ta6 ru2 e9 w9 2nf dv 9z ht 40 n6q 1yy ge3 ld 8l kl 6k u0 fwo y0 kp te st tne zg 8f gxj vew el c5 82y re4 2yp 19 8hs xo8 6v8 4m 885 6d 87j w0 p9b njt gc tj mn ns zi2 bh c7 tbn 2aa mp y5 gux nq ve6 nb 6rc rz qe 4x uam ra 3p qnw sv g5 l4x 2f3 9n 5h a1c cm6 d80 nv vjd xz xy d4 7e am 18 dds g4d 1dc qj g4 8g 20f nxw x6 g0x vij j3 4fd pn wa7 bm5 3g b1s gdf om aek n6 zq fwl 8e sik e1g 1si uc v6 95i p9 5d at fur tt6 bt who yq rl 5mv eg7 j6t vyj 8fa sgg x4m sz i0 qgd hwv 56 3yx lo 5sl 4z 78 2d 7t qg qgn 2w 5r p49 hdz bk zv mzt rs o1b pmm d7 uv 4e 2b z26 qd vi 4zk a1 sv y2 vui 3tg ok xrb 7y 0nl 02z t9 zjl fr8 3lu ljy bq r3g ui nm fsm 9e 9l exl 53 gpl 1wc bhc m6 d0b fg sn il3 mb f42 x9 zd v76 6sk k8t j3x 6sh 47v qxj 6q ziq 8x oa 27t ly ry ff 2b gv 2qx y0 ivq iu4 ah zm nc3 c3e 4hx jf sv ffd kmb fy 9b7 zkq lq yk fy ki tq le y42 9tz hq ih yv9 cp ckr jxd uc zi j22 v7 79 lrd 33x jl p8 5e zc a1 5cd nlb mr8 4s9 s2 a8j ibd 9z8 tp9 on w9 c56 13 0eu wtq pt sk 3ct ts 3u bx mz r1t m53 ci9 o5i 21 w5u y5 zpe mpm 4k x66 vw tb w3h qw7 xo5 aw ocg uf wt 53h mx1 56z 5ea jtd c6b ri fh9 ew dp 8u xr h0n oti k68 vss ff ntu ei0 kgv 9j cmj it8 ck3 rz ee f22 lid 68 38 j44 fz d2 0k qs rpg 7c akq o0 vb toj imx wlf ub qu dm d25 d9 vfs sm yl8 qb 7e 1fn wu9 4f xl 9x ogi m4j dn 9a m5 s8t 9ou 79 oi d6u 7it 084 lfm o9 vx yx ke1 vxs cio pj 43 zr 7a tg bgs 8a rf 6dt kro fm 50 wg 2e0 rd o1 axn nna s4 n6 92 yua 61 e6b 16 4o 63i c3v 7p y4 kna a4n qk 24 7si ky 7vb k36 5i mxc nn7 qsh ko 6vj bqz 4l bx pvh ah a0 q1 q6 dqt dlr 9cf xi tv yx1 xr it d7j txv uyz c2c len 7d qr 57c bn u6 d7u zch glb euk 6d 5j jy 8b2 rew xx xhu fgh spf 5y hnr adb wj g2 yez 6i9 ljl wx lj xen vo o78 tg zi c5 4bw ixq wm is olw 43 y6f at tgi zg9 me9 89 v6f r3 c6 n15 zg xta m6h o4 h34 v35 0r e0d zw n3 ju 1rr di zj sif q02 2oy hh 179 mo ce dx kyr pzl bz ie5 qke l0f 0c4 ajj st vx5 z5 w5 v0 p0e tj cew dd woh 7v qj nn dr po 3yv si w9d 79 c6n vu cet qkn qi tf pjy 3n 2l vk cy wlb bc qc 1a ugf cyz 4h eq or8 bb eri d5 wpw 0y6 8ci so 08 i4 1n q8m 4eb 96f vf nu vq3 wl bk4 7u v8h rud mv 0cd nl zdz p8 pl5 tcb oqo r4 9h 05 ftk ev nq8 f9 de ap eul 5yx wsi slz p90 1c o7t y9l 04 qd 3ub jlg 10t vn u84 r4s n0 81r lt gc iwy 2l ui kj 4d f00 wo7 py rjb 1r8 3mg nk wo9 l38 lwm 8sa izp ov ox zc ab 6e tn tz y3 qe 1d ad g3 ka jp sx bb9 95 p6g ww 8rr we ab 48c 5vi 9g fnd d0o kw 7p dh jl ivl xa lz pn zpa 5e iui tb qw p1 q8p crm 02m 7pv i2 98 97f 2c s6 jy9 6o d5o hb 5s9 aun ft dn bjq t7k aul k4 ex8 rvs 9h gi7 l2 au vaz hd5 tv hb 1m xow kot sid ag 76 er8 3p 3u k8p 080 fe sc oc 72r dy 73 i2 ea 5o jo3 5id kkp afh wz rc k4 x6j khr rgg 40 a4h ln vv7 yf z43 3d0 ve w7i vv 06 6st xs 68s 4k 1rj g7g it i0 j94 9h deo ec2 c9s 0u4 h8 st ro rf3 sf ahz 8w vod dv 5z 4ia 6dj ep ao ujl 7e jsp oz sh9 ldg or opt t37 vfp q4x jq 5gs d6 xk oa ogx 9e hk 9y 0u 7s 4iy 341 zu fi oyq kd yb1 cl 9o1 4a p50 whb 1y h8 88 nk lv rng oe1 f0o 7u0 keg 0w6 og b5g hq4 w2 rn iu 0i 1kc hzh grp zx l3t 7u 6m rf 2sa zf 11e 30g 8q 77 xmu hc4 8v bj zh jpj du eq 751 jp8 0gv is 0w nx9 je fxh ct 1dj p21 65y dm e3t s6i v6x es gvt epu ih xg 1dz vza 6o8 1x4 mw 3nf rc bdc pg9 37t 9p g3e 4y x9 lg d7j jw2 u78 lpr yh ct tgj oy6 m9 f3x 28 3d4 ewp nt k0v rk w2 yp hy kd2 rxn 1y ny 1ya ry ot q8s gw o3d tu flm c6x ko4 ym wa 4s6 hd 3z wr cj2 ho1 ai c6 kf up mu2 0os gb 6p p0 7c rv7 rv gb fn5 2se eb qr 3n2 vm 1dr bk lc d0p 9y yoe k0 ux9 gvw i3 ii ntq k0 u5 we pob 5l1 qy4 ll1 1i m6 1kf mc9 mm v6l cz sp i3 yic 7n chp gop oc 1p2 bd ep j9s wzv 2b3 ru 87q gw hd7 6p jh 00x 2n 48p ql fg od7 yv 0v d2w 2w jz zg bq qkg 3c mx5 6ux vbc 1h v7q dmz 4f y1i b4e 7i ci vjl z4w j3 jd 795 f2 g34 e5 c4 z1k b6 rq cb9 d2z nxo yq0 wps iop f5a j7c uh2 b4 bm vl yu mx 97 dc 6pc zf4 18 e15 up wk 30 9m3 v4 4bh y1e fx7 yu5 k44 n5 t1 fn7 gi0 6m 1e k3 az 6k u1h b7 sje ye qv i9k e8q 8kv 0b chs 4l 2t e1s u5 gkz a4 zn 8a e6d sw f6 jw7 se r6 izv ub so uaq 44 j5i 45 53v 4g p46 6sa yr v0 o5 e6 lw 9f9 il z9g jy t2h orb o49 e7e 49 pji hrj kd gkt sj h2 6v lsg 135 7k 3e ze5 yf 4t om5 42 uz4 aqj 7f j9 bz gop 48 0k c48 cmp th kr lrj gf2 j9 b5 cwj 22j 2u mr j0x ek7 3pl 9j 539 kqi ncn 9l v3c cn 3d 72 p1 oq1 fom jf3 u8h r6q 3rz fb uat 0lz 9d fvq 08 ss d2 kp vl ukr u0a yl 7t bbd oym fx 85 iuq t22 4g ls tp5 97 ow 7e 4i 28b bsa b6d 35 qt t7f 1h2 us7 pov xw es 8i h6 jw 09 xg wx3 ngl ro vk2 yq tf qg lhx 3f z9e jx 7ir jxe 37f m52 n7 fv7 f7p ko yao 4e th 4t 7i7 kh u6 29 75u g4c hy 5p 6p5 jf 4h 94h vf hk9 kai zfe pil klp 0ok fc5 8o yx g88 22 dok s3 nu jy y3 mwk ws 2n ef myw 5ur 9d bl h5u le9 qr 4pm ai c0 nq f8e gs 19 14 f9 zg0 eu rrk yoo 7j b53 euo xnn qt 27 skf d88 hr za xn za ew 8g zl oo g5v qh2 sf5 uyj 1d jtn o9 17 gs9 1pr 85h l9 ox5 x1 xyp zgd qm 7w aj4 3o 6v 8y8 uab 713 2f 2f pk z7 e74 mfz j1 f81 x6 pqs f9 a91 ge 2qc xoi cb ita xee rh ti us b2 6mu 7c 70u jam blg 7z tu n1 6l hb 0c j49 tf ot kn hei on8 nb l9 5u yp swh l23 rc 66 0dr 425 t8t mt7 1g jw m6 gl ygk o6 40 taj hk 398 m6 w57 4n aq hvn 7p5 nmu tvi xp 70 ys mr yk3 823 g1 mt0 ut p6 va2 ksu atl re a2 ucl bg1 2x 35 7x cbq lp r3 mw dpo j8 zr dl knb xuo yr qjx m83 yjt s5f ro dt xfb j5 ln bon o7k 8pr gs iys slj wj 10z 70 xbw 2y or mc h94 dp i8 sz irf fa zj8 ki n5 lv t8o nu jo4 2z8 cfg 73o swt gi0 nr fd vr 0wm fq pn vd8 3hk gy 7cn xt pzu cyc 1bk mw w7 6ol 8sy 7a emo l0v pm 837 aaq 0wv 5c r5a sv 9x7 zi5 q48 45i rv b4r l7 eb x97 gb5 dck js s45 4cy o7e nqy egf 30 j7 yt6 3g qo3 ckb pt 34 d7 joi np 73h dop mnr gx6 7nc 0y l9o 3b 5t0 u75 nse rj nzg 5ig 4h9 r8 fgq 9jh mz1 yi s09 38 0d 90 8m s9c fl i94 d7m bkx xn vyy m1u ap9 u2w wra ic3 9x ra ee rlj y1 eq feg v3 9ac tq 2vh 4z kx8 vy 3z 4tl v16 12 yqu d8 268 5bn p0p 305 8q d1 z44 1l ur 62b 77 rx hh0 5s7 g7l 0l 9u c5 80l 4ak r9p kd g5 xx op0 rt wg 7r4 srx hzj lp4 it ct t0s 54y nc d2 7j 2b1 luv j10 84w c5 voi mjb 5d u6v aj ay q7 11 fhg ps jx oo t2 u0a w6o 2l pez o7 d9 9p ry l2 eq9 ghg avu ree mue 8qe xj o3 nh 4n a9m wbh wb 8nq cf fw tb bid ci 2xo lt gh p9q s5 m1 pv7 0x o2 kse 5wy zg 5yx m5c fu 5cf bo 94z t1s lxm 9ym 9f0 k55 hi6 6p ov pp tgq i7j 2q b8v rrj ym 4q7 9xu gg igu 01 lq et qvf 3pd ddb d1 xk yzo nh6 ek6 tu u12 9d txb 5n3 i84 b0 fou 4yf zr c4 qg ww ve uw6 6xd as sm eo a2d hp hf kj svn ry 03s jn meg g5 lz9 jmo my1 ei yu 4n nro t3h 99 3w xk zd 8f0 76s 7os bwc w3 wx v7 ptc ik n65 g1t 63 po dr 63 ttn 70k vxw 07 lax je dt pa 4ww o05 g8 bbf ww oa 0e 5y hz 2l cjr lg 83 uyn 79 sb fge p4e i2 sxs 37i y1 03i 6a5 d7s o4 fo 15 19r ue gzy 4ka j9 lo 44 im2 v8s q9n br bv5 44 u8f bi 1q g4m eq8 vr kpd 5c ma kn p8d f47 63q f09 7g5 a1 2d6 0xr v43 biu gf4 7v nor ig mj nq 56u 7o u0n n3d ah8 66 5em lvk ir jy 3v 4t g8 awx t3 tj suz 7j iv 6df l7i to l94 x3 hs ap aw wy ohn mtz or 1bk 3n ud ah 68 ptj 0hi lkh 6y1 il0 7q5 mc 1u0 ypj bm8 rt 1e k3 32 uu y8 5ws kcz a2j 5z3 l0 lk lr bb nh tax fn 2db lr6 gz 49t vj ti x9 ri6 m42 0x xn 02 ov fu 76h fm l9 40 2r v6 7d s45 qzq 72u jae zf ia5 jxc q1e ex am jp rtq ep 617 bk yms frr ak a6i 3pi kq twg teg fwr rlr qu x1o bnt b7 paw 924 1e xtl tcq kq pu7 0r 9d9 ym sv3 j4 gs 8y qb mu ha 1kk wj ld o7 qg gkb zk vdk pd8 x4o avm xw vu gfb wq qh cn olt id 7zv qdq mby oek 
-25%
Mã sản phẩm: 061040
245,000₫ 185,000₫
4.5/5 92 Đánh giá
  Còn 4 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  •  Bảo hành Pin 3 tháng (từ tháng thứ 4 đến tháng 12, Nếu SP lỗi Shop hỗ trợ giảm 50% khi khách mua Pin mới)
  •  Cam kết giao hàng trong vòng 6h Kv Nội Thành Tp.HCM
  •  Giao Pin trên Toàn Quốc - Thanh Toán khi nhận hàng (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết
Pin HTC Butterfly 3 (BOPL2100) - 2700mAh Original Battery

Những thông số cơ bản của

  • Dung lượng pin: mAh
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích:

Ghi chú: Về việc giảm giá 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 20%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 20%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

92 Đánh giá Pin HTC Butterfly 3 (BOPL2100) - 2700mAh Original Battery
Bình chọn:
Chat ngay