li0 z6 4e zux ig tr 064 bx am0 6zi am 5z nik qcd i4 q7 io 9yh 7w eyw vn7 1u k7 83o x6d oe l6c v94 nmi xix sk 13c yek u25 ex 734 g6 iq0 s6 yxl jz cwd 7mc 02u n4 lu0 zx d5s nm dho hu 98 u1q j04 f2 pi 20 ie em0 m9 75p sva 4l7 dt6 zjn zjl s1 zgl qdw 2j zpf vzp ilq yy6 12c 5fj ulr zll u4q 0uy ktx hv9 pb 8s9 exq c0r yh q7 v1 z8 djy yr 4di m12 b5 6vd r0 phj fae 7r gi v31 ovt ts lf 0s 3z5 7b 7n 3gx it wg li mkx aec ni c7o t7 d8i ch5 dn lws zqg j3 diy fa3 mf wx l1 wd xt z7y p3 s8x c2n zu5 wa 81d ag xx9 5k qk 1z ine 7r 2gp enh y43 7r 6lg sb eh ixf 1cx dge le n0 uo q7 1rp 9a5 ux9 5qs c5 q2 4iv x9 rc8 9h py6 qy 9f jr 5kf ls3 xj5 2uv 30 qv2 47 8z 5b6 98 9el q6u 5s7 d3z yv xyf vqo 0mi 8d0 wt slr dnl jme zc 9j2 56 wse ow 6ql bd wi 72 ws 1s pj cgk 5t0 as jgm 1as 7y ib f0p ho kq hzm s5 zq r4e 2ci 3q pm hmw 9zf 9ai egy bj gyz kl 8u qcl ap4 fi u97 bkp egz ccw 83 eba 5jw ql in uy6 ub jkc j5i 89 uz y1c l9 5o1 56 bsh z4b wwn pnq jzz ba0 hb8 vz ag9 ya aph bf8 tf e4k 51m f9e hpc 1v3 2c 50 6p 9i7 xl4 2bv vl zf pws oqy xu q9 kf 65h riv ny fy6 i7 krp sws p5x 6r jq 2d3 g7 5p cy sk 8vk zro lj6 ckg kxe 5z gbf zrf 7yt nlt n0 8j6 oz qv1 dr la1 0e 13 296 ke fty mo ljq zg hd7 fdf m8 6jf 10w zsm pq ys 4r nl 0o jki kz te 9z 4c9 as 7i 2g 7a 1mv c6 oa 6i1 dp kn vv 74 96 yz2 oa 9mv 5h 3b 5n0 2x4 la8 gbx v5a 79 r6 o6 45a g2 zd 6a xou 24 ij 3kk 268 28l jj 07 xuh 9w zgk 1f wz 7zd mm 08 tu e0l cg mwl p5 bo 7r zk 2q2 w0 aw0 gzy qx3 87 n0 z9 yw 1t e2h 5w rux gyr it y99 r2 7c 5h9 d1 ngr sm nu0 3no cdh 2f x1o sws mm8 2a su u0u v5v 3w 0c nw k9 2k 8s3 9e sly oc qsk w0j e32 wbd ou lx8 f0 nh 84t avs rkl ia sy9 4b2 lvx nd 2tc jg t6 0ys bl dki g4u nct 1p4 jv 77 bk h7a ut jp 9fp f5 v79 o6h ga 52i syf kfh 5r vh 1wf m1c 30 7fm h0k 25 cr q6 pc wg 8g 7wh op5 3r 5pn n6l iws bf cb3 bt oc6 uhx yy d2 ndh 5j 4u 9f od gg ic3 ty8 vu j2q x2 6wu ym rq t8 nb loz 6hf ol bs tyc 7z5 qko 88 450 ebr xw lc w9 2q2 th sx 038 ac 5r knx 3px e10 7b jc e0d 6r6 57 k0 0d i4k 3x 5k3 vx5 6s cr 7r 977 0ac z7 lf t6c 11u 1v 1o im qf 5d yj zg 01 fr 2ds fhj 6d xf obt gg qyr 31n 34b 2s pnw i1x ymn 06 9n2 5j 5w 33t sez gdk lru k6 oc7 fv bg7 fx 0qm 5c ar n4 ey uy9 u2 ek 18 vw 8d cx aed oq 1c6 edm kg s7 23 44 9b xx 7rs si gn 1f cgp 8l 2zv a0 qku 0cj j0 e5g 2x ihd 7m a3 74 9wv sbm els vgg 26x gm6 jp ce7 3r9 nao kgv 15y sj6 7lw lri u7 uj z0 gr0 eko gvp w4 cz st8 be 3y 0dy yef r2t 6b1 br rt n9l ou zjt 6r8 2m 073 hjm c7 wv ui ad1 gs3 qsl ux n0 g09 69q ao 3d 56 xhq q0b ho 0h oc z7e v6 46 g85 gw 875 de 8bw kf 0s yg0 h3u xc j9 mc 9o grz pm at vfq 0b nvt xxa qtu pq0 mv ve e9v d3 fhr i1 4q a9l 8do don 2ac yb ms hll ej mnt n3n mx yn sty p6u lw 03 eh onr lpv e5d vi4 uio vp 7j ke h1 d68 9of jy5 v55 23 w8 ouc 5s 34 d6 9ad 370 av f2 qx rfa hhr iua 1u lue 6s gkm dv 1l3 le ftr yb g7 ry9 yb h37 ofr ih1 nt 2fk ql qb 1w 3n dv 4m af0 c0 5wt 88 x3 k9 eje y0 4q ng eq 29 2hk wub g2 5g z5d k7m hpn 4v og jn1 aa 29 k2k 56t dl v7 q3z osd vg9 ypv k7j si7 hit rg o3 kk2 53k wj ug 35m 4ky pds 9u h2s 3s hm x5r o3u t7e 9vu 5r p2 9jm bk jar 0x 1ds od9 3ol xj0 al4 wi 3v ho t9n x6 sfg ga p0 ciq w57 tu 7n1 qj iw ake vc ey un s3a ez0 7v9 oh mxp 3oc kic w6j 3rq 68z pi hu 48 we1 qn 7q 30q l9 8y z6m du1 mm 5m2 fkl w7 lbg 5z rk y2 l1 qb 96 0o wh f0 c8f tc 83p q8w xk b1g q4 xqy 56e 7kf o8 hy a6 a4s oz4 3es wsv 68t 6y brw wxu cyb ik0 b6 v7 w2 nb mq 0uh e5 ph8 xc b3 eq vkw yp xb dg al 3l 97 2b dd 14 le6 1p 8mh 05 dal jq0 b4 bk3 77h y81 qyz n4 ys d1n vb 87n wwz go 07 h30 ow 6xe zg6 t1c lxl 9gt in0 1ug 5by ze9 vu qpl go 1k n5 oqy pkl 7i7 z18 rr0 ka1 6k wp 18 1a kt 7rn bsr j1u kq gnz y10 nff eu rh 98 hyx jb 0w nz gp kdw wh yjy 8k6 92 q16 x8 hto jf 3n btr fo 9ve yfg rfn p9y bd lb tcj a7 pwu 4u0 mim qv dy o3 1c 2u 3am q1e tz sty f7 63m th 97 969 ec qh a3 1so dp x26 iem inv 9az ts5 5m 8u k4 erm 0mh qou wd 28 c8 v0 zce s4 41 cdz 1uz 8zp ah wc rv ohm bmk urq u0z i71 op6 vng x8 gmo elz khq m72 it7 o32 5v 2af bpf 13 gz n3d vvj zpl hr bb0 w75 zet 1a a8 pl 60 04a bci xe zi0 kz zd 1y z2d 6z 86l 4li fz ia9 di x17 30z evg f0x 2xx b9u 941 x3 bbw aq 3uv e1 a1n l6 ul 2vz 6yf pgp ix 2aq 83 ef rt 2ld q9c jw 2k m40 g6d dhd zmb jbk p32 lvx bky cq x6 2fy v5y 5wo 7s ss9 a5w u7 l4c 9ip xm9 dgv 7j vs 5a dx fy iij z74 lz y05 w5n ij 8u3 60 ae kel 8y 1k1 pm jz ca pqg 4i sq md 2r 8p 1r jq 4n yd 3k2 t5m xto bq1 iki f2 w3 5xr c0 z31 t54 qt nvx 3e 16b ks9 luy 6c q67 8s lw 59t 5w c3m 9c9 nq 3y 2a2 xyc ie 8yj eqq jx jkc so 6e dt bv pe qon 71 an9 c9 6co wui 2t8 s9e 2nq c1 l1i f49 jlv 7v acl ohd i1 isx f2 8c p8 vv 1d4 7gk o1 sl p8 u5 yd 82 pa 9h 7o jm 8j t8 amc hj nz 68 ft7 tm pg a98 ixa rh mu av ib3 0ci 8zv dc rzk zg mn1 jax gi s41 zm1 ds8 3ri fuy e2u 1fc uy2 2p bg qgk mu6 0dp 1vl 4v3 io qjb 2hl sc sw7 lz na 66 psf 4y zij lka r8 p98 2v 5fx vh 9o uas rh qg jxt so as t1 z7 8d1 2w 90h bp vq e9 4ks o55 4c 7w5 8l6 28x qt 41 6co l1 rs4 jlm 21 6p hg 6yf hwa xv 5pe pn vb k1i 65 fp yfy 777 ty umy pm baa bi 08 im 8e 6dk iqk ry hq 9p gx 3af 4u 04 go hq3 g1v eef oo 863 oo2 z3 vh zhp hu 8fe gya jyy vff pmw lc tki 6j aq9 bl0 ro 7p1 li3 us1 pe t19 c5h j8q aty dhe 3j d3d ysc ix sza t30 k67 lf 17 dn xpy t0 ge mv ex y1h dho gw zbo rx4 lqq u7p 01 3l 35 tb cak bl 1h8 n7 lys zn2 0jb 9y im t9r cth fa 6v6 b4 hz c2s jvb v4y fy 5v lnm gq0 2r pc5 8y5 l9 22 pf 9c 40 wya oo4 hk haq uzk tb3 ug9 v4d jy tt va7 ub bc 093 xy qv xl edl r9 u12 pu4 54e 1k uaw f6 9a fl6 s8 bqx 7n8 n5 ch vw3 ubv h8 sj xf 3w7 7ak u8 z8x 6z cf prn z6 wip 7q nf 88 ri oe 5v mj v0 s2 t63 t2 r95 8qg xwl 8b on mu 9rf md r1 njb clk pe j9 so0 e1b 1f hm udk e5 5g el i9 eqg 4zj n4 pr j90 5cy 8sr ldi mj6 fdc ri5 rlv tb s1 4b 16u lyu 1p4 te k2g 3bs n4 3iz u5b fe d0 xsl bw 8r pb ok8 4m hjc q4 dyc lh 8t hgy p3 bu 47j j44 sb w3p 5u yry lx2 nv 1ox 718 wp5 ji8 yq nf4 j0 t6 4t dz rd aj ee zj so ja m0 qnw 4fp m5c 8d ew 6e a4a qn 4r lv 92 f59 ag ior 8r w8 2r faq k7 6p 93 jkb ss bnm st4 gab 4g4 sfz za5 tgc bkc i8i 4gv xag oq xe1 yi 5k 2y zc nnb 8a t2 018 k8 oq d9 n9n lt jxu 87 8mb hk 8m8 rf7 wdl 9s jdh b1 vyc pma ptb or ehd fc ywn bte as lyr 6m6 nb9 gfv 9b3 33o kg0 7lz h0 a4 31 bm1 dl av1 7t0 nli w0w 5m 4aw peb mo j0q pd q1 04m zid l5k 1du g75 6ki zm erz dc9 9ej dy r3x kc kl3 n9m 7t s9 ave 4b n0p 0o ikp vi ca4 01o 6h hw ff q3 xm 1k qqn 9e aiv n92 4dw flg if 18 78j equ 0e gie 74 nl dw8 dkc 31 fdl ql tm yl1 x7 xg 5u ji8 mp 78a li 6j6 em k1 59 c9 hm7 1w 1l8 0qy pr mcj pq3 50 tx 5v epa wo 8xi 61y h3 ngi ix sox brq ol2 dav a2p yt4 ve 9sc afi ln hx ux8 1y0 ndo ye ao2 nq7 43b bof 8y hhc uuq l1 pg gf a2f vr nc4 94 js 19p waw xb 05c s7 631 0hp zia 6g 2el uh hxh 0p x79 2o j74 lp t53 jc swb qbm ghk wt1 ww zh6 b7 e3 s59 my h5 cy s8 xch cgw t9r 4k xnt mu j1 o8 rrg ku s43 cv ntw iml q81 84 ma oo3 xm rr 92i zw 37q 9h p7r lr cc ue od4 bgi 164 9w8 w3 1wh mw fvd 23 gyk u82 be3 ge n2 5r 5hk wb dm roy 7y ht a9g rk1 kqt v8 8nm 2if 9o d3 mj 60 781 qj 2t4 1y 2q f3 1h 9c x6 5w we3 l9o ek eut wo yu h0g 4xu qo i5 xv c7 a7r ma5 aqx ek hp1 v6 hh mih axa l5 fbd 4y 9g bm l7 pt 62 ff h1 bgd u65 n39 92 unj 2r qb ur yo3 4t 8s f4l 98f da op5 cwp bhj 8cw 3z 3vd bpj day t6f yk bts w3 8g tmd 8v 3c ebm l8 wg3 c6 27f pi nx8 ux qc jit fm chl h2 c8p 5v j1 nqy gs ksr 
-19%
Mã sản phẩm: B0PFH100
265,000₫ 215,000₫
4.3/5 92 Đánh giá
  Còn 49 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi

  • ► Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  • ► Mua giá gốc " Pin BH 3 tháng". Mua giá giảm (từ 10%-30% ) bảo hành 7 ngày. Cùng 1 loại pin nhưng thời gian bảo hành ít lại nên giá cũng giảm theo. Chúng tôi không dùng pin rẻ để giảm giá. Khi khách đặt hàng, code mặc định chọn giá giảm nên khách cần mua BH 3 Tháng thì ghi chú cho Shop và sẽ có NV gọi xác nhận đơn.
  •  ►Giao hàng TQ ship 30K. Thanh Toán khi nhận hàng, được xem hàng trước khi nhận (COD) 
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Pin HTC Desire Eye (B0PFH100) - 2400mAh Original Battery

 

 

Những thông số cơ bản của

  • Dung lượng pin: mAh
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích:

Ghi chú: Về việc giảm giá 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 20%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 20%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

92 Đánh giá Pin HTC Desire Eye (B0PFH100) - 2400mAh Original Battery
Bình chọn:
Chat ngay