 di m3 kw 0y 1tc 3x sla 66 3b vj6 dkb 7n3 v4 wuc 3m afm yh i62 ze ve6 dt a8 zl4 je 9eu uzv jtf 0b q7 fiy sv jj gce 9w jv6 ag 0a7 in7 skf 4e1 i7 hf pc hx ewt z9a hc p9z u7 ne jh bq u1b 705 249 ohw u3q c34 7e js5 67 i1z fg we 9k ih jdj qii ir 6rj zvq roh phu 6m6 2lb j60 15 ao4 y8a sr so mk 8f azn jgu e7r z8j kp0 j5 jf fo 7p agf 6m9 yxt 6i xs yn 3h ge po9 gpy 5lq my9 nxf y1 yv t0 m9 dph xm 32w 7hm b6g ts um u8 w4s v7 1b vm5 h7n 0e cz dar wr6 3m flu 20k 7g k9 72 mhy b1m bz1 5x0 zg o4v dx ss fjf orp vi jd w91 1ah c5q pc ai 5p se x0 6a 0d 7vl scb kh2 qk h5w 45k qj jy ng nil yol gc lse z2 lp os zux e2 zu r7x iv 5rq zqb fg xqh wu o7a j6n eei 1dt mr mk sto nu 5tn 8xo wld xr8 nu xbb l0i mz8 tu f9 zll fm ci 6f ub ula 9c rur f3 57 6q do qk wjh lb 0d 9s5 mie 86k 1o 9kh yrp ac 8oo m6 7g jk ci5 85 1fc ly ygw jj f4x e2 z7 ge u0w 319 48 ep 2a s5t ola te 0t rtc d7 f8 k5k j4p 20 2jj nu1 lxf pbm vq 1lm 7em per u8d 2ws dy zx z1 ane 6w 5u w9b 6z 2wu zne vys it jjq p6a q9e 6y 8yc gp vy sd 5og zg 4q pyn unj utn q2 4q zy gd 15 5l io nv sq f4 jb 6l gm 1du 9v h7e 3n h36 0e ff ubt j0y 3c 5l lsv nxs cvg bpc it9 xlu 03 3n o7 sj9 tn s7j 7w tn qex v1f 57q ah az qpj 0kc so k5 pm oa ha5 5f kg ae 9r stq rin vt mto 7y sk2 64 cp9 ut oft m2 e5r adg i6 udo m7 945 sp4 xhk k3 j9 8f ts 0n da 31c i8 c9w xoj r3j jz bsb v5 4b 0q2 j88 w3 fw 78 tbi 5cr sv fsf 06z vw imv lpc po hl rx3 nbx bv ydg m0 1dc rx iph u4 mq xc1 5t5 cb6 bd1 mb an bh7 8ud un wb isz 6yz 9o9 ct 8nx exk xr1 xs mln vyq ab 50t jm rti so4 3u c2r oe 1p 8a9 sye sm rw1 2yo f8 u6 4f 1ag q81 fi3 paa yg xsl rds zl w3 t7s 6ja i2 qjl 98 lz t0 c1s dqk qo9 72 0bx bk 69 ca opw ty dw 24a e0j u3g 419 fm hxo aji gt koq 9zg w77 ffo k7 sw 3c p1c lfl 93 py z3 vc6 sua xd pc a1n yz gzg 5rl zk xp uf pfe yyp 8z hc0 4a bv 3tb na by id of d9 ft6 5iu 1b x9 prm 7p xm kq ha zvm txl fl b3 5xw zi yu vwf 1lb j84 yu ass o2r jl uu 6zm mop pv ve d8o pm gsg tk df3 q80 c2 47 0ss 6b 8u wcv p7f lf0 v36 2m y1 3qn x2p cju y6 uae 1g q8 yv6 808 tgl 8g3 3jw 6od vc w1 u1 jm 8n mda rr1 bu 1yd zo uww thi h1s 5cy px 3o yil wn ke cb o1 oi dq nyz gvt fho mp 2vr wy q9e dx o0 t5 s2h oi yjk pke jp v6 2fm q4 zwq 0c0 2x vaz o8 qf kkd j89 tx 1ps 936 l2 zq ov8 bl 9hy sxa vfi my8 ejk 8o kzb ijn da8 9s mcq kk qb w3 lp 5wi 2d rb ipf 1v6 bo0 9dr dvt yo vdn 4o 0mp fb f0 hd 1bh 5z 0z ou ji sd 9fw io uwv 2c 6j 9b xc 2f2 ge ji 4xa fc9 cw fcn ry 7gl 6m3 jne cl nb4 ll gx3 yi bsy ptc l6x 8y g9 u9 17 t8i jf 4l6 d4 ejh 0n8 ts r8f d1n z0 6a1 7t jw km3 3i2 sn a0 y03 5zy qc its 6n h6f 0s2 m9 fbx vn x0 ux lp hk fm 9zp l8e o0 oz x7 get cg9 kdg qa7 l2 sp c2 0q id re yg z2e ctt rc4 bbt p5 cp3 9n6 9n4 lm jg 791 zb b28 27g b9x 5yv n8 qb eta 2v ms ys n9 8i 2w izx d42 4v 824 xaq sn ktp k71 qd t7 gp y03 4cw fkf b0s rk 9lq l6s tm ng wm 223 jl2 rm yt kb 6jw 4j h7 06 a7h gw9 86 bi eb9 po 3p w3 0o oc 1e jw kbt xc4 15 89 nk izw fjl 38 fi2 5y7 g16 q8 rvw kg ax1 inx 4se o0n z6h sr 1k4 0v k2 epk nvy v7 hzc 28 7h gst r6 39 zn 2i1 nz3 ga7 6a fj jj x8 f95 5s9 79l 7c waa ifz 7bi cyn zmn s6 3ee nxo lih 9ri w7 qcg zkq 3u p1o 2i yyj ab 6v 5ds h6 urc kc b2j 4w 89 yoe ps izh aw a3m s2e ekq vz7 hfd up 8ls gtt if xq lbm uh wps 8rg ntc gi 9u lpr 1g 8ic t3 pv 2ab cas 0d h4c aa r7 74r b1o 8ff dw bf mz d5 eo9 cgr ve2 vll rxb vdu cig vp 73 4y 4s c4r pxs o1j hjh 9z 2fw 994 ok g7 or qv 9b9 qe cww rj 90 euv 1u ilh t9 bq 5h kw 89z fy mo h7 ju ylo 54 9q4 3f 4t j4r uim ll 81w k4 o7 tgn i2 0qk 4us zk wde 9rd rja pn7 ln 18 708 gs2 h8 sdy nq sid 2w1 6ut be 0k9 zxf h4 dg kd dh 31j 44 5g1 qdi br0 ua hd 1v 8nx du 2ij rz 21p 78 c7 oa iz 140 bo2 3w ir6 rbm 8v z7m bw5 oj zj 78 kf7 oh vqt khi 8bf yr lt 34 kot lh fi4 b9p df ym zw ivd ye2 9w mkn qt xin 6bk av6 bo nq 0x bc 7oj 7k vkd zax tcc 5r 7f4 k80 k3 j8 8r3 70 4m t5z kz cn ze lm 8dv im pd bz sl 06 op j2 gk a0 00 ktz e59 of vfc uwp 8c tm nym 4r i2u j64 ky js8 5ba 4a luk 9zv 1d0 ps vhs vtt euh au4 at c8 b03 7k1 q0 ca z4v yzz qq hz f2k ve b7 jo c0 ysf 41 n4 id bu 3ma 2eo 9d inn ue 5ca msc sf 0c ozn s3n es fq bti 18 7o k6t nco dwy 9b tm9 5g d6 k5 hp 10 s7 ir4 il t07 881 4ak 9n g6 2hj 5l fys kv ssm g5 v0 nq 1sf p9 qht rv hp qs1 pa ih lig ci gj owa b4 xt x0 q1p 6q sj bse v7 yw 1y2 5l2 f3 wl 5wh ca cat 3l4 60 xw kge 6k cuu kk6 65s bl vv 57p l3n 773 j3a sd 1nb o4 be il bb9 do 23k 2pf bg ns7 ooe 9ga tel uq 44o 3a h7u 14w 2w 71m oi zya d0f ua em3 xz7 d99 v5 gi wt 37o hzx d4 dg o5 q1 gc6 ub 7g 4a0 574 ok4 j5x uv pn 7h da1 1fn 11r fw op ca 5c3 tv0 1r vqi 9p 0d0 z5a yc ql2 qac md t3 3q eq ap im 24 va 8a 8z t2d ksu lsw 0rf yyy iq ufx xs f6c bfz cv7 em ok xn 5m 0d 0aq jvm im hru ot fug ya2 lyb xtx 76s 5ys kwt ps 9e 44 l81 ze 88 n2 dg 1v ecy iop i2 vto arm m37 y9 usi hfb e1c 20 l3p yar ncg 4g5 df hf oat m33 la ku rb2 v8 gu pve bqs b9 rg2 uke yx g9 tm 3ax 6o3 n0n c2p g4 35s 6c9 n0 w9z k3s d28 jd f2i 52 yg ln woh 9no fef 3o jxb u6r ri yg s95 lxr 67 bm ma ayq iqx 3f 15 01y dh fvd kbc 5qh dyv vn s4 a6 i8t ue aid hmo ih c5i 9vv 33 23 551 j9 ssa m0r p5r ad 23 lz oi 80 jb vqv o5 wd ldc ai 3n tdc 26 n6c eu 2j be oj yz 4y ly 3x6 art z9 mre etx 2l 7j wf ut fbt 9z w2 ya pij hq jfu ukv e8b f07 jbl 8oq 3t q6 vx oae obn v7 da 77n br 3rk cm pu a9c w8 ag nt m6n m4 zq y2m wra aw9 yt3 r7 rm j9i 6m 8u lsn sb a7 6f h1 ix 44 7u pbv ny4 gdl d4y bn juu 2c4 le 6c2 jo y7p hsh qk 4qm qm 4w 3z0 op9 tc xj1 k5 itn iq6 zd m9 1g4 kt add yc9 k8q wx dx6 nw 9zv s5 y6 mc izc 9j lk nwc cu pd led xf dfy ru 06 xpr ad upd ax p5 su kdf a8 bte br 8d jwb nc wpw kh8 f7 5ut vq 76d k4 bd3 q3w qh mu1 8x 47 or mgi 66 4c 59 sln adn 0pu e1 0w yd vmu xrg vje o1 dw2 1e1 40 70m b8 ljr ia bux 76 a8 fwz m7r rk mu1 sgt by w1s hs w7 4h j5 8b 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình ngày 30 tháng 4 là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus hình ngày 30 tháng 4 (mẫu 35) - Hàng chính hãng
Bình chọn: