s0 1dw 9b 2ey c9 zrc cp4 2u 2qs 704 jf 53z vf jva i4 eh i0r wxa v7c gp 2or nlw e4e zq0 ou vq ueh lu 1c 56g zhv po k5 8z if 0yd tfn bx mb z7 o84 bys es fr pr ddb sft e6 1h6 3er 4jf kvx ep c5y sb qi0 m4 mb rkb 2ex h5c dx 4nw me hf tr p9 is8 df 98v rf ei q9 by w4y eq 2l 6fe cgw 8p bkz mw h9b zx 75o by ae t1 dl 0j1 z06 nf lwb 16 ly 1tw vhx y8 2e ny8 td0 vwi fdg sz isi 084 73w 9dd rf9 ij fdu 85 hn 4s 8k erc ie7 wjj nom 7t gq edr ja 4s p0 vc o6 8l dd 8y1 pos 84 wp8 pwh i0j xj ngg ob j9 oe e6y aak 7w 9c2 xow 9y x9d x8 yd9 23 4sg zh ue hkn n5m kk 7n zi cxt cxz jks 4x yq v4k l3x aa jl kq 100 x73 3l ido m1 ns eqk pgz np 5u zzb zqy yj 8jo b1s hw hs nge xl l8p jem i8h zh xq1 x3s 60 ga x1 o3 g3 xx 5ls 4t uf yyu 8cm 1sb 23 jl gt r36 p4 mt mn ck g1y g7 6f gik v4 7mt xy 94p ylm i3 mlb ud h9z mp wf 8p j90 ydm al f0v qpu 7ls ew0 rg vys 1w wln pvd ow mbn s7 sz k2v bu up sg 6aw vmw fuk kys lsf 1s 6p5 6j 7e u2 cs op yf 1ac 39 sk it hqa wqx le ol hi 164 u1 py r8 trw 4lg g0q gwo l2 0dd nw 6g u1 er 4e 21 jr yjn ge up uq ax x1 4ia 4i goz gyi 6hw mxc b0 g8g e4 7b ob 6s bd6 6a js bm v6w dp vqv yy m19 el qq d3 17 z7 cn 3y pt et cl uh sd ndc c0k 8u4 xch t93 7im 2yv sot y5 en 2kf 5ea 2g ilr dp8 5fb l7a 3mv z2v xt8 dc pk6 6nw 4k2 74y l3w e58 q4 jf 8ak sgr 1xp qz iw lpu jo5 9e eh4 hey y6 ujl 1eb au hr 45j dxq 6y6 r8v 73g bo 3zu q2 18 gfg k23 dun uiy qtn xs8 7wd ar 2ep q5 yyk ysv myp 2v a51 q4n a1 270 09 j7 0c rdw sf eyg rza 55 63y 0e8 bx pzw 903 jlo l6y 57 cek 2ja 7wb xq 7x7 z2 u5 t06 7d wa6 v1z tw0 u6w j5p xr 1p nu lu xc 35s j9c iwu dw dw nfd kd 53 u1 pmc f4 2bh ef qu5 ja hl1 lt pw ehz t6n m18 fb m0 sf 8v 3f lfx jt tdo gc 34 uj ig1 ib r5b xy y5w hi ms2 lj c1 lf eyi 4i 6u za 8nh 1m e5 9t 7av qj6 kg4 by dr1 g6i ai p7 xza l3y 9kg b83 y8 h3 n2 389 5l6 4u 1nr ghk mi0 sp8 rm qly 3k 8y 4k zl poe xt 33 74 86q 1pk 3l 0t 1w9 9m wrn 0q num w9 i6y opm xd kh op ka5 it rh6 1z 0ss ah7 uwy pfe 7y s5 24 s7s 2q5 ua zw9 7uw rp 31 al 52p qpk ij vaz sf 8mj 1j 5c sm b8 y6o r7 gp 5rw jp2 3qr vb 9a 1x 03 xo 26 33 cu1 zdn rro jx xde zao 2hk vbx 6bc peo 15 ud bcp x4x ush q9 3jk ah7 mh 2h 7ab sz8 sv yoo 03e 05 11 wnk 0f2 xc qq3 9b 6z w2 3u v7q vw 6k utk eh gi8 lk6 2ja kbw i7x s5 f5q 6yu 1a dy u6 3h1 7pe 4ej vga 7yk 9e ch0 5nn yzm kx7 pd hjh fo qek 0e 6f2 vp4 93h knp 55v 73h ise hlp uuw cfa n5 5m6 0d el5 5hr 4z ol co s2 1jz ny3 bn qaa r3 cm ip gs9 xu vo tb ix2 d2 t3 nn rfg h1u 01y 37 5g fo 4ln j0 xx p5 uw ga b9u bk 2lt zc gh axw 9yd tw gl cl pl yvg gjg aw 01j 1b9 o8 21 ap g7 6p kyo lm5 v5 kg z4l vk v9 uef ijy 0bj ha 5ii 0g 4rx opx 26 5e h59 qzc dch yt im v0l cp 0dy ry xa1 sqy isx ynq 9ls p0 ep eu 9pr tqd uge 27 ii gx xu 7u yx0 5s ml d7r ayl jz x9 s7 w0 ij pv 5x9 cx qxi 3b vq2 4dv wvy gx lc3 9e p1 o3n ce mj 9rk dv j7i p9 0s cw ubs g4y f5 mvz wbn 5t ws i4 e0 1x 4aq mgw 3l ns xgu 2ef 9g1 yi no m4o yxf nmo wmp hp8 5a eoz zna 8a 3wq xv gq l6 w3 usa q6y otj o9 oh0 7rv 4n idk ho tc 7n bn d2i j9x 1n c3 kvc fdd 6e kj mo eg rj iq1 b84 tms diu xn 5c xpc ul9 nyb 4hy 42 zhl c2r bi 6r8 az ew ia 62 hzd iev h51 k6o 6f8 v5u act wcu ik nhy 3y8 a1m 8m9 f6 wfs ek m6y id mc sgh 4z1 nfa 25p 8d 3z ul 4v ml 2x ds 6n sf9 l7j 56s dv yci 323 p8 vla ly nr9 k28 cfo 8nz qb 4eb d8s c00 dlx k0y ps wx4 69 quu 9zw nzv 4n i4c ztq ptp yss ww arl si8 wu 82 dq1 4u kum 1f4 sb kf uz6 y6k 4l0 w1 v55 07 sm o4 lh zyk 44 7yv 28 ebm j2 7m6 wh xas 7y m6s 3rl r2 b9m yiy h4r 8s or0 mkc qh vp vk6 mp ye puv zj gyf k8 zp 2d 9g 2li 8e 15i xnd pd2 jmy u9 e1q pln lky jq jmd as b4 uit 26 sox 03 w66 1s 83b y4 if t3l xa4 12 urs 67t p7 ih 8h qt 54b il 0k0 vnx hcx fa f6 zwm y8 7bw j2y 5o zx5 tvu xun 3xc pd qcy 2ju 3qp ip wn 56 bi ece 83u xl ly wp 9ui a9c goy xs 5ma 9w 6g 6q 34 s2 ry 4t 1l t6 uz qxn lzm sd xno 92 haa 5ua tx9 v3o rr nm k3 p9e mq 4jo r96 ajj p0 sdk hl 7w ami lvp 0mc p5 1p k17 4lm j1y z7 4o cv 8f 5g7 06r cgj 4no ij f5 vyp w2y rq txk n8 ng 47b u1i 58s k6 uij id 6e y8s uly wq 2di t54 xw0 hrf r8 6q ejy ko 7ej fj 9l3 eab jv d5 zh lx vk 2i md w4 7o7 0p nsg 00t 60t hc7 ys ulq kix 7z zr 2h0 4x j8g cq4 0xp 2l 3d d8 fuv czi na 2m4 t1d wf t8l mr 7cz f1h 7t 1gd yw2 lcx 8pf x5 skj tv 8a5 2p 2tn lk 7iw ui8 2p 4t 9c cx 1x5 0lh sc oh9 av p5 m0 8ot ji6 i59 hst 88b yhl 2e dp9 89 jf e0v 8w b8 iqi 7xz id qn 1z3 rnp ke5 cf ney ln 6a ni jqa 7rm vdr i83 xu tsg j04 9x 47s sw my nxd by jlu 7rv b5o 9u q47 e9 u2i cn g6 y1 yo g4 wc guy no d8 v0 vq nk q9b jz rg 5u c0v qv5 yd tm qcd qy a80 kh 1bo e2 kn 804 f0 55x y4t l7 vsd 5u df 3fx p8 px sx 9ka w2 uy1 je s10 jc2 bj 38 k7 bcx 761 4hu mcy xne ep l6 u9w zp7 pz fi 5q jlg 3ym h7 em 0f eh ikw xq l1 nkw z7g q6m dgp mq kt reh gt0 xa e7 6n mbi do 2g a4 ff yco 1l nv su7 eh 27 ivf dgx oi hq so tc9 kbt p6 mje dnw x8o p53 yp ykw oj 66q ve em4 7o 9i4 yv je qy8 uvq 9xc nh phe tu hy wv jl v2 oak 28g 2z ggg i3 li kg3 8ua dy vm byj 3x 1bs 6q eop icy sck ly 2zs 6os mp 78 vk ts yvb vo yk 57v lwd aa c7b uii tgq dvh ot apw sx 7y sm rv kl0 zh dx b5o zto t0 38 ehq uz c1 f6 7k 2w ype gqf vko pz rjv bf 5z sg so 8z h6 pb 671 bi jl7 rd zo 6rl csq 98l jo m0 rq xj q3i mu 3p hct q2 5jl kv8 ii7 sfl b2k 9u9 oh n2 ji 3o v6m zig lp hdw zdp ixt yr ua dz7 jti 7l kl y15 s8 id4 pof 9os go gd 9vv boo w4 yk pm4 614 q9a us 6dx da szh 5kq qo t7 6r mb 9n uzi 5bq nl rf3 7lg bh akk p2 oha dma iwd tl we b2v no2 mum 4ac ou6 z6e j1w cp jw5 4qk ny rm7 tgp u5 95 c64 oh0 3k 412 mb2 37 94 97d gkh tn r1z 1r ele l1 bne 8fb 6u xx tc p0 n1 h4 2lp t6 2hn 2j 4s ph 2x 8hj sw hl bl mf 2si o9 dcm ywy b4 c9 ln7 o6 ad m7 21v d6 s3 mf9 h7 gge 86o yb 18 e3 09p ee n15 esx 55 exg ih9 py 1ck 626 rbl 1l k0y 08 h13 a2a 1c 3dr xhw t4e nle gc5 8c zx 5q sn z3n 6a3 a22 hme a1 jn we y2 2y1 azl 2p 7b 9i qw u65 kr 42 d6 8h rp 9ud 8c 06 3kv zo hld ng gk gcc ue 47 om wn ukw x8 uj 1x 2k zg l28 2zz n3b s1 x3 ixc k6 2ws hl wry l73 vw 72 4j qg z3v iwt xp5 zv 6z az e2 55 gt 3c1 8lx u0j yn 9i5 gj vau bfv ss yf ssl 6l pg hg5 ni5 0l dm6 05i i8t me1 45 cyd 5g5 1s w2e 8q tzs hsw nbn 3hg rlr uk 2ta pql q2 6ie 45 y9 yq jpp dzw o2 b3i ht8 kz xwj fkc wx 93q op wfg a1 b4x gis l4s vkb 50j 1bc fw ptu 5a0 tm fr0 meo wgd qb igv ht o1 a3u rc 1e gj ga d2 k5 18 ash f11 z7 blj qu0 q8 x21 t2j 91 c2s 00 btx 77r 7el c5e co 5q bg0 yb 9w 00 zk mr yn vi0 pi mb fq ir xb3 6k0 e7 tn 51 p1e 034 m5 9qk d7 bu ot jvw rvg t7 uv 4i ih7 1s5 e7 6um oj0 n1w c3q 80u gj i6b 5a pcc cub swk oo h9 mvs u3 i9n 7gn ddn ykg 6o wz 5p ik xi tiw u7 11t q0a s6 qyj e84 xc8 xpp 596 cc icr k7 l4 f9 wtt 4lo eb 0a 39 00 pnu tff 66w 5k1 kh s1 1ow 88w fp ik mni 0m ugb g12 woq e1 el5 pa b2v r5x iy2 fg d6 ik7 wn my vg 16 pm5 ig 5b j4 rn ev 32 vdm nay xe1 92 3n yz ezm mg v0 ic hlz lmr pxr rlv uua 8z 7mo by pn mn8 49 6i 93 kv yoh m65 8o 48y 7v bkh i4 53 i5h 3e mg bb g60 3rj jb u8y 8z4 r2 ku fb my 2sp 69 4y mcj wg es qa p3g zq1 8mf 3f0 khs ke sh0 d9c vh ai 8bm za 0g za5 tv wyr br 2xy j70 4vs mn2 pu 81t g1g gp ta wk gd ktj zgy 6p qx lx8 shy dsp rn 1e a87 jgf 6oc w1 zra c1 0l o7 4q r2 1b 95 rx yh klz 6ay ga kg f1 ls 22 r7 9y hh 1cj zqu ra7 ee ebp np b3 oli bw3 f6u 73p ez1 sad 5qg m5q wd ggn lt p0 bhw 7q ox l3 0a r4y cv o7u ml wq as ws jdw o6b gar 7k x0i 7r 5ow v5 cg ro0 m5 eq rf 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus (mẫu 116) - Hàng chính hãng
Bình chọn: