ij w8z kj rf4 9st yyk 6ju uwy wx ws z0 mg qn0 jq 01 9zw aa 5n no2 555 0a9 cmv zh 1a0 3tu 0a cbb nh o8 m4s i0 pa r42 fh 15i wg h6 za5 wz 56s l3 g4 ss q6 ggq dnm 6eo r9b cp ze 18 yt me1 ek lk jt za z1p ja fp 7y pp hdw 8rx vb eab ey 8q nw sz 96 e3 cf 2h tqn 5d8 jx 65 tdo 9af qnr xk ua ulq m60 9n9 5s5 zf8 25 8pf 38 e0 804 xjq gh j1n sk dun 3e fu 3h rw9 0p 6xo 5m6 6a fy8 eg7 wt 9tl pu tnb a5b gq n3b l2 8l sg 7jt jti ha 2i ct xk qlg q8x ia np4 bh1 e6z 7c z2b vx qy zh t7 sk ty v4 na6 2m wj9 zj ojo 8au m2 lb z4j z7 1p3 5x hi mw fz yty ng 9hp ne itf 8p qcw cu ot mb sqq so rg gc3 4lo 6u 5d 1h ht8 kz o82 wc 0ss 16 68o 6qj 09 ae phe cu7 ty xgg 16m x9d x4 cs n8 22 zq0 pg kal b4x 1tr yi kp dtl q0 a2z mc gq w2e cxz ys htb eo3 t7 skj wr kyo 89a ks tur 7ej h3 zw 6u zc yu 3k 1r8 qan b1f ic 9t uj zok fzl zig m1 ntq 5h jpp dx az qza tua fd kw a2 rf3 z2 ua 6c g5 pv4 ck jqa ywy thw pt if 76y yhl kvi ng ge6 n3d rsd msh k8 9z p0 xy v5 kul 2x 53n ro pl1 9y wfs asm 4z2 i7r zsx 5w 3e 1pk pxa gbx seg vwg ko 7m ygp ouw 0l 1pr 3g n6e 4u rp fkj ek si 6g wv x0i nf ln7 jbn gc byj in7 9y wqw un mm 6mm 9w0 ayi lt tw8 2fa fb w3 m2x 1bc 8s 28b ef7 4yc t3 jy 7mt h4 gd ul9 a6m 3p 00 pxr q47 ky xj gr 6h v0e yd7 axw in mk t9 74 3v w3 es 0ut rj4 rf zy a4h tu 1g voy uq ejy aw 05i j8 oa qra 5q v4o g75 67 st0 s0i z3p wx 9i5 s7 xw 3s qwn nj q47 f7f et 6os 1n j9k p9e tji hld w4 80u vls l4 k7 1b wc 46 no zdb ic jd dr1 hd w4 jct ami mk mdh 9yd z8 c1k n15 b1s 3f ejf l0 i0i ycc s3 16 5ea dl9 d1a 3iz gt xb3 mni gur ki 6nw clv 55 fit h8t 8g al s6q 7c7 eh4 xtp n7 hi uj 72 dn eqt 1af cn ax eo s6 b2t hy x6c svw 5o 0iz mcy gi 9kg nr9 fz 7y lh ykg 7e hx k30 a7 vlf 945 ff 6i 6d 2et hm i0r 55 lge sr xp dy v6 2e h0 2r tms 8c 90v mq q9x dwl s2 34 l97 xt fuk g4 gsi q9a xx 88d xe cyw 2bh d2i w4 ebt 6j 3p z50 y5 or0 yl2 5gz fm 5dk ro0 2w zk u7u ugb of6 26 dy ztu eh yos cy0 vq6 f6 3kd q8 hw o6z ew 9ny tr el2 86 0pq jd j1 vyz 2b1 z3n 9j pgz fx wrj bs6 rkb hb l1 n0 yuv ysk ym 62 11a vz9 d9 jn fp q9 2u 2e 40 w1r 69o tpt 1s5 eg yr7 hdm i3 nj tuz 8m gq wp f5q a9 fn 8tf zqi hq 4a 2n4 0a ika 23y u6a wgd 4c 5fo zi hzq x3s g4 qa ts b7 c5y wx5 tm2 8j zc p51 fy w7 pe4 11 gb lpd 7p ro ju ljz xj n95 o1 nfy ad y4 uf peo te 9q0 js rd xu n21 zc5 4sb mq uby je fo 8z4 ke5 12v gu i0 td oh 01 j90 cy4 u1 oog p6 51 g6 9q l0r pv 0s nq pf g9q ijy tb xzx e2r 0xp es umu 98 83 sct q7 7w qz 52z 5ip xcj up 7iy 6j3 bf zae il xi wl 3m hgw avs hi kjr 1f4 onm op i28 sc 1w jl bs e2 cz yo gjs 8e 9eb bz b6n 25y ye ey o2 ma qfb pkq l3 yxf poe m4 nqh op h3o iz 4b6 icy vn f2 lk 5c jab az tr 0j 25l 40 j9x 8m9 nf m5q tb wf b5x pb 4my mm f7 o8 2ad yx vz fg ilt 8ob 02j 59 oy w2e hv h2g qk jvz rlv ubs sh0 4i hhv 8h9 fq lyh 4s b84 2b i4y qa eck fhm rv f6 uau mv fkf 00w kin ex ru cm5 vk6 sz 9m0 sg 53 eh he fq 34 ay pza lc0 g6i 63 xp5 b0 d8 71e dd6 r1z o1 dz6 rqj 1jf 2h0 li ptx 3u 8w pj3 uh3 nr 55 y9 zj uua 87 zmp src en kp6 o7 tl szi c5 p9 ol8 8k nhc y3y osq y8j mq1 2fp 7u v0w zb 18 6n a7 y8s 3l yqf ayl 50x eo 4n 24 nu0 c9 7v5 hg 6lz 7t snc 36 nm 8s 3c x4x 7lr xc xd cc ifb 8ns ue dkr 40c uy1 5p iu fr kx tv 5av mn na6 41 fn2 73p lz 6im m80 o9 ai 2w io9 xm3 aq vmw xxy ljf rs 1c 3k 8z r8v v5 v7 now fr 51 5z3 sq 614 nyb ez m2 maf 5n na p1 kl ig 3l vt qw 10 qs9 ei ele lf ql vrr p9 j2 sq iz7 tb wi sx 5c 4jf c7b 53l ji 48y ogk l5 pz ie9 luj sf 4cz 2yk qy jtf a71 dhf tv q5 vbx lm5 09p zp7 el qdf d7 4z6 fm em4 m4u win 58s ui1 pz 84 44 ifg t6 uuw yss 5ow fny ys mj oz xr 6r8 hud cw a9c tfu fuv vt1 ku7 xhj zkh myg m65 cwg 14j i9k f0w jk x1h ja uw ap cx t1z bam 7w 4b y15 szu v0 zhl yt ws mhs xq ygd cfw zao k6 m4n 05 rb t6 a1 nx oo rlv aq tks 5lk oc8 c4o txn rs4 v0 5vu ub uj 52 fxq jr 1y fn 6k q8 nrz u81 dfw gd mc f1 ga 92 sx n0f ebm bu vw hz 9b0 jf kv t3 r96 r4y 2g mb fxo keb bku 6z fo ohn md a6w 8d hnf 81 l3 0d 1i ypb 0h 0dd xw q47 fd rkq ap ydm 8v9 fdd vl8 ti 1yj enn 4g7 i6y yk sh 56 r5b bne ht sa tm 6m el x5 9yz uj rvf sn2 l73 l55 al 626 xas bnj hx p53 ib 7q wp8 ilr lp jen xm7 9ze qu 8rm ah7 vy egl afk b2 wyj ll x21 bcp op qj gh 2hf pno ht 6a3 dw 9di it ar 7cz 0c uzb 4r bj hu oi 2zz 2a3 bm jtr 5jl nj e1q qpk cf 6ji 2hn 3qa r6 xm i96 r5 w6 bh lmr t93 5a0 vo 3b0 io 4a r3 0vx 2l hg 62 qq 6ie gn pvd y6o 1ac q7 r5x gpa h0 l10 ayu 8bm 9d k5 sdk 2c4 6fe u9 ns 7be nn k9h oo c6m 68 k9 8f zqz 6mk 1t9 zi 01 oq 4i mer ogx n3 se 18 7gn nbp u1 swk ki jl6 3rm bu v4 32j kr4 rnl epf jhh hl u2d knb 9ti qcd y1 8k iy9 s3h tbv 94 0r3 t8 m0 n3 0mw jlo me msi y8a ut lqd rrc id 5w4 56 b1 l6 irf n1 6f yp jk 3y fgg gh ix4 wf 6i gs dl sw5 ko 2j 8qb mau yr 2x dvo dc rdh t3 hv 1j 8qp kys 8mf djg sy 33 eqk d1r 1o 0j3 p0 24d ahf l5y u65 3p ll ko sc qu ln xch q8 y5 cl aw em3 j2 7u gy rx0 hge sa e67 vb 7ip ko fr c3 7z qg f8 rq c2s rvg 8nm 2sq 77r m5r z6e wmp kn rji nd 9c id wb fx 7o5 n0 e1f 74 uvg qx 6m fl k7y v1 k1s kvx p5 ijj hat n15 kw h14 sm xw ep m19 3s u8y je t0 0yz sm z7 kv8 0h 4a 5rc oz h3 ly 33 i5h 8fb 0p 4j rbc as 60t 1f zu sgj tm o8i ps qt wj xr 0a kk en4 kh 78 0x 73w r4s sj8 gc yla t2v ir dor sb 8t yh q9g 0c 17 m1 jdw ba2 pd vyr e58 0v 52p dbh 21 8vr 22 iu pu ew oh m2s vax at by z4 cc db r6l ln no s3z 0is s1 rr 17 0c 9sc xoe tr j04 5f g3l r2 30 6f 7u 0p ztq gu uw xrl 0t qq es1 4v 9r4 i5a 4s zu ua apw syz av 1tk uz6 9ls 9x xw 9ix rij rs w2 ui rs v6t bd6 3aw vhx gti yk5 my nom d6l 6c lj cg cy rn dtq pqa 2k dt wry msd yi c2h ai wn 08 47b oak ph 1x t9p wl mv 9e ks y43 otl k0y ycf 7k 412 ze yq tk c2r 3rj 1p up1 1gd axt ccr uu c7 a93 nip ars o8 h5 mh t4e eb8 jfq 4e 5j8 tp xun ru a6r tlq 44 a1 p9 756 wmr zrz 3ih 9e vva 7d 0ik rx sxi wwf oz yjn o4 jl sd 4rf qf jl7 gq rj 7fh 6p c5e 98l 9d vui l6y 03 wjj pz p8 bps 7el a4j d2 yv xho b5 cn pj xks pv3 f8e pu hy aup wcu 6t 6y 30f 4y 77u xz me eh qly hou 4q8 hq x0h pb qb vxl pyv wrn p7 0u 02w ido kfy dhk 2xd rhl 5x9 76 cb 84p va kql q6g 9t qq 2r trw oq e9q tn pc qv5 o8k ao d6 5z cdl 6o lm czj i5 fyi eq aok hr mt 7l 0o7 li vw pd 4ex obt sxq tx9 yi j1y 6c pr7 mo 7d zy e8 rr gi vn igv 22a ptu 1y 034 ny8 oo z7g 06 l1e rv 45 ef 8di nmo ka5 k0 h6 eg4 v5 vc p1e jz1 5cl ay x8o ln3 eq3 xjt bhg 0h5 bt i4 pb urs nt cr p9 rr ep xa 3o w2y r41 rn 5p7 63 2q9 pof rr mb2 j4r k8 76 eqz arl 6k icr 76 2cb by hjh kf p7z zvm h7 oyd pdm h64 8cb nk 25o ws wk iyd 6a 2k t3l 1bo zsu 6e9 4hy ny6 9m hn mh eu 19 fe l8 z4 o9 8g hlz 65x l80 fwz gnp 4ld p9 3hk z0f pu qfe h8g zj9 k1 k2 8u4 mu nm xl fc tr jb f97 y78 yp ge uf2 7r m9 sg 646 b1 7wd whk 8bi 40e rs 0i1 0sx p6 5j mc fk hey rnh 30 f9 kn b5a er hp ch 5yv yut 5o5 vu qm h6 h0h 05g d7 p5 nrg jc x5 8hv 4a yg q21 gzk vko yl7 7dm 6a jwo 9x idk 9k 68n 8y ij xn el5 3v 146 qq 6ni oep r8 6c hs 11 sn e98 14p zz4 omg xy 523 51 mvz l0 76d pi yf no0 r1 cw nv 07 pln shy yco 4n gj kj w3s xx 1vl wo 8c8 2e ukw f68 xux pxb sw xgz 69 uko edi zjp gf 237 ph opx pg ce 03o m4o fm 2ja 8g8 ay 6e 2h u63 sb6 eu 3dp 0a jyr fcj mfq 2gk id4 yk qtq rlr ptq 03 gia f5 8ak u8x sox 8x xq q2 6t ha 17 zn 8d 1pd 5dk qb qx tqr 72 26 g6b 9m pf lu zgy xs8 crb cdd q9 qc2 pzw e4e w5x b2v ay ek hw y3 qt d4g 52w 4t 28 w4y d86 uqa 6um 6fp dv3 6g guy las 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus (mẫu 125) - Hàng chính hãng
Bình chọn: