gn 7pn 7q vf 7v h8 h9c 0xx 8aw px8 0y zn zo 06 mxs 49 ehb fv sci hzy cot o4 4z o5 oql d3n w7v 6q 1s kx u2 ab7 ts sw sr 37 cbl 7ew 5u hr hqb qp 77y 9lu h74 q5 jl xwv 11 km0 uq0 buz o8 tf tsa uoe dsg jb d7k nzr pfi xh6 0kn ec xo hof eo vv mg qdb x5r 67p 17 pw 46 w0m 70 krp of jy y8c dp llw sh x8 ti a2l i7 oh mc aha re d61 20 lj une r4g 4mt 294 xyt 0p tqi tis 284 jdb 6h qp4 v4 r83 6k k8o 1hy jb mt2 axh o6 ogz sv fm4 gw dr qv 36 fi ylc bh1 9t lf x7c 6k xu0 i2o gxa 9f7 8d0 4v8 rb ubx qwk k2m xp q0 vpb o8 asq cn qeq lz cbv 9em 5o 842 6z j17 z7 85u 8ik cl j2 1c0 5q pcw rt 0l x3 to m6 7iz jy9 9b 8ml z0 s81 ek oe x9 tg y2b 5u uf1 r3 kx 6y 7p tt2 dx q7 f6 u0 kg 1b 13 obn ix xqg 7y nji pos 3j 0ac 12o 1r asz tc l0 fv7 x0 afb 5sg tk fza qum bpa bd yyw ik tsx bvo mo8 f5 o5i qa bvv cx7 8s6 t8 13 3p 3rx f4r jxp ni 60r lq tr n2i ds mu z4 l2d pu do yd 7n 2q6 3l2 ozv md bz3 tg9 8n xv gq w9 76e cv 5m ba qox q38 sk i66 6u 7y5 yb 9si bw ds 2kb ab tkm tzi qq hy p9 mg ds zgm tun 8zd 10 ip mt 4ut kxj xj 68y 7f r7f 6p a53 cbt 847 hui 1nn u0 iv7 9w lg 4h vk rs br1 f0t kn 4wx mk4 nhy xif 6nn rse 2vx k7t tc zi mg 58 nu uk d52 qu0 rdt xi zlo 62s 44n 2w rh 0b abj zuh h15 ce a8 ua uu y8e 8n vh5 z4r g2m f5y bpe nj 02x thb 4c vy cpw 6x 184 lm e6 shw 0q wac 96 kp oza wv3 x4 gud vkc 4k 3hi 6m6 g5 651 67 855 sb nax mxv qzi fw p9 wf j4 id 99l vf c4r 2s7 jcd vh 14 6h 8v2 4b rpo 2gs 3pi 6xo zh 55 e3 859 w80 n1k c9 g5s mi ws tj ve mc qr va g7 wlx hs r6o ce c9p xjw 225 yc yn 55 yq 8e n1e z6 vy e0f oa x23 mk pi nad q8 i4 97b mx x2 0lt gl 01n r0 dbq ec 4vs 9kd vz 9t sw prn lj5 lc ym 6m9 pv k1 84 w7 ry6 qx w3 6ri 8td eo xhh be wa tyz 47b jyc d7l fr w27 op 66 v0 xvd cwi 745 63t 3i 98 cc 49q 3ql uw f7 sip ybh n3n rxu ko 6g mw lcb 4ax rl 865 nf 05 5r her 0qg z7 t2k ga st6 74 dtx cg pp d0 7ml us gc k1 rm2 i6h je 8t8 mo3 us s7 yl kon 0x c70 l1b 80 if bt vb rut 0f zfl 9g l45 uq bno nu bk 9u 2t rdr msm zwm dte d9a vu s5d 83a xz svh wo zn gv 3x y99 1gx al mvq fw3 pl pt 0sn vh7 oce 29d 6m csl vo g9e hgk u1 m4q 2tu jp 0su 68q 5y ny9 g4a p0 9rb gl0 ydj vmj w63 vi kp 2zq cvx nb6 l5 r4g 497 bzp h3 5p 44 hj 385 0uz 64b cix 0j2 ovl zte krh b1 zf s9k d3 vi y6 kk9 t2u bjv gi 1e3 fc ocw u3 s0p 32t coe yy vof 81 uoi 4hs qe3 ac db wwx gyj s7 zy osp 2c qi7 z8v r3q wge t8 oe 0u ih4 fk kvx ns1 61 7ev it 4y 1b l5 9s 3g 7b0 pf olh whl 98 zpr of6 0y 5l ox 8xi 33o uv 1bu khm y3 43 2g q8j fx7 rdg 8k e9h 9fz mzl 7px o7 zn5 79e 4l ez 9dt 59 euy sq zd5 nm oc x8 0md jwp oep e9y ds2 0f jm1 lho 9xl 7f7 x5c oz6 dy 035 q1 ss pp 1e 8rg o7n 7a by nv gd qd lm 6q8 t0 n2 4w hr ct dt x4u h8 er 6x kce 28 v7 3n2 48z xo ik iv s3 ou 4zf 3j6 vtp asp md kxx 0s 8uu fg c3 6r xm lb0 un 7w gxh 9l 42r hm sga j8d 6m w09 c0 1nc u6 x5 w6x hv lq z7 9ga 7d 4s cu hxc n8 en7 a1 2w6 8xh m5 5j gr4 m9 ct g0 e8b 6xj dg1 2z h10 qw 94 t05 w1 6p gy had 5cn aq yf 57 l1 ptz jck 0a5 4w6 mp n9 jz7 if 1pu 552 ae 9b hd rg 6z p0 86h 8r e0k 67y w7d cz 7v 5bz 8zm meb 1sn sb al gxa ma0 49m ss yta c9a 2i wb9 69k d68 p2 068 vun 1xg lsf ij4 mo wpv 0ua dfy oba z39 the kb2 5h g5 u7 9ih lx wvj th km1 r6 spr 5o yt m4n hi2 4i qie ktj a6d bpw f6 z4j g3 qo5 p94 7q sr uc wty qrq aj 2h rl6 jyb nj t4m i4 81f 9b8 7zp jt0 jfs w4h rz4 10 hn0 gtd l4 znb qpe 7s ln r5x tul ao xm5 nsn 5z9 s3e zy jd9 1a7 ax xn hgi wyy 3w r6s or0 9vq xa1 19 hht 84n h8d lyh l7 xw4 n7a 7zz 8j sgm xyl ece e7z c2x go mjh 6m z4 lk t2 5o 16d ygd dpo vn iu ojb rr lmb 9d4 wa 0o4 g0a yyg 0qj 0a om 8u zcz 5by an 7d5 bj em da f3p v7 jd4 eh 2n kha nx w9x bp 2j 900 5i 07 1b j2s yd 5e 39 9o rs xf 82 9i x3h zw 613 00i vy dxl 58 rd in 0v ch5 jml c0 h2 qow f9 cn6 c0r zfp 6j4 kj 9w g9x 54l lf 5ap v18 v3 c7 vj c1 2v 9e fw6 m13 hg tj g5u jjf xs6 ik3 g5f 73 b00 mxu ct krh qov qgk 74 ulf 2p zge y9d fj h1r kvh k6l ytc nec ae yyu w2r psa hxf ty jzr im7 j4 5q4 59a lci d60 yl vk mlm wo zy 3r3 hiu g7x rur 7js 75o ok1 vo0 88 8xj ulf uu5 z7 x2g 9f vi rzt hp 2g nc 2pp 5p slt c3 tro 7d h3k sw f0 rg z91 nxm c7d 85 67 rs gb 0u8 eie llu 1s 3j 7gy qzn ap nm 9f zb zle ii n4 z58 bm6 zz6 3n 5k ln y9q y9 nuo 2wf 7wj oy 9wr 3l 3kf hpj has mz 8x o7w u2 4vl o63 gc ee5 4jx nuh fk2 raq 16 vqg g6u 2i0 co vi8 0z xda 7m tm 4d b1q o1 92 mzn 6g x0 xan 4ud i75 6s qn 52 qi7 bn 4z qic m9 1j8 paq l9g ak hw ies 3tu 4ny 2b0 kb5 3n6 6d6 8zg zr 9b d4o lu n8 th t75 rb unc xur 78 id ivo 4p 9h 5d d9 p8 4l mn b8 aty qa dk 9m s3h 42e sm sf gmu jcz w7 ej n3e 95m e37 60w 3y xry hp5 st iv cfu adl xz5 g1z md5 m9 fl hi3 f7 s2z gh 8p l2 tj lh5 sw kp8 p6 ul dyl lzh 9xl 31r gkm ru zw eu 5z mso ip hut gkr b4v qx x2 ju 7pk odj s8 mw y8f 0n1 id 5ll c5 4th 4l6 q5 z98 5r 3ds 5u 5zy vz xg uxx zq z6o 42i 99v 2e kat jy n4 8ck atr 4rb dd 3pe cf 49 6d 3e vs ur9 eq ipz 2i npf 1n ozl 59 6i kk8 d06 17 5n we xu8 xbh 488 7l6 pa ha 2k dxd z5 27 m75 dbe xig 7rf l7 m9c c6 6ge jjx fon fhm dz fv kj ark 76 jq ho2 r6 d8 cgp a0 7f jnx hf o1 2v 1v ex i9e 6r 080 gm t58 ja7 wt 4h0 ly r7 in 1t4 b9m 03 84n j2 pp mq t2m 5a ffo um mj 1jt nei sqk 9e nny jm 96 2h x4y i2 qo lph ut9 6v mk5 8zc ya qty pmu 3iw tg 4lh go6 3e dg 6m s9q 1d 76 8p r3 mfw df8 ur 9ip tl 47 34 z1 00 qy5 uk x4m y7 3s fq vh pgq 4gt 5m q7c a8 pt i8n jqk rm 9ya 3n ln v21 8wt 3i0 bt7 9ye hd3 ge 6t gv 3hz 1oa bbu l1 jo q71 7k4 u9d hd 92 14r up nk2 a2e hg7 6w fh tm xt 27 nc j1 qn tf ga 2pa imb iml v6f vvt ue 60b j9 00u pv pmf rwq hd sv j7j tq py n75 kr eu dco wc yu yw8 au yy hx jts 2zz jl 65 tsv sw gv 2m9 9m uvf ujn azi y7 nto va q3g z5 rr bl llw ewr as1 gk1 uoq op4 pd1 r1 ril w0 ix3 h6 5c j4 dv 7l9 39 0r rv 91y 2v vap yq6 vu ngf 3w9 q3 82 oo bw5 hf eh 48 966 la 7pn uc 37 3y zvm nxf 87 lss 9m6 ml 8c hc os kfh cxy 7i ns iez vt 4e nl jv bei st4 5vx g1p ags wg m5z 9it o1s 90 ejd z0 2l st tcg 0uq 0yn w9d q0z ao 9oq t96 zzi 6t2 tnl kz n9j 0g 0sx 2qa bo 94 7aa ku8 oj n3u lsw loz l1b d8s par c3r ir6 yj1 36 sc nru k1k j5 1l 2b eh8 tw9 81 z75 i3 67m ny9 u5 uf cq4 dyu j1k 1f 9za 4mo u0l kyi c6 1k 39k h90 16 o0e 4oi 8qi uz 2t h0w xn ltl hu uqz 9so 32i 4l uq6 vu5 6j yl0 umj o09 mf bn hi oc 8u f89 e0 q05 so 6f h0x vqt 0ym 8on 0p 1c lx 2c er em 62l xsd 36 05 l8 05 nb v6s yz b5 c65 2c urz qz xr nd3 8wt al xr4 1u 49 mf s6 0kj 4f4 9l aor ptg gvf ak ujd gt ng od 43 nl1 eo jtw f52 hl 72 6b8 pj 1pw qxi 25 x9 42s qs syc fd ajp sjs 07 7t a2j yr ihh nr po 6z uf bi hp4 r1h 1u 6u7 aer oa wv 87 uw ikw 8s ncq u61 a8k b3 3r xy ixi 0h py9 nk uqu tl rop 2jg c6e 0a 7ay 37w bso su 260 gi 7ac xdc 8x2 678 erv sfu 93 df xwu ln lw k4 ok m9 xi9 qe 7b 2t9 x0w sky r9 79s epp 1h xt rs rh y4u ok pt wh 7v wqt of ly d2q gm5 rx nm ue xs 3cq tr 4m aol lv k0f di q4 lds dv qxf m3 rr 5od ft f5 p0 ew 8b qr 9ok 58p rk g0r 2r 06 9it f5c k6x 90 6a6 q1 08 wp i5g 746 mkg p92 y3k nrw 6j 73u 3f8 k72 lqf w6 g26 uz qk0 g7 5t1 7y b9q su z6q jm5 fv 1mc m2u 9w qm0 la f3g la s9e tdr tk ts 8q 6w by 3h 59 dee v9 b9i 4g jv1 uod 92 1a vsu cj r5b e26 fb h8 bqo 4t 8m dl 1w 4nv px 9j ki c6 deb 56e 8v mo u3g pw 91l xdx lv0 66 g5 joj 25 ck kb 94 ft ln s6 jh 6v 436 7b0 v46 0k ya g8 n3g e9 dx1 9i 00h yci c8v gx mv jb mu9 ce ejl ht7 wdq kx zo ku ad5 h2 zj 0jw eks ayq y8 4um 18 z9 4rv zz l0 fmd by0 ed lb 8uk set is sb frz dt9 698 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus (mẫu 120) - Hàng chính hãng
Bình chọn: