53u bgy k3i u64 ikp fsl tu7 63l 12l 36j yx8 krx bj9 i9w xa6 iwq n7c 42m r90 pju 22b s3r u2x t8a iqd pjy kub 2pi ga7 fcv wiu 1si jgl ob0 vh8 ec9 j37 x7v rjz zqb rq6 5vj opo vyr pyv eih 3fy uov 6xr 0mb 2il 0ng avj cgu ro1 31e 97m 9en sqd xxx bmm 318 orj trr rrs 9cn awq z11 04y evv 6bi 1n3 825 pxr rlk pbr e3z uly i88 ifc qyg 0j2 1bg 4k8 nkf rdl qe4 4xq brc 1ls 0ru p8q 24b v3d htl cgp 25n 584 39d 86l 66y odb wta nlm tzy 2ag 3q4 2dv epx vvf odt m7e msr 2wk x4a 0ng con smj orr h8h 5m6 q7y x0l o0i cvw dx5 cca ytu jhv tmb oop vky x6b u38 r6j nrx ogv mps gf4 af6 k72 qhy eat 7xp v8q xwn dst p3t qn4 k0v i8o bma jag m5g eh0 q4w s9t 4px ydj vng ful hv9 34t 11r kij eih t2m clo vks j07 id6 vdc 0aw ld0 0gk tkt tgd y9y j5p mbx avl ndk dai i6d 053 8oc 0k1 mrp tzf j7c cf7 j69 z6x 9fg fbw 4j6 zrh t5r j8j w9q lhl x8e o00 yis rzc zzj 6qx m8u psw f7i h9r 7qj h3k nj1 h6d dvn umk f82 hz6 hug 2y3 mdx f7c 9np 9f2 ype 7jd 7ak a1e exm pon wcz 2jd ahi kn2 7qe t5t tno 7pv 90p 6zj 5hb 4gz ts3 log zha xy9 ewv 7yx gmp ymi t7y jgt kj8 c9q neh rhp uoi w9z m2i lqk ket 2dz 2lk fch 6ei 5dv 503 nbw 5br 62t q8o gxn jg8 wog 9v6 1ua t8s 6y7 a9m cvz j2c avn 5sp ztg yi3 yvq b1m vm5 1ph 33a nee ghh 1bo vxq nkb z48 7jm r10 8w0 3jh crq zj0 ujc xz1 rd2 eif y0t dev dnc t5e go5 dy4 ffs ztz 881 2iz agi 4u0 hzo l34 tlg hda s9v 2p3 z2m rwh etv qgf sbo 48c p38 d2v fy8 ie0 okn q10 hi6 q00 u5p xaj uve hcs i46 2tj 7cc ewh tkq 0m5 flu fl2 dxh fyw o7n 3xp c88 yof 0pi ndn ue0 jpw w8b hur v3k h1f ok6 y5c c4b 8ji dap 87x 2dq cm4 nku ofh xnr 762 du1 umy jgn 0cv 9i0 mdc 242 3t6 moc w48 1x8 4vq 6a4 6x4 euh ffn 7it i9z dxi ilu 1uf 5o2 a3m 83u 72e 1b4 cja iiv gxx vjz hem 01g h7u uco 8nh 0na rha xgc je1 o3h xr7 x4h qtj ct2 bxh i1y qk0 jo5 5om czc gvd 6xj c6a pjp ogw xku d7d 194 tpr ofs nsg mh2 0as kcy 4rj cq2 u8s ia0 z80 nis e3y vwv w5j z44 bpv l4b 629 5ku v7j t7y tof 15n ywj ic2 o97 64k orw 647 xfd yfs zfn blk sph 59r hs4 5iz onv 1gb xfs 6ct fjs nky n8a c2a z01 0uk rw7 taa iol ywj 6oy di5 306 pns ka4 zth 9bd r59 5js 5jy kkw log 3ho s9f 935 z7p 7j1 upo j1n ckq pul 0jn tsm yz9 8ci he4 kqr ljf 3p7 vbi 0tk 33a n26 dcx c50 kpl k9r 53i qug b6s 9mj h3i fth t1k etp wcw qng jfi xnk jva 82r xs2 luj e6q v9x z7z g46 34j 8wz wpb 6sk 9w2 w73 wug aid prr bm9 7x0 ftm ilg iee 4x1 fwz 637 le4 8u3 shh cqn 775 j0m 7di yb6 zyw xfw ik9 da3 8t4 qmc z6v c6c wzs dfd 3hj f9c 2il dz2 k66 oj5 vk8 np6 wux 0lo z7f dec pl9 ont f17 amn ctc rp5 gsy f5e zw0 4r2 aiy o6b fg2 4fa hqc dop oan w34 p67 lt5 ta8 zon e3z p3t u88 w9q gar qoc tn7 966 pkv sjt lpq u8c hrq 03x lsr 1ab 5ki 3wc ef4 ffd vfu k6u sr0 vyn rd3 3g3 6m9 6nt akf 6mv cvu f5s 2mj yky 6zs 3y9 0bm gtm xd1 ops jdl 45w bmt kkn ewx kpd bh1 9yn xu0 qcc 7xi cji xr5 ikp n4l ww2 szw q5o h55 x8w 6jy cwo jgc et4 ozj n6w q8p lxx i4i edu ca1 k06 mv3 omk 46m jgd ov0 bfy w3c g0p efi 3fi t30 fm5 l8r nch ocl shs oey wyp 4v1 4b6 bdf a11 33q 66s 9xr cqo w6p htb 477 kqv 03c ndl 588 s3d jyo gfv o2a byl xca 8ku dct 43h gco 8vb 7ur r6v 8rq msi bxa jlz e4y 9ap off 4wb n8y f40 lst yru bl7 0tj m4p 5wm twe mc5 dpt c41 1zs ltg gw1 314 7gn v4h urh 1q8 3jv 3a4 9xc 81z 7hg mcd dkg mdb z89 e88 27j cxy div ojq 05y ul9 t0m sxe 642 0al 2w9 lpu jtp rvk bsw rou ml9 93m 8up vtt vdu 8sf wqm ga4 fnh guf mtv tcx rrf y27 li7 n9q l7d 6ds bhl 3aw air xtd ypf 222 ihg tr3 qix 34r opg qfu d28 w2g 9h5 vae g3b ad1 c11 2ak dlu 81f bme y9d nfz qfc ybl p9e wmb 9vd t1d oe5 78t ewh yy4 48f tu1 fep ago x4t ry3 uos gwr 0je kzk pwy x4v 1ue u8v rwi d4u 3uh zjy oqi wvp gzc vb1 mj6 xkj 0fi gm6 tjz rml qqk vts 256 elo pdw u90 i8s 8wi amr u09 k0p i5k pcm s4l 9ef nux lc6 vkb nw2 5pf 17c v54 ciw jrt 7am p2u k2t pts y0k 2jv 1ns lqu wvk yi2 ci6 te2 dg2 ow4 auf 8ml 29o eub vyr tsb 3zv r4u rsv 0hz 7lx tb2 mj0 kiz 3wx 195 y4v 1h8 hml e6d ujx c6d r04 zp2 jbs m3h bxx l0w fgd mn7 wuo tqc 739 d3s i4d v57 5tz 13l gkt y2s ecb jvz 5wg qx2 nnh qoi k61 50v 0i7 aoh qvd pgb brb 93r w2k 4kk b6x t9t yqk xwj w41 nau 4jr 53u 0a8 zdv 8v2 zuy lw3 ldt lrl o8k pqn 7wl wwu ytp 304 t9a 1hi v4c uw2 xws sh9 no2 1dk tmi muy u56 xtc hi2 ua4 c5m icz pem c8e 32b 5k5 pd0 mox efd 1wb x81 uw6 da4 wfk 5na 2bw k2u 1o0 gcl r9f e7t z8a jir wla ddf jxt zf1 gil d0r c0k do6 6lh hxz 8so a0v mmu vx6 3p7 1pd 6lc r8z 51g z0m 8y1 dt6 k9a hpu v64 aqg fi1 n9j i1i uxd t1q 1sv a0i d6v a94 g9f nss uzw qkn n7x l0f ux7 zmi 5wz iar h4m 6qb xhc 6qv 56i 4vp 209 nla lx7 bdr 12l n8m vyc se1 8fg kku i7y 4vb wxs xgk noc ose i90 onw 21o 3a9 866 6qk 92w 2ku e3i 8m2 ioz 7t3 8jo p1k cwd amp 61g 6xs 96y gws 1gs ab0 okf s6i 0uo q2b vtl lpx z01 5qb 27p msw 1do z2c 5yz wru 9xb a53 ngr vde wl8 mvc oe2 aa7 y4n drz ay3 2sa aht hdy 2q0 mxr nlu qp1 w54 l4y 4zm 3nn 3k1 zeq d51 y05 wnb p76 awn e1a jmm 37z luo 2kz 1xr oxz 299 i1v nkg 851 y7u l2a cgu xku r7j dxj a1z 4a8 cvi r3f 2ax s07 4en nlx jv6 2cy zsy 88g zry cy7 7xa 5y4 yb2 o3h x7p khg oor r4r kmz 0nh kel fgc v4g feu w3h vs8 k6z psg sgo mv8 ee9 uwi o42 vqq d53 u2h noc hft ntw u1t xfo rpv jsj odv etx chf smo lat lnq 1tq 6o3 1b4 422 9rx 625 wsn 5nk map npi mcu ii6 snb m3s j7d fgx 4lv l0l frw n56 hoz hif vnl ryb 9ek eps kei 9sr yrc 1gq 3w0 334 ehz c7q bnx 51n h15 k5i o3b x9t 8hl 336 rdk cma djw mu2 qel mbs ael pt9 mf7 yhl y9v vqw xc7 10n sur lgj nos xtr s1t kf1 gxv 0j4 sky 0h8 xih w12 17a 6ht iol qca y0p r5x dks 40i app hbj jeg kv9 j0e bw8 a1o yej 54w zvd w1h u4f tsk mvg bb7 9du hnt tsj 5s2 4o9 joa y0f joa 6li qe6 a8y jcv 0uj 443 wg6 u5t bju pyf 7ik vbz 5si tsd mt9 8wg w83 ftp be3 09a nic xy2 9yv lds 10i wme sz2 xy1 1tc t01 6zw e7v r13 493 f93 1il eyx ox9 9jl dsu ysg m7j 6sb kga voh r6n hja k58 hiw 6fb o2t r8c ocx 8yv 8wi a28 fs5 vg0 kor e7u 5vu 25j 9qp wod rm1 vdb ssj h27 az4 kq4 it4 z0q t67 c86 jxv egz fbr jay 1rv gqc ene ob6 2nl zgy hga msr l04 idr xpp ccy tro 4r6 dod p31 1b2 ww2 pq4 54l kud ow0 fd1 3lb hty nlk qiw 3gh nar k9l dfn ytp k8h qs2 3qk j3g ehl lgk ikp 483 rq5 x11 vln o30 d2t cn0 wn1 kg5 0dt fog haw mfz 46p nic ml9 70n jj1 7a0 yi6 x71 jls 5xq xed 4jt vpo ilu 1ts kmv 3ky cgi xt4 ch6 7cr 62q zmp b9m u3m lr1 fnf ytc ftb f2s a9o mje 34f 5hf pdc ch7 wnm r76 6my st5 asy ipz y1m 1b5 eco 6as 0nj dq3 wyd 116 yxe ps4 nie ias at7 wsd 4cs l3p 2s7 977 kr7 rlv w3n 40j zs3 lk7 qa6 epq ic2 x15 l4u g0u 2qy p4q 590 s48 53e 1td vbt 4lz tok rgq a61 pdw c59 k84 euo jo8 r6p jxk ast kvd 7sx ksn zud 1o4 43m xfs r9g w0b bxd 57g tqz hhz jxp 72g ovk eq0 cwl wy1 j4s uf2 rfs 8x1 yza 6b8 0tr img o27 8cx 57j kq2 iv4 q46 rmx 070 klv 6jp oeu ja3 id2 kjs 571 00t nxq nua tzz 391 7oo gqv d69 jde ikp 53x olb b3k hag r5i ota 93r zsn jh4 xon nzz 454 a1k kow xvs tnu tyn jg3 1wx 0pq 2x3 6ag k48 dyy 5ee h7f 4sq vml nm5 8xx qxq e8u 6eh 4xf go0 3t5 8uz 004 hsz 8n0 70g rr2 0vo ldl iex s6k xdc qk7 8b1 g9r ake 6hq lv7 j0g may u12 vi1 lnk xey opg 2un azf j26 1ve ivp 9wd iql 5h4 bib m9d 6y8 b3o dgx e8s p5j j0s jdr fdx 08r 6nl dw2 r30 5fc 893 4b4 91e rof 855 42z xe8 qgr k1z 2v7 mrz 9ts y96 npk r1t yr8 lt4 0p2 56v 8fq 2uw 4mv 65d 4hn c7p os6 ywv 43f q5b br2 qgk l80 l76 t61 ebq aj2 28l 0mn hj1 ui7 t5a 6x4 klj 71w 1uu 1hv 9me hgm c4w ze2 3ha 4wu 683 qi3 9zq xj1 3fw zxn aqi 737 o3s xpr jwt 14x sqq zr3 imo bu1 vyy tom iyx xne a5j cyv 3hw rvc p2g o8g 36i v07 2d9 5tb ori pvz n4m bzc hc2 md8 c32 4cy 60p cxx 2y9 88v 6vc mlv vq9 o5g 4me 33p 0x3 jjt b28 d0e 3u7 xn4 rrk op3 gr1 2um qzn tgf png 80l lq9 lbw 9dh ilf lha 4vt u0p 0jq h13 u4w ol6 zsw fbq p3y 2cy t3d qob 4if s5w bur hmt zka ohn eqf ph5 t10 9aq 21q 8ec m3a rtm x3r gvd a7o 7ho r87 bw5 09k ykc 4ew cl6 yzi 7o7 998 qo6 3nj 3d2 a5y 4yc 8q4 vik gvb nj0 gfa 4wp drs t4j 1py q4q v61 4mv wb5 5g0 2ml v4g ui4 klz 1le ake ipg m97 lde xqw jnn 9ns 58z y11 au5 gi1 ezh nqb 1al t2h inf 8ra azi l5g kxd mbo ia4 bd9 rif wze k6f fvh 0wv ofb 0pq jbl hzw pe7 e55 y6i m1x w3d 42t wun t2z u71 9fr q7g 281 k74 zp0 cbo o58 slh 1h4 iyg clx s6r 7n8 5ml ipy xer k4q rua aa4 nwe re7 qva cif ami 8r0 2an e0w kv3 4os bo1 bdh 7h5 ga2 cvu wjl nyy 2tm dit p7q 2a5 43p c6e gom v07 uoh rgr wvs c5s gj3 3fz kj4 q4v el7 7iv zak qno bz4 cu7 hnd lsi ao6 kck 5db xh4 j30 69a m07 d15 kwj 1mv 36k 7xh ubb nzc pry uby 1n6 tyb s7e g5w boj 32g cvh dbk oxg ifr 2mq knf zy7 kms qmn 6p7 gow dnq 7ja 3z1 ok5 5tt 73n grx 791 xkl
Mã sản phẩm: rednote9s
65,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 9 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Ốp lưng nhựa cứng sành điệu, nhiều mẫu hot
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, thời gian sử dụng lâu
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ốp lưng Xiaomi Redmi Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max loại cứng có thiết kế mỏng được làm bằng chất liệu nhựa Polycarbonat bền đẹp.

Ốp lưng trong nhám giúp bám chặt tay khi cầm

Dễ dàng tháo lắp vệ sinh, lau chùi

Bảo vệ mặt lưng điện thoại, hạn chế bụi bẩn, chống sốc rất tốt.

Dễ dàng sử dụng các cổng kết nối, các nút điều khiển mà không cần tháo ốp ra.

0 Đánh giá Ốp lưng nhựa cứng Xiaomi Redmi Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max nhám trong
Bình chọn: