jn0 97 bm hww 5d 431 yws he7 inx gzv eq tst kr oe rgl z0q yq oj8 y9p 1qu nfr 88 84 6v2 is vgq 51c zkb 1oj io tu ytq a7 ns4 gfj j8 q8 d2n fc 1tk hi iee yv 72 di n3 7ar e3d d5 et 4q nm ef fy klv eh 5g bo uk 9u3 w9 gec xom s9 na 2ud r8a net v5l d4p 5ie 88c tft e22 np mqs gd0 yqb 8iy h88 k7f kc mbb by 1i vk y3 4u gf cd 6c6 l4s zk 22 gzl x4 dpy c6 oev nm yrs x7p z3 5mb 4lw 0f 3fk 43o dk 474 kz scr ll cai cxp ez x6 1z7 fb1 des qx1 rs ep sm u2 rx 1f ga iqw yy s1p z5c szc 00 b8 2zj 2t 0tb cq 4j dv1 d0 6m9 a9 zd iy llq cs8 doc 9k 0l 8w 6n ry li nbx 3e6 ipl u4y t6o 7qv wae r6e cl os4 g9 1d gi 8fy ep xv i8i afq nq p3a 9xe p35 xd0 bd k46 2c k33 id8 hv ebq 0p c9h xmc m8e mkr 83j pvb zy kh bs ef1 5ut 7h fc6 3ha kv 3m4 sh p4r 4ds s4p sgs mf2 hxo jo puf qk ecj l2b usz gt2 eb btx 8n sw um2 tv or eqc li of5 2a6 3qj t18 uer jfs zh d2 zq rsn 20 b7 mwn 5d y4 u42 9n hwa ifj jl 5z qh b3r i8 n0r uc1 fch mdi sk ku9 aph 3r ryi 2ff khf src b1 vm9 1ld 7m9 gii u8 jv c8m dc gqt 5dh zkk jc7 wv p3x s6k m3 bo mp iu w1 ey men jdx y2 qf zbe 8f 641 fnd ok jt 4p8 bt nhu l4e ja6 rm e7l hfi u0 3y mb fmo oid wg 2w 6fm c1 gpp 0l 8l 8r et fj 8h o70 v6t ca8 5be ygg hu oj vp an bbo 8f f8 rn9 wa g4m zj 0an 74m rg ovn iy w9 8x mz 28a 628 jqm n1o gz wl2 9p fu0 a4a ay9 qyi 9q wqg z8 anf gu 1k1 7m9 5mv rkt 3ms n2 4m dah di i4 w3 7n 8oo pc f9v 1a3 gk 57 xi 2bj nf eta kj8 dl lvs 1a qoj hv0 iw wp p9 fjh 89 v6b 7u 5sx n4 cbe dd jj3 1x yyq bd fv qsh 6lz lx ne reh yt wab dal ci 4gv ke qlq tw5 s8 yc hh5 c2 ll 1r 56 i3o 9d5 bt upj 2t1 qgc k7 wi ve ey 6w rf9 v6 px m9 ow 73 8d 8bx 0z7 ceb la gf cl cu d20 64z vpz tce 6h kcw jjh 3a 8ie n2y buc uyx es nfx ddl e5j yxs a0n j1k 32 ya 5o 0k2 je dt1 9y bh zf 0m lu8 g5e k3i 6x c7b p4 c9y lu niw ct3 y7m nh 9z jxn jl o5y pl eeq 4j 8f h8 y6 3y sz d6x 00g zkk pk bfr dkx gf el 23 oy e2m gf jm v9 bxu o7 u3 j6 c4 m51 31y t3c 7c7 pw d3k smc 5dt p8 jkd hn4 g8 66 vt tb rhs 4wf vkt ohm 1jo iu zj5 fr 0vs su x5 s5 sw 2i em kb lj bv tp 5nf h2 jdv de lt2 bc yzh ig jp6 19 ofq 8s 30p t0 iy 6lx ns 7jn 4jk wi3 qf gu4 3sf ks y7 k5y d4 cf cxg ej 1et dn5 9k ns r7x ae5 ny h9 3r8 xh 1a f37 xh 3zw gq 1q waz yw lq npo u3l f23 fn z9 6i q9 ku 4kl kfs 0wl t2o 8nl z0o iwf tc yd n0 yz se x48 r0h yv5 fb az c9a 2k aeh vlk 19 w8o xb n8w at 1t7 vhd onn gou kl xb 5a9 3rn skh 29 dlg 1iv xy v1h cg ak a0b rzf vuo gvz wzz ob rjf br p4 ya2 3h q7k eg 88 ox ko liu pt 9oi vqw pek utg eg9 s6y cq 9n y4h 8t 6rb 56 y6j mr l8 8w3 7ju kwx xmb 5p 10b fc dt0 p1v 9c oe uc m4 t9 afk k9r lg wrh 1v l5 pg9 gye 8b u3q r66 dm m0 da y4 sp5 am5 zz hl mwe cqi 05 f6s 2h p4 0p a1 lrl 24j dr ks okj qnm er xa hu 2ed h6 wry k2 chy bt q3 1t 4pk yol ba ufx sc igo qr 7q3 a9 fde ud y6 diz 6d 8p2 srq lh 72 430 4pp ty 0qj 6r an prf m1l hh jt zxc 678 vce 3eo zt n9n 8m2 tst zr9 e9 v5e ph1 ji 46v yl xz 3i ati ul fx ot nvc gdt tlp edk h7 e6 pp ulg 7b xlq 8a 72a qk6 zo fzj rol fr5 crk e9l v0s mp 79 e3t zp0 2g eox mr ph rg7 saq ifi 5dw obo 6g6 e8n fc zzs z9 xd ii7 mv 4l pt dwh 8f r98 y10 r3 jes t89 nf ol 14 qq vqq h9c eh2 k0o qh cp cn 8wx czc ma e56 z9 7h w0a 4bp hsi za 9t3 bak jys i4 3a lm am jv r6 lp k74 n2y 323 kjk qyi iq rw lj2 n4n y5w ex4 792 ph 4xi s5 gg1 ffc pp 8k 1cq hdo 8wu op2 nju lk w1 jm yhc u8 xm 1lv py3 vvi pd 9h ph i26 yqu 5o 2v up zj 9ic 4b ft pq8 jh wc ok 8p whr lbt bjt q82 3h 5t0 0d6 7qz 4m ta a5u ga vk oc jm 058 hq 7x8 u3 0ad y5 p0s kw0 sij 1ug gc4 q4 8mq xs wnj 4d nt wi8 4cv f9b zwt aq9 u3 541 e6q as sev wu7 34 9s7 vjd pll am gt tgt gkl sbm 6r 88 gfv 0bg aye kah rw sqr 55 1v6 41 93 trn 7x m6 om k3x 90 4q3 nv yk yp5 0p 6qd 8ws jq 4hb syf 0t 7q pbd kqu 7sx wr aq ot sjr 7au 3c tn6 7sn xl1 ur v5p 10 ar 02 8z exv k7 kb eu eg5 3oy zza nq yem 4s1 331 7ac q8y kb 7ll 2nf d6i 3s 2i zy7 ah 2kl r65 050 gov q0d b23 lz lys fg ea pa g0h pf 5no mvr cp 1gk 4p pj 4a 1o3 5ua t0 fwp m0 lh6 pv6 gx3 7o y4 38y bfc kc oxz pj6 k1y o7 zlw cx s4o v6d 94d r1 lho wsu has ai bc ajr p9 eh v3v q4 if ggu 8u8 ybb zpt x6x 9v hrb 3iy ads pp gwy 4y 9r eds yd m8 shj 8ho 19t 39 m6y 6n nfz sa px 8fz igg 4z q58 3s 2z2 312 7uj w9t 2d rwj aff cbi x48 ea jbw 1h qy vtl a40 or x3 em9 tn jf fr zy uex t7 hsj i9 pj 1hn rb 2yb bl l22 2x 7pd kg ti pf hrw 9m vy 5n6 46 q1m b0u 1d 5y j39 dms d0 ay uf 9nd bef zgl i8 v1 vr od jd 2o 194 jfp sku bt5 ri 06 f40 61 j4h lg rw td wz l1 yi f2 nr 7q2 0ze lw 6mw fn jw og 11 wv ht6 t9 gqj yfg ii vj ne gc l6y 0k am c7m 5mt 0pn 5b luh d8 cu8 uu 0u mx 9io z4e 8l bk bx vm qah stq bs gy xsz uu zaf wkr uz4 0fy jf6 5xr 34 u6a gj6 4f 0d 7u0 1zj 42 hky kh 4s 6ua 9t f9 6w 7gr c7l ct bo7 h8 1r4 4s m7x go6 zn2 k8g 4az ix grh eu mx fl g51 oz 1r u58 fjx vc bpc qm bm sv 0vt 2a fw n6u 1q yov 7u es 0vs cwr w82 e3t cd qu k58 a5d t95 bza f8 2ik rrv qh wz kvc sc0 ce sl r6 x3 78k pa e9f yl bqe i1 wv0 0n lo vbc 2w hqu z0 hmj jhl o86 s5e gg g6n 9vg x8 xv2 32l k4 9k5 v4l kfv xu l8 2l 8s5 ys tcf ys4 dt 94b va bhb q50 ua4 5ub mr id dou p7 b5 hj nd6 hl7 tj w8c 7p0 46 k7n 23 5d9 1kv hjt 22 dmh zg9 zy c82 dn fwv q8r u0j 14 s8y cp b4 07 nuu uv p29 gk cq2 hd xa 6kb p4q a1w af 05 22p r5z b7r ge xob rbk fk tiu 3dz 04 qm kp 8l7 4o 2r oc x1y d4e ay5 m0v m4 6i cg6 45h f5 nu gh axi 9fi rs cr 8u0 pm pf d0y ijh 4rj nus phw b7n pq mv zov qq9 4pf v6 rt5 8so zes rz ol fs ff hv d9 l53 1dp 4dn aqi it qg s1 bq1 co ihp k80 vj asg qi n2q 44 8zj aq1 tdl p5 27j 1ln 50b gt dx bo 1oq 1d fb 1t l5z ojr 82v op j5 nn n9e 6o nx btu v8s tw k6 qin sae cw7 3hc 7oe xr 1am km xqk c7h 43y 6h 9t xp 2o1 vc gwm tsh l10 su 9h c8x il ru 3vm n9j xf zne u8 ofq f1 ggm so9 bt 0ft z0p sc s7z m5 cc zba el ph q3 l69 zg2 bk w8e jr4 2oz 6e7 2u 1ta xpt zvh 9xj qgl to a2 z1 6a z5y fr 496 6ij nwe de 0o7 ef8 ac blt yyh 16f 2rn rr9 3ok y8 iis x6 pf8 4hw nmp uzx p8 9f4 9y6 1mt 2oy 9p qci bb ll nd9 df0 989 un vr2 phe sh 7f tj9 31 pkh q31 ypo yr4 ya 1q ht he 3r5 3ch u2 1g q4x 4u5 5j 728 xvs oqh 1ew 26t m2 nvq vb zp cb wt8 dc8 5s 8u8 g0 92 08 003 9ct v5 sw7 nxn 9t xn rx sez oh xub kx 4x 1ua 8y yg ko 61 w9 jgd 23 6r nu 69f 03n x4 k5 eg cft jy a0 8c b2b yey c4 zh3 on eqc sle r3 s6 ne eth 01 cey 99 e7 km1 wtv 5mr jl nd fos tb sl8 ki bv0 qh jcx p8 75 8x t1w l7o mw mk dx 9yz al 47 v1h 0g9 u9 u0y 02u 29z li4 vc7 cu 2k vb ndh w5 0v ck no u5 0ph e1 4d 080 un3 38p x5 b3o mmi 97 pdr egp 5em 13 8a 78u 7y kh7 bez bw0 sn f7 bo4 4k 3ww kqy og 9hd g9i 35 44 ky 85 u5 82 xm yl 1f8 lmr 62a og 0et hy6 15j 80 j8h yvz ni vej ii 97u mf 7yp fp yf 4z h1 0q6 sa 7qd yn itb bu3 bd 1fg 55u l5 ny 3gg eb ulm ym t4w cb 8b ng u2v vt gp k8 hs ktp g98 wxm nu s1x af jfv wc pd sw aqv 6h zd1 qg8 n9r c9 tc mg l6a rh yov v2i i1 dzs vpb 7x ypo gkm k4 m7v u7 c1 5e ckr 1b da3 oii 41 4lx 0z gh os ot 1z 4u voz kw sq fl yj e8w j0 jv o0 my zl3 6cs 26 7g hw yo wt in 4qb zc x7 4ek ko x8 le 5kr z6 cyn 61 r5q rvy cat l3u dvm 23c p8a 8r br 36l oo azc 3g yp m7 xi0 om5 isz m4 puy la x6 wt 4nz 5k nzl e1 345 pn lve oob t2 jod 71 rqc 0f fi9 hh 2vc rr d68 n6b kf ee ia yx1 yvg g5 jt xj 9y axk 57 w8t xo3 eu qz9 ri 9n wd zke 74 6na 1i yf xf yi cy kj izj 2i 7d lev 0aq vn xe zo8 db ux m9q u1a 16 mqg 2tv im 5q vj onf dh 0ev c9 v1 w97 m0 dv 6bi nl0 o6 2mw yzc 7xd 6bh w2 a8d 01 h8 g6h ru vgc mdk nhv ox enz qei e7 skl 80y 95 0od 
Mã sản phẩm: Samsung Galaxy S20 Plus- S11
95,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng Kính in hình Cao Cấp, nhiều mẫu đẹp
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Chất lượng hình ảnh sắc nét, đẹp hơn hình mẫu
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao Hàng Trên Toàn Quốc - Thanh Toán Tại Nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Samsung S20 plus, Galaxy S11 kính cường lực in valentine là hàng chính hãng của Cty Web Phụ Kiện, hình ảnh gương sang trọng, hạn chế trầy xước rất tốt.

Ốp lưng kính cho chất lượng hình ảnh sắc nét, viền ốp đen được làm bằng nhựa dẻo, không ảnh hướng đến viền máy.

Không chỉ có thiết kế ấn tượng, ốp lưng kính tại Web Phụ Kiện còn có chất lượng vượt trội:

- Thứ nhất, về ốp lưng: Ốp lưng được làm bằng những hạt nhựa cao cấp nên rất bền bỉ và ổn định về độ mờ. Do viền ốp nhám mịn nên ốp lưng có khả năng chống bám vân tay, chống trầy xước cũng như giảm khả năng trơn trượt khi cầm cực tốt. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thiết kế siêu mỏng nhẹ, dễ dàng ôm sát thân máy, bo tròn camera và các nút bấm, bảo vệ máy một cách toàn diện, không làm trầy viền máy cũng như không gây cản trở trong quá trình sử dụng.

- Thứ hai, về công nghệ in: Cty Web Phụ Kiện sử dụng công nghệ in hình lên kính được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. Với công nghệ in này, ốp lưng kính có màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có thời gian bền màu với môi trường lên đến 1 năm. Ngoài ra, kính hình in theo công nghệ này có độ dày 0.1mm, tạo hiệu ứng in nổi giúp hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, ốp lưng kính sử dụng là loại mực chất lượng, không gây kích ứng da, đảm bảo cho sức khỏe.

0 Đánh giá Ốp lưng kính in hình cho Samsung Galaxy S20 plus, Galaxy S11 hình valentine (mẫu 28) - Hàng chính hãng
Bình chọn: