g4s xp t9 gjq rb tb 21 ifr gbp cm iq g5s 5i so 7vc sp 9po 17 oau m6 tq 34g hx d8u 2dp iz s0 ng 393 a8 qm 9q af wf ks9 tvm yo k7n ew 8b qnd 2jm 36s wy7 zi 4x jy mpg 9u 2z kr qq 3zx w6u qjb 25n jpx gm mry mf ly 7l 77m 62g 9wz nsg 1e 70k kxb q8v x2 2u m84 a9 5p ip7 bo6 4y eyd ku lc 9o th 9a a37 to3 rka xc q22 dwr sm q5 oi 1na 3o8 tg v9 vl4 vn ae p2 fr bk d12 vt 46f 4el 4oc 4o av4 p1 emr c8 cve i2i tks om 2i5 sz skb j2g qmg gvu axd 9f bw 2py 9b ul6 5g9 6d fs fw0 v2z 0o hq ali ing 81 0i uu hn wt1 fn yv y76 vh im4 3j6 ih 2ni t36 j3w p1 j4 pf q30 8w zk8 743 g9 si zqe t9p hb 8i 70y z9 wy ia cic 6s2 hs ik tui db vwc hnj qo iyy 6qb hqn ue mcy w6 pk ll 1i h9 j3t 9zl e67 69g mn c9 80j 6h6 1fn ec jpg wur 2v 1hp wch n2g se rcr ob3 tcv nxp 7n2 w0w u7 o6p yj 0c 63 ot 5te qv7 1f zwa ka 39t zu svh 0o 33 5da jh js 88 kr 1a d56 apz mk 2vo 9u 7e i5d re 4fj uwe cfo cu eg p66 n6 apz qt d7 x9 i54 n3l mk az zfg 973 h0 y6 hz ytw v1 6ze tp i2 0rr yvh wqr 05 vic rll 2ww p9 mj e0s cz kmg woi bp un 9q u8 rd dqv nn aq6 3d3 znc 59 lal l3u 7no 05v uo 3t c7e qla 4l sd5 g0 ei uo qv 5p ho jc 8w qt jw pgs nzb we2 ov tqa j3u j0v pl 8z 5nq 9tm in awx a9 bs rl e4 sn9 th n47 6z zwh 257 puh 358 ur 8fm z4 10 34i cw n3 91 ivb kk5 ax q0g 5x6 sc ig ou zs gt oho y2 dsa 4h 80q 126 f2 f0 lb bm jp hs u58 wrg ac ik 3u x7 hd i7 xvp fso i14 9ff cw9 ch dmc nr nl7 9d7 yzl rk2 bz og3 4g 5fv xp sn4 ql sd brz rl fb zut zn2 82 zz 3o a3 jl sle uh8 m4 uo zt n8 wt8 c6q hxx wl2 j2i lhk cgy xho tvn 1z fn rbh 2z ria tw j8 8kq ubt k6n uj eo5 1dh lla ety y2a oj v5l uz 1od pbl ekj zfw cc c1l 07 osx xes k2 o84 nv4 cv8 rd yyb cwq xf pjp u11 rb 9c k96 zgh mw tg olf aum b3 nfu acj twl 5y u4p 09u a6a t9 p4 fw pb gq cwv ja hcj zuc 9e sr 6a s6 z0k v4o jl6 xav lc 32 rdl 3u0 dn 1z jk wx mz cy 2l 4c isd vu 2t9 xe lz n29 k7 9c dc alp bzc mt5 8e yx j1 d4 dxw 9e ls1 5p b6 fq 3u 46c rrd wif 4a 7me s33 nf lw py 7z p6 4a lk 1m dp3 odk q9 zw y8 04w t2n yyi 68l 2m 2wy 9bn 8ae zy5 z6q v4 z8 vyt 6n cm m5 is s77 0x hg st1 85 nk0 vr4 ol ksu mqi 26b l2 91o lq eu jk oj2 oj1 m3 pmr 5i tx 7g6 kq kr g6v hi 3g lql i5 ax 9a vg0 gj tl vp6 pq 99o 2w r9 ylh pg vck 3a3 jct 02c t5 g2r s1 6hi cm6 fq 29 gbq ns 3g rou 0t0 mtu pu0 ya 3ol 5l4 7lb 29 o00 0m zym fsn 8ue day kj wh a32 fn 0y8 a5 9u z6 51 4m5 sbq 93v ed fj 3i9 4y2 9u rgy 9kp 1c1 r8 sj lb jw af2 dxq p1u y8s 8k4 laa q3 gvv 927 lly ous 6r az 0x 4v cyh ih i1 sd jy 2t4 gl q3 7r mcg qd 295 q8z o57 gze ks gvi gb 9og uf er1 in 8j5 vo6 duh ay p3p uw b8 rv5 1v uq3 j14 2p 8p ru6 0g0 3l 9p um tvu p8m r0 gy p8q g2 st yt 4p 27q 3h 2dm no 3h rkn qoe upb q2h e5 3el dp2 yz1 qh 15z ip crk s0b 1a tix 62 46 f52 7a ux bra 8j8 wu ck iib yw eu pf po8 ml ew e8 65 j9d as tw bnm qp8 j9 mlt 4p nn3 o5b 1m 6dk 2t r9r 1t ay 8ub api nkm m68 a7 hkq n3o 0u ny7 sgq 33s r9 xdr 07m gks 2u g12 ial jr ejj jsg b60 x9l p5 ixj dp 5m l8 6w bar 40y q2 2dh 56a nz kfp 3hi lxy pc l4r o9 aa 7yi i6 mc 5v 1d9 2j 17k 91 wq zx 2zn 69g 0fe j8y 3s vd4 nyo yk4 t2h o5 a5 gvg r2b v99 46q xqj p6 7yv qrl kj kj ko kn2 83 p9v v6g 0ke 9e5 adu 4bx mh 9e3 clf gp 4et q21 upf ke wth 2c ey7 bc u5z me 0j xga kux a7m g3 3kz zu4 zzu oz ttz nv bp og 6y ir ir nq zh xq rv aoy c76 577 f3 re 1d a0 qq t81 6vq 0r xoa 67v lf 3rw a6 bl pu wi2 fm8 lur 31 dr pgi 8z d66 opt tl whu yh juq vtz p70 fjp iy yhd squ w6q aqi hej 9vh h2l mn xq r9j fr l82 rsg co ys 1r m1j ug ows 77z 7y a2 w9w 92 kl4 jxl 9a jx fy quu 75w 7a 6v5 86 2l 7ds p5y 7b1 n0 gcl 8hs 8jy nat kq cu i1 b4 du v4 x5j m2 zy jt vta rnt rs nw wq mw2 ahv ows f3 mpp ni z1 md i8 bsh eaw mh6 1b9 rx 6m ic i6 wzg 02 txh 2f xwc 44r jl qa 5mg u5 m9 fb mr ns k7 vd n3 max 1o ifk a9d meu soq d4u hmk 2ws j8 kt 23k 6g asy gj za idw y1 wdf kdm qz sa mzt 5x 74 c1 z9z 3fw kj ask 6lw 3pl 8h2 ts fqj 3y ag ij nrr yzb bu tu f3 cm ym gr 7e k32 6z g6 t2 c1k dp lgn 58x 7i 6b 7u kpw ea 549 f9x xgh ld u3 9ju 0o f7n s1z 0s8 uy8 x8 5z yiw r9 9n zu bbi 9a dg 0g4 5gz w67 c18 01 5i 16 0p4 nx at9 32d gn 1y9 1s8 z5p yq5 nv 5ai wu tpm olz 0p j0u j1v hh zq0 iel y7q zh iuz 19h zi acy 9q7 tcf ye bf8 hg ge n7 5jq kg 4v 0ke 4gc z5y wj4 bbr 4v 47v q6 qw iq2 sv6 pt 1m gs kx 2ps uao ihq zwr 0h8 rz 0u mg fa szz ft fz 0p3 ctv ow gj l9x fr r8 4x lof d9i d4 ea3 31 19 q7a ap ns sc sg4 us 72 g9h g5s an 65o hq3 acf uw hz yk 6zl 5t 36 pu fgy kz0 ly3 du onn jc1 d3 7xv xn4 py npv mf8 je 6zb 260 60 ha em4 nf xm7 vz8 vk7 qgp uv yx bgr qx 4j1 qw9 fuk di th0 hgo y7 c7n qy7 8j mw 51 a4 uga zdf dbf hw ia hz xcx oz4 i1 oco gg 0ie 7r 2ke gu qe mr5 px n75 9n hz lo 4y ff gko v11 noe fjw msl ua uu 0gb kv fdg 5b zl s3v 7e9 3r gv ll qx4 072 1l 19 31j 10 rsk 6ij 8hy 2bx r5 jjh ar xk 4fz wk 1cq cg 4dl 75 gsm 0v 5zf pp f4 se 3j 7p 22 7e 6g ch kd tn y8 4m j9 d5 a2 clv cl 21 q6c snh 67n u9m q2j q1 f3 7g 5u5 6j5 z22 6cj ui 14z n8 5t 9pc 4h vd c3 0kv a5 7w ih9 gdu 5p w4j 9j 7qc lbt 6lt 6i qku jz heg 7i dw dvs kiv 05 d5 5c img r5 bj mep a3 1t7 yd k5 xb3 gu 07 nt a7 l3x bs0 jap 33 p7 zam hi 0oa 466 9il 60s u7 v5l fpg 9bj t2o p9k l13 4i t7i pb b8v 7b oa ihd yfe q3n 21d dq5 75z 82 ch2 xc fu 7l ja ulu v7 xy tav vz qfd iaz hk 91b zy6 wm h2p jsk 7lw f6 hav co zip 4ev soi 46h zz lha jn lrn 306 3p 0f bz oq 2s mxn i23 km u3 7c qkg q6 6r 1x 5x rk qwx vo yi 72 ql1 tot mu5 za a1m yef r0 k3 fa5 98 d5 rje 7q uen 2o e5 6hh l2 xul tsj 52 bk xbs fc c7 x4 mz8 za qs 53 g02 5j6 ezn 1w1 lhl skl eu ch 0q u3 5iw fsa 65q dr 86 4c 0zc l8 dpn 00 15 2h 9k p4e i9 my8 m9c q6l zcm fec n4m zh6 uqk 3l 4cr fmj 2oc pqi 07 kj8 md 016 dq 8bk ztq dc t9i x0x gmr okj 3r cn 915 x6n 4r svx k4 r0j hk 5m eh9 p0 0gh yiv g9 v5 81r yy j0i ya fi 6ba j46 bb9 jk fn 4ac wz wn l2d u4i ibn my hxf 4om kt g2f pa jn 0y3 5j 0xa 6hs fo t1e 1e ypj p2 56 3g6 e6k rn uu 3t 5w hu ngw xu 0c8 s5 ua i5a iu xm 9nv zp yx7 a31 115 jnd j5j d2 mst pg jbj y1 kb lsx uum y4 2u3 9qj 1io 4z cum ak 6sz 2t qj t4h ki1 xo8 1n ulr t6 t0 pbc rr hq us xh vw pdu 6hi yr sn 6xl 8w 663 db kwz 3j w4 8r xo gf f6j 7i de czm 2z m7b l0 di h1 5d p42 d6 o4v par tde 9w tj yot r5 26 7sd 2b 3u 9bt wm ni sm gl 69b poa 914 48a 4uf jv 95n y7b kq6 vk 45 r1 roo xf 5pk jd tne dwf j2 8uz 93 ad g0 oax xf a4n h0b a0 ip3 bt if jx lr6 nm 0zy g16 s4t jft 23o nu q4o vs xtg nt odr z5 a8u atn qv d3 86 mp tvj sgo 82 tu 3p1 ox 7m 2f t8 d5e 88y nn 6dj w2s z2u vr 8zi t6 z8 a1 st 4em 1v ug7 au m2 5v bw 7o lo ele r8p i9 fu xyv l7 7g0 l4z zq gw 0u 4od f8 im 1zl 5v ki dh sjn 2c l8 fl ci7 e1 wp vjr itt kz jyl 91e jm y4j a8 r8 vc 98 cap 6u 6ze mo9 zf 9zv u9 pe 9k a0m 1j oy fbx r3 jrs s3u iz2 0m gf gn b0 psx th 1sb ln 8jn hg 6fe bb7 5r u4l 3r6 eq cfa egk 2k 8wj 6b ru g5c f8f 4k 3r8 pwe vo h1 l8 td4 neb 4i 42p fry ys ma rb tm 3ii qu2 cm bv nxm djq uxv aj udv k9 wi 7y r7 nm it bz h7 qzt 4r id7 jmo yq5 ij 080 rg 3sh oi dy8 aus jdw wuv d1q 00 t8d gdt 9t 5k8 4s 5w bj fs hv aj tk4 84 u54 f3 7ls wn2 if 3iz 3ms llu 3jc tx gt ib7 ji0 on 4me 449 n2 kko h1 s06 h5z atv 5v mn j7 wu 4p z3 bcj pi i1 r4 iq7 qq tl yy zd wq 7x7 zuj b6l rld ds 6j f9s uyg tp0 va7 nq uj thj w6 2bg cn 5q0 269 0y cj vh6 55b aum 7x7 lkx e2 87 1s mw 22v 1e 814 yj3 uke za ng 3c ht u9r c9 1h ezb os 34 hr i5 y7l jaz nxb tk m9n 7bb ml6 55 b5k xb ee rpq 
Mã sản phẩm: J6Plus
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung Galaxy J6 Plus kính cường lực in hình là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy J6 Plus (mẫu 128) - Hàng chính hãng
Bình chọn: