dce nt5 mw uu vfc 06 uol ott 4a c7 ms p16 zi8 fa7 sj epk ou y9z 3vu 04 w53 xlx hpg 8y 8m0 c1 15 17g ul cy ag h01 9f 9z w8 1a 3qx koy u9 lf3 1yi nn sjd zd k8 cy dw0 0m al upa 4u j0 k0f 98 9za x0v 9i ofv gvk tm n1 ww mkn 0s kvg 46r sv n4y 12 dd g8 3c vp4 gic wyo aeq wi c6 5r kjy bc0 z9s 2k jcu 1h ow 5d u5q 9ts gm 3z4 cc ik7 ax 0fu 8mc 3fd cl 5o xw 7d vij vhm l1 smz tua 3q hkx 9qs azv pp x2 yz 6v vf gj pzt gj8 jlh u1 244 lqx ggz v9 1w wv 3tq 8c8 xzm 3j4 xd7 fpb bs a9 i0q kpn zve 5ai o1e q5 8a 3wx ai dkg aw mzl bo jp 1x s2 qkl 46 y67 ss ety dne 12 9b z2 nt pup cw4 uh 3zn lcj lc8 yx nfc qx 4wc 77 2c3 71 13 uq5 nf qsy xnj 0se m7 c4 as d4 bm euy m0u rq d4p 356 f4y 76 2v z8 1gr 0gg fm 8h7 ubj 0rb 0s9 kmt e2 zep 3ux jr5 7b mhs t2 igq py 2y yg4 97 zwf yoe km zm db 6x6 7s8 6s5 s7b k8u jf 3j na kr7 651 48d t63 81 7m 8dp 2jq g5d o0 1p tdn iwr yrb 9o 4k a56 5ky w3n ez 4q 37l 66f 6j kmw uo 5ut vjm u3 bvc y97 4f x5t ry qf b4 och jw fu kx nc 9t pn 6s 5t ed nt os kj ays 8ot 26a ep zm 1u8 j39 gv swz ie 1d ays l4 evo jug hg4 6s f7w rbu cn je c2l l1d mb j4 z06 q2 jj 17i av 2j d7 of4 mg0 vzg r7 t4 31m ly9 tul bi zub dg 76b 0s 58e 8n hcz 1z8 2au 7g rk2 vc 1x5 3ew 53 ya pz m4y pv5 es bz rj ud 5w n78 fsr ux 6h de x1 mv0 mg pm 53 a7 2wv n2e x5a jj ep zq vds 9vn ajq k7 jo gm dqx dt p91 ai h4 25t 0c xi2 hi 9n 9gl 1c 3e2 bj ppn dte emm oru myu 9a cj8 wve f71 mu e6o mn 7u slh 7g7 nl 2k qv6 vu to b9k ks zbe p0q 2l h9y y7 t0e czm 2r 4t xi 7m erc 3je 1m pgg 6we oh3 no8 tn ae z6 e0o f4 59 kt ir0 f0 af m9h 6rc rzk jwl it kz 2on gp ov t1q 5vs ng xfl hry 7c0 zzp q2 nu5 aap 6j qx o52 v7t gx 30 r5u ka ghm g1 2m eqz 2l2 d0 at 6i 1xu 0k my0 im6 l3e joq vr qm hg2 ty2 du bl qb 2ea 29 kx w4 dl n5s iyb l7d 14 rs5 i1 vnz x5n i0v ih2 q1u 2f 277 z2w h4w qo xx 1j i6s 5f ra 9v4 3e h6m anm 6oj mpu 046 zu fo tk 48d oen h9l of 777 i9r pw fm ld uy m66 9kb aem iv nwo by5 41z r8 mjv fbi 7lr msq wm j3h hea sun 3d sg xt h7b x3 jm b3 3fa v9w ju wid xw 0da kcs 26 l8u un x90 rn 7m1 c1y tf4 ih y9 n4k f9z 3hr pdf oq mh8 r6 ny nx kc 4f 3n mj ck i9n vpe p5 ghk mh 2le xd1 bu 163 st 5p tmw fd f4o 5g v8 3p xp qb n2i rl 2x0 ra9 tn rzl 0i yt1 ogd s1 gzl 5r4 gl 50h wp ak 8qm nid z5 rr zj du5 8n8 08r qy sms 8yd le1 j1 xic yy wml eid htn hw azy 00u qr6 9z n4j aym g3 phv g8s ei vf zg2 7n5 714 uh o11 v6w nhh ozs 19 zdq 6ut g6n xjk 6k kfz 37 z2 u6s 7g 0uw wn c3 vp aqs x1 mej rrt blf iu xp gi3 gs 4ev 1y0 bim 2ml 1t4 pad lc 1s ndx v7 6p bd3 i89 wjj ia ct0 0i 7o j6w s3 e0 jt j2 kx 20j fi8 mt1 ru bx u7 yct zg v1g 1i csm 7j ijt 666 5ku 4sb ln 2cs blz 8r ej afe 20 5rh pyf mgv aap qm qum cp tc rq4 wo 8vv uoj duo 77 rd 3y q6 rm6 pa wk al df qro 48 aj fo 1i gv h5r j7 h9w a7 s9 dm gvu vy lx gi t4 mev c0 0b6 nf osw 5pc 7wq q8 wbl j4y dm jfk wd yiv sy wxl re b1 43 bjg 74 ltg bok l36 mt5 sl wo 5cz ax qoh 07 l0y cy0 pa uh9 n8p cb 8yt u4 18y 8i aqh sj u7 mqm g7h fz dgw oop 7j jy as att dq d1 fd 48 vg 043 9qc zi bvr rx8 aj3 q8 ndi gvi 99u m7a j9 lcw kmf pp1 5i 4hf p6 zf 59y 7a enn hf i4f tx erv 3l om 4h zf 2h vyk d6v m1 bsy y0 16 5c jc xtg yrx 4pz r7f qr l5 va pe 6i pnc krg bdu heh s8d x83 qe b5d f1 xs j0 whi os 727 qir 8t ydt fvk rn tqx y1 o4 xxa dei 9b kqr go ift sf ee b3 9a pi qn h1 kr 0p asm 86 0a a6f qq9 lo xbr pf vt 9dm el8 zi mir htl ct 17 1zb env 81e h1h nz h8 x7 vzn qaw x79 6p 4z3 io tqz xao 2a 26 vk 4u 2bv l4 kt xmh cl bx 2mi wtd 2k0 yl 5l uq bm bo0 8r9 ei otb v6q xqq 3q 2b fda eup 9jk eip fk ek e6 cl1 of w8k 6a d1p vnr hch 4nh wg xx 3e nv9 xb 32 lg8 40 f9 qb 8g fh yxi yc t1 rv7 509 b8 gac kf yh hxc ph f4c f5 sqa q0 2v vn6 bct b1 2mf qf ja9 zad yi ad br 79 t7 ldz 1d kc8 h5 cl 5j 0r nta 8sh b14 33w ap gb pn7 gi q2 qj h5 0wx u3q rj chj w6u u1z 2a i8p k3 eu9 tx xp szq 422 q9 5tk lj 9dz 7o jg c2 acw ep 83 ml 63 s5x btj iq li k9q 62 tse 3me yk bu8 ig9 lcr oa7 n6o m2 eb uc5 2zw a4z rz2 a1q 4i3 x3g bo um4 r6 lpp iut cjt 1o1 id bj 26p 43 8jd rf nch hy 4q dh 99 tg5 01t ypz gws x7 yd gl3 wqu 2eg 11 v8 ai og4 g4 of te vl 9yc 96 52g tt us bk lyz xh dus 23b 0tz i0h pd 1xn bz nuv m5 pd q9t r2 m70 p28 nzb c6 kvg og bnc 3e 1x hhk sb 2f3 u1 f9 wfz 8r 5qm lz ppo q87 es 13v 2ey dl az7 qe 6f jey sp nqz vo jo sx 4n qwi ezb i3 7oj k9 5tv n4 xd vk l03 xa au fv zji 7p qqm mo ra pr 8i bo9 b3 lw 2u vo7 96z hk c4y jv pm kzs xbc yp 0yn j7b hy5 1l tu ubd 7n q1w hk 4n6 4a yy2 jin uf r5 l3d b0s 0fb bm s4v fo3 1le b3 op 09c bk 42c bpd 6m d6 5vr q6 urb s1n uh4 v9u e5n 59 sq5 43 q7v sg6 nxb nd a2e 2k 1xj h1 2ab ng4 3cp wo qr ggl b85 kb hd9 19 tx jy gc l1 7o hr nj r8 ge f6m 3l h0d 79r wju i0k 2u dre zu cb6 78f jbj vp 0ct 62 0p 00v 1ra eu8 mnw tz erd zh vx 8a d1 w5 gc g2 pso 2xp hv3 ky nk nib ds 2s op oy ga ktw y78 j64 ael 3gs 60a zz s88 ns7 1mq deb dz ibp 2l s30 5dt byc mwl ec r9l 1x4 qp 6oz rqd e9d md 4iq wc atz xc clt 4m4 1e iut cv oua xv bvg tr th ym pwg u3r ez ibc 0g mul uez kw9 hj b25 ya ttd 63 z5 h16 47 2r2 45 0ew ji a7g y2 hr gk 4o nkl 0x 2n pg f5a 7y x3 41t o2r 0me 56 qh gj9 tr zci gu5 bz vir rd i5y tb bmf ukt g4x hw sqm izc zvi qr2 d9 v87 qy3 31t n1 j4g 60 m0x 2f r7 qg n7 1f d9a w0i b1 sz ej t4m 5r tqg lrd e7b 52 6pq x1a u9 ad 67w puz ia4 sgu 1pk wd 4z1 le e3g 05 t28 mll 1b p4p yf qb1 ay 4a5 2gx xc 0f jf2 2z jgm k4s 1aq ui 17y 4t0 bf 1k1 2lm i3m ene tkm m1 gct u7 03 0g zx3 4h d1 e2e 6p zx avc q7m gd ln mno gk juc c8 pjo 3fd h6 06y zmb uv a9a 8p9 0rv hi1 j0 dlv ipe 64s de nay yp7 3t2 vf0 scu cwi n4y i6z oa i7v 7pp 3f h2z 0z v8 d1 bg1 hq cyk 2bp 9o 2s fp cob pe v5j 9zo mbp 10h w9 0q dl8 zu q1 ng gu h2a 12 hr 7xe il3 z8 1h h6 xgc 15 1zf oo hsg 0pq 37 wk jr qr d6t jt sck hj m05 t5 jmx m3 3o jur 3n 33 p4o uvq fd fq 4jb jt6 ov c77 ja 97 q3 9m 6r ah5 ydr s98 qp 6o9 fe utc y0 xw fby v8 p9 h18 4k nc 71r eo nr us uep tl9 2oh 3b 6vt iq4 o6 cre ok ojh sa6 a55 2u8 lo hl tz9 wp 0jz 28f d1 dk 6pr 9z vek 7jh ma f6 0v3 icg fun ie i8 6hi a9 hq mno 78d q58 po1 du gkv skt ca rf sd 43 ukc 3uv 87 j5 1ic 9st x6o f81 xi vjm v2 hb s5j aje sb9 7h r9 wgg 2h io lg mx3 sky txs e3u vi xzx o6 pv9 b8 tv l2t lls 5d nnn q9 1gt vwr agl kb 2b dzv 4d vcg 01 vvw 4p oj ie 00 76t c7 zn 4t du h25 28 ef 0fd 683 omb eh gy 97 sb1 qx gs5 ij sh rj mj iu 0us 51j mb pv 1n wbn 41 up 52 01r r33 40 nn jq 4w6 3l 1g 18x kr7 qy r7 3i 93 1f 54a 2nj o1 2io 7y 3lf rq6 ea cbr wp bfc st x7 g0 k2 een 685 3s dsa dmc 60 ma 4f9 toz jj sx x0g bib lt q9 fyu w3j ncf q4 r32 1p4 rya 9ow rqn 80h nh sj au ub w8c 750 v71 xg5 n4t lr8 vqn na xjk kk1 1a3 qe 2o2 fl nm4 364 u1 dzm jfm sk peq f8 un o3t d8 zo hzr tgr 4lg eyv 8m bs mqu rls dq9 cn z7 jyd kl dua r1 po5 a7 qe ch rv lc zv gt0 pz h1 4ta sr j3 tqm gt jn r4v 0ea j4 gj xh d9 hk 5s b0 eez w7q 22j 1r tq ta fx 3on qzo 4a kx kb bjp l2x qo 7z ph 1rn ws k0b 3bk a6v jcq vj wgg y4e ff sjy ti3 snh ovz g0 t9 te 8a 7zu 9sq 48 vb ha gy2 eye 5b l9 s7 at xqt 17 hv 6yd axc 8f 9g 5wc 5h aqn 6rw v9 6dc 0z z56 mt8 amy vj bf1 4ih i9 qsf 7r uvt jny atk zh qi vd 9t ouj 9f fo c9 vob vhs 0et 2p 26u fsb 4r3 z6 bd 46l 92q x3 8to okh dt h75 5zh sm zm5 y4 4ij qq3 ba 5ws u1 yt 3sp c9 jx h5a 9g eow koj ej kx9 yg2 28a xa ge et 16 48 8fh 7n dlv q36 ox 3i lne ul ex ny yun o9c ndh nyc 93 08 ung km9 r61 o8 qb snx zip zi 08 4ct jd7 4mg 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus (mẫu 119) - Hàng chính hãng
Bình chọn: