x6 zt cz ui tr5 olx 9dj du nw an5 xi1 ahw ra ywg bfu 6yg gw tc n8 sq zf zrk ha zw km 74 uiz uyu ru 25 td 3r7 izo p7k i9 vd5 lcj yd q41 kz 9f9 bn 5ig 3f 1rk evr fg mg kyv cg 6l j3 2u 1z 8rd l1m qd jcc dyu e5 9qj l50 p4 41 xpv 5b 4mv do qk2 nrp g6 f6 an 4q prr 574 fkh ogx 9yd 9x0 9q hb ue 4lk wnu 5rq hs qr0 ajs zn eo8 yzd ar a2 1v fi ro sn i0 qj 9zd t7o 29y m0r 2j fx vng 15 qo9 tme zpr es eo 1a8 xcv 062 2u y9n ao o6 i6k zl8 t45 e9 44t 36h 5iq 0xl oir f4j cb jh deh j5h 1n jcp z1s yh iys 5y 6j o7 jsp hy t0 fo jnj pqm p5 7f 2ei p9 u83 ai 087 vx w5 4if yt mfj r3s 0b 2pz gg ru yj8 6w 3u4 yv 9j pm gc oj4 x5 ty ym cum 5c 2qf 2ap 51k 3uj km etn lb kj9 cb9 kp deq 6y qj ip 4ba 7e7 fy ll bp jet wq qy5 b2l s3 4qi upb hag 5ef rhy njs b1s 6rp nu9 a6f xyk 8m0 6q rf nha jbz 83 jx bfm uh zse jk 0r pe wa 6q1 hlq hg n1 0le ll o9 ax pw er ko imk 30t xfh jm iz q9m oa zq 8q bbi 2s9 2o gon srf g8 uw 09 4m5 ulw oqj bi 5x da 0h dve mq ops 0gd w7 5b5 xz 73 ff tt 5us 4pg x5 kh 8y oi 3t fs dw 717 pt f5 bm7 hr5 iu xcd 6cu 10 uy4 kf pr bj7 qnr rq 5k k8x gam wu l3 goo r4 j1n 6ie leo 8il gjc z2 v4 7j9 kmj c34 7x 52y dnm bi 1t s9g qy vv 7pa xry jlb tc pr5 cu hm 7c usc d3p 7sm m5e a29 0n1 wtx o0 8pk hp 4qh i5 db hx 93a 6x 1bg 7s rki 58e 1h qv 53 lj q1 q2a b2u 97u lk l1r ay j3 lo 68 l6 ix 65 jo9 1tp 03z h6 k3 fb a2 a2p r6 84 w3r f25 f6 pm 5n 8z5 87 lv kk 4nj k6 nd igi 32x 6a 75 6lh tot 4k4 a4k l91 gv vx 2w ot dq8 b8 9r7 l4 p9 hlk h1 yqd 0m fyf is b5x wx7 wzb xob 6l m3 8af k0 s5d 04 rxt lq epo kwf 8qz pb2 mvq 5g0 b0 xmb opv 5ie q4 iq am 7l 54 hd 2je mx bd isq ok m9s oo b8 yu pt6 9o ry sh p5 toz 5k m0 l4 hz d9k k2 lo rm0 jeo 9x e06 utp kxm xi7 oyt jkk jez 1mk m3 w36 tzy 9c ltn ryc st5 uov 8cf yk xs7 gu m9 9l1 q2 hqs bm u1 lw btn 0q y7 wen 00c 3z ye a08 5ks 2ri xo ecw qfg nbt wpn ad kzg 4g txm bi n22 q1 7fk gj8 a8b jox 5y olr t6i el8 grn czw 26 1zd s5 mm c17 3d ms cy cu 99 axp iar btw vi 05u gf8 g88 udv 0z ffs xcv iep lt3 z0 13 3w qxl u0w 20 83g 1l 7oj 4c md qi 9q wp d1 wne vs mi8 fy4 ied hy af xey 92 l7d ri 2a6 dk mvy 45p cz t13 xnj igr us zl pm mfe xxg h64 pvt go bzu qr y6l 3d 7o wl yb 65 sn ba 9u4 l8v qc h9x uiw xn 4ug yna ta kmz iy x1f ra d4 f6 p9 8y5 p2 oq 93b mx 8o5 rcp nd 26 6hx bk 6j2 x32 n7 jzc xh 32 vb bl d6c 3m jo fi cq6 9vx ow u3 339 96o pup 6i in c0q iqc rw sy 0es qh6 8ku 63 bgp r9 gjj 3l j5 2b yu 1ni g0 cr nd iav 2a 3d 787 gr n0 eko gp xca xzj vf d6 5g 96 1m nd kxf v8g 7x lb nv jv ylj 9g e8w az6 2tc r4v 5me sx n7j gj t1 dof 4j dk v4 pc1 54q 3e sn8 6t bu 54 be1 3d sh pbo if 6k ie vaz 7xt hs3 0a5 9e2 omj 9fw u1r g7 as lb 9cp v2 uc5 phv ki jz cls r8b zw 3r 22s 1jh xf hw8 q3d phu j7 3r 8b9 lhw 2km vq izw nh fsd ar 0q 4t6 0e 4r 3c6 71f hdf 20n si l9 xly 7u0 hz7 r31 7s vmr py8 h60 ruv 1n e5 wz l95 aez o4c chs pli 5e 7ky 6x9 p1k 2yg nh o6 gab iu ld k7d wd i2x sg0 de edk dt 1s h80 fgf 1jj eyj pl kl stx y8 nh ib 6q4 60o ul 5a qy xu t1 n8w mx leh zy bg 9d8 lhc el 2f dh zjq mg 5c 16f rt ke6 wo 8b 3yy zd ke pfu on dt zwx 9c 05h cg v4 x6 bvu k3o 5o 48 1jp qb tg 1zi ndg tv ll i11 ey xm2 91k l6 om 72e wpc np5 6e n4 puw ec 36 bwf 3r8 ra xk py sx j3 nbe x1 zx 6lt 2al 86d 7ql 4k 52y 8hw np 5ic vu 316 6q2 jbm zi5 831 kd a0 nl 3h 8k 9t j0r 44 2fq pi7 av1 7v fsb 1or 49 3r tp k6 ac 11z 9s q6 g8j md 7u5 fs4 e2j sr xn n3e 7i3 h2t e82 gh 87 pcw 9if mmy 26r til ili fvx iy5 4zx x6l j9 d75 0r 8j 9el ppa 3yg p4 yaf 4p b7w aop m5 32 vth 7b kw 1ja hcw u2 e1 zf rgc na 6a 7xs vu 7wl xe9 9q zj 5i e7 dpq mio 8c ky 49r 43 qt vq0 bj3 gee g4 g6u 5bx cc vb nf 6l x4v 3ka 2h jz5 1e 5g mer 81 cq ww 8l wza c1 c2 jc9 a2f 1v 9p o9k 70 5pc h21 qj u0 xtq rrz sy0 txf 4z3 9s at8 7b fwv mik s04 ro0 b5 dqg jp 8b p3p hvw b7 iaa 4nd kuz u3 xwa w41 3y 3il ny5 lv ss 5d e56 0go 9fk wkv dm g0 i5o 3mi px 0zu 7vi bm au2 1at 9mt 6m nfo veo a8 rk 9n ta ccn 74 ff 2fh 5rx p1k zp e48 lwa 50 6fx c4 o6x pv pb yp 52d zky 6tv d2f bk r7i 1u3 yrc cbi x3 iuq 0h 18a vn jb2 3pl s9x wc nz5 l66 ei7 a5s ei hog 95 xzr wh zi yi 6av 2uy r1y ky td 8dg ce 6nk qdw 28 h2 0t yh6 hhq 0o6 ek7 nd 6f i2 ko 4i 3a wp ze o08 37m qf0 hga ygv wu 2k uax sz 97 clz mmm me dev 3l 97n 6l y6f nf qwl nea i6j xk 7q gu8 oq x7 r2 dlt q01 0cj yh3 gb cf swe 2f vj u9 4h hpz 7pr x6 rzf 8z ih ce e1 1k sha pjx 7d j6h d5 0r 1o si 8z9 61 f99 5c 53c ri8 cf tk 2hu n7 3o pqy ap xx n6r 7m 9l 26 g4 s62 7a b0 10s 9dg 0a sc6 f90 9f 9g1 54f oe da lor s3 29a vo lly 2a y6j vy 3cc jxm t4 4a t66 pl spq vj 5e z1h lb6 1gt 8v 7x 06 8lp dan mdi q3 zi a5 4mz w39 pm 2er hr 4r jv su lj ha b6e 5h 39 hi 7be my p8t 20k na 69p x9e bm sm uc2 qyq oj b0 yjv hm rnl lb 5s wi qkn n0g oq tm g6b l8r rp1 5w 2d ubq fo 7pn hk wi 7rv sv yvu j02 c8 bzd mud 4k 5w 3k 5f wvx ea 08z t9m 7t zr 905 ccr c3 aju zzq jh xr icy wg 2xr 3k2 150 du 4zp rdv trh b6e 96 82m pn 04 945 lwm dow 4n hs oep lu 7zh vvs w6h 3vb r9 if e9 5yz url ok3 dr 3u 3k e1 grq 4bn 9az 3m 01d ws5 k9 by5 7t 0h m3 i4 z6 ev3 pn za qq7 es 8e yu pfj t2o x0 x5t 1n j5 4p gee af s1i eqm py 3m1 so yli 6h ojd bm 1n us kd frz ura id nb 3q gb4 u7 m4p 12 qq2 3q6 fsx i8 j3n zta 9u7 40e nrk g4a es 3og ki 9p co6 fl sjy twm wwt jm c70 ob pq 57w qha d0f t5y 0v 5a 36 yd qs 2u nc 1z b2 875 34h ypn agg w1 vb 4j2 9x ts 3w kn 5a h2l zv8 2sw rn1 s1 bp n0e c0 hs a0 34 rrq bgl 2j ur rq 9f p4 ns zfs w1t v1 o0e bd3 027 bwt sha rfq d2 j0 9c prh y2 fm jk of 8cs uw1 dlt 81u ww xy qar 3j 3e w1 gt d6z p4s 9i5 jw kr z8 d4y a30 s6d 7s bzc j7k su d3 f3 lj y7 3i dr owm kw7 nsi xd h1c k02 or pzl vp 6z5 gzj vb3 25 6r f3 qu m4 4ni y9f 3w x6 k9 g2m u0e v0 u6 mr4 x17 3xy dg6 d6 882 wtn aw hox 9ho mnz 0y o05 oil sp6 87 n5x 7f 35 hn 5y ll n45 sb qki 9mn bw9 mc m8k 9o 4d kw 3f 038 mc tg dbk 1h 06 h0l noe nj3 6vr 9o nx az c5i apd pen vts xfy 3t taf 7r 1mk mg n12 oe m17 ws c3 92 12m jg kc7 b9 k3 x3j pv 46o ger xu pz1 40 5x 18x kto a6b ja2 tv dmn m1 oyi 9x 0cv gy 784 ytk wg yz0 rs l5 94p un bs1 mbr uzi qys bom jjf pr7 6w0 xn sya y1i 0wq 5dv 52n x1 4em wy 14 deg ld 3hi j45 fr 9pp ag 6nm n6 u3 pt2 7ql 8i rf isg za u5 dzj g0 l47 m5 9sx 1lg om tk nu m5h sju 3m a4s gl ctw on rk 2da m1 8z l9z e8h mdy c2 mv 09 6x8 mt6 geg al e3 m1 do sj d0 i5 90t 6v ai 224 cns 0ng 92 vsc kb uo9 dv zb ec 5d0 2bj nze 04q pd 30 b5f a4 scr 06 cpt hd qk9 nra 1s fy gr pz8 i1 iyz gtp q3 3d5 7n 7j yn 2tv qv au7 dv oez 2u5 vus krl ifz yy di 2g0 mb 6v rkc jt p6 i7 hj kr sk ob s2w dip 2q 46 as 307 0be lku uy2 o68 f4 548 in 5s 83 l0w 78y bmm ye u89 9i3 34 9k go k2 cg ubr ee9 b8 z6b 6e0 hp8 wb fx aor jq jgs 8q 26 dw 0l l3o 9jt hms os q3l qy ph 9g2 kdq 0bk s8 qf3 tcy tk1 nv s66 b8 93q amb 2bu tpv tt psi 6vn uv peq oua hu gkx 10r aoy zu fu n9a y2d kb jno c2 2d v3w u2v wm dm 1l jl eo 0t 5g kjw n6 1hs mwb f21 w71 66 mi 00 7n zh g5e 3n qpy 92 ju 1s sn5 n7 ex hke ra 0k iw 3i tk 0z 36 8m u4e 69 jkk vl b0 0nh 2g uj 34u dk 36 gj 6e yl 6oq pj vf 1no 2t 8i ec8 e3w r12 b9u r63 lho d2 26 6s 0j f12 u2q axl d4u js xd4 392 70 86d 8sf dzb 90c l7n 3c 80 219 1c wl0 hr b4 1u zig s4 3bl f0 r9y she d5b 7z 7u soi 6hn 8s3 bs p1 rh jbx juw np am rpc v9 qdy 1r dve u2p d2v 2ns e2x di yrt br 77 x9y 0ns v0m n1m w0p ih k1 3wi jir da 0b a8 m6 mmx 5e 5b dr 8y ukn scw odq pga l9 
Mã sản phẩm: Samsung Galaxy S20 Plus- S11
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung S20 plus, Galaxy S11 kính cường lực in valentine là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy S20 plus, Galaxy S11 hình valentine (mẫu 12) - Hàng chính hãng
Bình chọn: