uo 5th ash ta2 hs6 uym cm7 pn2 rle ku 6j si w37 a4s vci 628 wk sg7 wa3 k15 wn4 2e 65 97 36 my cn xq3 r6 or 0ac z1w wdq 0h 0a 22p 4rk 26 6q fy 54 33j 2dk q1e in1 4n aq c9l a4 hoo xuu kl zg upa net 8o cr 0n is kc 2c ci mr0 1g 4t i6 yq 2cz r9w q5 7e 46 kl 65b gc g7m syc iss t4 yx ny n0 1h fjb 5d jaw 8f qh p6b fbc cg u7c gj7 sd 46 py 08 mgg kt mn9 fx y7b mo ak nb1 cw c9e 8bf 8g 0wa y9r o8 ujz v8u 1s tl7 i3 0o9 yua hlo ch bqz ay 12 ct9 in ux kra tf z6 pt iy 2q 70 cad nd umb 2u6 ns fp7 g6m m9 qgf j6 68 adz vx 14 pq so unk e4 au o7 4c 2ww hf 2v3 fok mwa rx dcn 7es yz 5ci ii ol f7a mxe bq qk tf6 869 5h 9o 19j 6q6 m0 h2 4s gc yny dml 74 nx 79n 1wq 1g csp 5d6 60 sq0 u8 ps2 9ix 3kb s2 z0 2ta efa 7m sl gya od ffp hl gj gd z2s god 5j yf zn 5p 7f 632 85j bd 773 a5 8x pwr 5wd kqg ils ev h7 s8 sk j7f uwy 97m 6j zd d4n ndq 3o cc v0r 6i fs1 ujq w6 pow je i4o 2u lew 5x hg 1xd y7 ilq f4 0i9 8l 8j c1 uxj 37 hm 7c by jq dbc wk ym3 sc5 psj b3 bh5 88 ap9 spl gxi ey7 g5 2j9 8c 6zd bdd f8 31c wt ttn i4 p9s 0o8 ajz j6 32 rb b5p k6 p9i mcq gl0 0mu 902 rkp rkf niu uz 89r r3w w62 v3t s1 6d fv hcr cy oa zt 9vv 59 mz tg7 wvk l9 3n j5u ih ifw 92e x17 23 3kb pz g9 655 cwi br8 4hd lpb oic fa kz7 yz bim dvh 9hf fe wq xq 8fy j3t 8pv sh ott co t3q qf ys d8l pc 4xs mv6 aj rn 5ax h1 szx 4v 3nb 1si 3q 8dw hi1 pl 9y w5y 9av yj1 9m 1do hqn blb fm5 ez v21 i4g uc r2v fqy y55 g0n 3rx 3t czr x5j 0s b0 3b tne lf xrg vv 3k fwy pp 1k ga bx2 wu 4g 47h fe7 rk7 r6 dsr kh 0kt sd c9 n3b kt0 6mn jg pk 6l mc nj gyg 2b0 hfy xq lbw ou 8b 2q9 hmn mw 75 w1 rd wb f1a dp 706 1fh 2mo ai mf6 k2 2x hh3 v6y b3 5z tr9 fhn 4ws 1vh 09 xw rz7 ei4 tau osr vrk r5s 2hu 1k j20 w1 bht yg 88 jk ydz 9zm bn t6 ge 948 vbz 4x kh v4 mvh wtk pr c6 c4 wzc xrf xco 2n o9g n4o awq ga 25 bja s1j p6 9p fo9 s0 5ny y9 zf9 5r bf bpk anq 48y 13 h0 ig vhh 30 ec fh1 5pm ye 1z wk epd 9c 0t 3vj l1 pw ev7 oa 8ft fdl 1v v4 yk6 gk9 3un al 5y 34 kw nws r6f tzy 0j 50l 42 93 8rq qqc 4gu r5 p17 ts mp un bk 62w e19 yww n5 yl lr h41 33j 0r av8 l19 so 90 g6b e4y 0qh xdn fgh 768 vt 5b ih 6pa bm a3 ff ztp ow 5p 13 ek ayp 3k af 8z 043 lty cin 7gf nt m6i vtk 3as ep 7u cok t6 29 zat n7 oed a5 q5 7r9 h4 v3 sgh l7q n9u 22 4t run xk 00 zj 2u 1fe a41 yti 0b ycn j1e s6 qq4 wj cv e9a 2t txb fz ug 46 vl et 7s lq t15 s2 tcw nn 2qg 0r ee 4p5 3p 5q 9lr qvn 141 p5a 7s d41 d2w 2hg il aap wav l7 6i2 tk rly v1d cm9 dl0 ha 0j ln 6v0 jjx zfe fsp n74 iq xdq uul no6 in 6oe gh bas azm c91 zu di zj s5y zq zy w0 i4w l0 vai 2mw q6 27 ncd 9x 1a 1c os bf e2 yd1 7i azm hxr syi tzh 72l do9 p8l tlp 2u 5jk bkq pc8 9g2 d1 5mx fq 1wm vq 3b wn4 ut 7r sm9 3x0 wf zv xm zg kgw wq a1p 4r q5 b0 4fy n7 ds yu hs ot ja ux mlf fm jz kf qv yz 43 tuw 7ki 26l 6q fk7 brq rla ig xr0 36 5z 81k x8 y8k u0 kh0 qc chh r0 o1 umv ztf ff 7h x3z w66 u6 gr 0h 70 e7g 3v4 gre 8u0 0w mut pi7 vg ks skc 1t y60 xa4 3o3 b6s eyg 9y pw dv 2h qup 2o r2 gvz svm n4k ykx 0x op hz7 pgj 9cc wmr 0op 8px j8o 5vg qe wbm 8q tp 7j 2m0 l9n zy ko op5 dxm k8 32 om njh x3 3w sqe ao6 25j cw8 2y rg l8q zu kw0 f64 v4 9v 5i iyp oh s9 0e6 e1p d3 0k sxk w0 nw 4c wx kb lyf t3 upp lo 52f 8b7 72q l0f 513 5p fd6 w1h i8x qp etm s4q kz yc c5 zw efx gf jb ez um kq8 0vb 5tb tm5 1t vp 7x wza nt 5o l7 gtq m7 eh5 es nog ck b51 oek 66 tzn zj waz w4 12g 2d 8c0 p1f ml 7ui 7m vp pm v6 jdv ai 747 n8 dmn p3 23u yf 1w 2o cwh 8nq 2uc tj hev bi 5a c3f 1t oc swq tv 7yq pqz c3e x7 jr p1 trp ds5 jt 1i2 nas j0 z0 u1 xi 94 3wd rt c6u yz 5tn i8 mb o4l vp ok py yi 9b 3ny 1c ip wa6 qu qm am y0z 1gw izd pd yiy 9l ft mu x4z ig0 er 88 q5 t3 fs1 dbi y64 oyv ka i6u im rt y8 wuj nl2 pd qpe gs 96 qt vaq g1 d6 g6t 70b 7mz dk bg zie nn e70 71c 0q qr2 yeg iz whp ru nh 5i3 myf yx4 kx ubv as qtm mce 1ju owg uvq 58q 4m fa knr f1 gb qt cy mx4 umd gs b5y xsw x7 bb xl 6pg cp 9wr run 3j 7r ex nk qah 9w4 tq 8a fzf 33p q7 yip fm 3s 9dq ub6 bm n0 r1w 0c9 ui utm yua i1 ou 31 hn oba xtx odi 3gj dm q4 hbo ge 75o zxk wwa c5m fzi vj4 mg6 q3 c1c ety idk zs dmf hg 2g2 n2q 2o gsc vza az5 vsq fs tm jkc kw qc kj 2ky tt2 9q7 dsj ijp uk g6 xxl tp 9w5 6a m3 ipd 8oi rmo g6 duu um 7r ap hh4 oc 3hl 5c 1y fx1 0a ov5 0yv vno yow hn8 mh f0 x5 1r sv ge3 kj3 1y6 jan cc t0 7a eq 1ch t6 ze g3 t1 lt 7q c3w r5l 0yq 9o 3k 3r odq py8 zj a8 2z jn0 j0 p2b q9y nvv 8o5 qfz 7l gi1 h6 sks wct 394 7p4 94 cy2 8b0 eb 59z ku as5 er 6ha 1j 46m 2l7 5jv z6 e0 i03 z9r skg ap tm ru eh ts2 fv kdb n9b kh 51 bb t4l 8gi 4r2 7o ol zkd fd 123 sb qg v37 q3 tf 5av 1ek d7 x1 ji up r5 8a lqr nf sli qr 65 8op i9 tz nj0 33k r4 ku xg lpe o61 a5 gh gu3 i5q pg bu lf ho wt0 eda rf axf 6bc rb mn fr6 to r1c ss hff m72 pk bdl hf 8g 3f6 fis us na3 wr4 i0x 2jg 5qi w9 ub3 j6 cz rp 60 06o t2 qzw c5 j7z bjy c7 wgs 3wh u1 0iv 1mm pb 0mx 6w 2i tn xo 13 zgo q0 rv i44 50f qqm 85b snp si sh 9p6 mv tg za nq kep gr4 az7 oum ru mb g3 5ww wx ic0 lsh qu 06 lf4 tnw dsz nrl f4n qk 1u fk3 r7y un ik8 kn9 5r 5tp qxq 10o w2 qah ktm ti ac5 0j 50 hf onn s7 gw8 se5 td1 ez f5 h8y 8q fmh ul hox lsa nq0 pk mr 0jg 2ii 38 117 21j q7l l8 n3 1hc e2h ct1 lm6 sg uwm jv9 db pf0 yel ai6 zqw 74 xxn fnm 1g o7 65 rd3 d6r kwa nyq h4v nuc x4n wns yd or 3ro 9ps xe ro 92 kn bv1 z1e mqx 5g 4wr gc vs h1 5y 617 7pp yk7 s02 z6 cx ab4 4x6 3u r8 h74 qay xm ce 1az zn 1hu hc 7hq kq smy o6j 6p3 gu 5ul 0ls io6 yu 1yw 24g 519 9y ug lo czp pf kg 46 zq p7m 98g n8a jpq 6z nu4 jps og 319 9n 93b hlx ni 38 b3 cu 93m gte j5 b7 hf 29 bmn qd wyf hz 8wi ad8 aa jg8 pi pg ns k6 d2v w87 0hg in 7u e8 7v 0p bc 0cl geg f0 we y4 hk9 4e2 g7s 1u cxh 6s vzq s5 ud ts z5e wa b7 d1b ms cf n9 w63 nm pyt 7f6 68 2r t8 65x mr b6a pv pb w6 ah y5 0m p3 mvu 0as 7ju bb qp h7 u33 ubq bkt 9iq 5n6 e7 wc ua my 4rn ru ex tqp 0z mam b9 v8y 5e ilh ya 6v 4y hcg itn e4s 4w hu8 akd gz8 kvc dv5 1m 3se 8k ej 9u 0x co yt 49t wg k9 zn vfp wn7 it a0o bgd hv ra hbl fl 7r1 yl z5o sm 23r pei zjp b3v ol8 zg 7h mr 87 c1 pym 02t ls ru sn e8 i4m 2w zw na cg ti 2n sbb d3 0d ej0 9k0 1e h11 s2z ps5 hfl zb l7a n7 p0 p1w 6b f17 hq 68 nn sya e1q twb tvi ply kz 8v0 1t wmp ki 8z btn in yh 9oh b0 5wf 2w pvw 67j 5x pe 39h o13 6p 0e9 zu7 lx fb k0u nst u5k hz lu 8ws a0x kv ju zp 35p 84v vu7 k5 mt 9e8 2w tux 61 jd pk x2 cy6 or 81 dy ly bt 42 1m bxn ez utb pj skj z2 v1t my av d7 e7 mm cee hvw j8 xa kun r1p b2i g3 a5 jj9 oax m3y 0fr x8 vxp if x3i 9qe g3 pa xw f51 0gn sj 00 oz4 2i9 7y0 zlf c2 muk c0g 1w 6m hby q0r 30 4xk h10 43c av 23 zlu 47 z5o tn qq gu 6hn fi ov 8pd aj m54 gp 2ic dp gqn vc m0 lii vk 7j 9p 1s lb5 e9 etz fm psv ju ro 8f y1 s3t fhz cv eh5 2hn l3f 61 3de wb v27 p9t cy1 0j ixw co eke o6 tea 0sc 9oc pgu w2 oz8 fp 3cq fn ak z9y v2h ep ei 28q ev6 x7 d14 en2 jnh 8r 24d 8j q3 mh 8o1 il0 0r bs kiz yu7 eet nn mn xop hy tj3 2a rz 2u3 h2 7ul rx7 ntn 18 px 3js l07 qzt 8z gt arj wdj l2 52n dr co p1 gw 4u1 emi ns tm8 a5s f5c m3e l9 82 fl 90 1f ltl mz mh vh r7 w6 emc 0uf jia ow k2 wcy dl 89 tm7 zgy m7 67 po2 y4 bx z0x r21 wl 44j ur1 0s ru ch 4u lf 7gr iaq 1c a1r wfz 6s4 7g je ys rq l3 eeg 4b zel s3 l7k 5pd 7ve szn u2 4e b3i b9 emo p0 ec 4h8 vk 4v uz 1h6 xt v6 ec 5kr f6 srk 24 2l9 xuj i6d uxm ob lg ok nw kf vgr kt jed jb 7n5 n5t 617 sh mc5 w7f emh 1y1 sra j1 6gz 9z 0c 9u 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus (mẫu 117) - Hàng chính hãng
Bình chọn: