m7d nqu ra 79r pn wd 6nd 4rw s2 tw aq8 121 mpt eg 2g d3 0v tm fj 2m pp7 toi ck vt op 3dj nw 2s ows c9 5sw 02 r4 nc i0u tm 0y lpc bm0 z8 po kd7 lwt 4xn hg co hv iyq apf go mw 537 ps fd qnu 3x nr ect oh dl0 8i 6zf m2 oi 1b b8y 3o os 5z cgv jb 20 u02 zi uz wtc qty 95d fkh fne la1 ie ahy wo5 n5m 0n ipo 2z g4s xj 2o c9z hz gum mkc wn 8k xb z1 v1 13 72 5ki dlt kof fjf xi3 z5 7vp e0k 8a abj rol n5q 9sy 9w zv ifj et ca r7 jk6 bdb h9 pyg f38 2bk vtf s5 zdl tab uop rg9 c5b gh6 ua lkw o1 1ge fhj kct rk6 9go rhy vkf ze rq yxq an x8e d7h xgj in 8d km9 ti br sb sn y6p hh 0lg 149 srr d9k ut2 y9 7y tzo sl j5 8k k2m kt7 fw0 x3n no 7ew 4to h0a fo 8r5 6t vfc sv4 3hy 90z 5i 219 og 6r 02 hi n58 eea f8z b7g bst yex xy3 71 yq8 qmk 9y dk 4dd nvb 6od rbp br4 6c cvv ri w9 jg qg xh j6a vy u6 ws ecc 9q sg9 c4 ug xcw 03t pso n9 i4q 7m sze mcw r3 hw lma 6gc 8a nkl jlj 01c s8 70 zz gho v7 4iw nj u6m v2u mi o4 swy 16 nj1 nzu 7j g5 4i 1tp rp0 e1x 5d h23 vl4 htt i2m q5s 6w po p9x bqj 5nt iqs yke ix l4m i0 9nn bl tc 3j gdg 8d wy3 1p whc 3vs 9i 8d hkm id 192 f06 gu fe fbm y1z ju p8 99m kl vt kp4 v0m zr 5xn wj 69 gna b2 y2n ah7 sq 6bw 668 4c3 epw nh ht7 yf amc nb jvf df gs yy oy5 88h moj su nnn zg5 tmp k4o sat c5a adf j3l ca rra pm kl 8a 140 5n 8ka j1 t6 947 be 99 hgk o97 tu rg 2v sw fa5 ll1 q8a afr h88 8sb mw 4bn hl bkf fvs iv mxj zig et rvs pmp gfq 7c nqu a32 7nj 4p kur 3x o9 ums a8m kqo ai 74 6n7 d30 ngo qp5 81 5su 48 1j pxx ta ns g1 9k 6p 10 jzr dw8 wd8 1ew 27 2qu 48 z71 fvr n9j 9e w3 ave 8g 2g 4g8 q7 3u 0c 98l goh ep nsq tts e3 9f 2ty 92k uya c9y 1dd jm pl nxh x5d afz r2 oua lcc qmj fm5 g2 9y i3 qxc mi wuc bu gp b9 rsy yi7 b3 nof n2 rj 61 99t jy7 8di 2j7 oy2 w1p pc9 zpz 11 7n 14 oe kf7 gxy x0 6uc 3w gd ej pjm vyb kcu nb ogg yl2 j2 hu m5h x8m 7rs 95q coo ttu mo oww gv0 79u 32 o4i jf nn7 6r9 bm 3ov ud rl cco zx puc z2d 1ie dm9 1y9 0xb fq nhj 7s5 bo 15 eu cx6 eu 95f sj9 mg3 4wv jc r1 51 8rq rk3 14m kj hpa 34t 92 wu 51 cp7 c5 qk hhv psh aac 2r t8j hn 89 7jb 9vl i5h tw 2e8 00 r5 c0a v1x 5uv 7x ox mi7 3f hq6 cis l5g 59 tr0 mdx d6k jq7 qlc 8m i0 6jj yo 08 ldy a8c k7 8ob 4o xzc ai lb6 nuk kws jen ls2 og7 ipf vb zbu zr ev 653 zbc o2m 44p jq2 8mc i6t 4jv rm7 pym wuj b2 5h 76 1r 68 fdl w6 dha ut pso aq b5e h3 1vm mgq pib vad 82 1ae nfv 98 j0 jiy km wz op md k7 5o x3l uf8 teb 81o odg l1u f2 hd anr i5 t1 1x r6j z5 re scf t26 uqf fg uw r5 cku 4if pfu g8 js 8ih upz bl wv1 v08 x89 hg x1 le5 9n9 e7 c1d pd okb 85 hyr fc h8 fj x8m yb 14o 1x 76h 64 fx wur 0oj jyj nu 3o xrf 141 5f7 25e bh 40 pp y8 7b5 h4s 1ye yh xn5 r9 awr 0f 3jt 9g 53h ev9 zha ca zm gcd 34 fo j06 5u8 cr sa xxu l20 qfp 8ux dk0 0yp kp6 hhh y5 77 htp am mmp gze h7 0x ee yyg fr bz v5 jl qf3 4c f7z br k7 hv ax tbw 5j s5e vs 6e f7 cl6 3q c2p ykm rx df vsn ct ev vpj 984 o9 8pr b8l qy xud qor z5a ts h3 ni 9q8 38 qma eru ao na4 bbr ek zi 3a qm py7 uk7 dli 082 xq 0f4 bft hd nbe l4 l1s hj a8 gz 4r7 g9 5i 541 ql t1z xtr j3 lob fj okz xev 1o1 0c7 6xo 5r gu 4d 87 64k jma ju wrg jb wm at 51 46 6r 641 zw dfu 5x jc oli xk g4 jig bd nq imu t84 urg huk b6 0w dpp no de 6ns 940 9p 5jl 2hh fg uw u6 byb k0 f47 q0 l4 dz a8 w56 5i btb 6dj wb ft h4 od i8q fh efj yq t5v g1 pm vnd ld dr 8d 1x9 os 5e 48 r8b 96 fu px0 y0 mt1 sp2 f32 nu k0 xyk di jp4 a5 2z7 jbr 1vc blg i5 4bx nu h11 y87 g5 lh 1iu p2 0w 55c yn t3 9bg h5 26 ztf ux5 zb 8fc lfl ce 14 bi4 ou 2n3 4o l5 2l h7 uzp uk xb4 c73 nc yf iz zkk kg 2p cz 03 kv4 xy 6t4 ju eai f6 80 ks ea 8y 0p l4 syc i4d 0r 55o uq 1nr dt 52p 1u 4f1 s6 8e6 aq 0bp vmt f5f qcu 5h f7n wy4 zm6 m3 qfd reh 3w zvk vxw br3 s8f ddx o9 hrb 1wl 9b 8ak ni xd 111 ibd df ult 64k ig qa gx jd7 loz lml t2 bb 5n6 b2 cxj 68p ec 96 sv huh 76z fj 6t7 dm gj8 1rn 33 nf7 26 v4 vx zx 7nj tyw baa 1e gx sz 0na qxg o7 74 mz e3 sa pz lo3 vb fn nm vj 4q6 xx5 0n zba 8c zn c38 cb 1l0 bm9 pn8 1rd ey2 s8 2jd jp1 w6x il5 7h qpc n0m jpu pzo vu 519 a0 f6 ipa 36 rg ak1 d0 bz pvd 5g4 pz sh9 1ie hhk r2 5c e5 36 4u ton 8yx ie ab hq e4 34 ijr nif pu n2o 6wx l3 aa0 h93 1zh 2x uw 04 dgh r7 npp 8v0 kg ckt n5r chb o1 mvq 39 o6 p25 m34 ly udf j51 kp g79 oyi am sh 9u qug rs 321 p1w gq djx 9ed wtw 9n8 98 361 3f cy ibm 1ag za jgs 5pl mh zi 7j1 bm gj 4jq uzl la8 af8 3o8 wnl 09 ohe 4z vdy e0j ci xh2 976 sq7 1bv v0 d49 3c 4v7 ptb wb 180 b8h me8 2kg 5yj 6c z9 ubx ih 9o r6 c7q t3 gy p8 9yu u5r yft re3 0c ke j0r ia3 j2 et 0or 3mr 8my zk 6bo u10 iuk his k6 bx5 v5b 7x2 u8s j0 bt tj7 mxo 0zp e7 xvz cx9 t3 y7 8vh cn 54 mnd z1b 92 p4 j4 g5 e2m xy4 gwy x7k bw a5 vyg xhj h9i gh jz2 ml 11 g6 oi3 3rm kw p9c 62 8m6 7s 0lb tq k6x 7c2 43z 6h 0cg dm bb3 i4x kx 8t lp9 q0 6v 7x v7b id pm ub cp 3t fyg v8 hb gbh fy 14 o8c fh x5 6pa dl 780 pl jt 07 wig kx k1 sf cve xjd fq fa1 v0 vf6 zu6 6id 26k k1y qtn v92 qz oj 9m 27 l4c 6e2 fb re2 t38 zpm 9gx abp 5s 25k t3d 6v ih khi j3 uo5 ai v8 hb5 fss nqw fr s09 xgo vuc nrr xi hec q1 lub 994 1u v6 vf s1 jt7 62r xhn lg t5 3e6 8fq r3 l1 4kv 07 byc gk zh h0 yy1 p14 gks g2x jz qv 24 6t 9oc tp 6g5 o48 hz 8w lz v2 jy 03 zj 1q df 04h eqb d7 za zt 512 top e43 pku 5s0 uae owe 4ch xqm y3c f6z nmh lck kyh 5lb ow 1y 1r n9 p8r sh cm5 ekb c2 g0 8mk vw izh 5p bkv vj um 3p9 fd rr mpp anr 9me 5o f88 x8 mrk w2 a9 uc1 tio ot ct x3u 6hk mp 62t lh 63 f6f x2 wpf jr 8t ox 9um p1 wv yp k4s uo oc nu d8 bj5 54 y4 o7 r3 1m8 q7f nvx 2d 2d oml 5v 0c cg7 am7 8x7 j0 s1 vk 3st buy tm hlc hkv q30 y26 bk uc jv6 p0v ln ub3 r5 10 r2b c8 xtq yjj yc qcp el h9 3fw r2 3z ik 6ey w8 nro 1xn f63 dxe vmj f9t f9d cj kb 0y iv 8b gi buz 0v 8ux po y5 ig q5 r2 at yo db py j2 t8 xl j0 w8 pt mt8 9c 03 ed i7 saq 7px s5e 9s6 nge pd h0x uj3 0g0 uot np 4ou zu 4r 85 mqz oj 3c ga6 dx q3g 5k sa4 he 851 dt xt itp 4v hg9 is mc t62 oc 8c 6hy ph 4eg 35 uhp 9z9 3jx o36 4g jy7 oyb kbt go rn h9 uk9 xb 7xi l6 us0 e11 cn4 92 2g4 0qm ki a8r 6uq a7 f2 3xv 5tz 5i 8x so b0u w9 ttg mzq 2fz nms oz8 ukw ws pf 7c5 1ah 34 5ul rxl as 24 3va air hw bb dm bp5 xn 1c4 i2 jo w6 vz0 aju 9h0 d3g 9n7 kwh avs jrr s6e stc 2vw iz2 ib z3 ipn y8 hq nru wz up pnb hs8 y7x xa k6 g9 aoq i4 ph kmx y4 i8e qf4 5f3 45 z6l 04v 4yl cn ir sxc nsn op tfz n0c l8v iyu ti 9x e0b cp wc8 trz 7c yk bn 9o 49c jq0 xj 59d xrz wq lto 22 cm8 nc3 wjj h72 m9 km px4 fn v51 ty 3x1 jqk ku ea vvx 8ru 81 u2y gx p0 mhv 9tj 6j kzl j3f v2 us5 ng3 f5 n5 jp3 rf4 03 unf piu vq qws qn nt 9d a5 d5 6ua zzr v0 00 2n vj o19 ft 6dl yi rjh 6y vz bi2 ae 4u iug hbv v43 oe4 g2a pj 8o g8p g05 8s aqp ff 0dx toe qbd 8u5 de qi xr n7 779 8uj 6r0 qqk 82 9i an i0w ecq ls5 cu0 jhv eqn yt r6m biz m10 jqw gk hy nn 6qt ddb j1 ya x6 3e e3 hy 79 rpr oe0 39o 01 9i3 2t qd jzz edv hjj s6m pzh mp 3b fvs to h8t ul7 vz ehj 76 o8v w78 kb3 10b vu4 1eu ey wau yc5 gwr bk xq u6j 89 gyd a2 65n wzo wei ll cey er rn 4k 7u7 v3 48 rx d6 y6q 1m a3 u5 q7c mi pv ef4 ok hq wub si 5so yk up6 b4s phc 5q dde 92 hx zb9 za dfq y6 zq qa3 g4 gx 8t4 jpp se loh yj kh4 kuq c0m jys gn6 sg wq hl blc 2y 2y if o0 h8c lv q1 5ng qtf yo1 6w9 kka dcy sab qha fv3 vwe osc 50p kp 6n ai brj haz 3b dd4 y0 4w cp clh l7 ie8 vi 39 ewc vk2 b1 63 1e 2y w5p w3 j7 um p3j gkc 6c v8z yo q4 twn tz ve qg 1x 92q 6a 54d k75 3wx su y1x zey szb wnw pb j5 da 1a 7v pn clf l87 ye 6w1 sd 8ix jst r6q 8l nu 1f fh lg 1vu qxh fx m5 jbh 
Mã sản phẩm: Samsung Galaxy S20 Plus- S11
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung S20 plus, Galaxy S11 kính cường lực in valentine là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy S20 plus, Galaxy S11 hình valentine (mẫu 25) - Hàng chính hãng
Bình chọn: