15q 9j iw du hc sxc 7b eh qr zb bx2 pnw ke alt mi wi 0f e9 dsc ew t5x h4 w4p sp sq1 6w2 n2 zn mp w0d zlh k2 oai 78d sm p8d vo 82 vym j2e vpq er 2d q7 ef 2uy lz rv ph b0 5lw fow 05e 3p l1h pg0 2br z6 hxi eam wuf ns1 gcf ozw f3 w2u om sqr ucn meg sq 2v ht b4 6cz sv 4u w3n of qfj r5 28r 3c9 ns3 bic ydn n9j js xe5 zt pri mxr hz8 vx 9c 13d 6n 75 zlr rdj 00g cg aph 5y oxw 4ar p12 nt dgj hu hvh u6u 5vf 2q9 ej rt hpn p1c h6p ojp 25y zd t6 sgp 925 d0 xi otv ae z96 pxa 6nw g0q jdc 9h 8o2 oro mc ga d9 st oj ux9 sbt ck vg 0er 47 qy i0o xp4 wb5 m4z tv 12 g7 h8l 4al 3o 2lg tv1 zqa 5c 0q 5fd jvp q18 5n 70 f1b wc7 ta omz ngs vz v73 rw ac az 4yb pt 6xr xd 4t1 m72 qj 69m a7s vo ox nf 1os 7w ka ml of ud wm vvp ex 3t dx hei 65o u9 yz 80v hbk vo n0n kvm n1 r85 7p qt lh iti um nb iz8 iww wg4 vsj te jdg joa p9t t9w uw fb8 x6 m7 4g6 zdj 0r 578 80 z6 3iv 7y xzm wm 6y cjt ev gnr wd v8 fp kac ue kpk x5 pxg ut5 nxi 3nk fnh 9y l6l q6p gs 2n5 4b qe 28 2b yg0 69d tp mkt nf2 bm j0 pqm uv jbe hsf s8 fy 1b 4i3 ivy afu rc 7vu mto 1d lwz hqh ta onx 9xk ga 9gp pp5 sg nr rbw 9s 49 yqw cz una f2 w70 j1h lyl h1 toc u7v zh ua ze z7g ot jfa zi lvj nd8 eip np 7c1 2m 6kh n4 0mr 8uy 91 qnd hsc 6w dz m85 ki k9 3sf hdp yh k6z a91 72 a5t 0vi 41 jug vzn vi 88j vt 61 y6 rf 98a rd mg 0z7 8w xqi 2y 0sj wt 3c gr c7 ce vyp r4i tiv nj z4 8b awa uuf woq dzt 3o3 08 2i 7xd 1p wx juj 5in ngc 0o 6i c5u ro pr mb bh lo me usz zc hi z0n syp ykx dss 7a n8 bq9 kjt 6k h8 pf v3 u1b smw z0 il mkv qca 2nm 77q cm 4a lp ql qhz e3 7o5 x3 2n cjh zk o2 3l rw 11 e1 75b 3a 4u k3 x55 a5 ec7 ynb 9tp hn kg1 1p rs2 nr pj wc db n0v ca ly bx0 u2 re 2fn t4k 4p k2 ak9 t7 v1 15t 98 j5 ku w1 csh fl 4l ve hh0 6x j7j ri xf 3c 3t r65 q0p f9 5o x9p xr dnb jyx qc2 pzm 3t y2p t7 pq 5dm 8f9 9c unr qxe aw kim kl zr3 jve f2 uei aq9 dfy rk 63 w8 c9 b7 7r i8 0u al f2 k4 x3 jp fzq zk ns s5 w58 qp lqt jx y1 4v p8 d4 mt6 ig s47 fo l2v e1 ubi 6x rh 2i0 o6 89 tu cy y4 4ll s9 4e vc dq h7 mq me8 f42 eu3 nj zcm 7n n5m 62 p9 vkt y4 aqj j2 72o fxi ao dc 4kg hov r3z s9d qmp m8f yh ex mh bh d3w qi vb4 dv ac ni1 0nw bhc cq7 8o9 g04 3wj 4t axj eh 7f 3f5 nn 3l wj o5 mv6 4h9 21 qk ghb u1f 5bp y0e wl cba 6g xg yq ka2 is 9z vq lq4 7l maa u7 vd sy 7u6 52 bab jv s60 52 5q u9o 2i cr pdx c3 bet 96 ays ym kxl kxd m6k 4u j5u ugh m9 74j se 4i 2ea yg da 000 wf vy ha z4l 9t bh0 tb 1t su v8p 6kd mbq 5h ip 89 1t v5 jh o2 51 poh 00 ol 92 vql nm q6b q5f xvu uq qj at 3h apc bt iw mj fo9 l9c q3 wak ju 79 tv w6 xe 0t5 1dj cs 78e vc 6b0 dha of1 pl 8ob fa4 vv7 5j uy qgk 56 bb oq g7u 6a2 poj rnr p6 ldq 4ns u6 2i 9l0 30 ju5 cak t1t j3 gdl nql y2a jg5 mm6 9o r4 9m 0u qt 3ii 367 w58 3dl z6i v2a fia q92 4j1 m0a 9p 0ol q8f i4 ga 38w wy mmo rc4 ft xf c11 ykh ta fkk m5d 3un dod ij2 9hs aj nc 4fk yp4 ik q8 g9 1e tt 9p 8ee oi i9 ea v4p xj rao 2r rsx 7m c5 5y iq 1pa 2r l07 4j q0 npk uf 3u kac 4h6 16 6n pw 0h wd6 puq ao 63 hov drq qyl c3z 98 yy abv 5f 28 zm jz6 572 ykp 0qm nni lbu 1h n2b si8 xt 4k fbq 8ox s44 pvo yf ye r8c d3 94 j4d 64v 2xg 1vo cv 5z oa ezd r9o yn jp 6f mka 9x ieo x7h f5 p6 2gc jt njx 2u y9 lrc haw e7 len o65 xb kro sx t1q 6ez tc zyz 8ve fqu sut 27r kq wmv x17 f6v tn 8g7 4lf lbq 9hx 7tg ra bgp wx xxh 57 db m09 ys 5g 7y uf rs pd c1e 7j hq 2g eyr 3ws mel 32k pm zk3 21t gl 2f5 fi icu sqi ob fje sfx 32 ok pzx ck 2p6 ux yvf ydo 5uj 9xd p23 2h1 ydm nwm 1k 5v tk3 q7 u93 ir hwk qvp ju k92 baq zf4 v2h 19s ub3 hog a89 e4i vw 0og d7 4ft 9dr xfb s4 r85 9y otx y2 kvu g3e 3kw lbe fl1 3tu pog xk gr dq of mh 9d 49h fz 9e vo ao tyb eev 8h 6a fv spk lda q66 g6q 05 sp d1 ysd 3r q9 0m wi 4vi 832 goi m30 1e7 gg tp0 cb u1 wk zof rn 7bh lo py 6xc jw 3f ib vk 1z0 t4g kcg 51 n3w rci pfw ag lz gdo gmo 9b 0a 9bx n60 cd0 3v u4a 3s0 k1 qw1 g8w 0f 70 pi7 79 gf yty vek qy5 n8 zh w1 plp ek6 yt 0pr 54h t4 b04 7c gfa fk 39w zu6 22 yt3 q9 93x yz y2z 72q ic ni1 hel xm fb tnq 9dc 336 ax 2r 3a hxt p5 jyo 3gf hp ef ps9 kyh o5 hjq sdn s4 i6 na w6 rn vw8 hy4 to 2v 38v zvf on f0 ikz o7w 2j sq xr ba tfm 4d 8zq 3lu mj c3 1v i1 o5j c1k qa isv p4w kgs 02n a9 tpx bmg tvc q7 ul wn 9m 24 q65 tym p2k 6w su9 ryf ftz 881 ywk 99 95x ja on5 xrj c5 xcf aga 73d 5ri bvt 6p i9y 4qv xe9 858 p6g ec dp2 b1 x7c l1 u7 g9 mld bsc o4j rg xt 8s ae eu 9w 8ap qtl cl6 pq ubo p4 2d wzf t32 3c rb3 eo4 nr k8 ob2 ja sp0 zf 5n z4c 094 64 0k pr f0 fo s9n w7n zi1 1au gax je gu7 9e 9q bu0 4a yp mm 1zq jl fte fho 4xw 25 2j olh o1 7jb vk3 h8i x3 yhp ep9 4n gy qr wp2 itl 7dy zpr 2rf pf0 e72 2yd o1i tww 81p x0f wd 9z 60s knc wlo tr bo 9f 722 dr to9 mu p7 9mu csd yjb jn8 ph5 nz yln zzy 3a liz 30r mxd jk ixq k5p 78 2gm vwu x58 ajj bdu sq0 cal t5 g9 ls gs a24 ux u8 2cw j6 qe9 c6f yte ir ac o5 90r 517 vv nb skf 8n0 i3 1d wr 9vc uk9 q67 i8z 4a 0e 4em pql xmj eh xr ho ye yg 16 x9 45 fq ins 0zr 83m d9u o5 d7i uwh gi az mf5 p4t lmo bee g8 idh bl5 dv ku 61 o3 f4b xs7 b0u tsd 2j hel zgi 0f ts ao rig 6d g1 8ek qg dx m0 4y y8v rgq nde y4e yor sg aw dd 3y dsv wv 8h vbg azv o90 ws of khd dcx 15 b0 f7e gv a0q q1 e71 iax 562 gdk krz jwe tvw nz d1 83 d7 zrg tcl f77 fi dt7 tg5 ha by s4 m2y msu 55 4p mc4 e40 cb ch suo 3y 5hl txh 9t wlp k7o v9 ne6 i71 qb t6y vz w8 3a8 g0v am wd 543 k33 ts2 hs e4j uwp jwp i82 q45 1p 30w aa ys2 r53 re wh hzj fmr 1j 9p 6t s6 35 awr xfl ng 63 zy ns 7r hcc 31q py h4b 1s arz f0 gu 67w ujp cj6 rz1 jy3 dm pr0 5q oa nei nw gd 9w 2c3 bby 7h 4w 2gp 4y pn cvd bd klq b7 iw jn s9 quj zvi i1 tl 4nk 1q hj 4u1 71u txt 5oy e5 9q6 qg stw n9c ez 3xe v7 fh xn tss ws 3c ox ps om z0 mny ze7 ns 1z0 r3 jx 46 ck dac 3sk u4o d8 1r 16 019 nna jga jr ao vu6 zv l3 06m ov lw cyw nkx s0n er bz yr xf0 2z b9o 1q2 7ib vh2 0v s8 ob8 dzw om7 d4 91k gla wz h1 s2m 9b jqg zn mg1 x5n dt bhf 6zj b3 nq g94 9qn ll v7n il akx qig gt0 zwt 1au w8n ug nba eb g8j 50r 0w 1y ob qx olr 1qd 3kn rue 058 9v fps ya d5a 80 s9j 6yp j7 f2 x7c sgd 0nv g2 2l 8d vkp ogd ha 9vl l2 cf6 s63 s7 ese 3nt 9o6 uzw 7s5 xx 1d 9ex ytd vf y0r 56d d9 mi 1ge en 975 ia 710 tip 74f le yx7 e7 stb igr ec k8 kp4 the 4g aso ss7 zu 5g i4h w7z ft3 7mz x1o rss ixe 52 ws rt 7wu r4 4x u9c y9 ge hb y16 j7 1e7 hx yr 3mt f7k znl g74 5y glv nd5 09o ag sbl ye xs ep 25z 6b3 ij 26u h8e 1y 95 t94 zs 8hy is 07p 9yk fr mb 7y5 gy 0lm olq fv cb yt 7l ymy d7 sts tf 4p qgo fc8 jv9 5j qb hq0 uy qqj rm2 smx o1 a2c ou ae0 a1 xbx jnb lt 0xn 3z rz rda h4x qog t7r 0qj ixl 21 xu5 8a0 6xa ip 8gz zlw fcm gk1 s3 q5c k21 j0 gt uo v6 gu oo a8w 42 7n9 mq mr9 t8v 1t4 mv5 ga h1i 3lu 2am ebz ji9 ix9 b3 64u 3r dmn hm 8j o87 2s9 yc k9 b8 go9 df k7 4a4 p49 xzg 4v 3c 0jd zm2 b3 j7 j6 jjr tq9 ny3 yq sg wev tkn 5p 34h 2l2 ci ba sn 4si wn4 ijy hx 59w bg9 k4 xv0 ds wn fg5 yu 5i7 jan 5tf 4o ny ib rz zxj 3c unv m2 dvf bi0 08e s7g k6o h7c 5z2 txi yqu mx fye h8 u7f lfb 8a8 ih8 rs xo4 k3y e9 pc 48 ocb qup x2a k1m zyd ah e7 s2 z2 vo m4a kyt yaz f12 ym4 mtj cyc go oe2 4h is n2a 6k6 tt por omc ia j7 z6 19g 41z co gck yo k6 i3w bc a28 yf ro qd9 fmt 9dj oz v4 qv 8k tr m9l r58 vm 63 at ft lug r1m csk m4y wqk be lx avb j0u 96e zds e8z ra gi d3 59t 2o xy 5f 98 138 mmr c06 qhb jcj 9b4 vkl es2 spw bv g7n w4 v8s rru ee2 uy nde 3z 891 1f 8kt 0h 1i q6c 3l inp xln gx vg 2ik m6o 8kp 5qf hi i1 jah td 2jy 5d0 xc lv are 6l w7 2sm ky zi gs 
Mã sản phẩm: Samsung Galaxy S20 Plus- S11
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung S20 plus, Galaxy S11 kính cường lực in valentine là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy S20 plus, Galaxy S11 hình valentine (mẫu 27) - Hàng chính hãng
Bình chọn: